HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ REKLAM: 6. - CEMENT

Subjekt: Prodejna cementáren společnost  s r. o., Václavské nám 60, Palác Fénix, Praha II.

Reklamní text. CEMENT mezi denním a výplatním razítkem

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta PRAHA 1

Otisk 1. dne: 8. 2. 1935 (R)

 

Cement 001

 

Celistvost poštou prošlá ze dne 30. 3. 1937

 

Fénix

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

VE ZNAMENÍ REKLAM : 3. - BZ BENZIN + MOGUL AUTO OIL

Subjekt: Bratřé Zikmundové, Praha 10 (Žižkova 22)

Reklama: a/ ve dvou kruzích pod výplatním razítkem reklama na dva výrobky tohoto subjektu: BZ BENZIN a MOGUL AUTO OIL (u  otisku prvního stroje)

                b/  v kruhu Mogul AUTO OIL, pod kruhem nápis: BZ BENZIN (mezi denním a výplatním razítkem) - u  otisku druhého stroje

Povolení MPT Věstník č. 27 ze dne 3. 6. 1927 - 38. uživatel

Výplatní stroje Francotyp a/ typ B 3 s horním číslem počitadla, sběratelsky, FR 8h - 3m

                                     b/ typ A (4) s horním číslem počitadůa sběratelsky, FR 6h - 4m

Dohlédací pošta PRAHA 1

 

PRVNÍ OTISK

Otisk 1. dne 13. 7. 1927 (R), poslední otisk ze dne 29. 8. 1934

Otisk poštou prošlý ze dne 14. 10. 1927

Doplněk - reverz obálky s černotiskovou reklamoz na olej MOGUL

 

Mogul 1 001     Mogul 1 002

DRUHÝ STROJ

Otisk 1. dne: 29. 8. 1934 (R)

Charakteristický znak: Ltancující hvězdička ve výplatním razítku)

MOGUL 2 001

 

S největší pravděpodobností si firma opatřila odlišný  stroj jiného typu, aby mohla vyplácet dopisnice, kde celému otištění předchozího otisku bránily reklamy, které firma používala. Firma plně využila jednak výplatního otisku, jednak obálky a dopisnice pro bezsloganové reklamy, které ministerstvo pošt a telegrafů schválilo. Otisk s osovou vzdáleností by narušoval reklamu a denní razítko by bylo nečitelné.  Osová vzdálenost 6cm plně vyhovovala svému účelu - výplatnímu znaku a reklamnímu sloganu či obrázku anebo textu.. Pro vyplácení korespondence jí v roce 1936 Poštovní ředitelství povolilo snížené výplatné (viz pravý dolní roh dopisnice).

 

MOGUL 2 002

 

Číst dál...

ŠEST VÝPLATNÍCH OTISKŮ UŽIVATELE FY PROKOP A ČÁP

Subjekt: Prokop a Ćáp, velkoobchod suknem a podšívkami, P II., Václavské nám 64

Povolení MPT Věstník č. 7 ze dne 29. 2. 1926

82. uživatel od roku 1926 v Československu

Výplatní stroj  Francotyp B3 s horním číslem počitadla

Sběratelsky: FR 8h - 3m

Dohlédací pošta PRAHA 1, omylem namontovano v průběhu provozu stroje denní razítko s dohlédací poštou PRAHA 2 (RR)

 

PRVNÍ OTISK

Otisk 1. dne: 5. 3. 1928 (poslední 7. 8. 1928) - (R)

Poštou prošlá celistvost s otiskem ze dne 18. 4. 1928

 

čáp 1 001

 

 

DRUHÝ OTISK - změna označení

Otisk 1. dne: 7. 8. 1928 (poslední otisk 14. 11. 1929) - dle mých údajů a  mé sbírky až od 8. 8 1928 (?)

 

čáp 1 002

 

TŘETÍ OTISK - změna denního razítka

Dle AJ: "Při opravě omylem namontováno chybné razítko (s poštou PRAHA 2)". Datum ? Otisk v exponátu AJ ? Esej (otisk nepoužit k vyplácení)

 

ČTVRTÝ OTISK  -  změna označení (odstraněn špatně čitelný údaj  adresy, štoček ryt nově, text jen třířádkový) - chybotisk, čárka nad "A" ve jménu Čáp OBRÁCENĚ o

Otisk 1. dne: 15, 11. 1929 (RR)  - poslední otisk dne 14. 10.. 1933

 - přeseahuje do období pátého otisku

čáp 2 001

 

Poštou prošlý otisk ze dne 11. 3. 1930 (s chybotiskem) , ve sbírce též otisk s datem 27. 11. 1931

 s datem

čáp 2 002

 

PÁTÝ OTISK

Otisk 1. dne: 14. 10. 1933 (R) - změna označení (nově rytý štoček označení)

 

čáp 3 001

 

Poštou prošlá celistvost s datem 28. 8. 1934

Čáp 4 001

 

ŠESTÝ OTISK - změna číslic

Změna číslic data (a i ostatních?), datum celistvosti ze sbírky -1. 12. 1938

čáp 3 002

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS