HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3): 10. - E B

Č3

Iniciály (zkratky): E B (= Eskompt Bank) pod výplatním razítkem

Subjekt: Pražská úvěrní banka, filiálka Brno, tíž Moravská eskomptní banka

Výplatní otisk Francotyp, sběratelsky Fr 8h - 3m - 1K

Dohlédací pošta BRNO 1

Otisk s datem 17. 12. 1945

Pozn.: Zkratka slitá s rámečkem obálkového okénka.

EB 001

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ LETOPOČTŮ (Č3): 3. - budova pojišťovny + letopočet MS 1826

Č 3

Letopočet ve spojení se zkratkou MS (= Moravskoslezská) 1826 (pod výplatním razítkem), mezi denním a výplatním razítkem budova pojišťovny

Subjekt: Moravskoslezská pojišťovna Brno

Několikeré přejmenování: UNION, pojišťovací akciová společnost, ředitelství pro zemi Moravskoslezskou v Brně (po roce 1945), v roce 1946/47 nový název po znárodnění První československá pojišťovna, národní podnik

Adresa: Brno, Malinovského 4

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta BRNO 1

 

 MS 001

 

 

.....

 

Nejasných otisků a označením, které obsahovaly letopočty a  které by potřebovaly identifikaci či bližší vysvětlení, v tomto období nebylo mnoho. Pouhé tři případy. Mohu tedy přistoupit na rozsáhlejší čtvrtou skupinu otisků, které  obsahují z k r a t k y. Čtvrtý díl nese označení VE ZNAMENÍ ZKRATEK. Předpokládám, že bude mít 46 pokračování. Vycházím z přehledu, který je osučástí Katalogu výplatních otisků z území  Československa 1945 - 1948 (s výplatním razítkem tvaru motýlka). Seznam najdete na straně 134 Katalogu autorů RNDr. Miroslav Boušky a ing. Ivana Leiše, který vycházel na pokračování ve Filatelistických sešitech (Filatelie 24/1982 - 17/1983), tedy před 38 lety.

Číst dál...

VE ZNAMENÍ OBRÁZKŮ (MP): 1. - KLIMEŠ BRNO: bábovka v pravé ruce s/bez nápisů

MP

Obrázek: bábovka na talíři, který drží pravá ruka (bez nápisu anebo s nápisem PRAVÁ RUKA - mezi denním a výplatním razítkem, též adresa: BRNO - Na Ponávce 20 (podtrženo pod výplatním razítkem)

Subjekt: Klimeš Brno

Adresa: Na Ponávce  20, později Koliště 37

Činnost:  továrna na prášky do pečiva "Pravá ruka"

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m (různá označení - viz dále)

Dohlédací pošta: BRNO 1, BRÜNN 1/BRNO 1, BRÜNN 1

Poznámka: Otisk vyplácel za 1. i 2. republiky, 3. republika (?)

Viz též příspěvek ze dne 27. 8. 2020 na tomto webu 

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní výplatní otisk, československý vzor, datum 20. 4. 1939

klimeš 007

 

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní otisk, neúplný poněmčený vzor, rok 1939, 1940

 

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor, otisk 1. dne 16. 5. 1940 (R)

poštou prošlý otisk s datem 10. 12. 1940 (není obrázek)

klimeš 009

 

ČTVRTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor, datum 1. 5. 1941

razantní úprava označení uživatele (zůstal jen obrázek - pravá ruka s bábovkou na talíři), názvy a nápisy odstraněny, hypotéza: český název ovlivněn averzí německého obyvatelstva (?), adresa změněna (nyní Koliště (?)

 

Klimeš 006 

PÁTÝ OTISK

druhý definitivní protketorátní výplatní otisk, nyní odstraněn český název pošty BRNO 1, zůstává jen obrázek (viz shora) úplný poněmčený vzor

klimeš 010

Doplnění laskavostí  sběratele Pavla Koťátka z jeho sbírky/soukromého katalogu

 

Koťátko 002

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS