HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ (219) - OOČSÚ BRNO

V 80. letech si Okresní oddělení Česého sttaistického úřadu v Brně opatřilo výplatní stroj POSTALIA - JUNIOR ( tento stroj vyrábělo Polsko v západoněmecké licenci firmy Postalia). Stroj byl poruchoýv a nevyhovoval nárokům uživatele. Dalším krokem byl výplatní stroj POSTALIA, který službu plnil lépe než stroj Postalia - Junior.

Změna soustav (Postalia - Junior na Postalia) je další z vývojových skutečností otisků v období Československa v letech 1946 - 1992 (s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku). 

 

Otisk Postalia - Junior

Otisk s datem 20. 8. 84

 

stat 001

 

Otisk Postalia

Otisk s datem 7. 5. 86

Označení doznalo kvalitativních změn (rozepsaná zkratka, upřesnění kompetence).

 

stat 002

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (192) - VÝPLATNÍ RAZÍTKO OTISKŮ STROJŮ POSTALIA

Výplatní razítko je snad nejtypičtější částí výplatního otisku. Jeho stálá část obsahuje název státu (nebo poštovního operátora, pod jehož dozorem jsou výplatní tsroje) a pohyblivá část důležitý údaj - výplatní hodnotu.  Tyto dva údaje jsou z velké většiny zarámovány do obrazce. Nejčastěji to je obdélník či čtverec, často zoubkovaný. To je případ Českoslovebska a jeho otisků. Pochopitelně, že ve světě má výplatní razítko či zóna pro výplatné různé podoby. 

Sběratelství výplatních otisků zkoumá výplatní razítko jako celek, dále výplatní číslice jsou táž objektem zájmu. Velikost, tvar a zoubkování jsou u československých  otisků z let 1946 - 1992 ve středu sběratelovy pozornosti. Francotyp a jeho otisky je na špici. V případě této osustavy existuje mnoho zajímavostí a anomálií. I otisky pOstalia mají své zajímavosti.

KLASICKÉ POSTALIE (KOMERNÍ UŽIVATELÉ I POŠTY)

Zoubkování bylo zprvu odlehlé, později přilehlé k vnitřnímu rámečku. Velikost vnitřního rámečku u klasických strojů POSTALIA je standardní - 24 x 29 mm (+-). Jsou možné i nepatrné odchylky v řádu desetin mm. Tvar obdélníků je je jedním ze znaků k určení soustavy. Poznatelný a typický. 

raz 001.     raz 002

 

V poštovním provozu se vyskytly i anomální případy.  Jedním z nich je otisk uživatele První brněnská strojírna v Brně z novější doby (otisk s datem 30. 10. 1991). Vnitřní rámeček  má odlišnou velikost - 23 x 25 mm.

Další zkoumání zejména otisků nově vzniklé Ćeské republiky nám určí, zda se jedná o ojedinělost či o nový typ rámečku. V období Československa je to ojedinělost. 

 

raz 003

Tuto poznámku doplňuji ještě rozměry vntřního rámečku soustavy Postalia - Junior, která byla jeden čas vyráběna v Polsku v licenci. U těchto otisku má vnitřní rámeček velikost 20 x 25 mm.

U druhého otisku - uživatele PRIOR Západoslovenské obchodné domy Partzánske, závod Komárno je ještě jedna anomálie v denním razítku - v rozporu s normou je název pošty vyryt takto: KOMÁRNO 1 / PSČ 945 73. Jedná se o chybotisk (R).  Otisk je bohužel špatně otištěný a nečitelný, což bylko obvyklé u těchto strojů. 

raz 004l      

raz 005

Číst dál...

ZASTAVENÍ (10) - VÝPLATNÍ OTISKY STROJŮ POSTALIA - JUNIOR NA ČS. POŠTÁCH

Další soustavou, která našla své místo v čs. poštovním prostoru nejprve u čs. pošt a později i u komerčních uživatelů, byla soustava POSTALIA - JUNIOR 100. Tyto stroje vycházející z konstrukčních prvků soustavy POSTALIA západoněmeckého výrobce,  byly v licenci vyráběny v Polsku.

Zkušební provoz těchto strojů byl zahájen na poště 163 00 PRAHA 618 ŘEPY v září roku 1976 a porbíhal až do prosince.

 

Otisky POSTALIA - JUNIOR  jsou podobné otiskům ze strojů POSTALIA, ale  se čtyřmi hlavními  rozdíly:

-  otisky Postalia  - Junior mají menší výplatní razítko (23 x 27 mm) - Postalia má rámeček o velikosti 23 x 30 mm,

-  vzdálenost mezi denním a výplatním razítkem 12 mm - Postalia má vzdálenost 5 mm.

-  denní razítko je větší  - průměr vnějšího kruhu 26 mm - Postalia 25 mm,

- číslice data denního razítka jsou vyšší (3 mm) a tvarově odlišné od strojů Postalia - Postalia 2,5 mm.

Jsou i další zanedbatelné odlišnosti např. poloha označení atd.

 

 

Během zkušebního provozu na poště v Řepích byla použita dva propagačně - služební označení  (viz níže).

 

POJUN 001

 

POJUN 002

 

 

Jaký byl další vývoj této soustavy v našem poštovním provozu?

Výplatní stroje Postalia - Junior 100 orážely zásilky ručně - přítlačně. Kvalita takových otisků v běžném provozu byla značně problematická. To byl důvod, proč po zkušebním provozu na poště Praha 618 - Řepy nebyly tyto stroje a celá soustava doporučeny k použití na našich poštách.

Jedinou výjimkou byl stroj na poště BRATISLAVA 39 (viz otisk ze dne 21. 1. 1981) - R.

 

POJUN 003

 

Stroje Postalia - Junior se dostaly i do provozu několika komerčních uživatelů, to je však jiná historie a jistě se k ní dostaneme v budoucnu. Ani zde nebyla spokojenost s touto soustavou a stroje postupně z provozu mizely. a byly nahrazovány spolehlivějšími stroji jiných soustav (viz seriál Několik pohledů).

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS