HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3) 18. - J. D. St. pod obrazcem

Č 3

Zkratky názvu firmy J. D. St.  -  jména a příjmení zakladatele firmy J. = Johann D. = Dacid St. = Starck v obrazci znázorňující msymbolicky náplň firmy (doly)

Subjekt: Spolek pro chemickou a hutní závody, dříve Dolovací a průmyslové závodyJ. D. Starck

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m - 2Km

Dohlédací pošta: PRAHA 27

Otisk s datem 9. 11. 1947

(omlouvám se za špatnou kvalitu otisku)

Strack 001

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 40. - J. D. St. a kladívka v trojúhelníku k tomu

J

J. D. St. = Johann David Starck (počáteční písmena zvolena pro zkratku jména zakladatele rodu Starcků a průkopníka textilního, později chemického, důlního a průmyslového komplexu - 1770 - 1841)

Poznámka k historii: J. D. Starck byl jedním z významných průmyslníků naúzemí pozdějšího Českoslovnska, který založil velkolepou tradici průmyslu u nás. Začal s textlem (vynálezce mušelínu), v 18. - 19. století rozvíjel chemický a důlní průmysl, byl nejvýznamnějším průmyslníkem západních Čech, sláva založeného průmyslu se přenesla do dneška (zachovala se Sokolovská uhelná). Po něm zdědil firmu syn Johann Anton Starck,neměl dědice abyl donucen vytvořit z rodinné firmy akciovou společnost, kterou odkoupil později Julius Petschek. V roce 1946 nastalo znárodnění, vytvořily se Falknovské hnědouhelné doly, později Hnědouhelné briketárny Sokolov a vývoj došel k dnešní Sokolovské uhelné. J. A. tarck byl povýšen do šlechtického stavu a stal se fenoménem průmyslové struktury pozdějšího Československa a České republiky.

 

Firma ve sledované době měla dvě sídla - ve Falknově nad Ohří a v Praze. V její činnosti pomáhaly dva výplatní stroje,.

První stroj (160. uživatel) , Stroj typu C4 s horním číslem počitadla, otisk se symbolem (logem firmy)

Francotyp, na základě povolení MPT č. 19 ze dne 3. 5. 1929

Sběratelské označení FR 8h - 4m:

ESEJ s datem 2. 3. 1929 (RR) - známý otisk z jediného dne v několika málo kopiích

Dohlédací poštovní úřad: FALKNOV N/O  //   FALKENAU A/E

Mezi denním a výplatním razítkem trojúhelník s oddělenými rohy a uvnitř zkřížená hornická  kladívka

Chybně vyrytý název pošty v němčině (chybotisk) - místo FALKENAU A. D. E. - FALKENAU A/E

 

STA 1 001

 

Otisk 1. dne - 20. 3. 1929 (německý název pošty opraven) - (R)

 

STA 1 002

 

Poštou prošlý otisk s datem 15. 8. 1931

 

STA 2 001

 

V roce 1931 změněny všechny číslice v denním a výplatním razítku (nově vyšší a štíhlejší)

 

STA 2 002

 

Druhý výplatní stroj, dohlédací pošta PRAHA 1 (otisk s logen firmy a názvem a adresou firmy)

157. uživatel - Dolovací a průmyslové závody dříve J. D. Starck (revoluční 2, Praha 2)

Povolení: Věstník MPT č. 19 z dne 3, 5., 1929

Výplatní stroj Francotyp C4 s horním číslem počitadla

Sběratelské označení: FR 8h - 4m

Otisk 1. dne 14. 3. 1929

Poštou prošlé otisky s daty 18. 3. 1930 a 14. 4. 1933

STA 3 001

STA 3 002

 

Změna číslic denního razítka a výplatního razítka (včetně výplatního znaménka), data: 15. 2. 1935 a 18. 5. 1938

 

STA 4 001

 

STA 4 002

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS