HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (18)

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (18)

Celistvosti nesoucí výplatní otisky též přinášejí řadu zajímavostí, i když se jedná poměrně o mladý sběratelský obor, který v roce 2026 si připomene 100 let existence.

Dnešní dvě celistvosti jsou z doby protekrorátu (1939 - 1945 a dokumentují, že i v této době, kdy byl povoleno jen denní razítko jednokruhové, se vyskytly dva jedinečné případy razítek dvoukruhových. První celistvost má denní razítko dvoukruhové bez můstků s německo/českým názvem poštovního úřadu - uživatel Anker-Werke A.G., druhá celistvost v pořadí (0002). Typ otisku FR 8h - 4m. Druhá celistvost má zvláštní atypické denní razítko, kde je uveden název německo-český název uživatekle stroje - Poštovní spořitelna Praha. JIné další razítko tohoto druhu se v té době nevyskytlo. Tot denní razítko má můstky. Typ otisku FR 6h - 4m. Tento otisk je první oficiální (před ním jistě vznikly zkušební otisky či eseje, ale nejsou veřejnosti známy).Obě celistvosti jsou z roku 1941 a jsou celistvostmi oficiálními, i když neprošly poštou.

Protektorátní celistvosti

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (17)

Celistvosti v rarity přetvořené (17)

Dnešní celistvost má dvě vyobrazení - averz a reverz, které tvoří celistvost celistvostí. 

Averz má z filatelistického hlediska v sobě otisk výplatního stroje POSTALIA s datem 12. 2. 1945, odesilatelem a uživatelem  prvního výplatního stroje této soustavy na našem území je Úřad starosty Lovosic (Bürgermeister-Amt Lobositz), který poslla úřední oznámení Farnímu úřadu na tehdejším zabraném území. Na tatao území se tehdy dostaly čtyři výplatní stroje jiné soustavy než soustavy FRANCOPTYP, která byla v té době monopolní v Československu. V tom je tato celistvost raritou, moc se jich nezachovalo, zatím tato jediná. Z poštovně historického hlediska má ještě jednu zajímavost, razítko "11a" v kruhu je první pSČ na našem území (Sudety). 

 

Averz jsem doplnil reverzem oznamovacího lístku, který je velmi smutný, ale i takové zprávy jsou součástí poštovní a všeobecné historie. Úřad oznamuje smrt jednadvacetiletého Oswalda Wenzela Wagnera dne 4. 4. 1944 v bojích o Řím.

 

 Smutný lístek

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (16)

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (16)

Příležitostné výplatní otisky jsou zajímavou součástí historie tohoto sběratelství a sběratelé je po právu hledají. V běžném proovzu se bohužel hledají velmi složitě a těžce, proto řada sběratelů si raději osobně dojde "na místo činu" a nechá si podle svého vkusu vytvořit "své" celistvosti. Věrohodných a poštou prošlých celistvostí je na tomto úseku pramálo. Prvním čs. příležitostným výplatním otiskem vytvořeným k příležitosti Jubilejní výstavy poštovních známek K. Č. F. v Praze k výročí 1887 - 1927 (40 let existence) v čs. poštovním provozu byl výplatní otisk Francotyp (FR 6s - 4m). Měl zajímavou historii, k čemuž se vrátím později samostným vstupem.

Dnes zveřejňuji celistvost prošlou poštou, která nense známky "dělanika" zájemcem - filatelistou na rozdíl od jiných vytvořených během této výstavy konané mezi 25. 9. - 2. 10. 1927 v místnostech Ústavu pro zvelebování živností v Praze II, tehdejší Lützowově ulici 25. Je civilní a nese datum 25. 9. 1927, tedy 1. den výstavy. V tom je jedinečná. Otázkou je stav počitadla (zde 305). Nemyslím si, že bylo vytvořeno 305 celistvostí (počitadlo by muselo být nastaveno na 0000, což asi nebylo).

 

Scan10006 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS