HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

STŘÍPKY Z HISTORIE - PRVNÍ TRAGÉDIE RODINY B. JAROLÍMKA (3 - 2)

V minulém pokračování "Střípky z historie (3 - 1) jsme se seznámili  asi s největší a nejtragičtější leteckou katastrofou mezi dvěma válkami v Československu v Bedřichově u Jih od počátků leteckého provozu s pasažéry, při které zahunulo celkem 12 osob (cestujících na lince Praha - Brno - Bratislava a dva členové posádky). Mezi deseti obětmi byl i nadějný jediný  syn manželů Jarolímkových a čerstvý majitel a ředitel firmy B. Jarolímek, velkoobchod se sídlem na Perštýně 15 v Praze Bohumil Jarolímek mladší. Tato firma měla generální zastoupení výplatních strojů Francotyp v Československu a úspěšně od roku 1926 rozvíjela tento nový způsob vyplácení poštovních zásilek (krom jiných činností).

Tragédie se nemile podepsala nejen na Jarolímkově rodině a zaměstnancích, ale i na chodu firmy. Po roce 1930 se objem prodaných výplatních strojů snížil. Je jasné, že na snížení se podílely i jiné faktory (dopad hospodářské krizew apod.), ale tato událost se firmy dotkla.

Silou nezměrné vůle byl tento hendikep překonán. Jizvy se postupně zacelovaly, ale byly stále zřetelné. 

 

Letecká katastrofa a její průběh

Fotografická galerie na začátek (zdroj: https://leteckenehody.webnode.cz/news/a20-8-1930-jihlava-bedrichov)

Letoun Ford 5 AT - C, výrobní číslo 5 - AT 5ONC8412, imatrikulace OK - FOR, provozovatel Československé Aerolinie.

Zde na snímku ještě v plné kráse.

DSC00679

 

Posádka letounu při letu na trase Praha (Kbely) - Brno - Bratislava.

Let 22. 8. 1930

Pilot: Josef Sedlář

Mechanik: Josef Trafina

Na obrázku fotografie pilota Josef Sedláře.

 

DSC00678

 

Trosky havarovaného letdala OK - FOR. Lokace: Bedřichov u Jihlavy - objekt cihelny.

Vyčíslená škoda: 2, 1254294,00 Kčs.

Vrak demontován a dopraven do Prahy ve dnech 24. a 25. 8. 1930. Letoun vyřazen z rejstříku dne 27. 9. 1930.

 

DSC00648     DSC00649

 

Leteckou katastrofu popisuje několik zdrojů, nejvíce určitě ing. Keller v knize " Nehody dopravních letadel v Československu I. díl". Určité skutečnosti najdeme i v jiných zdrojích - např. v archivech anebo v Kronice obced Bedřichov. Katastrofě sw věnoval i časopis Letectví a kosmonautika v roce 1989. Šlo přece jen o mimořádnou událost.

Průběh

Stroj vzlétl  z kbelského letiště v pátek 22. 8. 1930 v 15.05 hodin. Tato linka byla pravidelná. Chvíli po půl čtvrté se letoun dostal do velmi silných bouřek nad Vysočinou. Pilot se orzhodl odklonit let z pravidelné trasy. Letěl ve výšce 700 m až do prostoru nad obcí Habry. Letadlo začalo stoupat, poté pozvolný sestup. První jeho rozhodnutí bylo bouřkové mraky přelétnout. Záhy zjistil, že mraková vrstva je velmi vysoká. Rozhodl se oblačnost podlétnout.Když byl nad Jihlavou, tak zjistil nemoýnost pokračovat. Provedl otočku o 180° a pokusil se letět zpět do prahy. V záloze měl nouzové přistání.  V tu chvíli se nacházel nad částí jIhlavy - Bedřichovem ve velmi těsné blízkosti od cihelny s komínem. Manévroval doleva, letadlo ztrtailo rychlost a vztlak. Výsledkem tohoto manévru bylo zřícení na domek v objektu cihelny. Dopad způsobil explozi nádrží s palivem. To byla koncovka. 

Pomoc

Pomoc byla okamžitá a příkladná - místní občané, četníci z blízké stanice, zaměstnanci ČSD a místní cihelny. Letadlo hořelo, ale zachráncům se podařiilo všechny oběti vytáhnout z hořících trosek. Některé osoby ještě jevily zíámky života.

Vyšetřování

Na místo se dostavili zástupci policie, prokuratury, státního zatsupitelství a vyšetřovatelů. Přoijeli i komisaři, ředitelé letišť Praha a Brno. Druhý den byli na místě neštěstí i ministr a novináři. Dostavil se i zástupce Fordových závodů z Londýna .

Přeživší

Z posádky a cestujícíh přežil jedn prof. Vojtěch Kraus z Litoměřic, měl otřes mozku a pohmožděniny.

Oběti

Kromě dvou členů posádky (viz shora) na místě případně při či po převozu do nemocnice ztratilo životy deset osob (mezi nimi i Bohumil Jarolímek junior).

Na fotografii je se svými spolupracovníky krátce po získání vlastnictví firmy B. Jarolímek a jmenování ředitelem firmy , velkoobchod Perštýn 15 Praha  (sedící v první řadě uprostřed). Zdroj: článek R. Píša, V rytmu kláves, Věstník MCP.

 

DSC00634

 

Mezi deseti obětmi z řad cestujících kromě Bohumila Jarolímka mladšího byli: Marie Rybníčková, žena stavitele  z Brna, p. Lowenstein, novinář z Gdaňska, ing. Mirko Káš. syn továrníka z Brna, ing. Vojtěch Jokl, majitel autoškoly z Brna, Antonín Müller, stavitel z Brna, Vladimír Müller z Brna, jeho syn,  Rudolf Vonka, student z Kroměříže, ing. Bernard Eimann z Drážďan, JUDr. Antonín Hamrle z Prahy.  Byli to většinou mladý ve věku mezi 20 - 30 lety. V letadle byl jediný šedesátník. Pilotovi bylo 32 let a mechanikovi 26 let.

 

Dohry

Kromě osobních neštěstí a hlubokého smutku pozůstalých  a táhnoucích soudů o odškodnění  se udály dvě pozitivní skutečnosti:

- bylo uzákoněno povinné připojišťování cestujících v letecké dopravě,

- letadla se urychleně začala vybavovat radiostanicemi.

 

Bohužel k těmto dvěma prospěšným rozhodnutím musela přispěla tato tragédie a nenahraditelné ztráty většinou na mladých životech.

 

 

Číst dál...

STŘÍPKY Z HISTORIE - PRVNÍ TRAGÉDIE RODINY B. JAROLÍMKA (3 - 1)

Roizvoj firmy B. Jarolímek, mimo jiné i generálního zástupce výplatních tsrojů fy. Francotyp GmbH probíhal obtížně, nicméně hlavní překážky se postupně překonávaly. Firma byla ve 20. letech úspěšná,  vynikajícím způsobem řízena a hlavně byla  finančně zdravá. Právě proto si ji Ministerstvo pošt a telegrafů vybralo jako hlavního partnera pro výplatní stroje Francotyp.

Pro firmu, která si našla moderní provozy pro svou kancelářskou, obchodní a mechanickou činnost v budově na Perštýně 15, se v počátkem 30. let rýsovala zlatá budoucnost.

Až do 15. hodiny 45. minuty pátku 22. srpna 1930.

V tento osudný okamžik havaroval letoun na trase Praha (Kbely) - Brno - Bratislava s odletovým časem 15.05 z Prahy. 

Stroj se dostal do velmi silných bouřek, které probíhaly nad Vysočinou. Po odklonu z trasy a špatné identifikace pozemních objektů při podletu mraků nastala tragédie - na místě či posléze zemřelo 12 osob (2 členové posádky - pilot Josef Sedlář a mechanik Josef Trafina a 10 cestujících), jeden cestující sedící v zadní části letounu prof. Vojtěch Kraus byl zraněn, ale nehodu přežil. Čtyři cestující zemřeli na místě, dalších osm při či po  převozu do nemocnice. Záchranníé práce mnoha osob probíhaly téměř okamžitě po dopadu letadla na zem.

Rodina Bohumila Jarolímka při této letecké nehodě ztratila svého jediného nadějného syna Bohumila Jarolímka mladšího, ktrerý byl čerstvým vlastníkem a ředitelem firmy B. Jarolímek, velkoobchod kancelářskými potřebami a technickými kancelářskými stroji, Perštýn 15, Praha. Firma ztratila "následníka trůnu", který se i přes své mládí nemálo zasloužil o rozkvět firmy, zejména na úseku prodeje a servisu výplatních strojů Francotyp. Touto tragédií utrpěla i celá firma, která měla nakročeno k velké mu rozvoji.

Mladý život vyhasl společně s několika dalšími životy nadějných osobností.  Bohumil Jarolímek mladší měl v okamžiku tragédie  krásných 25 let+. Narodil se manželům Jarolímkovým dne 6. července 1905. Některé historické prameny uvádějí chybný věk 30 let.

Mladý Bohumil Jarolímek byl v létě se svým přítelem JUDr. Antonínem Hammerle v Itálii. Tato cesta  měla být cestou za víkendovým dobrodružstvím v Brně.

Oba nadějní mladíci měli v pondělí  24. 8. nastoupit do svých zaměstnání.

 

DSC00633

 Bohumil Jarolímek mladší

 

DSC00632

 Bohumil Jarolímek mladší - syn a Bohumil Jarolímek starší - otec

 

pokračování příště

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS