HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

PRVNÍM OTISKEM S HODINOVÝM ÚDAJEM BYL HASLER

Všeobecně mezi sběrateli čs. výplatních otisků  se má za to, že prvním otiskem s hodinovým údajem v denním razítku za datem byl u nás výplatní stroj SATAS (zkušebně použit na poště PRAHA 1), případně výplatní stroj FRAMA (zkušební provoz na poště PRAHA 5). Pravdou je jen skutečnost, že tyto údaje ve jmenovaných výplatních stojích byly funkční. 

V roce 1967 se objevil na přepážce pošty PRAHA 1 výplatní stroj HASLER, který mohl svým mechanismem orážet zásilky nejen s datem, ale i s hodinovým údajem. Této možnosti však provozovatel pošta PRAHA 1 nevyužíval a údaj byl nefunkční. Prvenství  stroje se zabudovaným hodinovým mechanismem  má u nás tento výplatní stroj a tato soustava, i když se této "přednosti" nevyužívalo.  

Doposud jsou známy dva exempláře tohoto otisku.

Tyto otisky jsou  navíc jedny z posledních artefaktů s  pětimístnou výplatní hodnotou  (RR u nás. .

 

HOD 001     HOD 002

 

 

Číst dál...

PRVNÍ POŠTOVNÍ BYL HASLER (3. část)

POŠTA PRAHA 1 - symetrické otisky z výplatníc htsrojů HASLER

Ve 2. části jsme se seznámili s asymetrickými výplatními otisky, které vyplácely zásilky a poukázky na poště PRAHA 1.  Dnes naše oko padne na sysmetrické výplatní otisky ze strojů HASLER na této poště. 

 

Jednokruhové denní razítko

Nejprve se vyskytly otisky s jednokruhovým denním razítkem (průměr 27 mm) a s pětimístnou výplatní hodnotou. Číslice pro kčs byly vyšší než číslice pro haléře.

Ve sbírce mám několik otisků s časovým rozmezím - V/1949 - VIII/1950 - . Některé nelze reprodukovat, jsou chabé kvality.

 

HAS 1K 001

 

HAS 1K 002

 

Dvoukruhové denní razítko  bez můstků

V dalším stádiu se vyskytly otisky s dvoukruhovým denním razítkem a čtyřmístnou výplatní hodnotou. Číslice v Ks vyšší než číslice haléřů. Bez výplatního znaménka. Bez desetinné čárky či tečky v hodnotě.

Ve sbírce otisky s daty : od - XII/1950 - 

 

HAS P1 001

 

HAS P1 002

 

Dvoukruhové denní razítko bez můstků s rozlišovacím symbolem "3"

S rozlišovacím symbolem "3" v dolním mezikruží se zachovaly dvě varianty otisků lišící se výplatními písmeny.

Otisk s datem 1. XI. 1952

Čtyřmístná výplatní hodnota bez výplatního znaménka s rozdílou velikostí číslic pro údaj Kčs a údaj haléřů. Barva otisku oranžová. Desetinná tečka. 

 

HAS P1 003

Omluva za špatnou kvalitu otisku.

 

Otisk s datem 31. V. 1955

Čtyřmístná výplatní hodnota, výplatní znaménko: dutý kosočtverec.

 

HAS P1 004

 

NOVÝ OBJEV (RR)

Dvoukruhové denní razítko bez můstků s hodinovým údajem

V roce 1967 byl používán otisk s dvoukruhovým denním rzítkem a s pětimístnou výplatní hodnotou (výplatní znaménko dutý kosočtverec).  Jeden z posledních výskytů pětimístné hodnoty. Výplatní číslice stejné velikosti.

V Československu se poprvé objevil otisk s hodinovým údajem za datem ve denním razítku. Zde byl ve formě )daje "00". Hodinový údaj nebyl u tohoto stroje uveden do provozu a zůstal nepohyblivý. Průměr denního razítka 28 mm.

Zatím se dochovaly dva exempláře s daty 31. III. 67 00 a 14. IV. 67 00.

 

HOD 001

 

HOD 002

 

Otisk s dvoukruhovým denním razítkem s rozlišovacím symbolem "1" v dolním mezikruží

Dvě varianty

První varianta - čtyřmístná výplatní hodnota s výplatním znaménkem (dutý kosočtverec)

Otisk s datem 22. VI. 1970 (reprodukován) 

Druhá varianta - trojmístná výplatní hodnota bez výplatního znaménka

Otisk s datem 8. IX. 1971 (bez reprodukce)

JED 001

 

Otisk se čtyřmístnou výplatní hodnotou bez rozlišovacího symbolu.

Otisk s datem 10. VI. 1970

Otisk se čtyřmístnou výplatní hodnotou, výplatní znaménko plná tečka, průměr denního razítka 27 mm.

 

JED 002

 

 

 

 

Číst dál...

PRVNÍ POŠTOVNÍ BYL HASLER (1. část)

 

ÚVODEM

V roce 1946  se poštovní správa rozhodla vybavit československé poštovní úřady při vyplácení poštovních zásilek výplatními stroji. Vše se dělo na základě vynikající dvacetileté  zkušenosti  komerčních subjektů s výplatními stroji Francotyp (a na zabraných územích též z malé části se stroji Postalia) v čs. poštovnictví. Výběrem výrobce výplatních strojů byal pověřena firma B. Jarolímek,  tehdy ještě fungující generální zástupce pro výplatní stroje Francotyp v českých zemích.

Hospodářská situace byla však po II. světové válce v Evropě a ve větší části světa ve stádiu rozvratu a nefunkčnosti. Spolehlivý německý výrobce výplatních strojů Francotyp GmbH nebyl schopen v tomto roce dodat v požadovaném množství výplatní stroje pro čs. pošty. Firma B. Jarolímek proto rozprostřela sítě po Evropě. Cílem cest jejích obchodních emisarů byly dvě země - Anglie a zejména Śvýcarsko.  V Anglii byl vytypován výrobce Universal Postal Frankers, který měl již ve programu multifunkční výplatní stroje s mnohonásobnou hodnotou (multivalue franking machines). I švýcarští výrobci rychle pokročili ve výrobě těchto strojů a vykonali rychlou přeměnu svých strojů od fixních či limitovaných hodnot k mnohonásobným výplatním hodnotám ve výplatním razítku. To vyhovovalo zásadám Ministerstva pošt v Praze.

Bylo rozhodnuto - přednost dostala firma Hasler v Bernu existující od roku 1852 a jeden z prvních seriových výrobců telegrafních přístrojů (původně firma Hasler & Escher, nástupci Eidgenössische Telegraphenwerkstätte - ETW). B. Jarolímek nasmlouval pro čs. pošty několik výplatních strojů  Hasler s tím, že první měly ve svém mechanismu zabudovány i R - obrazce na vyplácení doporučených zásilek. Na chvíli vyplácely, ale brzo se od jejich používání upustilo. Ale to je jiná historie. 

V druhém kole se pro provoz na poštách nakoupilo i 13 výplatních strojů od anglické fitrmy Universal Postal Frankers.   

Teprve po těchto dvou výrobcích přišla na řadu i firma Francotyp GmbH, která rychle obnovila svůj provoz a výrobní program. Vyhověla i zvláštním požadavkům čs. poštovní správy (např. dodání speciálních strojů pro vyplácení poštovních poukázek se dvěma denními razítky). 

 

PRVNÍ STROJE NA POŠTÁCH BYLY OD FIRMY HASLER BERN

 

První vzor (nasmlouvaný v roce 1946) prvního poštovního výplatního otisku

měl tyto znaky:

- doporučený obrazec (s možností odpojení),

- jednokruhové denní razítko,

- název pošty v R - obrazci a denním razítku,

- římské číslice na místě měsíců v datu denního razítka,

- výplatní razítko ve tvaru větrné růžice (návaznost na prvorepublikovou, protektorátní a slovenskou zvyklost byla v době uzavření kontraktu ještě prosazována),  

- švýcarské typy písmen s menšími číslicemi pro haléře (vysoká, štíhlá písmena) , výplatní hodnota čtyřmístná bez výplatního znaménka). 

Výplatní tsroj byl použit na poště PRAHA 1.

Jediný dosud známý exemplář tohoto otisku s R - obrazcem - rarita RRR . Sběratelsky označen jako HAS (M) R - 1k - 4m.

 

1946

Otisk s datem 15. XI. 1946

Několik dní po oficiálním rozhodnutí poštovní správy  - Věstník č. 54 ze dne 29. 10. 1946. Rychlost přímo kosmická - dokladovaný otisk vznikl pouhých 17 dní po tomto datu, jiné možná ještě dříve.  Tento otisk byl na

celistvosti adresované do Prahy.

 

OTISK S DATEM 15. XI. 1946 /RRR/

 

HAS 004

 

1947

V roce 1947 byl tento stroj provozován na poště PRAHA 1 na listovních zásilkách již bez R- obrazce. O důvodech se můžeme jen spekulovat. Zachycené otisky jsou všechny z roku 1947 v rozmezí: - III/47 - IX/1947 - . Zajímavé je, že všechny zachycené celistvosti jsou adresovány do ciziny. Zázrakem se zachovaly a našly cestu zpět do Československa - země původu.  

Otisk s datem 19. III. 1947

 

HAS 005

 

Otisk s datem 30. IX. 1947

 

HAS 007

Otisk s datem: 29. VIII. 1947 

HAS 006 

 

1948

Teprve později, v roce 1948 se tímto strojem začaly vyplácet poštovní poukázky. Zatím se nenašly otisky na těchto artefaktech (útržky poštovních poukázek)  před tímto rokem.  Domnívám se, že teprve v tomto roce došlo k přemístění stroje na balíkové přepážky. Duben 1948? Jak prvorepublikoví poštovní správa, tak i poštovní správa 3. republiky byly ve svých rozhodnutím příliš konzervativní. 

I když již v roce 1946 bylo rozhodnuto o změně tvaru výplatního razítka, otisky tohoto stroje stále vyplácely s větrnou růžicí a ne se zkoubkovaným obdélníkem  (rozhodnutí ministerstva pošt je ze 17. 12. 1946, ale s možností tolerance původního výplatního razítka do roku 1948). 

Vzácností je, že se tyto ústřižky vůbec zachovaly. Levý dokonce s torzem data (IV/48?). 

HAS 008     HAS 009

 oba otisky zvětšeny

 

 V příštích pokračováních?

1949 a dále

Podíváme se na otisky HASLER s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku a na otisky s dvěma polohami denního razítka.

 

    

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS