HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 28. - F K Ch

KCH (kombinovaný spojení monogram ze tří písmen F K Ch) - počáteční písmena slov František Křižík Chaudoir

Křižík Chaudoir, měďárna, kabelovna, elektrotechnika

2 oficiální uživatelé (cnetrála v Praze, firma v Podmoklech)

PRAHA

464. uživatel pražská firma  Křižík - Chaudoir PRAHA 1 (ul 28. října 17, Praha I.)

Povolení MPT č. 48 ze dne 30. 12. 1932

Výplatní stroj FR s horním číslem počitadla

Sběratelské označení: FR 8h - 4m

Použití od 27. 6. 1932 do 7. 12. 1933

PODMOKLY / BODENBACH

501. uživatel podmokelská firma Křižík- Chaudoir PODMOKLY 1/BODENBACH 1

Výplatní stroj B4 s horním číslem počitadla

První otisk centrály s otiskem 1. dne (R) a poštou prošlým otiskem

 

Křižík 2 001

 

Křižík 1 002

 

Druhý otisk centrály včetně otisku 1. dne (R) ap oštou prošlým otiskem

 

Křižík 1 001

 

Křižík 2 002

 

Druhý stroj firmy v Podmoklech

 

Křižík 3 001

 

Křižík 3 002

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 27. - ERCO

E

ERCO = E. Roubiczek & Co. (složenina z iniciál Emila Roubiczka a počátečních dvou písmen slova COmpany)

Emil Roubiczek je pravděpodobným zakladatelem firmy (1859 - 24. 6. 1930),  Po vzniku protektorátu existovaly dvě podoby otisku - čs. vzor a první poněmčený. Na podzim roku 1939 existoval ještě funkční výplatní stroj s poněmčením denního a výplatného razítka a změněným označením uživatele (od 10/1939-?). Pak stopa mizí, došlo k arizaci? Protektorátní stroj byl sběratelského označení FR 8h - 4m.

E. Roubiczek & Co., továrna na prádlo, Praha 7, U Průlomu 18

Povolení: Věstník MPT č. 46 ze dne 29. 9. 1927

41. uživatel v pořadí v Československu

Výplatní stroj Francotyp B3 s horním číslem počitadla

Sběratelské označení: FR 8h - 3m

Dohlédací pošta PRAHA 1 později PRAHA 21

Otisk 1. dne 22. 9. 1927  Označení: ERCO (pod výplatním razítkem) PRAHA 1

Otisk používán do 9. 5. 1929,( zvláštnost: tečky za údajem měsíce a roku v denním razítku - neobvyklé), dvě celistvosti poštou prošlé

 

ERCO 1 001

 

ERCO 1 002

Druhý otisk se změněným označením (límec košile s provléknutým dekorativním nápisem ERCO v hůlkovém písmě - mezi denním a výplatním razítkem) PRAHA 1

Rozmezí použití: 10. 5. 1929 - 23. 7. 1929

Otisk 1. dne 10. 5. 1929 (třetí otisk v pořadí - R) a poštou prošlý otisk ze dne 13. 5. 1929

 

ERCO 2 001

 

ERCO 2 002

 

Třetí otisk použitý v rozmezí od 24. 7. 1929 do 4. 8. 1931(?), změna označení - nyní zobrazuje límec košile s nápisem ERCO v hůlkovém písmu nad límcem pod výplatním razítkem, 

První otisk na celistvosti prošlé poštou a druhý na obálce vyhotovený z ochoty s datem 20. 3. 1931, šipky zdůrazňují pozici označení a tečky v datu. PRAHA 1

 

ERCO 3 001

 

ERCO 3 002

Čtvrtý výplatní otisk se používal od 5. 8. 1931 do konce ČSR a v prvních dnech Protektorátu. PRAHA 21 Je tomu ksutečně tak, nebylo datum 21. 3. 1931 dále? Poslední otisk udávaný v literatuře jako poslední zachycený.

Dochází ke změně dohlédacího poštovního úřadu v denním razítku. AJ uvádí datum 5. 8. 1931. Má sbírka však uvádí něco jiného, na dvou celistvostech podstatně dřívější data: 13. 5. 1931 (otisk z ochoty) a 24. 7. 1931 (poštou prošlý).

Navíc: za povšimnutí stojí "1" bez podškrtu v názvu pošty - podškrt chybí u obou otisků (R)

 

ERCO 4a 001 

 

ERCO 4b 001

 

Jednička postupně mizí - viz otisky 

 

ERCO 6 001

 

ERCO 6 002

 

Pátý výplatní otisk. Po změně označení uživatele (límec a pod ním košile mezi denním a výplatním rzítkem, ozdobný nápisem ERCO pod výplatním razítkem). PRAHA 21. Jednička poškozená u všech tří celistvostí s daty 16. 6. 1936, 6. 10. 1936 (poštou prošlá) a 5. 1.. 1936 (poštou prošlá).

Otisk 1. dne otisku: 16. 6. 1936 (R) PRAHA 21

 

ERCO 10 001

 

ERCO 10 002

 

ERCO 11 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 24 - Ed.B. ozdobně a EB v kruhu

E

Ed. B. ozdobně  + E B v kruhu = Ed. Bellak

Ozdobný monogram Ed. B. a monogram ve tvaru silných počátečních písmen jména v kruhu se objevily až u druhého, třetího a čtvrtého výplatního otisku (viz reprodukce nejníže)

Uživatel: Ed. Bellak, prodej losů, Praha, Ovocný trh 19, Praha I. (v pořadí 95. uživatel)

Povolení: MPT č. 20 ze dne 2. 6. 1928 (první) + č. 36 ze dne 11. 9. 1928 (druhé - firma přestěhována do Hradební 3, změna označení, stroj stejný)

Výplatní stroj Francotyp typu A s horním číslem počitadla

Nejdříve se zastavím u prvního otisku tohoto uživatele. Označení bylo pod výplatním razítkem v plném znění - název firmy, adresa a doplnění o označení domu "U černé matky boží". Na začátku provozu stroje se vyskytují hned tři data na zachovaných celistvostech respektive v literatuře.

A. Jonáš udává datum (rozmezí použití): 12. 5. - 1928 (první den) - 17. 8. 1928 (otisk pravděpodobně v jeho exponátů v PM)

Nové poznatky z doložených otisků:

1. 5. 1928 První zachovaný otisk s číslem 0066. Byl to první otisk anebo otisk před oficiálním spuštěním provozu stroje? Pokud v tento den nenabyl stroj oprávnění jedná se o dosud neznámou ESEJ.

 

bellak 1 001   

 

9. 5. 1928 - druhý dochovaný výplatní otisk s pořadovým číslem 0273. Tento otisk musel vidět A. Jonáš, neboť ve svých archivních poznámkách poznamenává číslené zjištění:

"5. 4. 28 (4 - 5 - 6.)  (4) se šipkami k údajům v závorce vedených od data a dále: cis. 4 (3 - 4)  6 (4 - 5)" (?)

Výsledky zkoumání, ani prozkoumaný otisk s tímto datem neuvádí - jedná se též o ESEJ (?) s jiným datem.

bellak 1 002

Reprodukce doplňuji dvěma celistvosti poštou prošlými s pozdějšími daty.

 

bellak 2 001    

 

bellak 2 002

 

Firma Ed. Bellak se přestěhovala z Ovocného trhu do Hradební a došlo ke změně označení - z plné adresy do monogramu ozdobným písmem Ed. B. pod výplatním razítkem. Třetí zachovaný otisk.

A opět nejasnost: A. Jonáš uvádí první den otisku: 17. 8. 1928 (pořadové číslo 0019!). Ve  sbírce dokladuji celistvost s datem otsku 8. 8. 1928 (pořadové číslo 0052). Jedná se o chybný údaj v uvedení prvního dne anebo o ESEJ (R)?  Reprodukuji dvě celistvosti s oběma daty.

 

Bellak 3 001     Bellak 3 002

Třetí otisk zůstal stejný, ale změnilo se denní razítko. Poznatelné v názvu pošty PRAHA 1, kde jsou při srovnání otisků předchozího a nynějšího zachyceny různé velikosti písmen a kratší podškrt v jedničce.

 

Bellak 4 001     Bellak 4 002

 

A další vývoj nastal v podškrtu jedničky v názvu pošty. Postupně se zkracuje. Jedná se o nový objev, dosud v literatuře nezaznamenaný. Podškrt postupně mizí (viz tři celistvosti níže. U čtvrté néže došlo k opravě a podškrt se na ústřižku objevil (7. 4. 1932 - zvětšeno). Čtvrtý zachovaný otisk. K doplnění do Katalogu Bouška -Leiš 1979.

Bellak 5 003     Bellak 5 002     Bellak 6 001     Bellak 7 001

 

Pátý zachovaný otisk ze stejného  stroje. Dohlédací pošta stále PRAHA 1. Došlo ke změně označení, shodou okolností monogram stejný, ale v jiném grafickém provedení (EB v kruhu). Navíc byl přenesen mezi denní a výplatní razítko. Otisk prvního dne s datem 8. 4. 1932 (shoda mezi Aj a mou sbírkou).

 

Bellak 8 001     Bellak 8 002

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS