HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

ARCHIVY PROMLOUVAJÍ, SBÍRKA DOKLÁDÁ (19 - 3)

1980

I další pražské pošty se dočkaly přepážkových výplatních strojů v tomto roce. Dle poštovních archivů jimi byly kromě dalších tyto pošty. Byly to všechny stejné modely, které vyznačovaly silnými můstky a třemi hvězdičkami v dolním mezikruží.

 

144 00 PRAHA 413

Otisk 1. dne 18. 3. 1980

Rozlišovací číslice "2".

 

148 00 PRAHA 414

Otisk 1. dne 18. 3. 1980

Silné můstky, rozlišovací číslice "1".

 

PRG 002

 

101 00 PRAHA 101

Otisk 1. dne 18. 3. 1980

Rozlišovací číslice "1", silné můstky, tři hvězdičky

 

100 05 PRAHA 105

Otisk 1. dne 18. 3. 1980

Silné můstky, čárky za číslicemi data, rozlišovací číslice "2", tři hvězdičky v dolním mezikruží.

 

PRG 001

 

252 21 PRAHA 514 SLIVENEC

Otisk 1. dne 18. 3. 1980

Silné můstky, rozlišovací číslice "1", tři hvězdičky v dolním mezikruží.

PRG 003

 

Zajímavost tohoto otisku: PSČ (mimo pražslou řadu)..

 

 

Číst dál...

PASÁŽ ROKOKO

Pasáž ROKOKO

Palác Rokoko (Šupichovy domy) - Václavské náměstí Praha

Adresa: Václavské náměstí 794/38-64 a Štěpánská 626/63, Nové Město, 110 00 Praha 1

Architekt: Emil Králíček

Stavební realizace: Stavební firma Matěje Blechy

Pasáž Rokoko + některé další části Paláce Rokoko: návrh arch. Alberta Jonáš

Stavební dozor (část stavby) : arch. Albert Jonáš

Stavba je od 12. 12. 1995 chráněna jako kulturní památka České republiky.

DSC00352     DSC00357     DSC00356     DSC00355     DSC00354     DSC00353

 

 

Až jednou zavítáte na \ Václavské náměstí v Praze a budete procházet pasáží ROKOKO v Šupichových domech, vzpoměňte si, že toto  architektonické dílo realizovala firma Matěj Blecha a návrh pasáže  vypracoval arch. Albert Jonáš, mimo jiné sběratel výplatních otisků, autor studií o výplatních otiscích a autor návrhů řady filatelistických artefaktů a scénářů flatelistických výstav.

Ve svých vzpomínkách, které zachytil a sepsal dr. Jan Králík v roce 1972, vzpomíná na tuto svou profesní éru  u firmy Matěj Blecha arch. Albert Jonáš takto:

"Z Akademie jsem ihned nastoupil k firmě Matěj Blecha jako konstrukční inženýr a zakrátko jsem byl v čele konstrukční kanceláře., protože jsem byl jediný s uměleckou architekturou. Dělaly se tam všechny petschkovské objekty, vily včetně zařízení, dnešní ruské a americké velvyslanectví. A já dělal vilu i pro Stiebera, presidenta inženýrské komory SIA, prostě samé přepychové záležitosti, ale i třeba palác Rokoko a průchod do Lucerny, úřední budovu pro továrnu Ringhoffer nebo vilu Grab v Libni i s okolní regulací. Tyto stavby jsem po celou dobu vedl jako dozor. Bylo toho moc. Co do solidnosti provedení byl Blecha jedna z nejlepších firem. Pracoval jsem tam až do jejího rozpuštění."

HISTORIE Paláce Rokoko (Šupichových domů)

Komplex tří multifunkčních budov postavených s prvky moderny a kubismu na Václavském náměstí dle návrhu arch. Emila Králíčka. Stavbu postavila stavební firma Matěj Blecha. Palác byl vybudován na objedávku pražského právníka a podnikatele v pojišťovnictví JUDr. Josefa Šupicha mladšího. Léta výstavby: 1912 - 1916. Stavba se realizovala na místě dřívějšího Aehrenthalského paláce z počátku 17. století.

Součástí stavby je obchodní pasáž Rokoko, která spojovala tento objekt se stavbou Lucerny.  Byla navržena jako komplex obchodů s výlohami orámovaných motivy růží. Ty jsou i na fasádě a na vstupní bráně. Do interiéru pasáže jsou zasazena i zrcadla, která vjemově rozšiřují prostor. Pasáž byla otevřena o vánocích roku 1915. Byly v ní i kulturní prostory - kabaret Červená sedma, divadlo (mimo jiné i Dřevené divadlo Jiřího Trnky) a kino. Pasáž je spojena se sály, kde vystupovali slavní umělci - kromě jiných Hašler, Futurista, Burian, Longen a nověji i umělci souboru divadla Rokoko v čele s Drekem Vostřelem. Scéna divadla Rokoko půlsobí dodnes jak součást Městských divadel pražských. Domy byl restituovány a následně rekonstruovány v letech 20000 a 2004 - 2005. Původní tvář se navrací s prvky moderní doby.

Palác je šestipodlažní ve stylu Art Deco.

Koláž:

stavitel Matěj Blecha - architekt Emil Králíček - Palác Rokoko /pohled ze středu Václavského náměstí) - arch. Albert Jonáš u Labe v Toušeni

(zdroje: wikipedia.org, soukromý archiv Blanky Winklerové)

Fotografie arch. Alberta Jonáše z titulní strany Katalogu k výstavě grafických prací A. Jonáše v Toušeni roku 1979

(soukromý archiv Ivana Leiše)

jon 002     jon 001

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

STŘÍPKY Z HISTORIE - PERŠTÝN 15 (1)

 

Střípky z historie generálního zástupce Jarolímka

(k jednomu výročí z roku 1927 - letos uplyne od něj již  95 let)

Když odbočím od OD Máj z Národní třídy směrem na Staré město pražské na cestě na setkání mého domovského filatelistického klubu, musím chtě nechtě projít kolem osamoceného domu Na Perštýně 15/č. p. 349. V tomto domě postaveném v roce 1903, který patřil  ve 20. letech a později Nemocenské pokladně pomocníků při Měšťanském společenstvu hostinských a výčepníků v Praze, byl pronajímán od roku 1927 do znárodnění v roce 1948  firmě B. Jarolímek, velkoobchodní firmě, odbornému závodu pro pisárny a kanceláře technické a jejímu zázemí.

V tomto domě v pronajatých prostorách, za které nájemce platil roční nájemné Kčs 57029,60 v roce 1931, vznikl podnikatelský zázrak jménem B. Jarolímek se svými technickými vymoženostmi pomáhající zrychlovat a racionalizovat chod kanceláří - výplatními stroji FRANCOTYP, psacími stroji SMITH PREMIER a počítacími stroji BRUNSVIGA. Nastala doba, kdy vyplácení korespondence poštovními známkami či použití korespondenčních lístků nestačiy.

V tomto domě usilovná práce podnikatelů - otce a syna za podpory manželky pana Bohumila Jarolímka seniora paní Luisy (Aloisie) Jarolímkové roz. Šiškové  provázely pracovní, ale i osobní  radosti a smutky a bohužel i tragédie.  Přinášely ale  prospěch mladé Československé republice a celé společnosti a jejímu společenskému, hospodářskému a kulturnímu rozvoji.

Sem docházel i autor našich prvních katalogů výplatních otisků (studií) arch. Albert Jonáš, aby se dovídal o tom, co se v tomto novém světě sběratelských artefaktů děje a na tajňačku zéíslívaů informoace o nových tsrojích, jejich použití a chybotiscích otisků či poruchách strojů. Dnes již můžeme prozradit jméno informátorky - paní Věra Chudáčková, pravá ruka starého i mladého pána majitele.  A nebylo toho málo...

Kdykoliv jdu okolo, připomenu si vždy nějaký okamžik ze života této firmy a Jarolímkovy rodiny. V minulém roce uplynulo 95 let od doby, kdy otec a syn Jarolímkové s 12 zaměstnanci zavedli společně s firmou Francotryp GmbH Berlin a Ministerstvem pošt a telegrafů k nám do našeho poštovního prostoru  novou vymoženost moderní doby - výplatní stroj. První prodaný strroj s elektrickým pohonem vyplácel 4000 kusů zásilek za hodinu a jeho cena byla něco přes 20000 Kčs.

 

DSC00028l

Dům Na Perštýně 15/ č. p. 349, Praha

Dům, kde v letech 1927 - 1948 měla své sídlo fa. B. Jarolímek, generální zástupce strojů Francotyp pro Československo. V přízemí prostor s výlohami a firemními poutačia reklamními štíty pro styk se zákazníky, prodej společně s předváděcí místností . V budově kanceláře pro úředníky firmy a technické dílny. Po nastěhování provedla úpravu pronajímaných prostor v roce 1927 - realizace firma Vratislav Haman z Košíř. Prostory pro zákazníky otevřeny definitivně v červenci 1927. Nově zřízenou firmu (B. Jarolímek, velkoobchod) v tomto objektu vedl  pan B. Jarolímek mladší, jediný syn manželů Jarolímkových. 

Kromě těchto prostor si firma měla další prostory v Karlově ( č. 30) a později i v Anenské ulici (č. 188/3) v Praze. Svou filiálku si zřídila firma  i v Brně (Česká ulice 8).

Foto: Ivan Leiš

Informace čerpány z vlastních archivů, z přednášky v KF 00-15 R. Píši a I. Leiše a z článku Rudolfa Píši, V rytmu kláves, Věstník 3/15 MCP.

Původní dobový portál s výlohami na Perštýně 15 v Praze, krátce po úpravách a zmodernizování prostor firmy B. Jarolímek.

 

DSC00647

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS