HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VÝPLATNÍ OTISKY UŽIVATELE MELANTRICH - HISTORICKÝ POHLED (2)

MELANTRICH

Václavské náměstí 42 (36), Praha II

Období Protektorátu Čechy a Morava (16. 3. 1939 - 8. 5. 1945) - 2. pokračování

 

POZNÁMKA: 1. pokračování viz 16. 12. 2021 na tomto webu. Dne 8. 12. 2021 jsme se v příspěvku "Několik pohledů (151)" dotkl období 4. republiky československé (1946 - 1992), tedy doby, kdy ve výplatním otisku bylo výplatní razítko ve tvaru zoubkovaného obdélníku.

 

Výplatní otisky uživatele Melantrich změnily v tomto období několikrát svůj vzhled. Přičinila se o to nová situace vzniklého státního útvaru, nařízení okupační správy a protektorátní poštovní správy.  Některé změny otisku (označení či logo) mohly být z rozhodnutí vedení vydavatelství Melantrich, ale není to jisté.

 

Společné znaky otisků:

1/ Dohlédací pošta PRAHA 1, později od listopadu 1939 PRAG 1/PRAHA 1

2/ Základní otisk pro korespondenci ml určenou barvu červenou, v roce 1941 byly zavedeny i modré otisky pro novinové zásilky, barva se měnila z červené na modrou a opačně. Pro korespondenci byla  stále používána barva červená, pro novinové zásilky modrá,

3/ Používán stroj FRANCOTYP, typ A (nker), otisk sběratelsky FR6h - 4m

 

 

První otisk Melantrichu, který měl podobu otisku ze 26. 1. 1939 (československý vzor), vydržel v Protektorátu ČM od začátku jeho existence 16. 3. 1939 až do září 1939. 

Ilustrační otisk s datem 28. 1. 1939 (to byla ještě  2. republika)

 

mel 003

 

Neúplný poněmčený vzor protektorátního otisku

(poněmčené výplatní razítko)

26. 9. 1939

 

Mel 001

 

Úplný poněmčený vzor protektorátního otisku

(poněmčené denní i výplatní razítko)

1. den otisku 8. 11. 1939 (R)

Mel 002

 

Tato podoba výplatního otisku Melantrich vydržela až do 17. 4. 1941, kdy došlo ke změně uživatelova označení (místo loga pod výplatním razítkem, byl vložen jednoduchý název MELANTRICH mezi denní a výplatní razítko).

 

Úplný poněmčený vzor protektorátního otisku s novým označením oprávněného uživatele

1. den otisku dne 17. 4. 1941 (R)

 

 

Mel 005

 

V roce 1941 (20. 1.) poštovní správa Protektorátu ČM povolila použití modré barvy pro novinové zásilky (poprvé od zavedení výplatních tsrojů do poštovního provozu).

Úplný poněmčený vzor protektorátního otisku v    m o d r é   b a r v ě.

Otisk 1. dne: 3. 7. 1941 (RR)

 

 

Mel 006

 

 

Poštou prošlé otisky na celistvostech (adresní štítek (22. 8. 1943 - modrý otisk pro novinovou zásilku) - horní celistvost

a (adresní páska z 27. 12. 1944 - červený otisk pro zaslanou fakturu - otevřená listovní zásilka) - dolní celistvost

 

Mel 007

 

Mel 008

 __________________________________________________________________________

 Někdy příště - výplatní otisky Melantrichu v období 3. republiky československé (1945 - 1948).

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISK UŽIVATELE MELANTRICH - HISTORICKÝ POHLED (1)

MELANTRICH, vydavatelství

adresa: Václavské náměstí 42, Praha II.

Historický pohled na výplatní otisky tohoto uživatele

Ve 151. pokračování seriálu "NĚKOLIK POHLEDŮ" (zavěšeno dne 8. 12. 2021)  na tomto webu jsem se věnoval výplatním otiskům uživatele MELANTRICH v období let Československa 1946 - 1992. Slíbil jsem čtenářům, že se k Melantrichu ještě jednom vrátím a přiblížím otisky předchozích období. Dnes 1. republika v letech 1926 - 1938. Je to proto, že do sběratelství výplatních otisků  přineslo několik zajímavostí.  Navíc se Melantrich zapsal  do společenské historie jako subjekt s  tvrdostí a odvahou, kdy  si  prosadil a zachoval své jméno a nenechal si moc mluvit do své vydavatelské činnosti. Nenechal si okleštit svou činnost, mnohdy vlasteneckou. A to za doby vládnutí dvou totalitních režimů a přes vyvíjené tlaky vůči němu. Historii jsem popsal v dřívějším příspěvku.

Uživatel výplatního stroje Melantrich byl jedním z prvních uživatelů tohoto vynálezu v Československu - v pořadí 39.    Povolení získal oficiálně Věstníkem ministerstva pošt a telegrafů č. 27 ze dne 3. 6. 1927.  Dohlédacím poštovním úřadem byla pošta PRAHA 1.  Uživatel používal stroje Francotyp - zachyceny jsou  dva.

Označení a jeho poloha  byly v tomto období stejné.

 

Období 1. republiky (1927 - 1938)

 

 

1. otisk - FR 6 s - 4m

Otisk 1. dne 22. 7. 1927.

Poslední zachycený otisk: 5. 10. 1934

 

 

 

 

melan 001      melan 002

 

 

 

2. otisk - FR 6 s - 4m

změna výplatního razítka včetně výplatního znaménka a výplatních číslic

Zachycené otisky 20. 4. 1935 + 24. 5. 1935

 

melan 003

 

 

3. otisk - FR 6h - 4m

jiný stroj, nové výplatní razítko a denní razítko

zachycená data: 7. 7. 1937 + 23. 9. 1937

 

melan 005

 

Období 2. republiky (1938 - 1939)

4. otisk (1. otisk 2. republiky) - FR 6h - 4m

nové výplatní razítko, nové číslice počitadla

26. 1. 1939

P.S. Ve výplatním razítku se neobjevil název ČESKO - SLOVENSKO tak jako u převážné většiny výplatních otisků používaných v  2. republice.

 

melan 007

 

Příště pokračování otisky za Protektorátu Čechy a Morava.

 

Výplatní stroje vyplácely zásilky v budově Melantrich na Václavském náměstí čéslo 36 (některé prameny uvádějí číslo domu 42). . Dnes v této multifunkční budově sídlí obchodní dům Marks and Spencer. Část slouží jako apartmány na bydlení,

 

 

DSC00380

Foto: Ivan Leiš

 

Původní dům č. 793/36 zakoupen v roce 1910. V roce 1913 postaven současný dům dle návrhu Bedřicha Bendelmayera v  pozdně secesním stavebním stylu. Pro potřeby Melantrichu (název po tiskaři Jiřím Melantrichovi z Aventina). Byla zde původně i tiskárna a tiskly se zde noviny a časopisy národně socialistické strany, dům byl nejen sídlem Melantrichu, ale i  sídlo Lidového nakladatelství. Do novodobých dějin vstoupil dům s balkonem, odkud promluvili  pozdější prezident Václav Havel a další představitelé sametové revoluce v roce 1989. V současnosti multifunkční dům, kde je obchodní dům Marks and Spencer a apartmány k pronajmutí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (151) - VYDAVATELSTVÍ SVOBODNÉ SLOVO + MELANTRICH

Vydavatelství Melantrich vzniklo 9. 7. 1898 jako Tiskařské družstvo národně socialistické strany (Česká strana byla národně socilistický byla založena  4. 4. 1897 ). V roce 1910 byl Tiskařské družstvo přejmenováno na MELANTRICH., grafický a umělecký ústav národně socialistické strany. Tisklo noviny, časopisy, knihy. 

Zvláštní název mu bylo přisouzeno po JIřím Melkantrichovi z Aventina, což byl významný český nakladatel.

V roce 1948 byl tento subjekt zestátněn a znárodněn.

V dalších letech docházelo k časté reorganizaci s tím, že se Straně národně socialistcké Melantrich odebíral a zase se zpátky vracel k původní organizaci. V jistém období bylo vytvořeno nezávislé Vydavateství Svobodné slovo, které po několika letech opět splynulo s Melantrichem. Melantrich na několik let zmizel, aby se znovu objevil v roce 1958 pod původním jménem. Svobodné slovo bylo včleněno do tohoto vydavatelství. Melantrich vydržel dlouho, i přes tlak obou totalitních režimů. Nakonec zanikl v nových podmínkách v roce 1999.

Nakladatelství SVOBODNÉ SLOVO

PRAHA 1

Samostatný otisk Svobodné slovo

Korespondence vyplácena v období - 11/66 -  2/73 výplatním strojem FRANCOTYP uživatele  Vydavatelství Svobodné slovo, otisk sběratelsky FR 6h - 4m, denní razítko přerušené vytvářející dva "půlměsíce" ve vnitřní části razítka. Tímto strojem v utritých letech vyplácel svou korespondenci i Melantrich

 

Několik příkladů celistvostí s tímto strojem, zajímavé jsou údaje na celistvostech svědčící o bohatých změnách v organizaci těchto subjektů. Průměr denního razítka 23 mm.ˇPočitadlo je nápadně níže než obvykle, i když stále se dá jeho poloha označit jako "horní" - je po úrovní horní linky výplatního razítka, obvykle byla výše. 

 

slovo 001

 

slovo 002

 

 

slovo 004

 

MELANTRICH

Otisk Melantrich vyplácející i Svobodné slovo

Předchůdci 40. a 50. léta - jen název MELANTRICH - mezi denním a výplatním razítkem, později pod výplatním razítkem. PRAHA 1, u druhého otisku orzlišovací symbol "a" dole v denním razítku. vyplácely dva subjekty. Výplatní razítko nového vzoru (zoubkovaný obdélník) používán již v roce 1947, jednokruhové denní razítko přečkalo tremín roku 1948 a vyplácelo s ním i v roce 1954 a možná i dále.

XXA1 MELANTRICH2     XXA1 MELANTRICHa1    

 

 

 110 00 PRAHA 1

70. léta a dále

Zprvu byl používán u uživatele Melantrich výplatní stroj Francotyp, sběratelsky byl otisk oznčen FR6 - 0 - 4m, denní razítko o průměru 25 mm. . Již v roce 1975 byl do otisku usazeno PSČ a to jak v denním razítkou 100 00, tak i v označení - podnikové PSČ 112 12. 

Posléze byl používán výplatní stroj POSTALIA, časové rozmezí: - 6/77 - 1/90 - . Dle nepotvrzené archivní zprávy otisk 1. dne byl 1. 6. 1977 (pokud ano, pak R). 

FRANCOTYP

 

melantrich III 001

 

POSTALIA

Otisk 1. dne (?)

melantrich III 002

 

Poštou prošlý otisk z pozdějšího období

 

melantrich III 003

 

Výplatní otisky byly zajímavé i v ostatních obdobích než tomu bylo za č. republiky )viz shora). Tyto otisky se nesmazatelně vryly do sběrateslké paměti a zaslouží si zvláštní článek. Někdy časem později. Nejen z hlediska použitých strojů, ale i z hlediska barevných mutací (modrá barva pro novinové zásilky), a pro svou neochvějnost - celé období včetně totalitních dnů vydržel původní název a činnost, kterí totalitním režimům nebyla po vůli.

Jeden z příkladů celistvostí s otiskem z první republiky (Melantrich byl 29, uživatel stroje  od roku 1926). Přinášel i atraktivní tituly - viz reklamní obálka níže.....

melatrich IIII 001

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS