HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 59 - PRAKAB

P

PRAKAB = zkratka složená z prvních tří písmen dvou slovou PRAžská KABelovna , umístění: kresba navíječe kabelů s kabely mezi denním a výplatním razítkem, pod výplatním razítkem: nápis Telegr.: KABEL/Prague

Adresa: Praha II. Václavské náměstí 49, německy PRAGER KABELWERKE, další název v češtině PRAŽSKÁ TOVÁRNA NA KÁBLE sro

Historie: výroba kabelů od roku 1921, kdy se Emil Kolben rozhodl koupit firmu Schwechater Kabelwerke (SKW) a převzal ji. Firma existuje podnázvem PRAKAB Pražská kabelovna dodnes se stoletou existencí a tradicí.

Povolení MPT: Věstník č. 21 z 15. 5. 1931

Výplatní stroj Francotyp B4 s horním číslem počitadla

Sběratelsky: FR 8h - 4m

 

Otisk 1. dne:

- dle AJ 12. 2. 1931 (?)

- dle mých údajů 12. 1. 1931 (R)

Reprodukce: otisk 1. dne a poštou prošlý otis  te dne 17. 2. 1931.

Poznámka během jednoho měsíce dochází k poškození podškrtu  u "jedničky" v názvu pošty. U dalšího otisku z 18. 1. 1935, podškrt úplně zmizel.

 

Kablík    

 

Kablíček

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 56. - O&K

O

O & K = počáteční písmena názvu firmy Orenstein @ Koppel

Firma Orenstein a Koppel Praha 1 (Vodičkova ulice), stavba strojů a zařízení, později donucena se přejmenovat z důvodů židovského původu majitelů na  MBA = Maschinenbau und Bahnbedarf Aktiengesellschaft, a to jak v Německu, tak i v Protektorátu BM, exsitence byla vzhledem k důležitosti firmy povolena, irma založena 1. 4. 1876. majitelé benno Orenstein a Arthur Koppel. Činnost celosvětově ukončila v roce 1999.

Popis označení: mezi denním a výplatním razítkem: ZNAČKA/O&K v kosočtverci/ZÁRUKA JAKOSTI, pod výplatním razítkem: Praha I, Vodičkova 20.

Otisk 1. dne: 18. 11. 1937 (R)

Sběratelské označení FR 8h - 4m

                                                                         

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 52. - NEG

N

NEG = zkratka vycházející z NE (NEusiedel A.G.) a G (Geselleschaft - poloha: u prvního otisku pod denním razítkem, ud ruhého mezi denním a výplatním razítkem

Subjekt: Pražská Neusiedelská A. S. Praha (dcera firmy NEUSIEDEL A.G. für Papierfabrikation Vídeň, Schottenring 21), též Akciová společnost spojených tvováren na papír, celulosu a dřevovinu, též Spojené továrny na papír, celulosu a dřevovinu (Bredovská 10, Praha), též doplňkově "Pražský labský mlýn" , továrny Vratimoc, JosefovaHGu´t, Kežmarok, Plzeň

Doba činnosti: 1883 - 1947

Povolení MPT: č. 47 ze dne 6. 12. 1928

Výplatní stroj Francotyp nejdříve Francotyp B3 s horním číslem počitadla  (esej ze dne 24. 8. 1928 - dle AJ), poté Francotyp A s horním číslem počitadla ve dvou podobách (odlišná poloha označe ní uživatele)

Sběratelské označení: FR 6h - 4m

PRVNÍ OTISK

ESEJ - doposud známý jediný exemplář v exponátu AK (Poštovní muzeum) - RR

Datum 24. 8. 1928

Francotyp B3 s horním číslem počitadla

DRUHÝ OTISK

Zkratka pod výplatním razítkem

Otisk 1. dne: 10. 10. 1928

Během provozu stroje pořízeny několikrát nulové otisk (zkušební otisky po údržbě i opravě?)

 

NEG 1 001

 

NEG 1 002

 

NEG 2 001

 

NEG 2 002

 

TŘETÍ OTISK

Změna polohy označení (nyní mezi denním a výplatním razítkem)

Otisk 1. dne 18. 6. 1937 (R) + otisk poštou prošlý s datem 5. 8. 1937

NEG 3 001

 

NEG 3 002

A nakonec CHYBOTISK - v datu - místo správného 10. 5. 1939 (dosvědčuje denní razítko s datem 10. V. 1939) - je uvedeno datum 19. 5. 1928, poznámka poštovního manipulanta v němčině

 

NEG 4 001

Pokud je tento závěr správný, jedná se již o předběžný protektorátní výplatní otisk prvního československého vzoru.

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS