HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3): 19. - stylizované K v kruhu

Č 3

Zkrakta: K v kruhu se symbolem kladívka ve svislé čárce písmene (mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: Elektrotechnické závody Křižík n.p. 

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8 h- 4m (pražský otisk) a FR 8 - 0 - 4m (ov) anebo (g) - (podmokelský otisk)

Dohlédací pošta PRAHA 1 a PODMOKLY 1

Poznámka: U podmokelských dvou otisků pod kruhem navíc symboly L a G (dosud nevysvětlen význam - pravděpodobně provozy firmy v Podmoklech).

 

K 002     K 004

 

 

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY 3. REPUBLIKY (21)

Výplatní otisky některých subjektú z období 3. republiky jsou více než zajímavé. Dosvědčují jednak změny v poštovním provozu, dále zásahy a změny výplatních otisků z důvodů nařízení poštovní správy, jakož i záhady v označení uživatele, které jsou do dnešních dnů nevysvětlené.

Jedním z takových subjektů je uživatele Eletrotechnické závody Křižík, který používal výplatní stroje k vyplácení svých zásilek v Praze (Smíchov), ale i ve svých továrnách v Podmoklech.

Znárodnění

Ihned po osvobození 8. 5. 1°945 došlo v několika případech ke znárodnění výplatního otisku. Vznikl předběžný československý otisk. Znárodnění se dělo odpilováním německých názvů či názvů zaniklého Protektorátu ČM, ale ojediněle i začerveněním německých názvů v denním a výplatním razítku. Pokud otisk měl německý text v označení, tak ,mnohdy i tam.

Firma Křižík dne 25. 5. 1945 vyplatila zásilku protekorátním otiskem s tím, že že podatelna začervenila německý název PRAG (číslo nechala viditelné) v denním razítku. I výplatní razítko ajeho německý název Böhmen und Mähren bylo začerveněno. Jedná se o velmi vzácný (aukční) artefakt stupně RR.

 

K 001

 

PODMOKELSKÁ ZÁHADA

Firma Křižík používala ve svém podmokelském provozu též výplatní troje k vyplácení zásilek. Ve 40. letech tam byly hned dva - FR8 - 0 - 4m s oválnými výplatními číslicemi a FR 8 - 0 - 3m s gotickými výplatními číslicemi. nevysvětleny zůtávají symboly " L" a "G" pod logy mezi denním a výplatním razítkem. Písmena značí odlišné provozy, ale co znamenaly? 

Celistvosti byly vyplaceny a odeslány 27. 2. 1946 a 22. 3. 1946.

 

K 004

 

PŘEMĚNA VÝPLATNÍHO RAZÍTKA

Třetí zajímavostí uživatele Křižík a jeho pražského otisku je přeměna výplatního razítka u větrné růžice na zoubkovaný obdélník (změna nařízena Ministerstvem pošt koncem roku 1946). 

První celistvost je s výplatním razítkem ve tvaru větrné růžice. Datum 2. 6. 1945. Otisk definitivní československý (srovnej s první poznámkou a otištěným otiskem). Otisk si stojí v hodnové stupnici pod písmenem R. Výměna se uskutečnila během jednoho měsíce od osvobození.

K 002

Hodnota předchozího otisku se zvyšuje doložením otisku, který následoval po období jeho výplatní funkce a činnosti. nastala změna výplatního razítka. Otisk vyplácel zoubkovaným obdélníkem, jak o tom svědčí celistvost s otiskem datovaným 29. 1. 1948, tedy ještě v období 3. republiky. Kruh se uzavřel. Navíc celistvost nátiskem a použitím gumových razítek dosvědčuje změnu společenského řádu - vznikly národní podniky. Období soukromého hospodaření skončilo.

K 003 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ REKLAM (Č3): 9. - KOVOSBĚR

Č3

Reklama: KOVOSBĚR mezi denním a výplatním razítkem, týká se stroje v Praze,  KOVOSBĚR/PODMOKLY mezi denním a výplatním razítkem, týká se stroje v Podmoklech 

Subjekt: původně Karel F. Jahnel, železo a kovy Podmokly, později Závody pro úpravu hutních a metalurgických surovin Karel F. Jahnel v národní správě, později Československé hutě n. p., Sběr odpadových surovin, též Praha 

Výplatnístsroje Francotyp: první  v Podmoklech stroj koupený během let 1938 - 1945, sběratelsky FR 8 - 0 - 3m (g), druhý v Praze svěratelsky FR 8 h - 4m

Dohlédací pošty: PODMOKLY 1, PODMOKLY 4, PRAHA 1 (několik strojů)

 

PRAHA 1

11. 10. 1947

sběratelsky FR 8h - 4m - 1k 

 

Kovosběr 004

PODMOKLY 4

24. 6. 1947

sběratelsky Fr 8 - 0 - 3m (g) - 2km

reparační výplatní stroj

 

Kovosběr 003

PŘEDCHŮDCI

Pro srovnání reprodukuji tři výplatní otisky s označením KAREL F. JAHNEL/ŽELEZO A KOVY/PODMOKLY , předchůdce shora uvedeného podmokelského otisku

Výplatní stroj byl přímo koupen firmou Karel F. Jahnel u fy. Francotyp GmbH během let 1938 - 1945 (Katalo Bouška tento otisk neuvádí) a otisk prodělal vývoj (viu denná razítka) 

 

17. 10. 1945

PODMOKLY 4

Kovosběr 001

 

04. 1. 1946

 PODMOKLY 1 - anulát, pravděpodobně esej?, nikdy nepoužitá poštovně (R), důvod eseje ?, zatím nezachycen otisk poštou prošlý

 

Kovosběr 005

 

10. 3. 1947

Kovosběr 002

 

Pro snazší orientaci a pozdější badatelství uvádím i rubové chlopně s uvedením uživatele/odesilatele (rok 1945 a 1947)

 

Kovosběr 006

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS