HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ (222) - ČESKOSLOVENSKÝ SPOLEK VĚŘITELŮ PRAHA

Dnešní pohled se věnuje výplatním otiskům jednoho stroje POSTALIA, který ve sledovaném období let 1946 - 1992 používaly dvě instituce společně: Československý spolek věřitelů a Správa pro věci majetkové a devizové.Obě instituce sídlily na stejné adrese: Dražického nám 7, Praha 1. Spolek měl přidělené PSČ 118 17 a Správa 118 00 - jedná se o chybotisk, později napraveno a PSČ přidělené bylo 118 17. Otisky v průběhu lez jsou více než zajímavé.

Celistvosti Československého spolku věřitelů

Popisuji otisky v období - 12/78 - 6/85 -. Několik otisků mělo různý vzhled s tím, že se zakrývalo označení skutečného vlastníka a uživatele stroje (Správa) a odesilatel (Spolek) se doplňoval gumovým razítkem. Otisky budí dojem, že se jedná o poštovní výplatní otisky, což neodpovídá realitě. Označení skutečného uživatele se zakrývalo. Někdy to vyšlo, někdy ne.   Na některých celistvostech je vlevo od denního razítka zbytek označení "OVÉ" nebo "VÉ" ze slova "DEVIZOVÉ". Jsou i případy, kdy zakrytí překrylo část denního razítka. 

 

Otisky stroje, který používal bez označení Československý spolek věřitelů

Otisk s datem 19. 12. 78

Bez označení uživatele, mylná podoba s poštovním výplatním otiskem.

 spolek 001

Otisk s datem 10: 4. 79

Bez označení uživatele, část denního razítka zakryta a neotištěna. 

spolek 002  

Otisk s datem?? 5. 83

Otisk s denním razítkem z poloviny zakrytým a vlevo od denního razítka červené gumové razítko skutečného odesilatele, nikoliv uživatele stroje. 

 

spolek 004

 

Oitisky s daty 28. 4. 79 a 12. 6. 85

Malá stopa skutečného uživatele, nikoliv odesilatele zásilky (malá část označení - zbytek slova "DEVIZOVÉ")-

Celistvost zvětšena.

spolek 003

 

Celistvost zvětšena.

 

spolek 005

 

Otisky s označením skutečného vlastníka a uživatele výplatnáho stroje Správy pro věci majetkové a devizové

 

Otisk s datem 15. 2. 80

První podoba otisku

 

sprava 002

 

Otisk s datem 19. 1. 87

Otisk skutečného vlastníka uživatel stroje POSTALIA - změna označení oprávněného uživatele.  Nově zvýraznění názvu a adresy, zanesení správného podnikového PSČ - 118 17. 

 

Na této celistvosti je zajímavé, že odesilatelem je Československý spolek věřitelů, skutečný uživatel již není zakrýván jako v předchozích případech. Pravděpdobně došlo k dohodě s poštou a úpravě smluvních podmínek o provozu výplatního stroje. 

 

sprava 005

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (37.) - AMERICKÉ VELVYSLANECTVÍ

Významným uživatelem otisků výplatních strojů ve sledovaném období  bylo Americké velvyslanectví (American Embassy) a jeho aktivní složky : Knihovna ( Library) a  Tisková a kulturní sekce - (Press and Culture Section). Velvyslanectví používalo několik výplatních strojů jedné soustavy - Postalia.

American Embassy Library - Knihovna Amerického velvyslanectví

Firma Postalia (TELEFONBAU UND NORMALZEIT FRANKFURT/MAIN) objednaný stroj dokončila a předala uživateli dne 6. 1. 1969. V době od 7. 1. do 24. 1. 1969 byly dokončeny všechny úkony spojené se zprovozněním stroje. Mechanik Kanclstrojů za dohledu pí. Marie Kocíkové z pošty PRAHA 1 instalovala stroj v březnu 1969. Ťtyo údaje a další detaily jsou uvedený na kontrolní kartě (Kontrollkarte).

 

První stroj

6. 1. 1969

R

Otisky též s datem 12. 5. 1978 a 17. 3. 1980

Emb 001

 

Otisk s datem 26. 5. 1969, poštou prošlý (viz shora - spodní otisk)

 

Druhý stroj

Press and Culture Section - Tisková a kulturní sekce Amerického velvyslanectví

Otisk s datem 6. 12. 1983

ve sbírce též otisk s datem 17. 4. 1985

 

Emb 004

Třetí stroj

Kmenový výplatni stroj Amerického velvyslanectví

Otisk 1. dne 13. 7. 1970

Postalia stroj číslo 66.800, do provozu uvedl mechanik Kanclstrojů pan Duba - legenda čs. výplatního otiskářství

 

RR

Emb 006

 

Poštou prošlá celistvost s otiskem ze dne 23. 8. 1971

další datum 20. 11. 1972

 

Emb 007

 

Druhý otisk třetího stroje

(zanesení PSČ do označení uživatele a do denního razítka)

Otisky s datem 30. 9. 1976 a 22. 5. 1990

 

Emb 012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS