HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

HISTORIE OTISKŮ PLAŇANSKÉ VZÁJEMNÉ V BRNĚ

Plaňanská vzájemná pojištovna, o jejichž otiscích jsme napsal nedávno na tento web dva příspěvky, měla svou filiálku i v Brně. I tato expozitura měla k vyplácení svých zásilek výplatní stroj Francotyp. Stroj si pořídila již v roce 1936 od fy. B. Jarolímek.

 

FRANCOTYP

Dohlédací pošta BRNO 1

Otisk sběratelsky FR 8h - 4m - 1k

 

Období 1. a 2. republiky československé

Otisk 1. dne - 31. 12. 1936 (R) - dále

 

planany 1 002

 

Otisk na celistvosti poštou prošlé s datem 20. 3. 1937

Otisk na celistvosti poštou prošlé s datem 13. 1. 1939

 

planany 1 001    planany 1 003

 

Období Protektorátu Čechy a Morava

1939

 

Československý vzor

V roce 1939 uživatel vyplácel vsé zásilky otiskem československého vzoru (vzhled stejný jako u otisků 1. a 2. republiky)

 

První protektorátní vzor (neúplně poněmčený)

Po nařízení české poštovní správy o změně výplatního razítka uživatel používal otisk ve tvaru neúplně poněmčeného protektorátního vzoru )dvojjazyčný název Protektorátu.

1939 - 1940

 

Druhý protektorátná vzor (úplně poněmčený)

Po dalším nařízení se změnilo i denní razítko na dvojjazyčné.

1940 -

Otisk 1. dne 15. 5. 1940 (R)

 

planany 1 004

 

Otisk na celistvosti poštou prošlé s datem 18. 6. 1940

 

planany 1 005

Čtvrtý protektorátní otisk (s německým dnením razítkem) ???

1943 -

V Brně se vyskytl i další vzor protektorátního otisku (od roku 1943 dále), kdy se odstranil český název pošty z denního razítka v oblastech s převažující německou částí obyvatel . U tohoto otisku je to možné, nikoliv však jisté. Ztaím není ve veřejném prosoru doložen otisk jen s názvem pošty BRÜNN 1.

 

Období 3. republiky

1945 - 1948

Otisk s datem 7. 12. 1945   (- 1946 -

 

planany 1 006)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (214) - KONRÁD VICHR BRNO

Konrád Vichr, brněnský obchodník (1882 - 1972) se v roce 1908 přestěhoval do Brna. Vyučil se v oboru železářství, nějakou dobu byl zaměstnán u německého podnikatele a posléze se osamostanil a otevřel prodejnu se železářským sorimentem v Kobližné ulici..Úspěšně obchodoval a vytvořil prosperující firmu v oboru železářství. Byl i honorárním finským konzulem v Brně.

V roce 1946 dokončil stavbu Obchodního domu Konrád Vichr. O dva roky později mu byla firma znárodněna a přešla pod národní podnik Domácí potřeby.

Po roce 1989 proběhla restituce znárodněné firmy a objektu  do rukou rodiny. Rodina v čele s pravnukem Tomášem se věnuje obchodní činnosti v oboru železářství, elektro qa domácí potřeby. Firma nezanikla a pokračuje dál.

 

 

Konrád Vichr vyplácel svou korespondenci výplatním strojem Francotyp, otisk sběratelsky Fr 8h - 4m - 1k.

 

Období Československa

Poslední zachycený otisk je z roku 1947. Otisk  s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku nese datum 23. 9. 1947.

 

vichr 007

 

Zajímavý je pohled na předcházející otisky firmy K. Vichr.

Období protektorátu ČM

 

Výplatní stroj byl pravděpodobně opatřen v roce 1940 (předtím se zatím ve veřejném protsoru nezachoval žádný otisk tohoto uživatele).

Otisk 1. dne - 17. 1. 1940 (R)

Úplný poněmčený výplatní otisk.

 

vichr 003

Stejný otisk prošlý poštou - otisk s datem 16. 3. 1940.

vichr 008

 

Změna otisku (odstraněn nápis ŽELEZO - VICHR - BRNO)

Otisk s datem 3 7. 41

 

vichr 005

V letech 1943 - 1944 docházelo u brněnských uživatelů strojů k úplnému poněmčení denního razítka (zůstával jen německý název BRÜNN). Otisk tohoto vzledu zatím není zachycen.

 

Období 3. československé republiky

 

Obnovený prvorepublikový československý vzor otisku bez sloganu.

Otisk s datem 2. 5. 1946.

 

vichr 002

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (180) - CIHLÁŘSTVÍ V BRNĚ

Cihlářství v Brně a okolí má dlouhou a významnou tradici. Výrobou cihel a hliněného zboží se zde zaměstnávalo několik subjektů. Tradice se začala rozvíjet v 18. - 19. století. Jenak v té době začala velká poptávka po stavebních materiálech a jednak tato lokalita byla pro výrobu těchto materiálů příznivá - spočívala v nalezištích kvalitní hlíny. Ne všechny subjekty však po roce 1926, kdy se objevil u nás první výplatní stroj, vyplácely vsé zásilky tímto zůsobem.

Prvním subjektem a uživatelem výplatního stroje byla firma G. Kohn z Brna. Otisků měla tato firma nkolik.I když se v tomto sreuálu zabývám otisky 4. republiky, neuškodí, když si připomenu otisky před tímto období, které začalo usazováním zoubkovaného obdélníku do otisků od roku 1946. Firma zahájila vsou činnost v roce 1928, majitelem byl Pavel Kohn (1889 - 1951). Firmu uzmuli židovským majitelům nacisté v roce 1940, v roce 1945 se závody zkonfiskovaly Ćeskoslovenskem (Benešovy dekrety), poté začala na základě zestátnění a znárodění cesta národních podniků pod různými názvy a ke koknurzu v roce 1998. 

 

Dohlédací pošta BRNO 2

1. a 2. republika

Uživatel: G. Kohn & syn, parní cihelna, stroj Francotyp, otisk FR 8h - 4m - 1K.

Otisk 1. dne 9. 5. 1935 + poštou prošlý otisk s datem12. 2. 1936.

 

Kohn 001     kohn 004

 

kohn 014

Protektorát Č + M

Uživatel: G.Kohn & syn, později  dvojjazyčný G. Kohn & Sohn/G. Kohn & Sohn v několika podobách, ale oficiální název byl již celoněmecký Brünn Bohunitzer Ziegelwerke, rok 1941 nucená soráva.

Výplatní otisk čs. vzoru (začátek Protektorátu Č + M)

Poštou prošlý otisk s  datem 24. 3. 1939

Posléze se změnilo výplatní razítko (denní razítko bylo československé) ve výplatním otisku  bez ilustrace

Dále měl otisk podobu úplného poněmčeného otisku - Otisk 1. dne 22. 5. 1940

I tento otisk nebyl konečný - došlo k poněmčení označení a názvu uživatele - 1.  otisk s datem1. 2. 1941. Poté přešel podnik do rukou Němců (nucená správa). 

kohn 003     kohn 004

 

3. republika

Podoba otisku byla prvorepubliková s výjimkou označení. Otiskem s datem 17. 4. 1947 začal kolotoč názvů - všímejte si, že výplatní stroj zůstává stejný, mení se označení.

Zde: Brno - Bohunické cihlářské závody

kohn 018

 

4. republika

Za  dva měsíce se změnilo výplatní razítko a s ním i název a označení:

Otisk s datem 16. 6. 1947 - Moravskoslezské cihelny n. p.

kohn 017

Vývoj názvů souhrnně.

1928 G. Kohn & syn, parní cihelny

1939 Brünn Bohunitzer Ziegelwerke (1941 nucená správa)

1945 Brno - Bohunické cihlářské závody a továrna na hliněné zboží (konfiskace a znárodnění)

1947 Moravskoslezské cihelny, závod Bohunice

1950 Brněnské cihelny

1951 Cihelny Gustava Klimenta (CGK Bohunbice)

později (1973?) - ČSCZ - Československé cihlářské závody) GŘ Brno

 

Uživatel: Brněnské cihelny n. p.

Otisk s datem 4. 12. 1951

FR 8h - 4m - 1k

Dohlédací pošta nakrátko BRNO 1

 

kohn 020

Uživatel: Cihelny G. Klimenta, n.p. Brno

Časové rozmezí: - 1/67 - 4/68 -    ...... FR 8 - 0 - 4m - 1k

Dohlédací pošta BRNO 1

kohn 023

Uživatel: Cihelny G. Klimneta n. p. Brno

Časové rozmezí: - 10/77 - 5/90 -

FR 8 - 0 - 4m - 2k s jedním můstkem (chybotisk - horní můstek vypadl)

Dohlédací pošta BRNO 6

kohn 022

 

 Generální ředitelství Československé cihlářské závody, Brno používalo jeden stroj Postalia, se dvěma podobami

 a/ otisk se zkratkou a bez PSČ - časové rozmezí: otisk 1. dne 12. 2. 1973 - 11/1973

 b/ otisk bez zkratky a s PSČ, silné můstky, časové rozmezí: otisk 1, dne 1. 11. 1973 - 3/83 -

 

kohn 030

 

kohn 031

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS