HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

ZASTAVENÍ (11) - VÝPLATNÍ STROJ SATAS NA ČS. POŠTĚ

SATAS na poště PRAHA 1, psal se rok 1968

 

Další soustavou, která se snažila ve sledovaném období let 1946 - 1992 proniknout do prostoru a provozu čs. pošt, byl francouzský výrobce SATAS. 

 

V roce 1968, roce relativního uvolňování rigidních nařízení a monopolistických vazeb, se do ČSSR dovezl jeden výplatní stroj tohoto výrobce. Byl provozován  velmi krátkou dobu na poště PRAHA 1 (18 dní???).

 

 

SATAS 3     SATAS 2   

Interní evidenční číslo poštovní správy:

ZP - 2118 - 0P 1

ME 91

33/86

 

 

Byl to jediný stroj a vznikla jediná podoba otisku svých stabilních částí, proto jsem byl nucen upravit hlavní nadpis této části mého seriálu o strojích na čs. poštách.

S ním přišel k nám i jeden prim - tento otisk poprvé v našem prostoru na zásilky vyznačoval i hodinu podání. I stroje před tímto strojem měly tuto  konstrukční schopnost, ale nebyla  nikdy využita.

Stroj byl schopen vydávat lepem opatřený výplatní písek fialové barvy. 

Otisk měl denní razítko dvoukruhové bez můstků, znatelně úzké mezikruží a ve výplatním razítku označení "V 6" (pravděpdobně číslo stroje). Zajímavé výplatní znaménko před hodnotou - malá hvězdička.

Dodávám, že se nám podařilo zachytit tento stroj a díky pochopení vedení Poštovního muzea v Praze a ve Vyšším Brodě jej zanést do depozitáře muzea ve Vyšším Brodě. Je součástí expozice díky pochopení Jana Galušky a Patricie Tošnerové (2016, možná vystaven i nyní). 

Celistvostí se nezachovalo mnoho, první den použití byl dne 13. 12. 1968  (R), poslední den se nepodařilo zistit, ani ze sbírek.

Další pokusy o uvedení těchto tsrojů do Československa nebyly. 

 

Otisky pořízené první den použití na poště PRAHA 1 o 15. hodině. První zobrazený otisk na fialovém pásku s lepem.

 

sat 002zvětšeno

 

 

sat 001

 

sat 004

Celistvost s výplatním otiskem prošlým poštou do ciziny ze dne 30. 12. 1968 (zatím nejzazší datum ve veřejném prostoru).

sat 005 

 

 

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY UŽIVATELE MELANTRICH - HISTORICKÝ POHLED (3)

Tento příspvek  o výplatních otiscích 3. republiky (1945 - 1948) navazuje na mé předchozí tři příspěvky zveřejněné na tomto webu:

 

1/ Několik pohledů (151) - Vydavatelství Svobodné slovo - Melantrich

- příspěvek o výplatních otiscích  4. republiky (1946 - 1992),

2/ Výplatní otisk uživatele Melantrich - Historický pohled (1) ze dne 16. 12. 2021

- příspěvek o výplatních otiscích 1. a 2. republiky (1926 - 1939),

3/ Výplatní otis uživatele Melantrich - Historický pohled (2) ze dne 24. 12. 2021

- příspěvek o výplatních otiscích Protektorátu Čechy a Morava (1939 - 1945).

 

Dnes o otsicích vydavatelství Melantrich v krátkém období let 1945 - 1948, kdy byly používán a oficiálně povolen výplatn stroj s výplatním razítkem ve tvaru "větrné růžice" - mezi sběrateli používaný výraz "motýlek".

 

Uživatel používal výplatní stroj FRANCOTYP, otisk měl sběratelské označení FR 6h - 4m, vyskytl se v barvě modré (pro novinové zásilky) a v barvě červené pro korespondenci včetně zasílaných faktur. 

Dohlédací poštou byla pošta Praha 1.

ADRESA UŽIVATELE BYLA Václavské nám. 36, Praha II.

 

Otisk modré barvy, na celistvosti neprošlé poštou ze dne 14. 5. 1945, s rozlišovacím symbolem "a" v dolní části denního razítka. Název MELANTRICH pod  výplatním razítkem. 

Zatím se ve veřejném prostoru neobjevil tento otisk modré barvy na novinové zásilce. To vedlo autory Katalogu z roku 1983 k domněnce, zda se nejednalo o esej. Rozhodně je označen jako cenný otisk - R.

Poštovní správa modré otisky v tomto období tolerovala u ostatních uživatelů, takže je pravděpodobné, že i u tohoto uživatele došlo k podobnému přístupu a celistvostí prošlé poštou existují. Je možná, že tento otisk je otiskem 1. dne s obnoveným československým vzorem, který pořídil v den obnovení otisku ˇ"ČESKOSLOVENSKO" mechanik fy. B. Jarolímek. Tím by otisk byl cennější a měl by být označen jako velmi vzácný s označením "RR". Další vývoj jistě doloží další otisky a ujistí nás, kde je pravda. 

 

melantrich 3 001 

 

U druhého známého otisku, červené barvy, se zuev uživatele přesunul do prostoru mezi denní a výplatní razítko. Zachycené otisky nesou datum z roku 1946 - 5. 8. a 14. 11.  Byly použity na obálku (obyčejná korespondence) a na přebalovou pásku vyplácející zaslání faktury, kterou si dovolím zveřejnit pro zajímavost celou. 

 

melantrich 3 005      melantrich 3 004

 

melantrich 3 003

 

Druhá celistvost s červeným otiskem

 

melantrich 3 002

 

 

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY UŽIVATELE MELANTRICH - HISTORICKÝ POHLED (2)

MELANTRICH

Václavské náměstí 42 (36), Praha II

Období Protektorátu Čechy a Morava (16. 3. 1939 - 8. 5. 1945) - 2. pokračování

 

POZNÁMKA: 1. pokračování viz 16. 12. 2021 na tomto webu. Dne 8. 12. 2021 jsme se v příspěvku "Několik pohledů (151)" dotkl období 4. republiky československé (1946 - 1992), tedy doby, kdy ve výplatním otisku bylo výplatní razítko ve tvaru zoubkovaného obdélníku.

 

Výplatní otisky uživatele Melantrich změnily v tomto období několikrát svůj vzhled. Přičinila se o to nová situace vzniklého státního útvaru, nařízení okupační správy a protektorátní poštovní správy.  Některé změny otisku (označení či logo) mohly být z rozhodnutí vedení vydavatelství Melantrich, ale není to jisté.

 

Společné znaky otisků:

1/ Dohlédací pošta PRAHA 1, později od listopadu 1939 PRAG 1/PRAHA 1

2/ Základní otisk pro korespondenci ml určenou barvu červenou, v roce 1941 byly zavedeny i modré otisky pro novinové zásilky, barva se měnila z červené na modrou a opačně. Pro korespondenci byla  stále používána barva červená, pro novinové zásilky modrá,

3/ Používán stroj FRANCOTYP, typ A (nker), otisk sběratelsky FR6h - 4m

 

 

První otisk Melantrichu, který měl podobu otisku ze 26. 1. 1939 (československý vzor), vydržel v Protektorátu ČM od začátku jeho existence 16. 3. 1939 až do září 1939. 

Ilustrační otisk s datem 28. 1. 1939 (to byla ještě  2. republika)

 

mel 003

 

Neúplný poněmčený vzor protektorátního otisku

(poněmčené výplatní razítko)

26. 9. 1939

 

Mel 001

 

Úplný poněmčený vzor protektorátního otisku

(poněmčené denní i výplatní razítko)

1. den otisku 8. 11. 1939 (R)

Mel 002

 

Tato podoba výplatního otisku Melantrich vydržela až do 17. 4. 1941, kdy došlo ke změně uživatelova označení (místo loga pod výplatním razítkem, byl vložen jednoduchý název MELANTRICH mezi denní a výplatní razítko).

 

Úplný poněmčený vzor protektorátního otisku s novým označením oprávněného uživatele

1. den otisku dne 17. 4. 1941 (R)

 

 

Mel 005

 

V roce 1941 (20. 1.) poštovní správa Protektorátu ČM povolila použití modré barvy pro novinové zásilky (poprvé od zavedení výplatních tsrojů do poštovního provozu).

Úplný poněmčený vzor protektorátního otisku v    m o d r é   b a r v ě.

Otisk 1. dne: 3. 7. 1941 (RR)

 

 

Mel 006

 

 

Poštou prošlé otisky na celistvostech (adresní štítek (22. 8. 1943 - modrý otisk pro novinovou zásilku) - horní celistvost

a (adresní páska z 27. 12. 1944 - červený otisk pro zaslanou fakturu - otevřená listovní zásilka) - dolní celistvost

 

Mel 007

 

Mel 008

 __________________________________________________________________________

 Někdy příště - výplatní otisky Melantrichu v období 3. republiky československé (1945 - 1948).

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS