HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VÝPLATNÍ OTISKY 3. REPUBLIKY (18)

Další zajímavostí první kategorie výplatních otisků z období 1945 - 1948 jsou celistvosti se znárodněnými výplatními otisky. Ke znárodnění docházelo na všceh místech otisků, zejména v místě denního razítka. Německý název pošty byl odstraněn nejčastěji odpilováním. za čas byl otisk změněn na definitivní československých vzor úředně povolený v rámci 3. republiky.

Tyto celistvosti by měly být součástí sbírek čs. výplatních otisků a neměly by chybět v exponátech připomínající obnovení poštovního provozu po roce 1945 v Ćeskoslovensku.Specializovaný exponát zabývající se převážně znárodněnými otisky by měl aspirovat na nejvyšší ohodnocení. Dokládá jedno z nejzajímavějších období čs. poštovní historie, ale též i historie všeobecné.

 

Tři příklady dvojic výplatních otisků - znárodněného a definitivního

 

Akciová společnost pro průmysl textilní ve Dvoře Králové n/L.

Znárodněný otisk s datem 10. 7. 1945 (R)

odpil 002

 

Definitivní čs.  otisk s datem 26. 2. 1946

odpil 003

 

Plzeňské akciové pivovary Plzeň

Znárodnění otisk s datem 3. 6. 1945 (R)

 

odpil 005

 

Definitivní čs. otisk s datem 8. 1. 1946

 

odpil 006

 

I. Buchsbaum Moravská Ostrava - Přívoz

Znárodněný výplatní otisk s datem 10. 4. 1946 (R) - horní celistvost

DEfinitivní čs. výplatní otisk s datem 1. 8. 1946 - dolní celistvost

odpil 007

 

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY 3. REPUBLIKY (15)

V období 1. a 2. republiky československé, ale i během Protektorátu ČM a na zabraných územích nebylo zvykem používat ve výplatních tsrojích jiné než povolené červené (též modré) barv. Tato barva odpovídala tehdejším příslušným  schváleným normám. Originální barvu dodávali výrobci (Francotyp a částečně i Postalia) a garantovali jejich parametry. 

V poválečném období, kdy se obnovovaly narušené hospodářské vztahy, docšlo výjimečně k nedostatku předepsané barvy. Jedním z příkladů období 3. republiky čekoslovenské je reprodukovaný výplatní otisk uživatele  Okresná sociálba poisťovňa v Nitre. V jejím stroji v roce 1945 byla použitá nevhodná razítkovací barva ve fialovoém odstínu. chabé kvality. Kromě toho, že neblaze působila na mechanismu stroje ,otisky při použití této barvy byly rozpité a tím i nekvalitní.

tento otisk je předzvěstí větších problémů, ke kterým došlo v následném období 4. republiky čekoslovenské (1946 - 1992), kdy v nouzi se často razítkovací barva  různých odstínů též používala. K této praxi se uchylovaly nejen komewrční subjekty, ale též i pošty.

 

Ukázka  použití nesprávné barvy (odlišná barevná varianta)

 

Otisk s datem 13. 11. 1945

FR 8h - 3m

Dohlédací pošta NITRA

Uživatel: Okresná sociálna poisťovňa v Nitre

 

Raz 001 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (44.) - NAŠE VOJSKO

Dnes se náhled do světa výplatních otisků 4. republiky (léta 1946 - 1992) bude týkat výplatních strojů a jejich  otisků uživatele Naše vojsko - nakladatelství a vydavatelství pod vedením Ministerstva národní obrany.Dne 6. 12. 1945 se toto ministerstvo rozhodlo zřídit nakladatelství Naše vojsko, kde by se vydávala vojensko - odborná literatura a literatura pro ptopagaci armády. Název byl zvolen podle vojenského časopisu Naše vojsko, který v cházel v Československu od orku 1927 s přestávkam., poté jako Svobodné Československo a po konečné změna v roce 1947 jako Obrana lidu. Do vínku dostal tento subjekt tiskárny Unie a Tempo. Organizace byla zřízena podle osvětského vzoru, kde působil tzv. VOJENZDAT. V roce 1954 byly zřízeny tři samostatné podniky Naše vojsko - nakladatelství, Naše vojsko - distribuce a Naše vojsko - tiskárna. Za 70 let existence toto nakladatelství vydalo celkem 7000 titulů.  Řídícím orgánem byla HTPS ČSLA. Ministerstvo obrany České republiky tuto instituci zrušilo v roce 1996 a ttao hospodářská jednotka šla do privatizace. Od této doby prodělal bouřlivý vývoj a několikrát měnila své vlastníky. Subjekt měnil i adresy - Sokolská 33, poté Vladislavova 26.

Zajímavý vývoj byl i v oblasti výplatních strojů a otisků. Na počátku korespondenci a zásilky vyplácely výplatní stroje Francotyp, poté Postalia a nakonec Pitney - Bowes. Označení bylo několikrát měněno, změny z technických důvodů doznaly výplatní otisky  a číslice. I denní razítko doznalo změn. Na otiscích se projevilo i zavedení PSČ. Určitá nejasnost vznikla u otisku FR 8h - 4m z roku 1968, kdy řada označení užiavtele se proměnila na poloreklamní označení: "Časopisy/pro miliony čtenářů/vydává a rozšiřuje/VYDAVATELSTVÍ ČASOPISŮ MNO/PRAHA 1, VLADISLAVOVA 26. Jednalo se o vydavatelství Naše vojsko anebo o nový subjekt vzešlý z uvolnění v roce 1968? Adresa byla shodná s NAŠÍM VOJSKEM, STROJ ODLIŠNÝ, NEZAPADAL DO ŘADY STROJŮ VYDAVATELSTVÍ NAŠE VOJSKO.tento otisk reprodukuji úplně na konci časové řady otisků Naše vojsko.

 

NAŠE VOJSKO

FRANCOTYP

Otisk s datem 6. 5. 1945

Další otisky:  21. 11. 1949 (odlišné výplatní čáslice) a 9. 12. 1949 (odlišné výplatní razítko

 Všechny otisky sběratelsky. FR 8h - 4m - 1K

Dohlédací pošta PRAHA 1

 

Naše vojsko 003

U tohoto otisku se omlouvám za špatnou čitelnost otisku, důležitá je celistvost - adresát + nátisk na obálce.

 

Naše vojsko 001

 

Naše vojsko 002

 

Otisk s datem 2. 5. 1951

Změny: denní razítko (nyní dvoukruh s můstky), označení uživatele

FR 8 h - 4, - 2Km

Naše vojsko 004

 

POSTALIA

Otisk s datem 9. 3. 1979

otisk na na cenné zásilce (V-nálepka)

Naše vojsko 005

 

PITNEY - BOWES

Otisk s datem 13. 3. 1980

(na poštovní průvodce- reprodukován i rub poukázky)

 

Naše vojsko 006    Naše vojsko 007

 

Avizovaný otisk s odlišným uživatelem na stejné adrese

Otisk s datem 28. á. 1968

Naše vojsko 008

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS