HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ (181) - JEDEN STROJ NĚKOLIKA SUBJEKTŮ OLOMOUC BRNO

Je až neuvěřitelné, co musely výplatní stroje vydržet ve 20. století. Nejen vyplácet korespondencei (případně propagovat svého uživatele), ale i unést tíhu zásadních změn ve společnosti. Takže první světová, rozpad Rakouska - Uherska, vznik nových států, velká hospodářská krize, druhá světová, konfiskace různými režimy, znárodnění, opětná privatizace. Jedním ze strojů - hrdinů je výplatní stroj Francotyp s otisky FR 8h - 4m - 1k (2km), který patřil různým subjektům vyrýbějícím smaltové zboží, ale též plechové a cínové zboží. V době války vojenskou výstroj jako přilby a čutory. Původně stroj vyplácel u firmy J. Ottahal a syn v Olomouci a poté v bRně různým subjektům, ale po roce 1945 jen s nápisem "BRNOSMALT". Vydržel různé tlaky poltické, právní, hospoářské a vyplácel desítky let s tímto označením. Ale po pořádku., Nejprve se podíváme do historir.

1870 - Koncem roku zakládají v Brně Ignaz Gottlieb a Wilhelm Brauchbar firmu " Brněnská továrna na smaltové a plechové zboží Brauchbar a Gottlieb". Vyráběla především nádobí, ale i vojenskou výstroj.

1889 - Do firmy přistupuje další společník bratr Ignaze G. Rudolf Gottlieb. Mění se název na "Brněnská továrna na smaltové, železné a plechové zboží Bratří Gottliebové a Brauchbar". Vyvoz do všech zemí světa, zejména Anglie, Ruska, Ćíny a Ameriky.

1904 - Začala výroba polévaného zboží. Postavena malírna (zaměstnáno 24 malířů). Jedněmi ze zákazníků je rodina Rotschildů z New Yorku.

1926 - Výroba zastavena z důvodů nepříznivých poměrů, obnovena v roce 1927. 

1930 - Obrat firmy 20 milionů Kčs.

1937 - V závodě pracuje 850 zaměstnanců.

1939 - Zahájeno jednání mezi vedením fuirmy s vedením firmy j. Ottahal a syn a.s. OLomouc. Téma: prodej firmy. Řádná smlouva neuzavřena. Bratrři Gottliebové, kteří byli Židé, narychlo emigrovali do Anglie. Legalizace odkupu firmy se táhla.

1945 - Oskar Schinler je ve spojení s vedením fy. Ottahal a díky úsilí o zaměstnání Židů určených k likvidaci firmy v Brněnci zamstnává 100 Židů a tím dochází k jejich záchraně.

1945 - Koncem roku národní správa firmy ottahal a syn.

1946 - Firma znárodněna a včleněna do nově zřízeného náodního podniku "Spojené smaltovny a závody na kovové zboží Praha".

1963 - Podnik zrušen - a bez likvidace převeden na národní podnik Sfinx, spojené smaltovny a závody na kovové zboží se sídlem v Českých Budějovicích".

1969 - Brněnský závod převeden do státní hospodářské organizace BRNOSMALT, n.p., Brno.

1982 - 1984 - Výroba nerezové zboží převedena do družstva Družspoj. v. d. se sídlem v Šumperku.

1998 - Výroba nerezového zboží ukončena. 

2000 - NASTUPUJE SPOLEČNOST KOLIMAX - TRADIČNI VÝROBA POKRAČUJE.

 

A jak to bylo s výplatním strojem?

 

Firma Ottahal - pozdější jakoby "vlastník napůl" si zakoupil v roce 1931 výplatní stroj Francotyp u fy. B. Jarolímek, otisk FR 8h - 4m a používal jej až do likvidace po II. světové válce.

Pak stroj z OLOMOUCE PŘEŠEL DO BRNA A POUŽÍVALY JEJ RŮZNÉ SUBJEKTY. 

Co známe je skutečnost, době, kdy se založil Brnosmalt (fungující od roku 1970 do ???, (snad 1990) jej používal BRNOSMALT, a to beze změn. Na obálkách z roku 1970 je uveden podnik: "OMNIA, spojené strojírny a smaltovny, generální ředitelství Bratislava/Závod Sfinx Brno".TAKŽE NOVÁ REORGANIZACE A NOVÝ VLASTNÍK DO HRY?

 Přehled otisků na celistvostech

J. OTTAHAL a syn a. s.,  Olomouc, rok 1931 (vyplácel zcela určitě až do konce II. světové války - poslední otisk v řadě byl úplný poněmčený otisk s odstraněným českým názvem pošty).

brnosmalt 002

 

 

SFINX, spojené smaltovny n. p. Brno, otisk s datem 6. 12. 1852

Mimořádně úspěšně provedený provedený otisk s esettickým vyzněním na dobu v 50. letech.

brnosmalt 004

Otisk s datem 15. 1. 1969, do hry vstupuje BRNOSMALT

brnosmalt 005

 

BRNOSMALT n. p., Brno, rok 1970

 

brnosmalt 003

 

BRNOSMALT n. p., Brno - rok 1981

brnosmalt 001

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (180) - CIHLÁŘSTVÍ V BRNĚ

Cihlářství v Brně a okolí má dlouhou a významnou tradici. Výrobou cihel a hliněného zboží se zde zaměstnávalo několik subjektů. Tradice se začala rozvíjet v 18. - 19. století. Jenak v té době začala velká poptávka po stavebních materiálech a jednak tato lokalita byla pro výrobu těchto materiálů příznivá - spočívala v nalezištích kvalitní hlíny. Ne všechny subjekty však po roce 1926, kdy se objevil u nás první výplatní stroj, vyplácely vsé zásilky tímto zůsobem.

Prvním subjektem a uživatelem výplatního stroje byla firma G. Kohn z Brna. Otisků měla tato firma nkolik.I když se v tomto sreuálu zabývám otisky 4. republiky, neuškodí, když si připomenu otisky před tímto období, které začalo usazováním zoubkovaného obdélníku do otisků od roku 1946. Firma zahájila vsou činnost v roce 1928, majitelem byl Pavel Kohn (1889 - 1951). Firmu uzmuli židovským majitelům nacisté v roce 1940, v roce 1945 se závody zkonfiskovaly Ćeskoslovenskem (Benešovy dekrety), poté začala na základě zestátnění a znárodění cesta národních podniků pod různými názvy a ke koknurzu v roce 1998. 

 

Dohlédací pošta BRNO 2

1. a 2. republika

Uživatel: G. Kohn & syn, parní cihelna, stroj Francotyp, otisk FR 8h - 4m - 1K.

Otisk 1. dne 9. 5. 1935 + poštou prošlý otisk s datem12. 2. 1936.

 

Kohn 001     kohn 004

 

kohn 014

Protektorát Č + M

Uživatel: G.Kohn & syn, později  dvojjazyčný G. Kohn & Sohn/G. Kohn & Sohn v několika podobách, ale oficiální název byl již celoněmecký Brünn Bohunitzer Ziegelwerke, rok 1941 nucená soráva.

Výplatní otisk čs. vzoru (začátek Protektorátu Č + M)

Poštou prošlý otisk s  datem 24. 3. 1939

Posléze se změnilo výplatní razítko (denní razítko bylo československé) ve výplatním otisku  bez ilustrace

Dále měl otisk podobu úplného poněmčeného otisku - Otisk 1. dne 22. 5. 1940

I tento otisk nebyl konečný - došlo k poněmčení označení a názvu uživatele - 1.  otisk s datem1. 2. 1941. Poté přešel podnik do rukou Němců (nucená správa). 

kohn 003     kohn 004

 

3. republika

Podoba otisku byla prvorepubliková s výjimkou označení. Otiskem s datem 17. 4. 1947 začal kolotoč názvů - všímejte si, že výplatní stroj zůstává stejný, mení se označení.

Zde: Brno - Bohunické cihlářské závody

kohn 018

 

4. republika

Za  dva měsíce se změnilo výplatní razítko a s ním i název a označení:

Otisk s datem 16. 6. 1947 - Moravskoslezské cihelny n. p.

kohn 017

Vývoj názvů souhrnně.

1928 G. Kohn & syn, parní cihelny

1939 Brünn Bohunitzer Ziegelwerke (1941 nucená správa)

1945 Brno - Bohunické cihlářské závody a továrna na hliněné zboží (konfiskace a znárodnění)

1947 Moravskoslezské cihelny, závod Bohunice

1950 Brněnské cihelny

1951 Cihelny Gustava Klimenta (CGK Bohunbice)

později (1973?) - ČSCZ - Československé cihlářské závody) GŘ Brno

 

Uživatel: Brněnské cihelny n. p.

Otisk s datem 4. 12. 1951

FR 8h - 4m - 1k

Dohlédací pošta nakrátko BRNO 1

 

kohn 020

Uživatel: Cihelny G. Klimenta, n.p. Brno

Časové rozmezí: - 1/67 - 4/68 -    ...... FR 8 - 0 - 4m - 1k

Dohlédací pošta BRNO 1

kohn 023

Uživatel: Cihelny G. Klimneta n. p. Brno

Časové rozmezí: - 10/77 - 5/90 -

FR 8 - 0 - 4m - 2k s jedním můstkem (chybotisk - horní můstek vypadl)

Dohlédací pošta BRNO 6

kohn 022

 

 Generální ředitelství Československé cihlářské závody, Brno používalo jeden stroj Postalia, se dvěma podobami

 a/ otisk se zkratkou a bez PSČ - časové rozmezí: otisk 1. dne 12. 2. 1973 - 11/1973

 b/ otisk bez zkratky a s PSČ, silné můstky, časové rozmezí: otisk 1, dne 1. 11. 1973 - 3/83 -

 

kohn 030

 

kohn 031

 

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (179) - FRUTA BRNO

Národní podnik FRUTA Brno vznikl v roce 1966 a sdružoval sedm podniků podobného zaměření. Předchůdcem Fruty byla Jihomoravská FRuta Modřice, která sdružovala tři konzervárny - Brněnská Fruta, Znojemská Fruta, Břeclavská Fruta.

Jeden s československých hospodářských subjektů, který provcházel často rozšířenou restruktulizaci.  řada ze subjektů Fruty používaly výplatní stroje k vyplácení své korespondence.

FRUTA n.p.

Brno

dohlédací pošta BRNO 2

podnikové ředitelství, Jakubské nám. 1

Francotyp

FR 8 - 0 - 4m - 2km

časové použití: - 6/70 - 11/82 -

stroj koncem období již vkazuje známky fyzického zastarání (viz druhá celistvost - výplatní hodnota) , během tohoto období došlo k výměně číslic vročení (poznatelné podle odlišné velikosti číslic oporti dalším číslicím data)

fruta 001      fruta 005

 

Předchůdci:

Brněnská Fruta v Modřicích u Brna

Francotyp

FR 8h - 4M - 1k

dohlédací pošta Brno 2

časové rozmezí: - 1/58 - 10/58 -

fruta 003

 

Jihomoravská Fruta n. p.

Modřice u Brna

Francotyp

FR 8 - 0 - 4m - 1k

- 3/59 -

fruta 006

 

FR 8 - 0 - 4m - 2km

- 4/69 - 3/70 -

U druhého otisku změna označení uživatele.

 

fruta 004     fruta 008

 

Není vyloučeno, že i další subjekty, které byly později součástí Fruty n.p., používaly výplatní otisky. Doplnění rád zveřejním.

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS