HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

V nejvyšších patrech sběratelství čs. poštovní historie (8)

ěLÁN ČINNOSTI KOMISE POŠTOVNÍ HISTORIE A CELIN V ROCE 1977

Na podzim roku 1976 obnovená komise poštovní historie a celin Svazu československých filatelistů zveřejnila svůj plán práce, který vycházel z uznaných sekcí a pracovních skupin, jakož i z nové a ucelené koncepce komise po zkušenostech z dřívějších let, pod vlivem nového vedení Svazu a na základě vývoje ve světě (FIP). Došlo na systemizaci, ale značně okleštěné. Některé obory, které existovalydříve v Československu byly odsunuty z  organizované základny pod křídla jiných entit (perfiny), anebo úplně byly odkázány do ztracena (lodní pošty, poštovnictví v citlivých obdobích - pošta vládního vojska za protektorátu, výplatní otisky zabraných území). Vedení Svazu československých filatelistů si přísně hlídalo, co organizovat, co ne. Národní fronta ČSSR měla přísná pravidla. Nicméně nastala z nouze ctnost.Většina sběratelů uvítala, že komise opět funguje, i když vytvořená svérázným způsobem - nepokryla všechny vzniklé či existující sběratelské obory. O Popelčiných oborech ani nemluvě (viz James Mackay). Normalizační pravidla postihla i filatelistickou zálibu. Filatelistický tisk či publikace se o citlivých oborech vůbec nezmiňovaly, a to ani na stránkách zpravodajů. V první fázi zafungovala autocenzura redaktorů, v druhé fázi, pokud vůbec nastala, ruka vyšší.Poštovní historie byla sledovaná, vždyť řada období do oficiální ideologické linky výkladu historie a historických skutečností a souvislostí nezapadala, by byla v přímém rozporu.

PLÁN 7 001PLÁN 8 001

 

Číst dál...

V nejvyšších patrech sběratelství čs. poštovní historie (7)

PLÁN 3 001PLÁN 1 001PLÁN 2 001PLÁN 4 001PLÁN 5 001PLÁN 6 001

 

Šest uznaných  sekcí (chybí sekce razítek pod vedením tehdy nemocného ing. Emila Votočka) a jedné pracovní skupiny v rámci komise poštovní historie a celin a jejich plány na rok 1976 a další období.V přéštím pokračování plán celé komise poštovní historie a celin SČF. Vnitřní organizace komise vycházela z nové (vyčištěné) klasifikace čs. poštovní historie vypracované předsedou komise Vr. Palkoskou. Klasifikace byla oficiálně vypracována v návaznosti na směrnice FIPu. Sekce ke svému uznání kromě této kvalifikace musela mít významnější počet členů, aktivistů a spolupracovníků.  

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS