HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ (220) - VŠCHT PRAHA

VŠCHT 

Vysoká škola chemicko  - technologická Praha je česká veřejná skola univerzitního typu založená v roce 1952 a specializující se na chemii, chemickou technologii, biochemii, biotechnologii a materiální inženýrství. Navázala na tradice předchozích vzdělávacích a výzkumných institucí, jejichž je přímým pokračovatelem: 

- Pražská polytechna (1806 - 1920),

- Vysoká škola chemicko - technologického inženýrství (1920 - 1939),

-  Fakulta chemická ČVUT (1945 - 1952).

 

K vyplácení své korespondence VŠCHT používala ve sledovaném období výplatní stroj Pitney - Bowes. V průběhu let se vyskytly ze sběratelského hlediska dvě zajímavosti.

Otisk s datem 17. 4. 72

PRAHA 6

Otisk bez označení uživatele (první zajímavost). Je možné, že uživatel na radu pošty čekal na přidělení PSČ a proto došlo k této podobě výplatního otisku.

Celistvost je zajímavá ještě jednou věcí: je vyplacena výplatním tsrojem, i když uživatel měl v tu dobu sjednanou dohodu s poštou o poštovním paušale. Je možné, že se paušál nevztahoval na doporučené zásilky, proto se zásilka vyplatila strojem.

 

vscht 003 

 

Otisk s datem 12. 3. 74

Otisk je již s označenbím, kde je přidělené PSČ (166 28), došlo  i ke změně denního razítka  - nyní již s pSČ pošty 160 00.

 

vscht 002

 

Otisk s datem 6. 9. 82 + pod ním otisk s datem 16. 2. 84.

Druhá číslice vročení (zde ů2") je znatelně vyšší  než první číslo vročení. Došlo k výměně limitovaného vročení. . Druhý otisk již má obě číslice vročení stejné - "84"). Toto je druhá zajímavost tohoto otisku.  

 

vscht 004

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (63) - OBVODNÍ NÁRODNÍ VÝBOR V PRAZE 6

Orgány státní moci - jako např. národní výbory - byly též častými uživateli výplatních strojů. Nejinak tomu byl ONV v Praze 6. Subjekt měl několik strojů ve sledovaném období. Jednak Francotyp, na konci období Postalia

FRANCOTYP

Otisk s datem 22. 4. 1961

sběratelsky FR 8 - 0 3m (g)

ONV 6 001

FOtisk s datem 25. 8. 1982

FR 8 - 0 - 4m (ov)

 

ONV 6 002

 

POSTALIA

PRAHA 6

PO, změna označení

 

ONV 6 003

160 00 PRAHA 6

PO, abnormálně silné můstky

 

ONV 6 004

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (60) - VŠCHT

Dnešní pohled se zastaví na výplatních otiscích Vysoké školy chemicko -ezchnologická, která užívala výplatní tsroj soustavy Pitney - Bowes pro vyplácení své korespondence. Tato soustava nebyla zcela běžná v čs. poštovním provozu - přebily jí soustavy Fracotyp a později Postalia. Nicméně patří mezi zajímavosti sběratelství, jak je vidno z následujícíh informací a ukázek.

 

PRAHA 6

Otisk bez označení

Otisk s datem 17. 4. 1972

VŠCHT 001

 

Snadno zaměnitelné s poštovním výplatním otiskem, navíc informace na celistvosti jsou matoucí -došlo ke dvěma způsobům vyplácení - prostřednictvím poštovního paušálu (systém před opatřením výplatního stroje, možná, že běžel i současně) a prostřednictvím výplatního tsroje (kuriozita). Ozančení buď nebylo ještě hotovo k usazení anebo mechanismus orážení označení  byl vypnut.

 

Plnohodnotný výplatní otisk se všemi jeho součástmi (včetně označení uživatele)

Otisk s datem 12. 3. 1974, denníí razítko již s PSČ, označení též obsahuje adresu s přiděleným dodacím PSČ (166 28).

 

 

VŠCHT 002

 

 

Otisk s datem 20. 4. 1976

K vyplácení se využívaly i výplatní pásky (mechanismus to dovolobal)K otištění otisk usloužily jednak originální kotouče, jednak se nahrazovaly různými druhy lepícíh pásek.

 

VŠCHT 003

 

Otisk s datem 6. 9. 1982

 

I otisky strojů Pitney - Bowes potřebovaly změny vročení (buď soustava byla vyčerpána anebo došlo k poškození číslic. !2" je výrazně odlišná (vyšší) od ostatních číslic.

 

VŠCHT 004

 

Otisk s datem 16. 2. 1984 (číslice stejné)

 

VŠCHT 005

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS