HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ (184) - MORAVAN, TOVÁRNY KOBERCŮ BRNO

Národní podnik MORAVAN, továrny koberců  Brno navázal na dlouholetou tradici svých předchůdců. U jeho založení v roce 1949 bylo celkem pět továren podobného zaměření. V roce 1964 byl Moravan sám součástí Průmyslu bytových textilií. 

Pravděpodobně došlo k zakoupení nového stroje Francotyp - změn v otiscích Klazar a TOKo je přece jen dost, abychom mohli jednoznačně říci, že se jedná o stejný tsroj. Dríve byl stroj trojmístný, nově čtyřmístný. 

Otisk sběratelsky FR 8 - 0 - 4m

 moravan 006

 

Předchůdci

Na začátku řetězce výrobců pod různými názvy byla firma Fleischer & Swaub ve Dvoře Králové, kteří vyráběli jutové koberce. V roce 1890 František  a Jindřich  Klazarovi odkoupili od původních majitelů tuto firmu a zřídili přádelny a tkalcovny koberců ve Dvoře Králové. Firma Ant. Klazar byla založena v roce 1896.Byla zřízena továrna v Brně.  Od roku 1907 obohatili sortiment výroby o plyšové zboží a přikrývky. V roce 1926 si pořídili parní strok a vyráběli koberce, nábytkové látky. přikrývky, dekorační textilie. Rok 1909 přinesl firmu v právní  formě akciové společnosti se sídlem ve Vídni. V roce 1946 došlo ke znárodnění a vytvoření národního podniku TOKO se sídlem ve Vratislavicíh nad Nisou , továrna koberců a nábytkových látek se závodem v Brně bývalí brněnská Klazarka v Klazarově ulici). Dál šel vývoj, jak jsme popsal shora.

Klazar, kobercové továrny akc. spol. Brno

FR 8h - 3m

Otisk 1. dne 15. 4. 1937

moravan 001

Poštou prošlá celistvost s tímto výplatním otiskem

18. 6. 1937

moravan 002

 

O tomto otisku jsem již psal v roce 2020 na tomto webu v souvislosti se zkratkami (zde AK=Antonín Klazar, pravděpodobně otec Františka a Jindřicha).

V době Protektorátu ČM vyplácel tento otisk ve stejném vzhledu s výjimkou změn v denním  a výplatním razítku (označení stejné).

V roce 1945 jsem otisk fy. Klazar nezachytil. Je pravděpodobné, že i vtomto roce byl otisk stehná, ovšem v podobě čs. vzoru z 1. republiky. V roce 1946 nastala změna:

 

TOKO, továrny koberců a nábytkových látek, n.p., závod BRNO (do něj byl A. lůazar zařazen jako nosný závod).

FR 8h - 4m -  otisk s datem 11. 6. 1949

 

moravan 005 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (183) - MOSILANA BRNO

Tradice textilního průmyslu v Brně (brněnský Manchester) je stará více jak 250 let. V BR ně s vytvořila celá řada firem a továrn na textilní zboží. Polovina 20. století přinesla do tohoto odvětví razantní zásahy v podobě - arizace (jednalo se převážně o židovské firmy), konfiskací, zestátnění, znárodnění  a různých socialistických experimentů v podobě reforem, centralizace, přeskupování, vliv právních a organizačních změn. Jedním z výsledků tohoto procesu byla n.p., Mosilana v Brně. Otisky let 1946 - 1992 nám zanechaly výmluvné svědectví.

V roce 1946 došlo ke sloučení třinácti textilních firem do jednoho uskupení pod názvem"Moravsko-slezské vlnařské závody n.p.". K vyplácení korespondence tohoto subjektu byl použit výplatní stroj firmy D. HECHT - Továrny na vlněné zboží/Wollwaren-Fabrik D. Hecht, Brno - Brünn na Špitálce 10. Jednalo se o výplatní tsroj Francotyp, otisk sběratelsky FR 6h - 4m. Tneto stroj začal vyplácet od října 1929, byl jedním z prvních strojů u nás.  

Zobrazený otisk s touto podobou vyplácel vyplácel i zásilky nástupce  totoho subjektu n. p., Mosilana po  jeho zřízení.zřízení (otisk s datem 13. 11. 1948). Některé zdroje uvádějí, že Mosilana vznikla  sloučením firmy D. Hecht, Sdružení vlnařských závodů na vlněné zboží, Max Kohn a Gustav Schiketanz až v roce 1949, kdy se kromě Mosilany zřídily další dva nástupnické podniky VLNĚNA a VLNAP. Otisky však dosvědčují něco njiného než archivy. 

 

Moravsko - slezské vlnařské závody (v otisku), Mosilana v gumovém razítko na celistvosti.

Otisk s datem 13. 11. 1948. 

Stroj Francotyp, FR 6h - 4m (původně majetek firmy D. Hecht).

text 001

 

Nástupnická MOSILANA n.p.

Stroj Francotyp, otisk sběratelsky  FR6 h - 4m - 1k

Výplatní stroj vyplácel po dobu  existence tohoto subjektu, dokonce s jednokruhovým denním razítkem (zrušení nařízeno v roce 1946) a bez zanesení PSČ do označení a denního razítka. Používal se do 80. let od orku 1929, víc než 60 let.

Časové rozmezí dle sbírky: - 26. 5. 1950 - 30. 9. 183 - . Měnilo se jen vročení.

 

textil 001     textil 002

 Uživatel D. HECHT bRno

Francotyp, FR 6h - 4m - 1k - otisk československého vzoru 1. a 2. republiky. 

 Aby byl pohled na tyto otisky kompletní, reprodukuji první otisky tohoto stroje, které používala firma D. Hecht. Albert Jonáš nám zanechal zajímavou správu, kterí je připojena k první celistvosti. Bohužel první otisk označení uživatele či první otisk se nezachoval. Mižná, že je někde v podnikovém rachivu, v poštovním archivu jsem jej nenašel.Není ani v exponátu A. Jonáše, který je osučástí depozitáře Poštovního muzea v Praze. 

 

Otisky s daty 30. 4. 1931 a 10. 4. 1934.

 

hecht 001     hecht 002

 

 

 

.

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (182) - CHEPOS BRNO

CHEPOS, oborový podnik, později  inženýrsko dodavatelský závod

Zřízen v roce 1965 (1.7.) . Účel propojení výrobců chemického a potravinářského zařízení (původní činnost). Kompletace potravinářských celků s vyšší technickou kvalitou.  Povaha: trust, sdružení výrobců. Od roku 1992 akciová společnost. s důrazem na kompletní investiční celky. V rámci Cheposu řada podniků - např. TSM, Slovácké strojírny, Chodos, atd., Postupně širší náplň - kromě investičních celků v chemickém a potravinářském průmyslutéž gumárenský průmysl, jaderné elektrárny,  chladírenství, dřevostroje, jeřáby, ocleové konstrukce ard.

Od začátku a v průběhu své existence vyplácel tento subjekt své zásilky výplatními stroji Postalia (min. dvěma). Stroj využívaly různé další subjekty (např. Královopolská strojírna n. p. apod.) Otisky měly různou podobu. 

POSTALIA

Dohlédací pošta BRNO 2, později 602 00 BRNO 2

CHEPOS, oborový podnik

Časové rozmezí: - 4/68 - 6/70 - 

Koncem tohoto období se právní status "oborový podnik" v označení uživatele přerážel gumovým razítkem s adresou "Šumavská 35" v červené barvě.

chepos 007    chepos 008

 

Časové rozmezí: - 1/71 - 6/76 - 

Změna označení uživatele - odstraněn právní status "oborový podnik".

chepos 009

Dohlédací pošta 602 00 BRNO 2

Časové rozmezí: - 10/78 - 12/83 - 

Nové označení (přidána adresa "Šumavská 35" a před název města podnikové PSČ 659 24), změna denního razítka, nově ryto - přidáno PSČ 659 24  před název pošty, v dolním mezilruží rozlišovací symbol - hvězdička)

 

chepos 010

 

Druhý stroj Postalia

Časové rozmezí: - 6/79 - 2/84 - 

Úplná změna označení uživatele, změna adresy, změna podnikového PSČ - nyní 658 56,  doplněné právní podstaty subjektu), vysoké, štíhlé číslice denního razítka

chepos 011

 

Časový údaj: - 1/85 -

Změna číslic denního razítko - nyní nízké, oblé

Zajímavost: na celistvosti doplněno výplatní otisk adresáta - koncernového dodavatelského podniku SIGMA PRAHA - místo příchozího razítka (datum o den dřívější než datum odeslané zásilky)?

chepos 012

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS