HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

ZANIKLÉ A ZAPOMENUTÉ (25) - SLOVENSKÝ ÚSTREDNÝ VÝBOR SZM BRATISLAVA

Svaz socilistické mládeže ve sledovaném období sdrzžoval mladé ve věku 15 - 35 let. Období existence 1970 - 1989. Nástupnická organizace Československého svazu mládeže, který zanikl v roce 1968. Územní organizací pro Slovensko byl Slovenský ústredny výbor SZM. Organizace řízena KSČ.

Slovenský SZM používal pro vyplácení své korespondence výplatní stroj Postalia s dohlédací poštou 810 02 BRATISLAVA 12. ( v 70. letech pošta 802 00 BRATISLAVA 2).

Otisk s datem 12. 7. 83.

 

ssm 002

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ SVĚTA OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (15. - ČSM, Sdružení organizací dětí a mládeže, SSM)

V odbobí 1946 - 1989 podniky, organizace, instituce mizely nejen z osobních důvodů a rozhodnutí jedinců či představenstev firem, ale zejména pod vlivem společenských změn (zestátnění, znárodnění, sdružování. Vznikaly i instituce pod vlivem ideologie nové vládnoucí třídy jako například Československý svaz mládeže. Ten fungoval několik let, sdružoval všechny organizace dětí a mládeže, po letech 1968 a 1969 za doby normalizace se dřívější organizace transformovaly do nových subjektů.

PŘEDCHŮDCI

V roce 1945 - 1946 došlo k ustavení několika orgánů sdružujícíh děti a mládež. Tou hlavní insitucí byl Svaz české mládeže (sídlil na obnoveneném Havlíčkově náměstí)., byl též nám pod názvem Ústřední svaz české mládeže (ÚSČM), pod něž pdoléhaly různé svazy jako např. Středoškolský odbor při ÚSČM a další. ten měl sídlo v obnovené Opletalově ulici č. 38.

dodatky 001

 

ČSM, později Sdružení organizací dětí a organizací a SSM používaly výplatní stroj Francotyp (sběratelsky Fr 8  h - 4m). Pochopitelně s různými označeními oprávněného uživatele.

PRVNÍ OTISK

jednokruhové denní razítko

ČSM, otisky s daty 7. 6. 1953

ČSM 001

 

DRUHÝ OTISK

dvoukruhové denní razítko

ČSM, otisky s dat y6. 12. 1955 až 22. 10. 1968

ČSM 002

 

TŘETÍ OTISK

Sdružení organisací dětí a mládeže Praha, otisky s daty  5. 8. 1969 až 4. 6. 1970

ČSM 003

 

ČTVRTÝ OTISK

Ústřední výbor Socialistického svazu mládeže Praha, otisk s datem 23. 3. 1972

 

ČSM 010

 

PÁTÝ OTISK

SSM, příležitostný výplatní otisk k I, sjezdu SSM 1972, otsiky s daty 1 6. 1972 až 29. 9. 1972

 

ČSM 008

 

ŠESTÝ OTISK

změna výplatního stroje - nyní výplatní stroj Pitney - Bowes) - horní celistvost

Otisk s datem 2. 4. 1980

hraniční data - 8. 10. 1973 - 2. 4. 1980 -

asymetrické uložení názvu pošty v denním razítku - R

SEDMÝ OTISK

změna výplatního stroje (nyní soustava Postalia) - dolní celistvost

Otisk s datem 7. 4. 1988 

hraniční datum 13. 7. 1990

 

SSM 001

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS