HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 47. - LN FB

L

LN + FB = , dva monogramy oddělené hvězdičkou, počáteční písmena novin Lidové Noviny + názvu nakladatelstvi Fr. Borový Praha - viz 4. otisk v pořadí

Sídlo: Praha II, Národní třída - Hostinský úvěrní ústav

Povolení: Věstník MPT č. 36 ze dne 18. 7. 1930

Výplatní stroj: Francotyp A s horním číslem počitadla

Sběratelsky FR 6h - 4m

Dohlédací poštovní úřad: PRAHA 1

PRVNÍ OTISK

První otisk byl jednodenní esejí

Datum eseje 10. 7. 1930 (RR) - bylo pořízeno několik esejí - jednak s nulovou hodnotou pro oficiální účely, jednak s hodnotou 20 hal. pro potřeby dalších subjektů včetně uživatele.

 AJ vysvětluje původ a důvod jednodenní eseje:" Koupě stroje byla uzavřena pro nepřítomnost šéfa závodu borový. Vzhled štočku nebyl schválen a učiněn pokus o přemístění monogramů níže".

Dodávám důvod nepřípustnosti toho označení: ministerstvo pošta a telegrafů nepřipuštělo reklamní texty v označení oprávněného uživatele. proto vydán zákaz tento otisk používat oficiálně.

 

Borový 1 001

Otisk s nulovou hodnotou

Borový 1 002

Otisk s výplatní hodnotou 20 haléřů.Tento otisk stažen a B. Jarolímek si převzal tento výplatní stroj.

 

DRUHÝ OTISK

Jednodenní esej (RR)

Dodán jiný  výplatní stroj Francotyp A s horním číslem počitadla. Denní razítko i označení přeneseny do tohoto stroje s tím, že !štoček pod číslem (počitadla) přemístěn níže, v místa vlelvo od štočku pod známkou.

I tento otisk byl jednodenní esejí s datem 13. 8. 1930, otisk nevyplácel, neboť asi nebyl MPT uznán. AJ jej nezmiňuje, důvod (?).

Pořízeno několik otisků se zápornými čísly počitadla (před 0000 v rozmezí 7610 - 7693),pravděpodobně pro firmu B. Jarolímek dále otisk 1. dne (0001  - snad určen v domněnce, že bude schválen od MPT,

ale s hodnotou 60 haléřů) a do třetice tři otisky s nulovou hodnotou (povinné otisky pro archivní účely). Ani tento otisk nebyl v ten den či poté schválen.

Borový 2 001

Borový 2 002

Poštou prošlou celistvost s tímto otiskem literatura, ani známé sbérky nezaznamenaly. Čekalo se na rozhodnutí MPT?

 

TŘETÍ OTISK

Jednodenní esej (?) s datem 6. 9. 1930

Pořízen identický otisk s jiným datem. AJ uvádí použití od data 6. 9. do 23. 9. 1930 (?). Literatura ani známé sbírky nezaznamenaly poštou prošlé celistvosti (důvod?). Proč ta časová prodleva? Esej?

Borový 3 001

AJ uvádí, že v době od 5. 9. 1930 do 23. 9. 1930 otisk vyplácel (?). Celistvost zatím neznáma.

 

ČTVRTÝ OTISK

Otisk 1. dne 23. 9. 1930 (reklama odstraněna -souboj uživatel - MPT skončil)

Záznam AJ: "Z nařízení ministerstva odstraněn štoček pod známkou (jakožto reklama nepřípustný), a monogramy přeneseny opět na místo mezi razítko a známku pod číslo".

 

Borový 4 001

Celisvost - částečný tiskopis byl odeslán do Vysokého Mýt k vojenskému útvaru, kde byl dislokován F. T. Winkler.

 

Borový 4 002

I administrace Lidových novin se dočkala vyplácení korespondence upraveným výplatním otiskem.

Aby nebylo všem záhadám  a dohadům konec, před nedávnem jsme objevil zajímavou obálku s nejposlednějším označením otisku stroje uživatele Fr. Borového. Otisk s nulovou hodnotou s datem 11. 1. 1933, neporšlý poštou, označený psacím strojem Lidové noviny - František Borový, Praha. Otisk z ochoty? Či kontrolní otisk některého z aktérů této historie otisku Fr, Borový?Ale asi se jedná jen o náhodu. Rozdíly neobjeveny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 46. - L.B.

L

L.B. = Länder Bank - počáteční písmena původního názvu banky nynější Banka pro obchod a průmysl (pod výplatním razítkem)

Adresa: Praha I., Náměstí Republiky 6

Povolení: Věstník MPT č. 52 ze dne 14. 11. 1927

Výplatní stroj A s horním číslem počitadla (rpvní číslice výplatní hodnoty tučnější než ostatní dvě) - první troj byl na čas nahrazen jiným výplatním strojem s otiskem FR 6h - 4m (viz výplatní znaménko)

Sběratelsky: FR 6h - 4m

Dohlédací pošty: PRAHA 1, poslední PRAHA 20 (? - nedoloženo obrázkem, informace AJ)

 

PRVNÍ OTISK

Otisk 1. dne: 1. 12. 1927

Poslední dne před nahrazením stroje: 3. 12. 1931 (stroj dán do opravy, poskytnut náhradní druhý stroj - viz níže)

LB 1 001

LB 1 002

 

DRUHÝ OTISK

Druhý stroj (první v opravě) Rozdíly v otisku:

- menší trojúhelníky ve výplatním razítku

- tancující hvězdička ve výplatní hodnotě

- iniciály v označení blíže výplatnímu razítku (původně 3,5 mm, nyní 3,00 mm)

Iniciály nebyly ryty nově, jen přeneseny

Použití: 4. 12. 1931 - 7. 4. 1932

LB 2 001

 

TŘETÍ OTISK

(prvního stroje - po opravě navrácen) - změna jen u výplatního razítka

Použití od 8. 4. 1932 - 19. 12. 1932 (?)

 

LB 3 001     LB 4 001

 

ČTVRTÝ OTISK

AJ ve své literatuře uvádí, že existuje otisk se změněnou dohlédací poštou - místo PRAHA 1 - PRAHA 20. Obrázek nedokládá()možná je v jeho exponátu v PM) ???

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 44. - KOMDRAT

K

KOMDRAT (složenina dvou slov: pravděpodobně KOM = komerce a DRAT - drát = obchod drátem? pod výplatním razítkem u obou otisků)

Plný název užuvatele: Ústřední kancelář československých továren na drát a drátové hřebíky, Florenc 3, Praha II)

Dohlédací pošty: PRAHA 7, po přestěhování do Prahy II, Lazarské 7 PRAHA 1)

Povolení: Věstník č. 29 ze dne 3. 8. 1928

Výplatní stroj Francotyp, typ B3 s horním číslem počitadla

Sběratelské označení: FR 8h - 4m

 

PRAHA 7

Otisk prvního dne: 22. 6. 1928, poslední 4. 6. 1932

 

Komdrat 1 001     Komdrat 1 002

 

Druhý otisk

PRAHA 1

Otisk 1. dne: 4. 6. 1932 (upravený, v denné, razítku "1" bez obvyklého podškrtu)

KOMDRAT 2 001     KOMDRAT 2 002

KOMDRAT 3 001     KOMDRAT 3 002

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS