HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 31. - GEC

G

GEC = zkratka z počátečních písmen: GEstetner Company (mezi denním a výplatním razítkem)

Název firmy: GEC , Produktions- und Grosseinkaufverband für Erwerbs¨u. Wirtschaftsvereinigungen GmbH,

                   GEC, D. Gestetner, nákup a prodej a výrobní společnost

|Adresa: Fügnerovo náměstí 4, P II.

Povolení: Věstník MPT č. 10 z 8. 3. 1929

Historie firmy: zakladatelem byl vynálezce David Gestetner (1854 - 1939), narozený v Maďarsku a podnikající ve Vídni, New Yorku a Londýně. V roce 1879 patnetoval porstředky reprodukční techniky (cyklostyl, cyklograf aj.). Činnost firmy převzal jeho syn Sigmund G. a dále jeho vnuci David a Jonathan G. V roce 1995 firmu převzal výrobce reproukční techniky japonská firma RICOH. V praze měla firmu filiálku.

Výplatní stroj: Francotyp C 4 s horním číslem počitadla.

Sběratelské označení: FR 8 h - 4m

Otisk 1. dne: 29. 3. 1929 (celistvost č. 16 s tímto otiskem - R) doplněná o celistvost z poštovního provozu

 

GEC 1 001

 

GEC 1 002

 

Druhý výplatní otisk v období - 12/33 - 1/38- , změna všech číslic (datum. počitadlo, výplatní hodnota)

 

GEC 2 001

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 24 - Ed.B. ozdobně a EB v kruhu

E

Ed. B. ozdobně  + E B v kruhu = Ed. Bellak

Ozdobný monogram Ed. B. a monogram ve tvaru silných počátečních písmen jména v kruhu se objevily až u druhého, třetího a čtvrtého výplatního otisku (viz reprodukce nejníže)

Uživatel: Ed. Bellak, prodej losů, Praha, Ovocný trh 19, Praha I. (v pořadí 95. uživatel)

Povolení: MPT č. 20 ze dne 2. 6. 1928 (první) + č. 36 ze dne 11. 9. 1928 (druhé - firma přestěhována do Hradební 3, změna označení, stroj stejný)

Výplatní stroj Francotyp typu A s horním číslem počitadla

Nejdříve se zastavím u prvního otisku tohoto uživatele. Označení bylo pod výplatním razítkem v plném znění - název firmy, adresa a doplnění o označení domu "U černé matky boží". Na začátku provozu stroje se vyskytují hned tři data na zachovaných celistvostech respektive v literatuře.

A. Jonáš udává datum (rozmezí použití): 12. 5. - 1928 (první den) - 17. 8. 1928 (otisk pravděpodobně v jeho exponátů v PM)

Nové poznatky z doložených otisků:

1. 5. 1928 První zachovaný otisk s číslem 0066. Byl to první otisk anebo otisk před oficiálním spuštěním provozu stroje? Pokud v tento den nenabyl stroj oprávnění jedná se o dosud neznámou ESEJ.

 

bellak 1 001   

 

9. 5. 1928 - druhý dochovaný výplatní otisk s pořadovým číslem 0273. Tento otisk musel vidět A. Jonáš, neboť ve svých archivních poznámkách poznamenává číslené zjištění:

"5. 4. 28 (4 - 5 - 6.)  (4) se šipkami k údajům v závorce vedených od data a dále: cis. 4 (3 - 4)  6 (4 - 5)" (?)

Výsledky zkoumání, ani prozkoumaný otisk s tímto datem neuvádí - jedná se též o ESEJ (?) s jiným datem.

bellak 1 002

Reprodukce doplňuji dvěma celistvosti poštou prošlými s pozdějšími daty.

 

bellak 2 001    

 

bellak 2 002

 

Firma Ed. Bellak se přestěhovala z Ovocného trhu do Hradební a došlo ke změně označení - z plné adresy do monogramu ozdobným písmem Ed. B. pod výplatním razítkem. Třetí zachovaný otisk.

A opět nejasnost: A. Jonáš uvádí první den otisku: 17. 8. 1928 (pořadové číslo 0019!). Ve  sbírce dokladuji celistvost s datem otsku 8. 8. 1928 (pořadové číslo 0052). Jedná se o chybný údaj v uvedení prvního dne anebo o ESEJ (R)?  Reprodukuji dvě celistvosti s oběma daty.

 

Bellak 3 001     Bellak 3 002

Třetí otisk zůstal stejný, ale změnilo se denní razítko. Poznatelné v názvu pošty PRAHA 1, kde jsou při srovnání otisků předchozího a nynějšího zachyceny různé velikosti písmen a kratší podškrt v jedničce.

 

Bellak 4 001     Bellak 4 002

 

A další vývoj nastal v podškrtu jedničky v názvu pošty. Postupně se zkracuje. Jedná se o nový objev, dosud v literatuře nezaznamenaný. Podškrt postupně mizí (viz tři celistvosti níže. U čtvrté néže došlo k opravě a podškrt se na ústřižku objevil (7. 4. 1932 - zvětšeno). Čtvrtý zachovaný otisk. K doplnění do Katalogu Bouška -Leiš 1979.

Bellak 5 003     Bellak 5 002     Bellak 6 001     Bellak 7 001

 

Pátý zachovaný otisk ze stejného  stroje. Dohlédací pošta stále PRAHA 1. Došlo ke změně označení, shodou okolností monogram stejný, ale v jiném grafickém provedení (EB v kruhu). Navíc byl přenesen mezi denní a výplatní razítko. Otisk prvního dne s datem 8. 4. 1932 (shoda mezi Aj a mou sbírkou).

 

Bellak 8 001     Bellak 8 002

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 21. - DZ

N

DZ = Družstevní závody (v Dražicích n. Jiz)

Výplatní stroj Francotyp, sběratelské označení FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: NOVÉ BENÁTKY

Otisk 1. dne s datem: 23. 7. 1936 (R).

 

Dražice v okrese Mladá Boleslav jsou součástí Benátek n. Jizerou.  Kromě zřízeniny hradu a zámku Bon Repos se v této lokalitě nachází i několik průmyslových firem. Letitou tradici mají Družstevní závody (DZ). od roku 1924 vyrábějí  stožáry, řetězy, konzoly, zabývaly se i opravou zemědělských strojů. Později vyráběly i  bojlery a ohřívačy vody. V místě vznkly i další podobné firmy, jejichž zaměstnanci přešli u Družstevních závodů.

Zkratka DZ v kruhu mezi denním razítkem a výplatním razítkem je v  označení uživatele tehdejšího výplatního otisku bet dlších údajů. 

V Dražicích to byl  jediný výplatní stroj v době 1936 - 1939.

 

Dražice 001     Dražice 002

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS