HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA VÝPLATNÍCH OTISKŮ 4. REPUBLIKY (20.) - ELEKTROODBYT N. P.

Národní podnik Elektroodbyt prošel klasickým procesem v oblasti vyplácení zásilek  výplatních otisků. Na počátku byly výplatní stroje Francotyp (40. - 80. léta), po fyzickém a morálním zastarání těchto spolehlivých strojů německé provenience, byly nahrazeny dalším německým (tehdy západoněmeckými) stroji značky Postalia. Tímto vývojem a touto změnou prošla velká řada československých uživatelů výplatních strojů.

Je nurno se úvodm zmínit o jedné důležité záležitosti. Tento národní podnik byl zecla jistě důležitý, konečně jeho obdoba existuje i v těchto dnech, ale nade vše řadím jako sběratel úřasnou superkvalitu všech otisků v dlouhém období několika desítek let. Vzdávám hold pracovníkům či spíše pracovnicím podatelny. Otisky jsou kvalitní, zřetelné, nezašpiněné, výrazné. A to mám ve bsírce 22 otisků z různých období. Jev přímo zázračný. Dodatečně díky všem, křeří se o to zasloužili. Naskýtá se otázka - takto to nešlo v jiných podnicích, proč? Nedostatek červené barvy byl plošný anebo ne? Týká se pražské podatelny, jinde to bylo o něco horčí, ale ne tragické.

 

Výplatní otisk FRANCOTYP

PRVNÍ OTISK

Sběratelsky FR 8 - 0 - 4m, gotické číslice výplatního razítka, neobvyklé výplatní razítko (silná tečka), denní razítko mělo již nově schválené tvary - dvoukruh s můstky, označení: ELEKTROODBYT/NÁRODNÍ PODNIK/ZÁVOD PRAHA., vnitřní rámeček 25x20 mm.

Poznámka: výplatní stroj získán v rámci reparací od poraženého Německa (převzaty gotické číslice - do té doby poštovní správou razantně odmítány, a dvoukruhové denní razítko s můstky německého vzoru) a přemístěn ze zabraných sudetských území do vnitrozemí a uživatelů se zájmem o výplatní stroje. 

Datum otisku 14. 6. 1954.

Dohlédací pošta PRAHA 1.

Odbyt 001

DRUHÝ OTISK

Dohlédací pošta: OLOMOUC 1

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8 - 0 - 4m (gotické číslice výplatního razítka s výplatním znaménkem - dutá tečka a označením: ELEKTROODBYT/NÁRODNÍ PODNIK/OLOMOUC, doukruhové denní razítko, též výsledek reparací), 24x21 mm (vnitřní rámeček)

Sběratelsky FR 8 - 0 - 4m

Otisk s datem 18. 8. 1952

Odbyt 002

 Poznámka: U dalé uvedených otisků došlo k několika změnám číslic data, dokonbce k výměně denního razítka - ze začátku vnější kruh 23 mm, později 25 mm.

TŘETÍ OTISK

Denní razítko s průměrem 23 mm

Dohlédací pošta PRAHA 1

Sběratelsky FR 8 - 0 - 4m (g)

Změna označení, nyní ELEKTROODBYT/NÁRODNÍ PODNIK

Otisk s datem 24. 10. 1955

Odbyt 003

 

ČTVRTÝ OTISK

Stejný stroj, stejný otisk s výjimkou průměru věnjšího kruhu denního razítka (25 mm)

Otisk s datem 4. 2. 1977

Odbyt 004

 

Změny číslic denního razítka:zaznamenávám v těchto dnech:

- 24. 10. 1955

- 26. 11. 1968,

- 6. 4. 1972,

 

 

Výplatní otisky stroje Postalia (výměna stroje)

PÁTÝ OTISK

Hraniční data mé sbírky: - 16. 11. 1981 - 17. 3. 1983 - 

změna označení (nyní již podle pravidel a poštovního řádu, doplněno i nové logo subjektu ),  oba otisky se liší číslicemi denního razítka, zohledněno PSČ v označení a denním razítku

Odbyt 007

  

 

 

:

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA VÝPLATNÍCH OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (19.) - METRANS a. s.

DNES SE ZASTAVÍME O VÝPLATNÍCH OTISKŮ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI METRANS, KTERÁ BYLA ZALOŽENA V ROCE 1948.

Tento subjekt byl zřízen v roce 1948 pro agendu mezinárodního zasilatelství a námořní dopravy. První loď nazvanou REPUBLIKA I. spustili na vodu v roce 1951. V roce 1952 byl zřízen Čechofracht a přebíral agendu Metransu. V roce 1959 se zřídil pod MZO podnik ČNP (Československá námořní plavba). Detaily viz www.namorniplavba.cz.

Subjekt METRANS existuje dodnes jako operýtor kombinované dopravy a provozovatel kontejnerových terminálů.  Vlastní jej z většiny německá firma Hamburger Hafen und Logistik (HHLA). 

V době své existence Metrans měl dva výplatní stroje s podobnými označeními (větší a menší logo), oba stroje byly stroje Francotyp.

Dohlédací pošta u všech otisků PRAHA 1

 

PRVNÍ OTISK

FR 8 - 0 - 4m - 1K

otisky s datem - 1. 6. 1949 - 14. 4. 1950 - 

jednokruhové denní razítko, logo subjektu znatelně výsoko mezi denním a výplatním razítkem

 

MET 001

Poštou prošlá obálka s otiskem s datem 14. 4. 1950

 

MET 002

 

DRUHÝ OTISK

jiný stroj

FR 8h - 5m

dvoukruhové denní razítko se slabými můstky, číslo počitadla, označení velikostně stejné jako u prvního otisku, znatelně níže

data zachycených otisků: - 13. 4. 1951 - 18. 3. 1955 -

Otisk s datem 13. 4. 1951

MET 003

 

Otisk s datem 18. 3. 1955

 

MET 004

 

TŘETÍ OTISK

jiný stroj

FR 8h - 5m - 1K

Hraniční data: -15. 12. 1949 - 26. 8. 1952 -

jednokruhové denní razítko, číslo počitadla, větší logo mezi denním a výplatním razítkem

Otisk s datem 15. 12. 1949

MET 005

Otisk s datem 26. 8. 1952

 

MET 006

 

 

 

 

  

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3): 1. - ČVK/II. OLIVOVA 6

TŘETÍ SERIÁL NA POMOC IDENTIFIKACI UŽIVATELŮ VÝPLATNÍCH OTISKŮ ČESKOSLOVENSKA období 1945 - 1948 (1951)

 

Dnes otevírám další seriál, který pomáhá sběratelům výplatních otisků Československa při identifikaci uživatelů. Vychází z Identifikačního rejstříku uveřejněném v Katalogu Bouška - Leiš (Praha 1982/1983). Je rozdělení do několik čászí, které jsem již na webu popsal. Začínám zkratkami. V nadpise se objevuje zkratka Č3, což je znamení pro otisky 3. republiky československé z let 1945 - 1948 (poslední povolený rok pro užívání výplatního razítka ve tvaru "větrné růžice" (1951 - poslední dosud známý otisk s tímto výplatním razítkemú. Nejsou uvedeny všechny otisky. V těchto případech sběratele odkazuji na předchozí dva identifikační seriály.

 

Č3

Zkratka: Č V K (= České Válcovny Kovů - počáteční písmena slov v názvu) - ve spojení s adresou (mezi denním a výplatním razítkem)

Poznámka: Dříve Měďárna, vztah se záznamy otisků v Katalozích Bouška Leiš, resp. Bouška) - 1. republika PR 103, Protektorát PR 106, 106a, 106b, 3. republika PR 33. Záznamy v barevné mutaci jsou uvedeny též v katalozích Di csaola - Leiš.

Adresa: Praha II, Olivova 6

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 3m

Dohlédací pošta PRAHA 1

Otisk s datem 30. 6. 1947

 

ČVKáčko

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS