HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

ZASTAVENÍ (6 - 6) - VÝPLATNÍ OTISKY STROJŮ FRANCOTYP NA ČS. POŠTÁCH

OJEDINĚLÉ VÝSKYTY VARIANT U STROJŮ S OTISKY FR 8 - 0 - 4m (g)

V období Československa, zejména na jeho počátku docházelo k různým zásahům do výplatních strojů s otisky FR 8 - 0 - 4m (g). Otisky z pošty Hořice v Podkrkonoší, kde byl tento stroj s popisovanými otisky umístěn došlo v 50. letech k přebudování tohoto stroje na stroj s trojmístnou výplatní hodnotou. Podobné varianty byly ojedinělé.

 

horice v podkrkonosi 002     horice v podkrkonosi 001

Číst dál...

ZASTAVENÍ (6 - 5) - VÝPLATNÍ OTISKY STROJŮ FRANCOTYP NA ČS.POŠTÁCH

Pokračuji pohledem na otisky čs. pošt soustavy Francotyp v letech 1946 - 1992 (Československo - výplatní razítko vse zoubkovaným obdélníkem - podtyp FR 8 - 0 - 4m.

U podtypou FR 8 - 0 - 4m vzniklo v průběhu let několik variant, které stojí za zaznamenání. 

Jedná se o výjimečné neobvyklosti či anomálie.

 

OZDOBNÉ HVĚZDIČKY V DENNÍM RAZÍTKU (horní celistvost)

Otisk FR 8 - 0- 4m

výplatní znaménko kosočtverec

Otisk s datem 8., 5., 1970

Pošta PRAHA 5

Popis: Jediný dosud známý případ použití ozdobných hvězdiček u dvoukruhového denního razítka v období před PSČ (R). Rozměry vnitřního odbélníku výplatního razítka 25 x 20 mm.

 

 

VYŠŠÍ RÁMEČEK VÝPLATNÍHO RAZÍTKA - ASYMETRICKÉ UMÍSTĚNÍ VÝPLATNÍCH ČÍSLIC

Otisk FR 8 - 0 - 4m

výplatní znaménko střední hvězdička s cípy

Otisk s datem 22. 4. 1976

Pošta HUMPOLEC

Popis: V otisku pouřit vyšší rámeček výplatního razítka v kombinaci s asymetrickým umístěním výplatních číslic. Vznikl větším prázdný prostor pod číslicemi. Rozměry vnitřního rámečku 24 x 23 mm - vzniká optický dojem čtverce místo obdélníku. Ojedinělé.

 

anom 001  

 

 

 

 

 

Číst dál...

ZASTAVENÍ (6 - 4) - VÝPLATNÍ OTISKY STROJŮ FRANCOTYP NA ČS. POŠTÁCH

VARIANTY OTISKŮ

V poštovním provozu se vyskytovaly často různé varianty podtypů výplatních otisků.

Na zobrazené celistvosti otisku FR 8 0 - 4m (zajímavá balíková průvodka z Německa od firmy SKF) je otisk s abnormálně širokým mezikružím  denního razítka o velikosti 5mm. Normální velikost je 4 mm, o čemnž svědčí další celistvosti, které jsou zobrazeny za touto průvodkou.  Otisk žilinské pošty dokazuje ještě jednu skutečnost -otiskyse objevovalynejen nalistovních zásilkách a pbalíkových průvodkách, ale i na jiných dokladech. Účelem výplatného nebylo poštovné, ale vyclívací poplatek Vyclívacího poštovního úradu Žilina 2.. Poštovné zaplatil odesilatel v Německu()tehdy DM 5,90).

Výplatní otisk ŽILINA 2,

14. 8. 1973.

Mezikruží o velikosti 5 mm.

 

balik 001     balík 001

 

Pošta NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 1

12. 4. 1979

FR 8 - 0- 4m

 

Pošta NÁMĚŠŤ nad OSL.

23. 3. 1979

FR 8 - 0 - 4m

Vleikost mezikruží u obou otisků 4mm. 

 

Navíc jsou tyto otisky zajímavé tím, že  u víceslovných mázvů pošt v denním razítku se vyskytují různé způsoby transkripce.  Zde velké "NAD" a malé "nad". Z úsporných důvodů je u druhého otisku zkrácen název (místo "OSLAVOU" - "OSL.").

 

 

 

balik 002

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS