HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

ARCHIVY PROMLOUVAJÍ, SBÍRKA DOKLÁDÁ (6)

Sběratelská veřejnost nemá stále jistotu, kdy začaly vyplácet výplatní stroje POSTALIA v čs. poštovním provzu. Odhadem lze říci, že to bylo někdy koncem 50. let/počátkem 60. let. S určitostí přesné datum zatím neznáme. Je pravděpodobné, že první postálky se objevily na poštách a poté až v komerční sféře či ve sféře podniků, institucí a organizací socialistického Československa. 

Typologicky to byly stroje s otisky v pořadí deníí razítko/výplatní razítko. Denní razítko bylo dvoukruhové s můstky  o průměru 25 a 26 mm. Výplatní razítko ve tvaru obdélníku 23 mm x 28 mm. Rámeček lemovalo zoubkování (11/13). Zoubky byly velké a odlehlé od rámečku. Číslice data nízké a oblé.Tak vypadaly první postálky použité na poštách.

V archivech jsem zatím našel jednu z prvních postálek na poštách. Byla to výplatní stroj na poště Povážská Bystrica.Otisk tohoto stroje začal vyplácet zásilky dne 13.9í. 1962. Zvláštností otisku bylo to, že stroj neotiskoval desetinnou tečku ve výplatní hodnotě.

Je docela možné, že v archivech či ve sbírkách objevíme otisky dřívějším datem.

K datu ještě jednu poznámku, k níž mne vede studium v německých archivech. Tento model byl dle nich uveden v roce 1958. Jednalo se o dva modely, které se lišily daty. První z nich měl číslice data úzká a vyšoká, druhý nízká a oblá (v Německu spíše nazývaná oválná). Stroje s oválnými číslicemi byly dodávány jako první modely k nám. Vycházím-li z tohoto údaje, pak výplatní tsroje k nám mohly být dodávány až po roce 1958 a jako pravděpodobné datum by mohlo být rok 1962.

POVÁŽSKÁ BYSTRICAOtisk s datem 13. 9. 1962 (otisk 1. dne - R)

 

povazska bystrica 001

 

Otisk Povážská Bystrica poštou prošlý s datem 14. 8. 1978

 

povazska bystrica 002

 

BRNO 2

Dalším otiskem 60. let použitým na poště BRNO 2  byl otisk s datem 18. 5. 1964 (otisk 1. dne - R). Byl identický s výše popsaným otiskem s rozdílem, že v dolním mezikruží se objevily rozlišovací známenka - 3 křížky).

Otisk reprodukovaný je z fotokopírky  Xerox v černé barvě, v roiginály byl pochopitelně červený.

brno 2 001

Poštou prošlá celistvost s tímto otiskem s datem 11. 10. 1974

 

brno 2 002

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (192) - VÝPLATNÍ RAZÍTKO OTISKŮ STROJŮ POSTALIA

Výplatní razítko je snad nejtypičtější částí výplatního otisku. Jeho stálá část obsahuje název státu (nebo poštovního operátora, pod jehož dozorem jsou výplatní tsroje) a pohyblivá část důležitý údaj - výplatní hodnotu.  Tyto dva údaje jsou z velké většiny zarámovány do obrazce. Nejčastěji to je obdélník či čtverec, často zoubkovaný. To je případ Českoslovebska a jeho otisků. Pochopitelně, že ve světě má výplatní razítko či zóna pro výplatné různé podoby. 

Sběratelství výplatních otisků zkoumá výplatní razítko jako celek, dále výplatní číslice jsou táž objektem zájmu. Velikost, tvar a zoubkování jsou u československých  otisků z let 1946 - 1992 ve středu sběratelovy pozornosti. Francotyp a jeho otisky je na špici. V případě této osustavy existuje mnoho zajímavostí a anomálií. I otisky pOstalia mají své zajímavosti.

KLASICKÉ POSTALIE (KOMERNÍ UŽIVATELÉ I POŠTY)

Zoubkování bylo zprvu odlehlé, později přilehlé k vnitřnímu rámečku. Velikost vnitřního rámečku u klasických strojů POSTALIA je standardní - 24 x 29 mm (+-). Jsou možné i nepatrné odchylky v řádu desetin mm. Tvar obdélníků je je jedním ze znaků k určení soustavy. Poznatelný a typický. 

raz 001.     raz 002

 

V poštovním provozu se vyskytly i anomální případy.  Jedním z nich je otisk uživatele První brněnská strojírna v Brně z novější doby (otisk s datem 30. 10. 1991). Vnitřní rámeček  má odlišnou velikost - 23 x 25 mm.

Další zkoumání zejména otisků nově vzniklé Ćeské republiky nám určí, zda se jedná o ojedinělost či o nový typ rámečku. V období Československa je to ojedinělost. 

 

raz 003

Tuto poznámku doplňuji ještě rozměry vntřního rámečku soustavy Postalia - Junior, která byla jeden čas vyráběna v Polsku v licenci. U těchto otisku má vnitřní rámeček velikost 20 x 25 mm.

U druhého otisku - uživatele PRIOR Západoslovenské obchodné domy Partzánske, závod Komárno je ještě jedna anomálie v denním razítku - v rozporu s normou je název pošty vyryt takto: KOMÁRNO 1 / PSČ 945 73. Jedná se o chybotisk (R).  Otisk je bohužel špatně otištěný a nečitelný, což bylko obvyklé u těchto strojů. 

raz 004l      

raz 005

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (182) - CHEPOS BRNO

CHEPOS, oborový podnik, později  inženýrsko dodavatelský závod

Zřízen v roce 1965 (1.7.) . Účel propojení výrobců chemického a potravinářského zařízení (původní činnost). Kompletace potravinářských celků s vyšší technickou kvalitou.  Povaha: trust, sdružení výrobců. Od roku 1992 akciová společnost. s důrazem na kompletní investiční celky. V rámci Cheposu řada podniků - např. TSM, Slovácké strojírny, Chodos, atd., Postupně širší náplň - kromě investičních celků v chemickém a potravinářském průmyslutéž gumárenský průmysl, jaderné elektrárny,  chladírenství, dřevostroje, jeřáby, ocleové konstrukce ard.

Od začátku a v průběhu své existence vyplácel tento subjekt své zásilky výplatními stroji Postalia (min. dvěma). Stroj využívaly různé další subjekty (např. Královopolská strojírna n. p. apod.) Otisky měly různou podobu. 

POSTALIA

Dohlédací pošta BRNO 2, později 602 00 BRNO 2

CHEPOS, oborový podnik

Časové rozmezí: - 4/68 - 6/70 - 

Koncem tohoto období se právní status "oborový podnik" v označení uživatele přerážel gumovým razítkem s adresou "Šumavská 35" v červené barvě.

chepos 007    chepos 008

 

Časové rozmezí: - 1/71 - 6/76 - 

Změna označení uživatele - odstraněn právní status "oborový podnik".

chepos 009

Dohlédací pošta 602 00 BRNO 2

Časové rozmezí: - 10/78 - 12/83 - 

Nové označení (přidána adresa "Šumavská 35" a před název města podnikové PSČ 659 24), změna denního razítka, nově ryto - přidáno PSČ 659 24  před název pošty, v dolním mezilruží rozlišovací symbol - hvězdička)

 

chepos 010

 

Druhý stroj Postalia

Časové rozmezí: - 6/79 - 2/84 - 

Úplná změna označení uživatele, změna adresy, změna podnikového PSČ - nyní 658 56,  doplněné právní podstaty subjektu), vysoké, štíhlé číslice denního razítka

chepos 011

 

Časový údaj: - 1/85 -

Změna číslic denního razítko - nyní nízké, oblé

Zajímavost: na celistvosti doplněno výplatní otisk adresáta - koncernového dodavatelského podniku SIGMA PRAHA - místo příchozího razítka (datum o den dřívější než datum odeslané zásilky)?

chepos 012

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS