HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ OBRÁZKŮ (P): 11. - hlava s hlásnou troubou a nápisem PROPAGANDA

P

Obrázek: hlava muže s hlásnou troubou a nápisem PROPAGANDA (pod výplatním razítkem)

Subjekt: Rudolf Mosse akc. spol.

Adresa: Praha I., Ovocný trh 19

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 6h - 4m

Otisk již za I. republiky s názvem firmy Rudolf/Mosse ležatým písmem pod výplatním razítkem

Dohlédací pošta: PRAHA 1, později PRAG 1/PRAHA 1

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní  výplatní otisk, československý vzor (1939)

otisk s datem 19. 4. 1939

 

Mosse 001

 

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní otisk, neúplný poněmčený vzor, otisk s datem 2. 10. 1939 (stále s původním označením - názvem firmy)

Mosse 002

 

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorítní otisk, úplný poněmčený vzor s datem 25. 5. 1940 (otisk 1. dne - R), změna označení, nyní jen propagandistický obrázek pod výplatním razítkem

 

Mosse 003

Poštou prošlý otisk s datem 12. 11. 1940

Mosse 004

 

Otisk výplatního stroje vyplácel zásilky již v období 1. republiky, a dále   i během Protektorátu ČM, i když firma byla založena Rudolfem Mossem, německým vydavatelem, pokrokovým politickým myslitelem a filantropem se židovskými kořeny (8. 5. 1843 - 8. 9. 1920) a jeho pokračovatelé byli vyhranění proti Adolfu Hitlerovi a nacistickému režimu.

Německý režim jeho firmy a reklamní agentury vyvlastnil ihned po nástupu k moci a rodinu přinutil odejít z Německa. Pro Německu tento tisk byl jasným symbolem "židovského tisku".  Odborně Rudolf Mosse a jeho následníci se zapsali do historie tisku vlivným spojením tiskového obsahu a reklamy. Jeho úspěch v tomto oboru byl fenomenální.  Po smrti otce zakladatele firmy řídila jeho dcera Felicia Lachmann-Mosse (ová) a její manžel Hans Lachmann-Mosse. Vydávali 130 titulů novin, z nichž nejvlivnější byl Berliner Tageblatt (od torku 1870).  Dalšími vlivnými novinami v Německu byly: Deutsches Montagsblatt, Deutsches Reichsblatt, Berliner Morgenzeitung, Allgemeine Zeitung des Hudenthums, CV- Zeitung, Organ des Central-Vereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens (1922 a dále), časopisy Kladderadatsch, Fliegende Blätter, Die Gartenlaube, Úber Land und Meer a mnoho dalších.  

Nacistický režim nejen měl vliv na firmy rodiny Mosse a jimi  vydávaný tisk, vyvlastnil i rozsáhlou a cennou uměleckou sbírku rodiny. Všechna díla byla konfiskována.

Rudolf Mosse rozšířil za svého života svou obchodní a reklamní říši do mnoha zemí (Rakousko, Švýcarsko a jiné), svou firmu měli Mosseovi i v Československu. Zasloužil se o vydávání různých novin, časopisů a publikací včetně rozsáhlých a podrobných adresářů v našich končinách (viz obálky reprodukovaných celistvostí).Firma Rudolf Mosse vydala v roce 1939 i  významný Adresář Protektorátu Čechy a Morava pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství.

První dny Protektorátu vyplácela existující firma zásilky ještě pod svým původním jménem, i když byla pod vlivem nacistického Německa. Ke zlomu došlo v polovině roku 1940, kdy jméno zakladatele "Rudolf Mosse" zmizelo z otisku a oficiálních dokumentů a v označení uživatele  bylo nahrazeno hlavou muže s hlásnou troubou a nápisem PROPAGANDA. Němci se neodvažovali tuto vlivnou firmu zavřít úplně pro její značný vliv tak, jak to udělali u ostatních firem vlastněných či ovlivňovaných židovskými majiteli. 

Pro ilustraci doplňuji dvě dopisnice vyplacené výplatními otisky firmy rudolf Mosse t období 1. republiky (rok 1930), a to, jak jejuch averz, tak i reverz. Celistvosti dokreslují mnoho detailů o této firmě a její činnosti.

 

Mosse 2 002

 

Mosse 2 004

 

Mosse 2 001

 

Mosse 2 003 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ OBRÁZKŮ (P): 9. - uhlíř nesoucí pytel v kruhu s logem firmy

P

Obrázek: uhlíř nesoucí pytel uhlí na zádech, v obrázku zakomponováno logo firmy s iniciálami SH (mezi denní a výplatním razítkem)

Subjekt: Svoboda & Hinais

Činnost: obchod uhlím, koksem

Výplatní tsroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 3m

Dohlédací pošta: PRAHA 1, PRAG 1/PRAHA 1

Poznámka: výplatní stroj vlastnila firma od roku 1928, označení uživatele se nezměnilo, otisk se stejným označením vylácel i v období třetí republiky po roce 1945 až do znárodnění

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní otisk, československý vzor, rok 1939

DRUHÝ OTISK

první protektorátní otisk neúplného poněmčeného vzoru, otisk s datem 2. 12. 1939

Hinais 001

TŘETÍ OTISK

druhý protektorátní otisk úplného poněmčeného vzoru s datem 19. 12. 1940

 

Hinais 002

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ OBRÁZKŮ (P): 8. - starobylý úl obletovaný včelami

P

Obrázek: u některých otisků (pravděpodobně centrála Příkopy) starobylý úl obletovaný včelami, v expoziturách slovní vyjádření subjektu

Subjekt: Źivnostenská banka, německy Gewerbebank Prag

Adresa Příkopy (centrála)

Poznámka: Živnostenská banka byla prvním uživatelem výplatního tsroje v československé historii

Výplatní tsroje Francotyp - různé typy , většinou FR 6h - 4m v různých podatelnách subjektu

Dohlédací pošta: PRAHA 1, později PRAG 1/PRAHA 1

PRVNÍ STROJ

u všech otisků obrázek úlu

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní otisk, československý vzor s datem 4. 7. 1939

Živno 001

 

DRUHÝ OTISK

první protektorátní otisk, definitivní, neúplný poněmčený vzor s datem 25. 9. 1939

Živno 002

 

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní  otisk, úplný poněmčený vzor s datem 6. 6. 1940 (otisk 1. dne - R)

 

Živno 003

 

Poštou prošlá celistvost s výplatním otiskem úplným poněmčeným s datem 29. 1. 1942

 

Živno 004

 

DRUHÝ STROJ (v pdatelně centrály Příkopy?)

několik variant otisků (výměny rámečků výplatního razítka, číslic apod.)

OTISK s rozlišovacím písmenem "a" v denním razítku zploštělé výplatní razítko (výška 28 mm), poškozené označení uživatele, název pošty PRAHA 1 s podškrtem v jedničce

Živno 005

Další otisk s rozlišovacím písmenem "a" v denním razítku, odlišné výplatní razítko - vyšší ( výška 30 mm), odlišný tvar, název pošty PRAG 1/PRAHA 1 bez podškrtů

otisk s datem 28. 5. 1940, denní razítko již dvojjazyčné, hvězdička ve výplatním razítko rovná

dle Mirko Marka existoval mezistupeň - meúplné poněmčené denní razítko s českým bázvem pošty v denním razítku (?),

v průběhu doby u tohoto otisku mizí včely pod úlem (nedotisk)

 

Živno 008

 

Různé celistvosti z dalšího období s časovým rozmezím od 16. 8. 1940 - 10. 11. 1942 (s neznatelnými,ale i znarelnými dolními včelami)

 

Živno 009

 

Živno 010

ŽIVNOSTENSKÁ BANKA  - EXPOZITURY V PRAZE

VODIČKOVA 41

PRVNÍ OTISK

první protektorátní otisk, neúplný poněmčený vzor, otisk 1. dne 29. 12. 1939 (R), výplatí hodnota ve výplatním razítku viditelně asymetrická - níže než obvykle

Živno 011

 

 

Poštou prošlá celistvost s otiskem s datem 18. 1. 1940 (razítko upřesňuje odesilatele zásilky a jeho lokalitu (viz)

 

 Živno 012

 

DRUHÝ OTISK

durh otisku a vzoru stejný jako shora, změna označení oprávněného uživatele (dvojjazyčný text)

Dva otisky z poštovního provozu

s datem 10. 1. 1944, odesilatelem je proti pravidlům jiný subjekt než subjekt uznaný - zde pravděpodobně jako odesilatem uvedena firma EDIFA (stavební hmoty ve Vodičkově 41 - stejná lokalita jako Živnostenská banka), služby jednomu z klientů? Poštovně u dohlédací pošty prošlo anebo přehlédnuto?

 

Živno 017

 

Živno 018

 

EXPOZITURA NA KRÁLOVSKÝCH VINOHRADECH

Výokatní otisk úplně poněmčený s datem 29. 11. 1943

 

Živno 020

Expozitura ve Vodičkově ulici byla vytíženější, než expozitura na Královských Vinohradech (soudě podle dohovaných celistvostí, které jsou v porovnání ve značném nepoměru)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS