HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

GOTICKÉ ČÍSLICE V OTISKU NA PRAŽSKÝCH POŠTÁCH

Ve správním obvodu Praha 7, Městská část Holešovice sídlí od 3. 10 1901 dosud pošta 74 (na začátku Praha 21 - Prag 21, později Praha 074). Celkem vytřídala pět adres. 

Od 15. 11. 1948 byla tato pošta označena jako PRAHA 074. Změna na poštu PRAHA 74 nastala 1. 1. 1955.

Pošta 074 (respektive PRAHA 74) sídlila v ulici U Průhonu 34/1467 - v období od orku 1932 do 31. 8. 1997 .

Pravděpodobně koncem 40. let byla vybavena výplatním strojem Francotyp (otisk sběratelsky označen jako FR 4  - 2k -  4m (g), později FR 4 - 2k -  3m (g). Výplatní číslice byly gotické.

To se za 1. a 2. republiky a ani za dob Protektorátu Čechy a Morava (až na jediný případ) nestalo a ani stát nemohlo. Tehdejší poštovní správa si jakýkoliv německý vliv na výplatní otisky přísně hlídala a bránila se mu. Dokonce si u výrobce strojů firmy Francotyp GmbH nechala zhotovit speciální československé výplatní číslice na objednávku.

Politická a státoprávní situace a do jisté míry i hospodářská situace a nedostatek strojů a náhradních dílů koncem 30. a v průběhu 40. let vše obrátily na ruby.  Poštovní správa tolerovala nejen gotické číslice ve výplatních otiscích, ale povolila zprvu dvoukruhové denní razítko a později i toto razítko s můstky (německý vzor). Nacionalistický pohled se upozadil a zvítězil pragmatismus. Firma Francotyp dodala požadované stroje pro čs. pošty se zásadně změněnými parametry. Zde s gotickými výplatním číslicemi a dvoukruhovým denním razítkem původně pro poštovní poukázky. Jednalo se o nový typ výplatních otisků (FR 4), která doposud u nás nebyl používán. A navíc s římskými číslicemi na místě měsíců v denním razítku (věc též nebývalá, prvorepubliková poštovní správa trvala na arabských číslicích data).

Přesto se uvedený případ gotických číslic na pražských poštách byl ojedinělý. U ostatních strojů Francotyp, které se dostaly na přepážky pražských pošt, byly převážně s československými výplatními číslicemi.  

 

FRANCOTYP

FR 4 - 2k - 4m (g) (bez můstků)

Otisk s datem 17. VI. 1953

pošta PRAHA 074

 

praha 74 001

 

FR 4 - 2k - 3m (g) (bez můstků)

Otisk s datem 4. XI. 1968

pošta PRAHA 74

 

praha 74 002 

Otisky s daty 23. IV. 1970 A 22. V. 1972

Výplatní stroj vyplácel zásilky na této poště více než 20 lewt.

 

praha 74 003

 

Gotické číslice ve výplatní hodnotě se objevily v Praze i na dalších poštách. Ani hlavní pošta v Jindřišské ulici v Praze nebyla výjimkou. Výplatní stroj s těmito typy číslic vyplácel zásilky od 50. do 70. let. Byl to opět výplatní stroj Francotyp, tentokrát s otiskem, který je označován jako FR 8 -2k -  3m (g)  s můstky. Denní razítko bylo též dvoukruhové, ale se dvěma můstky. Na dvou otiscích jsou vidět odlišnosti - můstky v denním razítku a jejich síla se liší a zoubkování výplatních otisků je též odlišné. K výměně výplatního razítka došlo po roce 1961.

 

 

gotika 001        gotika 002

 

 

PRAHA 28

Výplatní stroj Francotyp, otisk  FR 4 - 3m (g) byl též instalován na poště PRAHA 28. Tato pošta od svého začátku dne 10. 1. 1897 dosud sídlí na adrese Na Hrádku 2/1710 (Vyšehradská) , V současnosti má název 128 00 Praha 28 a tento stroj již nepoužívá. 

 

goti 001

 

 

Číst dál...

ZASTAVENÍ (11) - VÝPLATNÍ STROJ SATAS NA ČS. POŠTĚ

SATAS na poště PRAHA 1, psal se rok 1968

 

Další soustavou, která se snažila ve sledovaném období let 1946 - 1992 proniknout do prostoru a provozu čs. pošt, byl francouzský výrobce SATAS. 

 

V roce 1968, roce relativního uvolňování rigidních nařízení a monopolistických vazeb, se do ČSSR dovezl jeden výplatní stroj tohoto výrobce. Byl provozován  velmi krátkou dobu na poště PRAHA 1 (18 dní???).

 

 

SATAS 3     SATAS 2   

Interní evidenční číslo poštovní správy:

ZP - 2118 - 0P 1

ME 91

33/86

 

 

Byl to jediný stroj a vznikla jediná podoba otisku svých stabilních částí, proto jsem byl nucen upravit hlavní nadpis této části mého seriálu o strojích na čs. poštách.

S ním přišel k nám i jeden prim - tento otisk poprvé v našem prostoru na zásilky vyznačoval i hodinu podání. I stroje před tímto strojem měly tuto  konstrukční schopnost, ale nebyla  nikdy využita.

Stroj byl schopen vydávat lepem opatřený výplatní písek fialové barvy. 

Otisk měl denní razítko dvoukruhové bez můstků, znatelně úzké mezikruží a ve výplatním razítku označení "V 6" (pravděpdobně číslo stroje). Zajímavé výplatní znaménko před hodnotou - malá hvězdička.

Dodávám, že se nám podařilo zachytit tento stroj a díky pochopení vedení Poštovního muzea v Praze a ve Vyšším Brodě jej zanést do depozitáře muzea ve Vyšším Brodě. Je součástí expozice díky pochopení Jana Galušky a Patricie Tošnerové (2016, možná vystaven i nyní). 

Celistvostí se nezachovalo mnoho, první den použití byl dne 13. 12. 1968  (R), poslední den se nepodařilo zistit, ani ze sbírek.

Další pokusy o uvedení těchto tsrojů do Československa nebyly. 

 

Otisky pořízené první den použití na poště PRAHA 1 o 15. hodině. První zobrazený otisk na fialovém pásku s lepem.

 

sat 002zvětšeno

 

 

sat 001

 

sat 004

Celistvost s výplatním otiskem prošlým poštou do ciziny ze dne 30. 12. 1968 (zatím nejzazší datum ve veřejném prostoru).

sat 005 

 

 

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY UŽIVATELE MELANTRICH - HISTORICKÝ POHLED (3)

Tento příspvek  o výplatních otiscích 3. republiky (1945 - 1948) navazuje na mé předchozí tři příspěvky zveřejněné na tomto webu:

 

1/ Několik pohledů (151) - Vydavatelství Svobodné slovo - Melantrich

- příspěvek o výplatních otiscích  4. republiky (1946 - 1992),

2/ Výplatní otisk uživatele Melantrich - Historický pohled (1) ze dne 16. 12. 2021

- příspěvek o výplatních otiscích 1. a 2. republiky (1926 - 1939),

3/ Výplatní otis uživatele Melantrich - Historický pohled (2) ze dne 24. 12. 2021

- příspěvek o výplatních otiscích Protektorátu Čechy a Morava (1939 - 1945).

 

Dnes o otsicích vydavatelství Melantrich v krátkém období let 1945 - 1948, kdy byly používán a oficiálně povolen výplatn stroj s výplatním razítkem ve tvaru "větrné růžice" - mezi sběrateli používaný výraz "motýlek".

 

Uživatel používal výplatní stroj FRANCOTYP, otisk měl sběratelské označení FR 6h - 4m, vyskytl se v barvě modré (pro novinové zásilky) a v barvě červené pro korespondenci včetně zasílaných faktur. 

Dohlédací poštou byla pošta Praha 1.

ADRESA UŽIVATELE BYLA Václavské nám. 36, Praha II.

 

Otisk modré barvy, na celistvosti neprošlé poštou ze dne 14. 5. 1945, s rozlišovacím symbolem "a" v dolní části denního razítka. Název MELANTRICH pod  výplatním razítkem. 

Zatím se ve veřejném prostoru neobjevil tento otisk modré barvy na novinové zásilce. To vedlo autory Katalogu z roku 1983 k domněnce, zda se nejednalo o esej. Rozhodně je označen jako cenný otisk - R.

Poštovní správa modré otisky v tomto období tolerovala u ostatních uživatelů, takže je pravděpodobné, že i u tohoto uživatele došlo k podobnému přístupu a celistvostí prošlé poštou existují. Je možná, že tento otisk je otiskem 1. dne s obnoveným československým vzorem, který pořídil v den obnovení otisku ˇ"ČESKOSLOVENSKO" mechanik fy. B. Jarolímek. Tím by otisk byl cennější a měl by být označen jako velmi vzácný s označením "RR". Další vývoj jistě doloží další otisky a ujistí nás, kde je pravda. 

 

melantrich 3 001 

 

U druhého známého otisku, červené barvy, se zuev uživatele přesunul do prostoru mezi denní a výplatní razítko. Zachycené otisky nesou datum z roku 1946 - 5. 8. a 14. 11.  Byly použity na obálku (obyčejná korespondence) a na přebalovou pásku vyplácející zaslání faktury, kterou si dovolím zveřejnit pro zajímavost celou. 

 

melantrich 3 005      melantrich 3 004

 

melantrich 3 003

 

Druhá celistvost s červeným otiskem

 

melantrich 3 002

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS