HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

PRVNÍ POŠTOVNÍ BYL HASLER (4. část)

V roce 1955 došlo k druhému přejmenování pošt po roce 1945. Přejmenování se nevyhlo ani Hlavní poště PRAHA 1. Ta nesla v období 1. 10. 1955 - 30. 6. 1960 název PRAHA 3.  Logicky přišla i změna pošty v denním razítku výplatních strojů, které byly v tu dobu v provozu na této poště.   

Toto značení dostaly tři otisky.

 

PRAHA 3

1/ otisk používaný v období - VII/56 - I/57 - 

 

2/ otisk používaný v období - XII/57 - III/59 - 

(otisk totožný s ad 1/ s výjimkou dolního mezikruží, v dolním mezikruží rozlišovací symbol "3")

reprodukce ze dne 16. III. 1959 

 

praha 3 001

 

3/ otisk používaný v období - XII/55 - XII/58 - 

asymetrický otisk, výplatní znaménko s plnou tečkou  

reproukovaný otisk s datem 4. XI. 1955

 

praha 3 002

 

 

pokračuje

 

Číst dál...

PRVNÍ POŠTOVNÍ BYL HASLER (3. část)

POŠTA PRAHA 1 - symetrické otisky z výplatníc htsrojů HASLER

Ve 2. části jsme se seznámili s asymetrickými výplatními otisky, které vyplácely zásilky a poukázky na poště PRAHA 1.  Dnes naše oko padne na sysmetrické výplatní otisky ze strojů HASLER na této poště. 

 

Jednokruhové denní razítko

Nejprve se vyskytly otisky s jednokruhovým denním razítkem (průměr 27 mm) a s pětimístnou výplatní hodnotou. Číslice pro kčs byly vyšší než číslice pro haléře.

Ve sbírce mám několik otisků s časovým rozmezím - V/1949 - VIII/1950 - . Některé nelze reprodukovat, jsou chabé kvality.

 

HAS 1K 001

 

HAS 1K 002

 

Dvoukruhové denní razítko  bez můstků

V dalším stádiu se vyskytly otisky s dvoukruhovým denním razítkem a čtyřmístnou výplatní hodnotou. Číslice v Ks vyšší než číslice haléřů. Bez výplatního znaménka. Bez desetinné čárky či tečky v hodnotě.

Ve sbírce otisky s daty : od - XII/1950 - 

 

HAS P1 001

 

HAS P1 002

 

Dvoukruhové denní razítko bez můstků s rozlišovacím symbolem "3"

S rozlišovacím symbolem "3" v dolním mezikruží se zachovaly dvě varianty otisků lišící se výplatními písmeny.

Otisk s datem 1. XI. 1952

Čtyřmístná výplatní hodnota bez výplatního znaménka s rozdílou velikostí číslic pro údaj Kčs a údaj haléřů. Barva otisku oranžová. Desetinná tečka. 

 

HAS P1 003

Omluva za špatnou kvalitu otisku.

 

Otisk s datem 31. V. 1955

Čtyřmístná výplatní hodnota, výplatní znaménko: dutý kosočtverec.

 

HAS P1 004

 

NOVÝ OBJEV (RR)

Dvoukruhové denní razítko bez můstků s hodinovým údajem

V roce 1967 byl používán otisk s dvoukruhovým denním rzítkem a s pětimístnou výplatní hodnotou (výplatní znaménko dutý kosočtverec).  Jeden z posledních výskytů pětimístné hodnoty. Výplatní číslice stejné velikosti.

V Československu se poprvé objevil otisk s hodinovým údajem za datem ve denním razítku. Zde byl ve formě )daje "00". Hodinový údaj nebyl u tohoto stroje uveden do provozu a zůstal nepohyblivý. Průměr denního razítka 28 mm.

Zatím se dochovaly dva exempláře s daty 31. III. 67 00 a 14. IV. 67 00.

 

HOD 001

 

HOD 002

 

Otisk s dvoukruhovým denním razítkem s rozlišovacím symbolem "1" v dolním mezikruží

Dvě varianty

První varianta - čtyřmístná výplatní hodnota s výplatním znaménkem (dutý kosočtverec)

Otisk s datem 22. VI. 1970 (reprodukován) 

Druhá varianta - trojmístná výplatní hodnota bez výplatního znaménka

Otisk s datem 8. IX. 1971 (bez reprodukce)

JED 001

 

Otisk se čtyřmístnou výplatní hodnotou bez rozlišovacího symbolu.

Otisk s datem 10. VI. 1970

Otisk se čtyřmístnou výplatní hodnotou, výplatní znaménko plná tečka, průměr denního razítka 27 mm.

 

JED 002

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (150) - VÝSTAVNICTVÍ PRAHA

Je až neuvěřitelné, že po dlouhou dobu několika desítek let mohl vydržet výplatní stroj jednak vyplácet zásilky jasně a čitelně, jednak beze změny v některé jeho části. Jedním z takových případů je výplatní otisk FRANCOTYP, sběratelsky jeho otisk FR 6h - 4m uživatele VÝSTAVNICTV´9, zprvu podnik místního hospodářství, posléze národní podnik Praha. S výjimkou konce 50. a začátku 60. let nedošlo ke změně dohlédací pošty v denním razítku, vyskytla se ojedinělý výměna číslic vročení, výplatní razítko bylo stabilně stejné a hlavně označení bylo stejné o 60. let do 80. let.

Něco se našlo. Občas se vyskytly nedostatky způsobené asi proslulým neostatkem originální červené  barvy. V roce 1970/71 )?) došlo k poruše mechanismu u přetáčení data vročení. Na několika zásilká se objevily dva letopočty 197é a 1971. Ale to bylo vše.

Je zajímavé, že adresa byla tsejná po dlouhá léta. Navíc otisk "odolal" poštovním změnám, zejména zanesení PSČ v otisku se PSČ neobjevila, na obálkách ano).

Zajímavostí je denní razítko, které bylo velmi zřídkavé - razítko s přerušeným vnitřním mezikružím a vytvořením dvou "půlměsíců".

Zajímavé jsou i na svou dobu neobvyklé obálky s nátisky, jakož i podací pošta zprvu PRAHA 3, pak  PRAHA 05, ale i PRAHA 1 (dohlédací stále PRAHA 1).

 

1. sestava celistvostí:

 

Horní celistvost: 13. 8. 1958 - PRAHA 3, Výstavnictví, podnik místního průmyslu

 

Dolní celistvost: 31. 5. 1971  - PRAHA 1, Výstavnictví, národní podnik, porucha mechanismu vročení - zatím náznak - chybotisk, později zhoršení  (opraveno počátkem roku 1973)

 

vystavnictvi 001

 

Další celistvosti z bohatého provozu:

2. sestava

Horní celistvost: 3. 6. 1970/1971 (?) - porucha pokročilejší, chybotisk, pRAHA 1

Dolní celistvost: 28. 2. 1979, pRAHA 1

vystavnictvi 003

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS