HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3) 18. - J. D. St. pod obrazcem

Č 3

Zkratky názvu firmy J. D. St.  -  jména a příjmení zakladatele firmy J. = Johann D. = Dacid St. = Starck v obrazci znázorňující msymbolicky náplň firmy (doly)

Subjekt: Spolek pro chemickou a hutní závody, dříve Dolovací a průmyslové závodyJ. D. Starck

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m - 2Km

Dohlédací pošta: PRAHA 27

Otisk s datem 9. 11. 1947

(omlouvám se za špatnou kvalitu otisku)

Strack 001

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3):17. - CHEMISOLO

Č3

Zkratková složenina: Spojené stručné označení pro dlouhý název CHEMISOLO (mezi denním a výplatním razítkem). Použity dvě slova - CHEMI pro chemický (hlavní náplň činnosti tohoto uživatele), druhá část má pravděpodobně poloreklamní účel - SOLO = jediný, jedinečný (v mnoha ohledech tento subjekt vyráběl výrobky, jejichž výroba byla dříve v celém Rakousku - Uhersku a později v Československu vyjímečná). Toto spojení vzniklo již v době Protektorátu a uchovalo se i pro dibu krátce po roce 1945. V dalších letech se uživatel vrátil k původnímu dlouhému názvu.

Krátce z historie: Subjekt založen v roce 1856, 1. název, který byl používán až do vzniku Československa zněl Österreichischer Verein für chemische und metallurgische Production. V češtině Rakouský spolek pro chemickou a metalurgickou výrobu. Byl prvním největším průmyslovým podnikem v Rakousku - Uhersku a navštívil jej i císař František Josef I na počátku 20. století. Sídlo a provozy byly umístěny do Ústí nad Labem zejména z těchto důvodů: splavné Labe, vodní zdroj a levná doprava, blízká železnice, dostupné suroviny, bezcelní dovoz soli, v okolí rozvinutý průmysl a výborná síť odběratelů a levná pracovní síla. U zrodu stál chemik Christian Gustav Clemm, kníže Johann Adolf Schwarzenberg, kníže Max Egon Fürstenberg, hrabě Otto Chotek a celá řada podnikatelů z rodu Riese-Stallberg, Haber, von Schoeller a dalších. Na začátku byla výroba sody. Provozy a firma znárodněny 22. 10. 1945 prezidentskými dekrety. Subjekt v dnešní době existuje pod názvem Spolchemie. Další detaily viz www.usti-nad-labem.cz.

Subjekt používal výplatní stroj již za 1. a 2. republiky a po dobu Protektorátu. Jak v Praze, tak i v Ústí nad Labem.

Během 3. republiky měl dvě podoby - viz níže. výplatní otisky se dvěma  odlišnými označeními, otisk sběratelsky FR 6H - 4m - 1K

Dohlédací pošta pražského otisku: PRAHA 1.

 

CHEMISOLO

Otisk s datem 28. 5. 1945

chemisolo 001

 

Spolek/ pro chemickou/a hutní výrobu/národní podnik,/v Praze

Otisk s datem 11. 6. 1947

hraniční data: - 11. 6. 1947 - 31. 12. 1947 -

 

chemisolo 002

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (P): 19. - BRONKO ve stuze, v pozadí bronzový zvon

P

Zkratkové spojení. BRONKO ( spojení slov bronzový a počeštěné KO =  company) - mezi denním a výplatním razítkem

Subjekt: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, oddělení tiskařských a bronzových barev (dříve Weissberger & spol.)

Adresa: Praha Vysočany, Poděbradova 674, dříve U Spalovny 674

Výplatní otisk Francotyp, sběratelsky Fr 8h - 4m

Dohlédací pošta: PRAG 1/PRAHA 1 + PRAHA 79

 PRAG 1/PRAHA 1

Poštou prošlý otisk ze dne 19. 12. 1939 (úplný poněmčený otisk)

 

Bronko 001

 

PRAHA 79

Otisk 1. dne 1. 4. 1939 (RR) - úředně uznaný výplatní otisk ČESKOSLOVENSKO v rámci Protektorátu Čevhy a Morava

 

Bronko 800 001

 

Poštou prošlý otisk vzniklý s názvem Československo v době protektorátu Čechy a Morava (R)

Datum: 10. 5. 1939

 

BRONKO 900 001

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS