HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (5)

Příspěvek k nadcházejícímu tsoletému výročí používání výplatních tsrojů v poštovním provozu z území Československa

 

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (5)

 

Celistvost prvního československého uživatele Živnostenské banky v Praze z prvního dne komerčního použití a druhého dne od zahájení provozu výplatního stroje Francotyp. Otisk na celistvosti nese datum 17. 9. 1926. Den předtím byl tento stroj slavnostně uveden do provozu za přítomnosti vysokých poštovních úředníků v čele s dr. Karlem Dunovským.

 Výplatní otisk Živnostenské banky druhý den použití 001

 

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (2)

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (2)

 

O povolení a zavedení výplatního stroje a jejich otisků do československého poštovního provozu se začalo uvaovat již počátkem dvacátých let 20. století. Definitivní orzhodnutí padlo krátce po Kongresu UPU ve Stockholmu v roce 1924. Rok 1925 a počátek roku 1926 byly roky příprav. Vytypovaný výrobce výplatních strojů firma Francotyp GmbH Berlín společně s designovaným generálním zástupcem strojů Francotyp v Československu a firmou B. Jarolímek Praha vytvořil první otisky pro schvalovací účely a pro účely finančně - bankovní. Firma B. Jarolímek požádala centrální banku o úvěr na nákup strojů. Za tím účelem Francotyp GmbH poskytl otisk z června 1926 . Tímto otiskem (s použitím názvu pozdějšího uživatele Pražských vzorkových veletrhů) byl otisk, který nesl datum 1. 6. 1926 a ve svém návrhu se objevilo již výplatní razítko ve tvaru "motýlka" či "větrné růžice" (na přání ministerstva pošta a telegrafů). Z hlediska právního  je otisk první známou čs. esejí výplatního otisku  a z hlediska sběratelského první známý otisk - první esej. Poštou prošlé otisky začaly ecistovat až od poloviny září roku 1926. Zobrazená celistvost je součástí archivu ČNB a je přílohou k žádosti firmy b. Jarolímek o poskytnutí úvěru na provozní účely firmy. Zatím je známá jen jedna celistvost.

1.čs.esej

 

  

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS