HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 12. - W E A G/ZME

MP

Iniciály: W E A G (počáteční písmena německého názvu subjektu: Westmährische Elektrozitätswerke AktienGesellschaft,  počáteční písmena českého názvu ZápadoMoravské Elektrárny pod dolní pomyslnou osou uprostřed otisku mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: Záapadomoravské elektrárny AS

Adresa: Brno, Nová 36 (německy Neugasse 36)

Čiinnost: elektřina

Výplatní stroj Francotyp FR 6s (m) - 4m

v provozu již za 1. republiky, dvě dohlédací pošty BRNO 1 (1927) a BRNO 2 (1928)

Dohlédací pošta: BRNO 2, BRÜNN 2/BRNO 2, BRÜNN 2

 

OTISK s původním označením (slovní název pod výplatním otiskem)

 

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní výplatní otisk, československý vzor 1939 

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní výplatní otisk, neúplný poněmčený vzor 1939

 TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor 1939 - otisk zachycen již s datem 21. 12. 1939, otisk 1. dne ?

 

WEAG 004

 

úředně zaznamenaný výplatní otisk  s datem 21. 5. 1940

 

WEAG 012

tento otisk zachycen s datem 29. 10. 1940

OTISK s novým označením (iniciály WEAG/ZME)

ČTVRTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk,  úplný poněmčený vzor, otisk 1. dne 10. 12. 1940

 

WEAG 003

Poštou prošlá celistvost, datum 11. 12. 1942

WEAG 001

 

PÁTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor s odstraněným českým názvem pošty BRNO 2, datum 3. 8. 1943

 

 

WEAG 009

 

 Výše uvedený přehled doplňuji listem ze soukromého osobního Katalogu sběratele Pavla Koťátka (PK) dalšími obrázky a detaily o otiscích. reprodukuji s laskavým svolením  PK. Číslování se liší od osttaních Katalogů jiných autorů.

 

Kotatko

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 11. -ozdobné B v kruhu, pod kruhem letopočet 1821

MP

Iniciály v kombinaci: ozdobné B v kruhu, pod kruhem letopočet založení subjektu 1821 (mezi denním a výplatním razítkem), dvě varianty podobného označení!)

Subjekt: První brněnská strojírenská společnost Brno, další varianty a mutace viz tagy

Činnost. tsrojírenství

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky otisk FR 8h - 4m, funkční již za 1. republiky

Dohlédací pošta: BRNO 2, BRÜNN 2/BRNO 2, BRÜNN 2

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní výplatní otisk, československý vzor

pro orientaci a větší srozumitelnost reprodukuji výplatní otisk československého vzoru (použit za 1. republiky, datum zakryto), níže reprodukuji s laskavým souhlasem sběratele  list z osobního a soukromého Katalogu sběratele Pavla Koťátka (PK), kde he tento otisk jako v pořadí na prvním místě uveden.

ilustrační obrázek

Strojbrno 007

 

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní výplatní otisk, neúplný poněmčený vzor, datum otisku 22. 11. 1939, ve sbírce též dřívější otisk s datem 14. 10. 1939

Strojbrno 001

 

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor, otisk s datem 16. 5. 1940 (otisk 1. dne - R), změna označení (znatelné zmenšení označení)

Strojbrno 003

Poštou prošlá celistvost s datem 22. 1. 1941

 

Strojbrno 005

 

ČTVRTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor s odstraněným českým názvem pošty BRNO 1, datum z celistvosti 21. 9. 1943

 

Strojbrno 006

 

Na závěr přehledu jsem sestavil vývojovou řadu  definitivních  protektorátních otisků (předběžný vzor nezobrazuji), ze které jsou zřejmé provedené změny z příkazů protektorátních úřadne zobrazuji pro lepší orientaci sběratelů. otisky jsou převzaty z Katalogu autorů Di Casola/Leiš (Praha 2015).

 

Strojbrno 004

 

 

List ze soukromého a osobního Katalogu výplatních otisků sběratele Pavla Koťátka, který poskytl laskavě  data  pro tento web a tento miniseriál. Číslování je soukromé a odlišné od ostatních zveřejněných katalogů.

 

Kotatko

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 10. - V. S. F. /1829/S.T.

MP

Inviály s letopočtem: V. S. F. (kurentem)/1829/S.T. (mezi denním a výplatním otiskem), význam V. S. F. = počáteční písmena německého názvu subjektu (Vereinigte Schafwoll-Fabrik, též s jiným pravopisem: Vereinigte Schafwollfabriken nebo Vereinigte Schafwollwarenfabriken, v češtině Sdružené továrny vlněného zboží ) -, 1829 = rok založení firmy Hlawatsch und Isbach ve vídni, hlavního hybatele tohoto subjektu, iniciály S.T. (zkratka pro česká slova Sdružené Továrny)

Subjekt: viz shora

Historie subjektu:

1829     založena firma Hlawatsch und Isbach Vídeň (datum založení v označení otisku)

1850     sídlo sdružení Špitálka 10 - 12, Brno až ke křenové

1916     Rakousko - slezské textilní továrny Vídeň (Österreichisch-schlesische Tuchfabrik AG Wien)

1919     firma přemístěna do Brna

1921     Sdružené továrny na vlněné zboží (kromě V. S. F. další významné subjekty v rámci sdružení  firma D. Hecht a Max Kohn - též uživatelé výplatních strojů), sdružení vytořilo prostor pro společný     postup textilních manufakturistů, průmyslníků a firem

1942-44  vnucená německá správa

             arizace prostřednictvím  dr. Otto Weisse a firmy Gustav Schiketaner

1945      československá národní správa

1946      vytvořeny Moravskoslezské vlnařské závody Brno

1948      znárodnění komunistickým režimem

1996-97  textilní výroba ukončena

Subjekt  pracoval v sídle objektu, který navrhl významný rakouský architekt Bruno Bauer (1880 - 1938), objekty postaveny ve stylu industriálního stylu a jsou součástí industriálního dědictví .

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 6h - 4m

Dohlédací pošty: BRÜNN 2/BRNO 2, BRÜNN 2

Za přehledem zveřejňuji list z osobního seznamu Pavla Koťátka (PK) - včetně ilustrací a dat z jeho sbírky jako doplněk k uvedeným  otiskům

 

PRVNÍ OTISK

předběžný protetokrátní výplatní otisk, československý vzor (navazující na provorepublikový) - doložil PK s datem 5/1939 - text (viz prvorepublikový otisk)

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní otisk, neúplný poněmčený vzor - doložil PK s datem 10/1939 - text, doložil PK

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor, otisk s datem 22. 5. 1940 (otisk 1. dne) - (R), změna označení uživatele (nyní zkratky s letopočtem)

 

Sdruzeni 006

 

Poštovně prošlá celistvost, s datem 22. 1. 1942

 

Sdruzeni 005

 

ČTVRTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní  výplatní otisk, úplný poněmčený vzor s odstraněným českým názvem pošty BRNO 2, datum 23. 12. 1943 (R), zdroj reprodukce z Katalogu Di Casola/Leiš

 

Sdruzeni 003

Pro ilustraci otisky z 1. republiky s fakty:

Tento subjekt provozoval totožný výplatní stroj ji za 1. republiky se slovním česko - německým označením (viz dvě celistvosti níže).Otisk 1. dne dle AJ s datem 10.6.1930, dle úředního záznamu až  20. 2. 1931?). Povolení ve Věstníku MPT č. 36 z 18. 7. 1930.

 .

Sdruzeni 007     Sdruzeni 008

List s otisky ze sbírky Pavla Koťátka (PK)

Koťátko

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS