HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

ZASTAVENÍ (2 - 1) - PRAHA 1 (FRANCOUZSKÁ STOPA)

Pokračuji v letmých zastaveních nad výplatními otisky čs. pošt v období 1946 (kdy byly stroje povoleny na přepážky pošt) až 19921 (kdy zaniklo Československo).

Dnes a příště se věnuji či věnovat budu výplatním strojům země, která by la a je velmi silná v invenci a výrobě tohoto vynálezu usnadňujícího zrychlení a zpřesnění poštovního provozu. V našem poštovním prostoru však neuspěla. Objěvily se jen ojedinělé pokusy, které sice vyplácely několik dní či týdnů zásilky na poštách (nikoliv v komerční sféře), ale záhy zanikly . 

První pokus s výplatním strojem SATAS  byl koncem 60. let (pošta PRAHA 1). O něm dnes.

A dále druhý pokus v 80. letech (1980-1981) na poště PRAHA 5 - FRAMA. O něm v příštím - tčetím pokračování. V přčedstihu jednu malou poznámku. Sběratelská a odborná veeřejnost žije v domnění, že FRAMA je výhradně švýcarská firma. Ano, to je pravda, ale..... ale u některých výplatních strojů dochází k výrobě v zahraničí. V tomto případě stroj Frama zkušebně používaný na pražské poště PRAHA 5 byl sice inventován ve Śvýcarsku, ale vyroben ve Francii, jak jsem si ověřil u francouzského sběratele Luca Guillarda. Zprvu tato domněnka je potvrzena i americkými sběrateli. Ale, jak jsem řekl, o tom příště.

Dnes se vydáme na poštu PRAHA 1 a přiblížíme si výplatní stroj SATAS (ve Francii je firma známá jako SP), který se objevil na této poště a vytvořil několik raritních celistvostí. Den zahájení byl dle archivů 13. prosinec 1968. 

A hned se stal raritou. Byl to první otisk u nás s vyznačením hodiny podání. Stroj byl schopen vydávat lepem opatřený výplatní pásek fialové barvy. Zachovalo se u nás i v cizině několik vzácných celistvostí s tímto páskem, ale i s otiskem opatřeným přímo na zásilku. Ttao soustava je poznatelná i identifikačními symboly ve výplatním razítku dole : "V 6".

Ve sbírce mám celistvost s nezatím s nejzazším datem 30. 12. 1968 odeslaným do Švýcarska. Dodávám, že tento otisk vzbudil ve své době v zahraničí značnou pozornost, Uvolněná léta 1968 - 1969 přece jen umožnila uvést do provozu aspoň zkušební stroje a narušil tak monopoly německých výrobců Francotyp a Postalia poté, co pokus ze 40. let rozšířit škálu strojů u nás prostřednictvím strojů Hasler či Universal Postal Frankers výrazně i po úspšném vyplácení zásilek na poštách, moc nepokročily  a nerozšířily, i když obě soustavy na poštách vydržely. 

SATAS

13. 12. 1968 - 30. 12: 1968 -

Výjimečně známe i hodinu zahájení provozu - 15 hodin odpoledne.

Satas 001

 

Satas 002

 

K úplné spokojenosti sběratelské obce u tohoto stroje a jeho otisků přispěla i sekce otisků výplatních strojů KPHC SČSF (1976 - 1989), která řadu strojů určený do šrotu zachránila a s vedením Poštovního muzea v Praze zabezpečila jejich uložení v Poštovním muzeu ve Vyšším Brodě. Dodnes se můžeme pokochat tímto strojem, který je vystaven ve stále expozici. Tento počin ocenili i zahraniční sběratelé. Fota pořídil autor tohoto příspěvku.

 

SATAS 3     SATAS 2     DSC01142     DSC01144     

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (92) - Československá keramika

NĚKOLIK POHLEDŮ

Československo, výplatní otisky období 1946 - 1992 (pseudoznámka)

Vyhláškou č. 2052/1948 Ú. l. dne 31. 7. 1948 byla zřízena Československá keramika. Další vyhláška č. 299/1954 stanovila zbožovou delimitaci: vývoz a dovoz keramického zboží. Vznikl nový podnik zahraničního obchodu na centralizovaném základě.

Československá keramika používal k vyplácení své korspondemce několika výplatních stsrojů různých soustav - Francotyp, Pitney - bowes, Postalia. Označení uživatele bylo konzistentní - logo a název. Později na základě nařízení pošty (70. léta) se k těmto dvěma znakům připojila i adresa (nejdříve jen městská čtvrť, posléze i ulice), po zavedení PSČ v roce 1973 přibyly i PSČ do označení a do denního razítka. Dohlédací pošta byla též stabilní PRAHA 1, 110 00 PRAHA 1. Podnikové PSČ bylo 111 91.

 

FRANCOTYP

FR 8h - 4m (ov) - 1k

PRAHA 1

 - 8. 11. 1948 -

Název Československá keramika, sídlo Dlážděná 4, Praha II. (označení jen KERAMIKA)

Pozn: otisk 4 měsíce po založení (R)

 

ker 001

 

FR 8h - 5m (ov) - 1k

PRAHA 1

rozmezí. - 11. 3. 1951 - 20. 8. 1952 -

 

ker 002

 

FR 8h - 4, (ov) - 1k

PRAHA 1

sídlo: Václavské nám. 17, Praha II

Pozn.: otisky s daty 5. 5. 1949 a 18. 2. 1955 dokladují čtyřmístnou hodnotu výplatního razítka, v rámci tohoto období tento výplatní stroj byl krátce upraven na pětimístnou hodnotu (viz shora)

 

ker 003

 

FR 8h - 4m (ov) - 2km

PRAHA 3

úprava denního razítka, nyní dvoukruhové s můstky - dohlédací pošta PRAHA 3, hodnota  výplatního razítka opět čtyřmístná

rozmezí: -  17. 4. 1957 -  15. 7. 1971 -

sídlo: V jámě 1, Praha II.

 

ker 005

 

FR 8h - 4m (ov) - 2km

PRAHA 1

rozmezí: - 8. 6. 1966 - 15. 7. 1971

změna dohlédací pošty nyní PRAHA 1, číslice v denním razítku různé

 

ker 006

 

FR 8h - 4m (ov) - 2km

110 00 PRAHA 1

silné můstky v denním razítku, PSČ, různé barevné mutace - živě červená, červená, oranžová

rozmezí: - 23. 10. 1973 - 9. 10. 1981 -

 

ker 007

 

PITNEY - BOWES

model PB GB - "5000"

110 00 PRAHA 1

rozmezí: - 26. 8. 1976 - 18. 4. 1986 -

 

ker 008

POSTALIA

110 00 PRAHA 1

prostřední část otisku v období - 12. 1. 190 - 19. 8. 1990 - se špatně dostikuje (včetně jedničky v názvu pošty a desetinné tečky ve výplatní hodnotě), silné můstky, tři šesticípé hvězdičky v dolním mezikruží

rozmezí: - 14. 12. 1987 - 10. 8. 1990 -

 

ker 009

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS