HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (11.) - MOSILANA

V období let 1946 - 1989  se vyskytlo několik uživatelů, kteří po desítky let zůstali o výplatního tsroje jedné soustavy - soustavy Francotyp. Tyto solidní stroje odolaly fyzickému i morálnímu opotřebení a svému uživateli hodně posloužily. Jedním z těchto uživatelů byl brněnský národní podnik MOSILANA, název ze 40. let po založení (sloučením čtyř soukromých textilních firem a továren po znárodnění - mezi nimi např. D. Hecht či Max Kohn, uživatelé známí z 1. republiky)  zněl  zprvu Moravsko - Slezské vlnařské závody, národní podnik. Nutno uvést, že i vzhled se od 40 do 80. let moc nezměnil. Bylo nutno měnit číslice data v denním razítku, ale výplatní razítko vydrželo, jakož i denní razítko, které ještě v roce 1984 byly jednokruhové. Připomeňme, že koncem roku 1946 poštovní správa rozhodla i o změně razítka z jednokruhového na dvoukruhový, později dvoukruhový s můstky. V tomto případě se tak nestalo. I označení oprávněného uživatele se nezměnilo.

Dohlédací pošta BRNO 2

Výplatní stroj Francotyp, otisk sběratelsky FR 6h - 4m.

PRVNÍ OTISK 

Uživatel: Moravsko - Slezské vlnařské závody n.p., otisk s datem 13. 11. 1948

Gumové razítko na celistvosti již uvádí nový název Mosilana, vlnařské závody n.p. , Brno - Cejl 5

 

MOSI 001

DRUHÝ OTISK

změna označení, nyní: MOSILANA, otisk s datem 26. 5. 1950, adresa Vlhká 21

 

MOSI 002

 

 ROK 1971

Otisk postupně ztrácí oddělovací linku pod názvem ČESKOSLOVENSKO - fyzické zastarání, otisk s datem 28. 1. 1971

MOSI 003

TŘETÍ OTISK

změna vročení (kapacita předchozích číslic pro vročení). linka stále porušená

 

MOSI 004

 

ČTVRTÝ OTISK

změna vročení, otisk s datem 24. 1. 1980

MOSI 005

 

PÁTÝ OTISK

změna vročení (viz "8" obráceně zasazená), oddělovací linka mezi názvem státu a výplatní hodnotou prakticky je neviditelná, otisk s datem 30. 9. 1983, otisk zachycen ještě v roce 1985

 

MOSI 006

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ OBRÁZKŮ (MP): 2. - stylizovaný obrázek zdravotní sestra, pacient, kříž v kruhu + nápis Ráček akc. spol. (též bez)

MP

Obrázek ve spojení s názvem firmy Ráček akc. spol. (u některých otisků též bez názvu), stylizovaný obrázek zdravotní sestry, pacienta, kříže v kruhu mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: Ráček akc. spol.

Adresa: Tř. Svob. P. Šl. Neuratha 9, Brno

Činnost: zdravotnické potřeby a materiál

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: BRNO 2, BRÜNN 2/BRNO 2, BRÜNN 2

PRVNÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor, otisk 1. dne 17. 4. 1940

 

racek 001

Poštou prošlý celistvost s datem 23. 1. 1941

 

racek 006

 

DRUHÝ OTISK

druhý definitivní protketorátní otisk, úplný poněmčený vzor, datum 2. 10. 1942 (reprodukce), ve sbírce již datum s tímto otiskem bez názvu firmy s datem 15. 1. 1942

 

racek 005 

 

TŘETÍ OTISK

údruhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor s odstraněným českým poštovním úřadem v denním razítku, datum  20. 1. 1944 (viz druhý otisk níže na ústřižku)

 

racek 004R

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (1) - PRVNÍ BRNĚNSKÁ STROJÍRNA s úvodem

POHLED PRVNÍ

ČESKOSLOVENSKO (4. republika)

1946 - 1992 (46 let)

otisky v celém domicilovém rozsahu (všechny existující dohlédací pošty)

otisky jen komerční (mimo otisky českoslovesmkých pošt) - všechny uznané subjekty - oprávnění uživatelé výplatních strojů

Úvodem:

K dnešnímu dni mají sběratelé k mání typologické katalogy výplatních otisků z území Československa (období 1926 - 1992). Řada období je pokryta též věcnými, ilustračními či položkovými  katalogy.Na druhé straně chybí alespoň základní položkové katalogy. Nejbolestivější je období let 1946 - 1992, které s výjimkou Slovenska chybí. V rukopise jsou otisky mimopražské z dílny sběratelů a publicistů Janů a Leiše. Jednotlivé domicily se zdokonalují elektronickým způsobem. Praha zůstává a leží ladem. A to je velká škoda.  Koncem loňského orku jsem zpracoval ve formě zatím nezveřejněné bezpřístupové první databáze otisky s poštami Praha 01 - 093 a intenzivně zpracovávám další dohlédací pošty od Prahy 1 počínaje. To vezme čas. Proto je nutné aspoň čas od času se těchto otisků, které vznikaly po dobu dlouhých 46 let, dotknout tak, aby odborná veřejnost a sběratelé věděli, že se možná jednou katalogu tohoto období v uceleném domicilovém pohledu dočkají. Takže aspoň tímto způsobem bych rád přiblížil tyto otisky, mezi kterými jsou uzcela určitě mnohé zajímavosti. Jsou to jen dotyky, nikoliv podrobný katalog či vyčerpávající přehled. Tak na tyto příspěvky pohlédněme.

Jen připomínám, že toto období zahrne jen výplatní otisky komerčních uživatelů (pošty nikoliv) s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku z celého území tehdejšího Československa. Poštovní správa koncem roku rozhodla, že větrná růžice z výplatního razítka  zmizí a objeví se zoubkovaný obdélník. Nová doba, nové pořádky - nový vzhled otisku. Zároveň nařídila i postupnou změnu denního razítka (z jednokruhového  na dvoukruhové bez/s můstky po německého vzoru).

 

PRVNÍ BRNĚNSKÁ STROJÍRNA

 

První pohled -  První brněnská strojírna, dohlédací pošta BRNO 2

Ze všeho nejdříve se seznámíme s uživatelem.

První brněnská strojírna má bohatou tradici. Vznikla ve svém oboru dříve než Siemens (1847), General Electric (1892). ČKD (1871), Asea (1883). Založil ji Johann Reiff ve Šlapanicích v roce 1814. V té době vyráběl textilní stroje, parní stroje, kotle, turbíny. V roce 1824 byl vyroben první parní stroj vlastní konstrukce. V roce 1838 byla fima přemístěna do Brna. Od roku 1872 nese název První brněnská strojírna. 

 

V roce 1946 tento komerční subjekt vyplácel zásilky ještě výplatním strojem s otisky, kde na místě výplatního razítka byla větrná růžice. Označením bylo výrazné psací B v kruhu, pod ním letopočet 1821. Subjekt se nazýval První brněnská strojírenská společnost.

Dotek první

Další roky přinesly změnu. Změnil se vzhled otisku (výplatní razítko bylo ve tvaru zoubkovaného obdélníku) a uživatel též změnil své jméno: První brněnská a královopolská strojírna, GOTTWALDOVY ZÁVODY, národní podnik, Brno, jak dokládají otisky s daty 20. 1. 1948 (!) a 7. 10. 1949. V označení je stále rok založení 1821.

 

 

První 002

 

První 001

 

Dotek druhý

 

Jsme v 60. a 70. letech. Událo se mnohé. Jednak se změnil letopočet zrození tohoto subjektu - nyní se objevuje rok 1814. Výplatní stroj Francotyp (sběratelsky FR 8h - 4m fyzicky i morálně dosloužil a byl nahrazen výplatním strojem Postalia. A do třetice došlo k nenápadným úpravám názvu. V roce 1966 - První brněnská strojírna, závody Klementa Gottwalda, národní podnik. O několik let později se jméno Klementa Gottwalda skrylo a název zněl: První brněnská strojírna, ZKG, oborový podnik. Pozorný sběratel pozná, že dochází ke změně právní povahy subjektu. V osmdesátých letech je otisk stejný, zajímavé je, že tímto otiskem vyplácí zásilky  i jiné subjekty než PBS (viz Oddíl orientačního běhu ČSTV. Další zajímavostí je, že nátisky na podnikových obálkách zmizely úplně.

 

První 003    

 

První 004

 

První 007

Dotek třetí

Dochází ke změně označení uživatele - objevuje se přesný název subjektu, na požadavek pošty adresa, dokonce již PSČ (zatím jen v označení, ne v denním razítku) a doplňuje se hlavní náplň výroby - konečně dochází na další funkci výplatního stroje - propagaci.

První 008

Poznamenávám, že zásilky z let 1982- 1983 uvádějí v nátisku na obálkách další odlišný subjekt: První brněnská strojírna, ZKG, koncernový podnik. Otisk má původní vzhled (první Postalia).

 

A dotek čtvrtý?

PSČ se dostává do denního razítka (roky 1988 a 1991), objevují se i rozlišovací znaménka v dolní části denního razítka - tři křížky. V roce 1991 vyplácí tento subjekt už zásilky novým strojem Postalia - menší výplatní razítko, větší denní razítko, vše je nově ryté včetně označení, kde se objevuje i rozšířená korespondenční adresa a větší písmena.

 

Brněnka

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS