HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ (221) - Ústřední svaz obchodu, pohostinství a dopravy Praha

Dnešní pohled bude dvojí. Jednak se týká instituce, která již neexistuje. Sdružovala subjekty činné v obchodě, pohostinství a dopravě. Dále připomíná vývoj vzhledu výplatních otisků po osvobození v roce 1945. 

 

Ústřední svaz obchodu, pohostinství a dopravy vyplácel svou korespondenci výplatním strojem FRANCOTYP, model A (Anker). Otisk byl sběratelsky označen jako Fr 6 h - 4m - 2km.

U tohoto otisku se vyskytly dv zvláštnosti:

- osová vzdálenost byla větší o 3 mm než byla obvyklá vzdálenost modelů Anker (6 cm),

- denní razíko z roku 1948 (22. 10. 48) je dvoukruhové s uzavřenými můstky vytvářejícími dva půlměsíce.

 

Geneze denního razítka u československých otisků po roce 1945  byla tato:

- jednokruhové,

- dvoukruhové,

- dvoukruhové s otevřenými můstky (souběh byl výjimečně i se zavřenými můstky).

 

Tvar se zavřenými můstky se vyskytl později u dalších otisků. Byl určujícím prvkem denních razítek  u prvních strojů Postalia, které se dostaly v 60. letech a později na přepážky čs. pošt. Vyskytl se i u komerčních výplatních otisků. 

 

ústřední svaz 001

Číst dál...

ZANIKLÉ A ZAPOMENUTÉ (14) - ČESKOSLOVENSKÉ HUTĚ N. P., prodejna Runa PRAHA

Hutní průmysl v Československu byl zestátněn dne 24. 10. 1945. Vytvořil se národní podnik ČESKOSLOVENSKÉ HUTĚ jako ústřední podnik. Dále se zřídily výrobní podniky coby druhá skupina hutního průmyslu.  Československé hutě n.p. měly čtyři odbory - technický, komerční, administrativní a zaměstnanecký. Ke zrušení tohoto subjektu došlo dne 1. 1. 1951, kdy se zřídilo Generální ředitelství coby vrcholný orgán hutního průmyslu. 

 

Období existence Československých hutí, prodejna Runa připomíná výplatní otisk ze stroje Francotyp s otiskem sběratelsky označeným jako FR 8 h - 4m - 2k.

Otisk s datem 24. 1. 47

Otisk je zajímvý třemi znaky:

- denní razítko - je bez můstků, i když v denním razítku jsou zbytky dolního můstku, který s horním zmizel vlivem fyzického opotřebení,

- výplatní razítko - výplatní znaménko ve tvaru plného kosočtverce,

- osová vzdálenost mezi středy denního a výplatního razítka je 76 mm, nikoliv 80 mm. Měřeno od bodu - pravého konce číslice "6" v datu k druhém konci výplatní číslice "2" + 1 mm. Z hlediska přehledné základní typologie i tento otisk se označuje jako FR 8 (rozhodnutí sekce otisků výplatních strojů KPHC SČSF převzata též  Stolní společností sběratelů výplatních otisků). na toto téma chystám speciální příspěvek na tento web. 

 

hute 001

 

Číst dál...

POTVRZENÝ BALÍKOVÝ STROJ NA POŠTĚ PRAHA 7

V době, když jsem společně s dr. M. Bouškou tvořil Katalog pražských výplatních otisků 1946 - 1982 (psal se rok 1983), neměli jsme u položky P - PR 21a PRAHA 7 jistotu, o který otisk se typologicky jedná. Otisk na celistvostech respektive na poštovních poukázkách, které jsme měli k dispozici, svědčil pro podtyp FR 4 - 4m. Neměli jsme jistotu, takže tento záznam dostal  tři ??? s uvedením obou podtypů 

Nedávno se mi dostaly do ruky dva přírůstky, které jednoznačně potvrdiyi, že se jedná o balíkový výplatní stroj s výplatním otiskem se dvěma denními razítky. Jedna z mnoha záhad vyřešena. Tři  ???  můžeme odstranit.

Časová řada tohoto balíkového výplatního otisku v období - IX/67 - XI/70 - s podobou otisku v neúplné a úplné formě:

 

Otisk s datem 20. IX. 69

(neúplný otisk)

 praha 7 006

Otisk s datem 22. IX. 69

(úplný otisk)

 praha 7 005

Otisk s datem 16. II.. 70

(neúplný otisk) 

 

praha 7 002

 

Otisk s datem 12. XI. 70

(úplný otisk)

 

praha 7 004

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS