HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (22.) - ŘEMESLNICKÉ POTŘEBY - ŘEMPO

Dnešní pohled do výplatních otisků 4. československé republiky se dotkne národního podniku Řemeslnické potřeby, který vznikl ze soukromých firem po celé republice v roce 1948, k nim se připojily i různá družstva a minivýrobci. Páteří byla soukromá firma Antonína Fleissiga nástupce, Praha Národní třída 20, která byla založena v roce 1884 (zakladatel Antonín Fleissig) a dočkala se národní správy po roce 1945.  ŘEMESLNICKÉ POTŘEBY, později přejmenovány na ŘEMPO vznikly jako národní podnik  dne 25. 2. 1948 jako odbytová organizace se širokou škálou výrobků: kůže, plasty, sklo, dřevo, chemie, textil atd. V roce 1968 měla celoisttátní působnost, po roce 1968 se vytvořily dva podniky ŔEMPO (v Praze a vBratislavě). V roce 1990 se tento subjekt stal státním podnikem. Historie pokračuje dál ....

Zajímavá je výrobní škála, které se věnoval Antonín Fleissig a jeho nástupci: motouzy, lana, porvaznické výrobky, dále provazy, šňůry, úvazky, nitě, příze obuvnická, popruhy, řemeny (gurty), ochranné pásy, sítě, hadice, ucpávky, kokosové rohožky, tělocvičné nářadí, postranky, opratě, vazáky,  pavůzníky, ohlávky, motouzy a příze k vázání obilí a slámy, provaznická povřísla, konopí, koudel, juta, kokos, manila. 

Vývoj otisků let 1948 - 1989 se dá charakterizovat jako násilný přechod od soukromého vlastníka (i když pod národní správou, ale pod původním jménem) v roce 1948, posléze několik pokusů při nacházení názvu - otrocké vyjádření (Řemeslnické potřeby) až ke quasi komerčnímu názvu Řempo.

Z obálek zmizela úplně reklama (za socialismu nebyla nutná), rozdíl oproti předchozím reklamním obálkám

Z technického hlediska tento subjekt prodělal stejný či podobný vývoj jako řada dalších subjektů jednak od soustavy FRANCOTYP až k dokonaeljším soustavám (zde POSTALIA) s tím, že docházelo k řadě změn denního razítka, částí výplatních razítek a v označení (změna názvů, zvýraznění jmen, též částí označení, příležitostné otisky, usazení PSČ, zanesení adresy dle požadavků poštovních autorit).

Dohlédací pošta u všech otisků zprvu PRAHA 1, později 110 00 PRAHA 1

PRVNÍ OTISK

Francotyp

sběratelsky FR 8h - 4m  - 1K

označení: původní majitel, původní název uýivatele (znám z otisků z Protektorátu ČM, za 1. republiky stroj tento uživatel nemě), na klubku motouzu inicály názvu firmy A F N P (Antonína Fleissiga Nástupce Praha), gumové razítko v levém horním rohu obálky již vyznačuje nový název: Řemeslnické potřeby

otisk s datem 22. 11. 1948 (R

 

 

řempo 001

 

DRUHÝ OTISK

Otisk FR 8h - 4m - 1K

změna označení uživatele

otisk s datem 25. 3. 1949 (R) - horní celistvost

 

řempo 005

 

TŘETÍ OTISK - celistvost nad textem

FR 8 h - 4m - 2Km

změna označení (nově ryto - změna adresy) změna denní razítko (nyní dvoukruh s můstky),

Otisk s datem 12. 1. 1953

 

ČTVRTÝ OTISK

nový stroj, otisk FR 8 - 0 - 3m

otisk s datem 19. 1. 1953 (znatelně odlišné číslice data, v označení adresa Krakovská)

 

řempo 004

Omlouvám se za špatnou kvalitu otisku.

PÁTÝ OTISK

Francotyp, sběratelsky FR 8 - h - 4m

odbytová organisace Ministerstva spotřebního průmyslu

datum otisku 20. 3. 1967

řempo 021

ŠESTÝ OTISK

Francotyp, sběratelsky FR 8 - 0 - 4m

příležitostný otisk k 20. výročí založení v roce 1948

hraniční data:- 20. 7. 1970 - 12. 2. 1972 -

stroj používán na oborovém ředitelství ve Vodičkově 30, Praha 1

 

řempo 013

 

SEDMÝ OTISK

Francotyp, sběratelsky FR 6 - 0 - 4m

příležitostný otisk k 20. výročí

hraniční data::   - 1. 9. 1969 - 26. 8. 1975 -

výplatní stroj používán na závodě Praha, sídlo Praha 1, Havelská 21

 

řempo 014

 OSMÝ OTISK

Francotyp, sběratelsky FR 8 - 0 - 4m

výplatní tsroj používán ve Vodičkově ulici 30, Praha 1 - ředitelství podniku

příležitostý výplatní otisk k 25. výročí založení národního podniku

hraniční data: - 20. 6. 1973 - 6. 8. 1976 -

 

řempo 015

 

DEVÁTÝ OTISK

výplatní stroj Postalia

hraniční data: 15. 6. 1977 - 29. 1. 1990

PSČ v denním razítku i poznačení, oborový podnik, stroj používán ve Vodičkově ulici

 

řempo 022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 30. - B. B.

MP

Iniciály B. B. mezi denním a výplatním razítkem, B. B. = počáteční písmena názvu firmy Bratři Buxbaumové

Viz též příspěvek na tomto webu o otiscích této firmy z 1. republiky - Ve znamení zkratek: 10. - Dva otisk BB a B.B. z 19. 5. 2020 v kategorii Filatelie a poštovní historie

Subjekt: Bratrři Buxbaumové Úpice, německy Brüder Buxbaum Eipel

Činnost: lněné a bavlněného zboží - výroba a obchod,

Geneze firmy: Otec bratrří B. působil v Bochově na Karlovarsku, později přesídlil do Podkrkonoší (Úpice z Trutnova),  později se za ním přestěhovali jeho synové Samuel (v roce 1875) a poté i JUlius. Práci našli u firmy Eduarda Morawetze (mechanická tkalcovna). Po osamostatnění založili svou vlastní firmu a zřídili obchodní domy (1890 a 1897).  V letech 1904 a 1905 vybudovali nechanickou tkalcovnu, v roce 1911 zprovoznili mandl, zaměstnávali značný počet oosb (500) a byli ve styku s mnoha tkalci v okolí. Ve 20. letech rozšířili činnost firmy o export šatovek, ubrusů, servítků a stolního prostírání (zejména do USA). V roce 1924 otevřeli barvírnu, přádlenu a úpravnu. . I dalí generace se zasloužila o chod firmy (synové Samuela Pavel a Leo). V roce 1939 odešla rodina do emigrace v USA. Poté firma a provozy prošly na tu dobu obvyklými procesy - arizací  za Protektorátu, znárodněním za socialismu, včleněním do podniku TEXLEN. V roce 1946 firma slavila 50 let existence (zal. 1896).

Adresa:: Regnerova ulice, provozy i v okolních lokalitách

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: ÚPICE, později EIPEL/ÚPICE

Firma používala stroj již za 1. republiky (viz příspěvek na webu) a po roce 1945 (zachyceny  otisky v Katalogu Bouška/Leiš z let 1945 a 1946), v roce 1946 změněno označení na   příležitostný výplatní otisk - iniciály  B.B. v ratolestech s letopočty 1896 - 1946.

 

PRVNÍ OTISK

oředběžný protektorátní otisk, československý vzor, 1939

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní výplatní otisk, neúplný poněmčený vzor, otisk s datem 8. 9. 1939 (otisk 1. dne - R)

BX 001

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor, s datem 10. 5. 1940 (otisk 1. dne - R)

 

BX 002

Poštou prošlá celistvost se zálepkou (Válečné obrázky)  v hodnotě 5 říšských feniků

Datum otisku: 8. 11. 1944

BX 003

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 20. - DOPZ

D

DOPZ = Družstvo obchodních a průmyslových zaměstnanců, Praha Jungmannova 29, Praha II.)

Uživatelem výplatního stroje bylo pravděpodobně toto družstvo, hlavně jej používala instituce spadající pod družstvo. První pražská nemocenská pojišťovna obchodních a soukromých zaměstnanců v Praze.

Familiérně se této budově za 1. republiky říkalo dopzka, stejná budova, možná ještě slavnější byla v Brně a honosila se stejnou zkratkou. Navíc byla brněnská budova známá i společenským zázemím (kino, restaurační zařízení atd,).

Povolení. Věstník MPT č. 48 ze dne 30. 12. 1932.

Výplatní stroje Francotyp,  typ B4 s horním číslem počitadla.

Dohlédací pošta PRAHA 1.

Sběratelské označení otisku. FR 8h - 4m., v obdbí 1932 - 1939 zachyceny dva otisky (liší se označením uživatele).

První otisk

Otisk 1. dne nese datum 19. 12. 1932 (v pořadí č. 6 - R)

 

DOPZ 1 001

 

Druhá celistvost prvního otisku je vzácná tím, že je poštou prošlá a zejména adresována na Alberta Jonáše (R). Ukončení otisku 29. 4. 1935 (změna označení).

DOPZ 1 002

 

Druhý otisk

Otisk 1., dne s datem 19. 4. 1935 (otisk č. 9. v pořadí - R).

 

DOPZ 2 001

 

Druhá celistvost tohoto otisku, poštou prošlá. Označení je textové, bez zkratek vyjadřující plný název a adresu, důvodem byla praktičnost pro pojištěnce. Nátisk na obálce udává též název pojišťovny, adresu a rozšíření o telefony a název budovy - dům soukromého zaměstnanectva. Tento otisk je též důkazem, že hlavním, i když ne registrovaným uživatelem byla Pvrní nemocenská.

 

DOPZ 2 002 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS