HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ (51) - SWISSAIR

SWISSAIR

Československá pobočka a reprezentace švýcarské letecké společnosti Swissair

v Praze používala několik výplatních strojů. Na začátku Francotyp, posléze dva stroje Hasler (jediný případ ve letech 1946 - 1989 v komerční sféře) a nakonec Postalia. Několik otisků s různými dohlédacími poštami: PRAHA 1, 110 00 PRAHA 1, PRAHA 01, 110 01 PRAHA 01).

 

Otisk s datem 18. 2. 1975 (R)

PRAHA 1

Francotyp

FR 8 - 0 - 4m

Lokace: Vodičkova 34, Praha 1

 

Swissair 002

Otisk s datem 19. 11. 1975 (R)

110 00 PRAHA 1

hraniční data: 20. 6. 1077 - 25. 10. 1977

HASLER

Lokace: Vodičkova 34, Praha 1

Swissair 003

 

Otisk s datem 20. 3. 1984 (dolní celistvost pod fotografií letadla Swissair) (R)

HASLER

110 01 PRAHA 01

Hraniční data 20. 3. 1984 - 17. 6. 1986

Nová lokace: Pařížská 11, Praha 1

 

swissair 007

 

Otisky s datem 12. 3. 1990

Postalia

Hraniční data: 8. 5. 1990 - 7. 10. 1994 (den použití, nikoliv otisku) - dvě státnosti Československo a Česká republika - viz dále

110 01 PRAHA 01

Lokace: Pařížská 11, Praha 1

 

swissair 008

Výplatní stroj Postalia vyplácel i za období České republiky - pro ilustraci několik celistvostí

 

OBDOBÍ ČESKÉ REPUBLIKY

zachycené otisky: 23. 8. 1993, 20. 8. 1993, 7. 9. 1994

Výplatní otisk z poštovního provozu

Postalia

Otisk s datem 7. 9. 1994 - na poštovní přepážku předán 7. 10. 1994 (korekce pomocí denního razítka pošty)

 

swissair 009

Otisk s datem 20. 8. 1993

swissair 010

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (47.) - STROJEXPORT

Podnik zahraničního obchodu (PZO) STROJEXPORT byl jedním z významných podniků v tomto oboru. Vyhláškou mu byla přidělena konkrétní delimitace vývozu a dovozu strojů a strojního zařízení).

Ve sledovaném období 4 republiky byly stroje tohoto subjektu velmi čile používány. Zachovala se celá řada otisků, z nichž lze sestavit věrný obraz použití strojů při vyplácení zásilek. Dohlédací poštou byla pošta PRAHA 1, později 110 00 PRAHA 1.

PRVNÍ OTISK (horní celistvost)

DRUHÝ OTISK (dolní celistvost - změna denního razítka - viz název pošty - první registrovaný otisk ve sbírce s datem 14. 7. 1960

FRANCOTYP

FR 8 h - 4m - 2Km

hraniční data sbírky 26. 7. 1952 - 4. 4. 1977

v roce 1977 změna vročení data v denním razítku

 

STROJ 001

 

TŘETÍ OTISK

Anulát (otisk 1. dne?, u tohoto otisku nemám poštou prošlou celistvost, byl používán?)

otisk s datem 13. 2. 1970 (datum s tečkami za číslicemi)

STROJ 002

 

ČTVRTÝ OTISK

Postalia

hraniční data: 12. 7. 1966 - 15. 3. 1972

STROJ 008

 

PÁTÝ OTISK

Postalia

příležitostný výplatní otisk k 20. výročí existence subjektu 1953 - 1973 L20 LET"

hraniční data: 10. 7. 1973 - 11. 12. 1974

STROJ 009

 

ŠESTÝ OTISK

Postalia

nové označení, nové denní razítko po zohlednění PSČ a nových předpisů stran adresy, arabské číslice data, rozlišovací symboly v dolním mezikruží denního razítka

hraniční data:6. 12. 1976 - 4. 6. 1980

 

STROJ 010

 

SEDMÝ OTISK

Postalia

římské číslice v údaji měsíce v denním razítku

hraniční data: 3. VIII. 1976 - 20. X. 1976

Pozn: stejný stroj jako stroj produkující otisk č. 6? a došlo k výměně jen číslice měsíce? anebo úplně nový stroj?

 

STROJ 011

 

OSMÝ OTISK

Postalia

výplatní stroj v majetku Strojexport či n..p. Škoda? - reklama obrázek stroje +  Škoda s logem Škody a nápisem v angličtině  exportován Strojexportem

hraniční data. 10. 10. 1975 - 23. 2. 1977

 

STROJ 012

 

DEVÁTÝ OTISK (horní otisk)

Postalia (horní otisk - R, velmi řídký)

změna označení

nyní příležitostný výplatní otisk k 25 letům existence podniku (1953 - 1978) - "25 LET"

otisk s datem 13. 5. 1978

 

DESÁTÝ OTISK (dolní otisk)

Pitney - Bowes (dolní otisk)

též příležitostný otisk k 25 letům existence

hraniční data: 25. 5. 1978 - 11. 4. 1986

STROJ 013

 

JEDENÁCTÝ OTISK

Pitney - Bowes

odpilovaná "25" v ratolestech a  odstraněny dva letopočty z dolní části označení (R)

hraniční data: 7. 3. 1988 - 3. 5. 1990

 

STROJ 014

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (46.) - TUZEX

 

Jedním z nových subjektů 4. republiky byl podnik zahraničního obchodu TUZEX specializovaný na tuzemský a zahraniční maloobchodní prodej ve valutách (tuzexových poukázkách). Stalo se tak na základě Vyhlášky č. 122/1957 Ú.l. dne 1. 7. 1957. Likvidace ke dni 26. 2. 1998. Název vznikl ze slov TUZemský EXport. Předchůdcem byl DAREX = DÁRkový EXport).

Pro své zásilky PZO TUZEX využíval různé výplatní stroje Francotyp a Postalia k vyplácení své pošty. Uživatel prodělal stejný vývoj jako řada dalších podniků - nastala změna soustav od Francotypu k Postalii, dále ve vzhledu se projevilo i zavedení PSČ v čs. poštovním provozu. Varianty otisku byly vytvořeny  i po změnách data denního razítka (zejména vročení - soustava Francotyp). Dohlédací pošta PRAHA 1, později 110 00 PRAHA 1. Otisk bez pořadového čísla, což je dalším zajímavým znakem tohoto otisku (tato situace nastala až po roce 1945, předtím poštovní správa vyžadovala přítomnost pořadové čísla otisku).

 

PRVNÍ OTISK

FRANCOTYP

PRAHA 1

Otisk s datem  8. 5. 1964

FR 6 - 0 - 4m

Tuzex 001

 

Otisk s datem 5. 8. 1971

hraniční datum sbírky, změna vročení

 

Tuzex 002

 

DRUHÝ OTISK

110 00 PRAHA 1

FRANCOTYP

změna denního razítka - zanesení PSČ

otisk s datem 21. 9. 1973

 

Tuzex 003

 

otisk s datem 9. 9. 1975

 

 

Tuzex 004

 

TŘETÍ OTISK

110 00 PRAHA 1

FRANCOTYP

zanesení PSČ do adresy v označení uživatele (podnikové PSČ 113 43)

hraniční otisky ze sbírky

otisk s datem 3. 3. 1976

 

Tuzex 005

 

otisk s datem 5. 5. 1976

 

Tuzex 006

 

ČTVRTÝ OTISK

změna soustavy výplatního stroje

POSTALIA

otisky s daty 10. 5. 1978 a 23. 3. 1988

 

Tuzex 007

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS