HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (P): 37. - spojené iniciály OHB v kruhu

P

Zkratka: O H Bsprávné pořadí H O B  = Horní Bříza. Autorem loga firmy je Johann Fitz, zakladarel firmy.

Subjekt: Západočeské továrny kaolinové - šamotové a Slovenské závody magnesitové, a. s. v Praze

Gneerální ředitelství Praha II, U půjčovny 9n.

Výplatní stroje Francotyp, sběratelské označení otisků FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: PRAHA 1,PRAG 1/PRAHA 1

Poznámka: Je pravděpodobně, že existují i otisky z protektorátní doby - československý vzor a neúplný poněmčený vzotr.

 

Poštou prošlé celistvosti s daty 9. 7. 1940 a 3. 1. 1945

(ve sbírce registrován otisk s datem 8. 7. 1945)

OHB 001

 

OHB 002

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 80. - HOB

H

HOB = firemní značka se stavená v pořadí písmen OHB - Západočeské továrny kaolinové . šamotové a Slovenské závody magnesitové a.s. v Praze (Praha II, U půjčovny č. 9 - značka mezi denním a výplatním razítkem

Založeny v roce 1899 na základě objevu kaolinu Johannem Fitzem v roce 1882. Značka vznikla v letech 1905 - 1906.

297. uživatel

Povolení MPT Věstník č. 22 ze dne 14. 5. 1930

Výplatní stroj Francotyp B4 s horním číslem počitadla

Dohlédací pošta PRAHA 1

Otisk 1. dne 26. 3.1930 (R)

HOB 1 001

 

HOB 2 002

 

DRUHÝ OTISK

Změna všech číslic

HOB 2 001

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS