HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 28. - SN + ES-EN

E    

 

ES-EN

S

SN

Firma Schlosser nást. v Liberci (činnost výroba psotřebičů a baterií?)

V otisku jsou obsaženy dvě zkratky SN (zkratka pro Schlosser Nástupce) a ES - EN (stejná zkratka v mluvené formě)

Sběratelské označení FR 8h - 4m

Datum otisku 1. dne 30. 8. 1937

Dohlédací pošta LIBEREC 1

Literatura neudává otisk použitý v poštovním provozu, není ani zachycen sběratelsky, existuje jen nulový otisk s datm 1. dne (domněnka: ESEJ?), otisky na zabraných územích nedokládají ani Katalog Bouška-Janů-Feldmann či české a německé klaudy. Ani archivy či záznamy MPT nedokládají pokračování využití otisku.

 

REICH 001

Číst dál...

CESTA OTISKU ZÁLOŽNY VINOHRADSKÉ

Záložna Vinohradská, zal. 1874 (adresou Praha - Vinohrady, Anglická 22) si opatřila výplatní stroj Francotyp typu A s horním číslem počitadla (Věstník MPT č. 59 z 31. 12. 1927). První ofiicální otisk spatřil světlo světa 6. 2. 1928. Již předtím však byl identický otisk oražen na obálky bez adresíta, takže se jednalo o zkušební otisk s datem 18. 1. 1928 a sběratelsky esej. Esej začala být právoplatná až 6. 2. 1928. Zachovala se i celistvost, kde je uveden adresát Jaroslav Lešetický, jeden ze známých československých filatelistů a zároveň sběratelů výplatních otisků. Proslavil se i jinými posty a skutky nejen pro čs. filatelii (R).

Záložna 1 001        Záložna 2 001

 

Počátkem roku 1931 padlo rozhodnutí změnit dohlédací poštu z pošty PRAHA 31 na poštu PRAHA 35 (případů v historii čs. výplatního otisku let 1926 - 1939 je více -  stalo se tak pravděpodobně na popud Ministerstva pošt a telegrafů). Posledním dnem, kdy předchozí otisk vyplácel zásilky byl den 2. 3. 1931, nový otisk vyplácel od 3. 3. 1931. Reprodukovaný otisk je ze dne 11. 5. 1935 a je prošlý poštou.

 

Záložna 2 002

 

 

 

 

Číst dál...

UŽIVATEL VACUUM OIL COMPANY, řada prvorepublikových otisků a nový objev eseje nakonec

Uživatel Vacuum Oil Company, Spálená 3, Praha požádal MPT o povolení užívat výplatní stroj. Dstal je a tento úkon stvrdil Věstník MPT č. 25 ze dne 6. 6. 1929. Stroj CR s horním číslem  počitadla začal vyplácet zásilky dne 8. 7. 1929. Několikrát se tento otisk odlišil od otisků, které následovaly poté - změnily se o stejného výplatního stroje číslice výplatní hodnoty anbeo všechny číslice. Níže zveřejňuji různé varianty otisků.

 

Vacuum 1 001

 

vacuum 2 001

 

vacuum 2 002

 

Níže zveřejňuji nový objev  - esej otisku tohoto uživatele s datem 24. 6. 1929, která bu´d byla zkušebním otiskem před 1. dnem zahájení anebo sloužila k jiným účelům (doložení k žídosti na MPT.

 

Vacuum 3 002

 

Vacuum Oil Company sídlila v rohovém domě ve Spálené ulici. Prokurista této firmy vstoupil do dějin i další tragickou událostí. V domě sídlil zlatnický krám Václav Havrda, 12. 6. 1930 byl jeho syn Rudolf v obchodě přepaden a na zranění zemřel. Prokurista byl jedním z korunních svědků obžaloby. Společně se správcovou domu.jako vrah byl usvědčen Anton Alexejevič Volovík díky perfektní práci vládního rady Josefa Vaňáska z Bartolomějské čtyřky.

 

Vacuum 1 002 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS