HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ (98) - KERAMICKÉ A SKLÁŘSKÉ SUROVINY N.P. (KSNP)

Keramické a sklářské suroviny n. p. sídlily v Sedlci u Karlových Var, místní části Karlových Var. Historicky zde probíhala hlubinná těžba a postupem času se zde vytvořily desítky močálů a rybníků tím, jak byly bývalé lomy zatopeny. Sedlecproslul kaoolinem, s jehož těžbou jsou spojováni poprvé od roku 1740 Jakob Lorenz a Anton Pfeiffer. Odhalili kaolin - bohatství tohoto místa na dlouhou dobu.  Kaolin byl požíván k výrobě bílého porcelánu.  Prvně byl použit pro jeho výrobu v roce 1793.Těžba byla povolena o mnoho let později - 6. 11. 1891. Průmyslový podnik vznikl v roce 1899. Sedlecko - vildštějnské kaolinové a hlinné závody se proslavily ve světě. 

Subjekt spojován s kaolinem bylyKeramické a sklářské suroviny n.p., nástupce dřívějších Sedlecko - vildštejnských kaolinových a hlinných závodů n.p.

Historie vyplácení výplatním strojem je též velmi bohatá jako historie tohoto podniku.

Převážně tuto funkci zastal výplatní stroj Francotyp (otisk sběratelsky FR 8 - 0- 4m, dohlédací pošta Sedlec u Karlových Var).

 

Otisk s datem 8. 6. 1961

Horní celistvost: Sedlecko - vildštejnské kaolinové a hlinné závody n.p.

 

Otisk s datem 6. 11. 1969 - změna označení (na základě změny uživatele)

Dolní celistvost: nástupce: Keramické a sklářské suroviny n.p.

sedlec 003

 

V období  - 18. 10.1973 - 17. 10. 1974 - došlo k odlomení rámečku výplatního razítka, zůstala jen pohyblivá části této části otisku - výplatní hodnota. Byla vytvořena raritní varianta výplatního otisku, zatím jediná dokumentovaná v tomto období v historii vzniklých otisků (R).

Posledníá ptisky bez rámečku vznikly dne 24. 10. 1974, kdy byla tato závada napravena (viz dále). 

 

sedlec 001

 

Otisk s daty 24. 10. 1974 + 9. 6. 1976

 

První den opraveného otisku byl 24. 10. 1974 (R). Změnilo se denní razítko - zaneseno PSČ 362 31 a byl vytvořen otisk s příležitostným označení k 75 letům existence tohoto subjektu/uživatele (1899 - 1974) - k logu SEDLEC + KAOLIN se třemi hvězdičkami přibyla i hornická kladívka a titul "Nositel Řádu práce").

 

sedlec 004

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (96) - PAPCO

Dnešní pohled do světa čs. výplatních otisků období 1946 - 1992 (výplatní razítko ve tvaru zoubkovaného obdélníku) patří jednomu ze zaniklých subjektů - akciové společnosti pro dovoz a vývoz výrobků papírenského průmyslu s názvem PAPCO. Sídlo společnosti bylo ve Třídě politických vězňů číslo 10 v Praze.

Společnost Papco patřila mezi prvních dvacet podniků zahraničního obchodu zřízených v roce 1948 (zákon 119/1948 o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodnícho zasilatelství). Později byl včleněn do dalšího podniku zahraničního obchodu Ligna. Subjekt existoval krátce. Jeden z posledních estetických otisků tototo období. Otisky této doby se omezily na texty  a polopatické názvy.

Korespondenci vyplácel výplatní stroj Francotyp - otisk sběratelsky Fr 6 - 0 - 4m., reprodukuji dva otisky ze sbírky, liší se odlišným datem. Otisky nesou datum 18. 11. 1950 a 20. 1. 1953.

 

papco 001     papco 002

 

Ve sběratelském světě čs. otisků není PAPCO neznámé, existovalo již před 4. republikou, ale pod jiným jménem a právním statutem.  Možná to byl i důvod, proč nově zřízené PAPCO bylo záhy zlikvidováno a včleněno do Ligny. Spojení se starým světem nebylo politicky vhodné. Možná, že důvody byly jiné, dnes jsou již těžko zjistitelné.

 

Společnost Papco a její otisky existovaly již za 1. a 2. republiky, během Protektorátu a v období po osvobození. Název subjektu byl Prodejna spojených papíren A. S. Štoček označení byl konzistentní a byl přenesen i do otisku, který jsem shora dnes zmínil. Tato kontinuita se určitě nemohla iniciátorům a zastáncům nových pořádků hodit. Proto otisk s tímto označením zanikl.

 Prvorepublikové a protektorátní otisky.

Papco 001      Papco 002

 

Papco 003

 

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (94) - Početnická služba

V 50. letech byla založena účelová organizac pod názvem Početnická služba mající na starosti vývoj a realizaci počítačů. Jako jeden z prvních projektů byly děrnoštítkové stroje Aritma, později se aktivita soustředila na vývoj samočinných počítačů. Ústředí bylo v Praze a tento komplex měl pod sebou 22 dílčích organizací (např. PORS, závod 062 v Brně od roku 1955). 

Ústředí i řada závodů tohoto subjektu používala výplatní stroje. Dnes se soustředím na Prahu a  některé výplatní stroje Početnické služby (později Početnické a organizační skužba).

FRANCOTYP

Otisk s datem 16. 3. 1963 

Početnická služba,  Pražský závod

 

FR 8h - 4m (ov) - 2km (horní celistvost níže)

otisk  s datem 16. 3. 1963

 

FR 8h - 4m (uz) - 2km (dolní celistvost níže) 

změna výplatních číslic z oválných československých na poměrně řídké číslice úzkého vzhledu a atypickým výplatním razítkem (malý kosočtverec) - R

otisk s datem 15. 12. 1966, v provozu též - 7. 5. 1968 -  

 

 

Poč 001     

 

 

FR 8h - 4m (uz)

změna označení

datum otisku 20. 10. 1971

poč 002

 

FR 8h - 4m (g) - 2km

Početnická služba, ústřední závod, vodičkova š4

Otisk 1. dne 6. 10. 1971 (R)

duté kolečko před výplatní hodnotou, gotické čílice, anulát, pravděpodobně zkušební otisk mechanika Kanclstrojů

horní celistvost níže

poč 004

 

POSTALIA

změna stroje a soustavy

otisk s datem 9. 6. 1977

otisk viz nahoře - druhý dole

otisk zkušební od mechanika Kanclstrojů při opravě/čištěí stroje

 

dohlédací pošta PRAHA 1, později 110 00 PRAHA 1 u popisovaných otisků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS