HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ (220) - VŠCHT PRAHA

VŠCHT 

Vysoká škola chemicko  - technologická Praha je česká veřejná skola univerzitního typu založená v roce 1952 a specializující se na chemii, chemickou technologii, biochemii, biotechnologii a materiální inženýrství. Navázala na tradice předchozích vzdělávacích a výzkumných institucí, jejichž je přímým pokračovatelem: 

- Pražská polytechna (1806 - 1920),

- Vysoká škola chemicko - technologického inženýrství (1920 - 1939),

-  Fakulta chemická ČVUT (1945 - 1952).

 

K vyplácení své korespondence VŠCHT používala ve sledovaném období výplatní stroj Pitney - Bowes. V průběhu let se vyskytly ze sběratelského hlediska dvě zajímavosti.

Otisk s datem 17. 4. 72

PRAHA 6

Otisk bez označení uživatele (první zajímavost). Je možné, že uživatel na radu pošty čekal na přidělení PSČ a proto došlo k této podobě výplatního otisku.

Celistvost je zajímavá ještě jednou věcí: je vyplacena výplatním tsrojem, i když uživatel měl v tu dobu sjednanou dohodu s poštou o poštovním paušale. Je možné, že se paušál nevztahoval na doporučené zásilky, proto se zásilka vyplatila strojem.

 

vscht 003 

 

Otisk s datem 12. 3. 74

Otisk je již s označenbím, kde je přidělené PSČ (166 28), došlo  i ke změně denního razítka  - nyní již s pSČ pošty 160 00.

 

vscht 002

 

Otisk s datem 6. 9. 82 + pod ním otisk s datem 16. 2. 84.

Druhá číslice vročení (zde ů2") je znatelně vyšší  než první číslo vročení. Došlo k výměně limitovaného vročení. . Druhý otisk již má obě číslice vročení stejné - "84"). Toto je druhá zajímavost tohoto otisku.  

 

vscht 004

 

 

 

Číst dál...

PRAHA 6 - POŠTA S NĚKOLIKA SOUSTAVAMI VÝPLATNÍCH STROJŮ

Pošta PRAHA 6 se významně zapíše do historie čs. a české poštovní historie. V jejích prostorách se zprovoznilo několik strojů různých soustav (Francotyp, Postalia, Pitney - Bowes aj.), ale zejména se zde zprovoznil první výplatní tsroj československé výroby. Výrobcem byl Výzkumný ústav spojů (VÚS) a strojem byl automat na příjem doporučených zásilek. Pošta vyplácela zásilky i  příležitostným otiskem k XVI. olympijským hrám (1992), ale zejména příležitostným otiskem připomněl  jeden z otisků československé hokejové  zlato získané v roce 1998 v Naganu.

Postupně se seznámíme s otisky některých strojů na tomto webu. Pozornosti jistě neušly již dříve zveřejněné články o otiscích této pošty. 

Dnes se podíváme do prvních dnů, kdy se na této poště používaly výplatní stroje FRANCOTYP. To se musíme přenést so 60. let minulého století. 

Prvním používaným strojem byl pravděpodobně výplatní stroj Francotyp s otiskem FR - BAL - 2k - 4m. Otisk měl denní razítko bez můstků a s římskými číslicemi. 

Období: - I/65 - X/72 - .

bal p 6 001     bal p 6 002

 

Ale pozor: U otisků s daty I/65 a XII/67 se jednoznačně jedná o otisky z tohoto stroje (balíkový výplatní stroj). U dalších s daty - X/72 - X/72 - to tak již jednoznačné není - máme jen otisky s jedním denním razítkem. Pokud by se nejednalo o stejnýstsroj se dvěma razítky a zůstali bychom u jednoho razítka, pak by druhý otisk byl produkt druhého stroje. Budoucí dny snad ukážou, kde je pravda. 

 

Otisky, kde existují pochybnosti typu FR - BAL ?? či FR 4m. Stopy po druhém denním razítku nejsou na celistvostech resp. na ústřižku. (VIZ NAPŘ. CELISTVOST S DATEM 26. x. 72. 

praha 6 005

ZVĚTŠENO

Poznámka:

NA TOMTO MÍSTĚ UPOZORŇUJI NA SLITOU PĚTKU v názvu pošty. Otisky budí dojem, že jsou z pošty PRAHA 6, namísto toho jsou z pošty PRAHA 5.  

 

 

Dalším strojem  je  výplatnístsroj FRANCOTYP s otiskem FR 6 - 4m používaný na poště v období - 2/64 - . Obrázek viz na stránce z Katalogu pražských pošt 1946 - 1982 autorů Bouška - Leiš (Praha 1983) uvedený na stránce 32 pod katalogovým číslem P - PR 20b PRAHA 6. Otisk s datem 21. 2. 64.

 

katalog BL 001

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

ZASTAVENÍ (14) - VÝPLATNÍ OTISKY AUTOMATU PRO PŘÍJEM DOPORUČENYCH ZÁSILEK VÚS NA ČS. POŠTĚ

Kromě popsaných výplatních strojů zahraniční provenience, které se v letech 1946 - 1992 umsítily na československých poštách, se v 70. a 80. letech objevily v provozu našich pošt i výplatní stroje - automaty pro příjem doporučených zásilek.

První z těchto pokusů, které neměly dlouhého trvání, se uskutečnil ve v7zkumném ústavu spojů v Praze v letech 1968 - 1972. Vyvinul se zde prototyp automatu pro příjem doporučených zásilek. Vůbec první pokus o  výplatní stroj československé provenience.

Bylo o něm napsáno několik informací a článku. Doporučuji článek Tomáše Šilhána v časopise Filatelie č. 20/1978, str. 625 a 626, kde jsou uvedeny veškeré zjištěné detaily o tomto vynálezu. U tohoto článku je zobrazena i fotografie otevřeného autoimatu. 

 

Otisky z období příprav ve VÚS

Nejprve reprodukuji výplatní otisk, který byl jedním z prvních otisků tohoto odvážného pokusu, a je z odbobí příprav na nasazení automatu na poště PRAHA 6. Datum zkušebního otisku  1. 8. 1972 (RR). Jedná so 6. otisk vytvořený tímto automatem. 

Otisk byl fialové barvy, byl určen jen pro tuzemsko a měl pevnou hodnotu ve výši Kčs 1.60 (tehdejší porto za doporučený dopis). Tvořily jej tři části - R-obrazec (velké R, název pošty, číslo doporučené zásilky), denní razítko dvoukruhového bez můstků s nápisem pošty, datem a označením automatu (Aut. č. 001) a výplatní razítko s pevnou hodnotou a označením měny. Rámeček výplatního razítka bez perforace. 

U této (neprošlé poštou)  celistvosti zobrazuji i speciální podací lístek, který byl navržen a vydán Pražskými papírnami  n. p. jen pro tento účel. Reprodukce obou stran  lístku - strana s tiskem a strana s otiskem. 

Otisk na potvrzení se neliší od otisiku na zásilce. Byl otiskován na rub zobrazeného lístku, která je bez jakéhokoliv potisku.

 

praha 6 001

 

Otisky z ostrého  zkušebního provozu na poště PRAHA 6

Vlastní zkušební porvoz na ostro se uskutečnil na poště pRAHA 6 v době od 5. dubna 1973 do 29. srpna 1973. Celkově bylo automatem přijato 598 zásilek (z toho 78 kontrolních). První den bylo vyplaceno celkem 49 zásilek, poslední den poštovního provozu to bylo už jen dvě zásilky. 

Reprodukovanou zásilku s datem 4. května 1973 si poslal známý sběratel Mirko Marek  z Teplic sobě.  Ten využili služeb automatu jen čtyři odesilatelé. Doba jedné operarce automatu trvala 10 sekund.

Dovolím si malé odbočení, které není od věci. 

Dodávám, že pan Mirko Marek byl členem Stolní společnosti sběratelů příležitostných razítek a frankotypů (zal 1932) a též i Sekce otisků výplatních strojů KPHC SČSF (zal. 1976). Mirko Marek byl ativní nejen ve 30. letech, ale zejména v době Protektorátu ČM a 50. letech. Díky němu se nám zachovala celá řada cenných otisk těchto období. Věnoval se i intenzivnímu sběratelství otisků čs. pošt.    

Zobrazený otisk doplňuje podací lístek identický se zásilkou. 

praha 6 002

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS