HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

MODRÁ EPIZODA

V nedávné době po nějakém čase upoutaly zraky sběratelů první modré oficiálně uznané výplatní otisky Československa. Vznikly za protektorátu Čechy a Morava a přehouply se jako poštou tolerované  i do prvních let  3. československé republiky.  Redakce Filatelie umožnila otisknout několik článků o těchto modrých otiscích  a doplnila je i svými názory a poznatky, za což ji patří velký dík. Zveřejňuji svůj  příspěvek z Filatelie 1/2022 k této zajímavé  problematice.  Jedná se o první modré otisky v našem provozu, které se odlišovaly od povolených jasně červených a byly určeny pro vyplácení novinových zásilek. Rozhodně zajímavá epizoda v modré barvě v naší poštovní historii a historii vyplácení výplatními otisky. 

 

modra 001     modra 002     modra 003

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3): 28 - ozdobné R

Č 3

 

Zkratka: R ( = Rodina) mezi denním a výplatním razítkem

Subjekt: Rodina, Nakladatelská akciová společnost v Praze II., též vyplácí Světový literární klub, součást nakladatelství, za 1. republiky existoval otisk identický s pozdějšími, jako činnost tehdy uváděno nakladatelství časopisů

Adresa: Klimentská 20 - 24, Praha II. (hlavní adresa nakladatelství Rodina), Na Florenci 13 v Praha II sídlil Světový literární klub

 

Výplatní stroj Francotyp, otisk sběratelsky FR 8h - 4m 

 

Dohlédací pošta PRAHA 6 (za Protektorátu byla dohlédací poštou  PRAHA 1, ke konci Protektorátu ČM - pravděpodobně  v roce  1944 a později změna na dohlédací a podací poštu PRAHA 6, změna z důvodů blízkosti pošty na Těšnově, objekt 10/1583) - roh s Klimentskou ulicí, tato pošta měla  navíc celé přízemí uzpůsobené  pro odesílání balíků.

Poznámka: za Protektorátu bylo subjektu povoleno vyplácení zásilek novinového charakteru modrou barvou, je možné, že i po roce 1945 se vyskytly otisky v modré barvě pro novinové zásilky (zatím ve veřejném prostoru nezachyceny)

Výplatní otisk s dohlédací poštou PRAHA 6 s datem -20.  9. 45 - (3. republika). Datum ve výplatním otisku správné - zásilka byla označena znárodněným strojovým razítkem používaným na poště PRAHA 6 se stejným datem jako je u výplatního otisku.

 

 Rodina 001 

Otisk používaný během Protektorátu Čechy a Morava. 

Pro doplňující ilustraci modrý otisk používaný v době Protektorátu pro novinové zásilky s poštou PRAHA 1 (od roku 1941) - R, ke konci Protektorátu ČM změna na poštu PRAHA 6 z důvodů výhodnější poloze pošty resp. komfortnějších služeb. 

 

Rodina 004

Poznámka na konec:

1/ Za 1. a 2. republiky tento subjekt existoval a výplatní stroj Francotyp, typ B4 případně C (?) používal v období od - 4/1930 - 3/1939 -  , viz Katalog Bouška - Leiš, záznam PR 140, též barevný Katalog Di Casola - Leiš, záznam PR 140, dohlédací pošta PRAHA 1. MPT povolilo používání výplatního stroje na základě Věstníku MPT č. 22 ze dne 14. 5. 1930. 

2/ Bílá místa tvoří období 1945 - 1949. V roce 1945 byla zrušena pošta Praha 6 na rohu Těšnov a Klimentská, která byla dohlédací poštou pro tento subjekt. Nakladatelství a vydavatelství byla zrušena komunistickým režimem v roce 1949. Jaká pošta byla dohlédací pro tento subjket v tomto období? Zatím ve veřejném prostoru nedoloženo.

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS