HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ (268) - PÍSECKÁ SPOŘITELNA

Jedním ze zajímavých otisků 4. republiky byl výplatní otisk Písecké spořitelny.

Tento uživate na otisk neuvedl svůj název či zaměření. Otisk byl využit jednak k vyplácení zásilek moderním způsobem, ale zejména k propagaci a podpoře regionálního a místního patriotismu.

Na němém otisku z roku 1952 (výplatní otisk s razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku) nacházíme jen propagační slogan: " Navštivte město v lesích/Písek nad Otavou".

 

Otisk s datem 29. 10. 52

Výplatní stroj Francotyp, model  Bafra, otisk sběratelsky FR 8h - 4m - 1k, dohlédací a podací pošta PÍSEK 1.

 

pisecka sporitelna 001 

 

Nedá mi to, abych zájemce o výplatní otisky Československa a jejich hlubší poznání nezavedl do období roku 1945.

V tu dobu otisk měl jinou podobu.

Jednak se lišilo výplatním razítkem (tehdy prvorepubliková větrná růžice), jednak zmizel nově text pod tímto razítkem. Tehdy ještě oslovoval cílovou skupinu návštěvníků sloganem: "SÍDLO PENSISTŮ A LETNÍCH HOSTŮ/MÉSTO SADŮ A ZAHRAD".

Obdivudhoné je datum otisku  - několik měsíců po osvobození. Všechna čest mechanikům firmy B. Jarolímek - otisk má československý prvorepublikový vzor bez nutnosti znárodňovat, začervěňovat, vysekávat.  Navíc uživatel vyslyšel rady mechaniků z doby roku 1939, kdy se výplatní razítko měnilo na poněmčený protektorátní vzor: "Razítko si dobře schovejte, k návratu dojde brzo". Výborní mechanici - přesní prognostici.Stalo se.

 

Otisk ze dne 16. 7. 45.

 

pisecka sporitelna 002

 

Tento výplatní otisk se posléze v 50. letech  zařadil do kategorie otisků zaniklých, ale nezapomenutých.  Jaký vývoj během několika let změn.

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (267) - OKRESNÍ NÁRODNÍ VÝBOR V PÍSKU

Velkou skupinou uživatelů výplatních strojů byly správní subjekty státu - místní, městské, okresní, krajské národní výbory. Až na výjimky to byly otisky nudné, monotónní, skládající se jen z textu. Byly čestné výjimky. I u těchto strojů se vyskytly zajímavosrti a tyto otisky jsou po právu v zorném poli sběratelů. 

 

Okresní národní výbor v Písku

Dohlédací a podací pošta PÍSEK 1

Tento subjekt používal výplatní stroje Postalia.

U časové řady otisků tohoto subjektu se vyskytly dvě sběratelské pecky, které uvítají zejména specializovaní sběratelé.

Případy dost výjimečné v historii čs. výplatního otisku - najednou vypadlé označení a větší část denního razítka a neobvyklá a chybná  poloha desetinné tečky za prvním písmenem hodnoty.

Přeji sběratelské potěšení. 

 

 

Otisk ze dne 3. 5. 78

Vysoké číslice data, be desetinné tečky ve výplatním razítku.

 

ONV pisek 001

 

Otisk ze dne 17. 11. 78

Otisk či spíše torzo otisku s vypadlým označením uživatele a s vypadlými  stálými částmi denního razítka. Bez desetinné tečky. 

 razantní zvětšení

 ONV pisek 002

 

 

 

Otisk ze dne 3.  4.  83

Nízké a oblé číslice data, nové denní razítko se silnými můstky a vsazeným PSČ pošty, nové označení, bez desetinné tečky ve výplatní hodnotě.  

 

ONV pisek 003

 

Otisk s datem 3. 5. 84

Vysoké a štíhlé číslice data, křížek v dolním mezikruží, nové označení, desetinná tečka na chybném místě - za první číslicí místo za druhou (zatím jediný případ vˇ tomto sledovaném období - R)., silné můstky.

 

ONV pisek 004

 

 

 

 

Číst dál...

PRVNÍ PÍSECKÝ POŠTOVNÍ VÝPLATNÍ OTISK

Na poště PÍSEK 1 byl prvním poštovním výplatním otiskem  otisk stroje Francotyp. Otisk měl sběratelské označení FR 4 - 5m a byl s dvoukruhovým denním razítkem bez můstků, hodnota výplatního razítka byla pětimístná. Údaj měsíců byl vyjádřen římskými číslicemi.

Provoz tohoto stroje  typu C měl číslo 38167, klíč číslo 20140. První otisky nesly datum 13. 6. 1948. (R).

Dovoz, distribuci a instalaci zajišťovala ještě firma B. Jarolímek Praha na pokyn Ministerstva pošt.

pisek 1 001

 

Tento stroj později orážel zásilky otiskem sběratelského označení FR 4 - 4m, tedy otiskem stejným, ale poníženým na čtyřmnístnou výplatní hodnotu. Tento otisk je druhýn otiskem pošty Písek 1.

Otisky dochované v období - I/68 - IV/74 -

Otisk s datem 22. IV. 1974 na poštovní průvodce.

 

pisek 1 002

 

Po vyřazení tohoto stroje z provozu přišla změna v podobě otisků ze strojů Postalia. Ale to je již jiná historie.

 

 

Zez

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS