HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

ZASTAVENÍ (8 - 1) - VÝPLATNÍ STROJE PITNEY - BOWES NA ČS. POŠTÁCH

STROJE PITNEY - BOWES NA ČS. POŠTÁCH

Minule jsme ukončili část seriálu pohledem do světa výplatních strojů POSTALIA na čs. poštách. Dnes nahlédneme do světa amerických strojů PITNEY - BOWES, jedné z nejstarších soustav na světě (první komerční stroje byly prodávány v roce 1920). 

Přibližně počátkem 60. let se náš poštovní prostor otevřel další soustavě, která byla zprvu využita na čs. poštách, později i v komerční sféře. Objevily se výplatní tsroje mareické firmy vyráběné ve Velké Británii. Firma k nám dovezla několik modelů své tehdejší výrobní sestavy - Automax, 5000 a 6300. 

Otisky byly velmi sndno rozpoznatelné a daly se snadno identifikovat. Tehdy k tomu přispěly zejména dvě vodorovné čárky před hodnotou. Otisk měl dvoukruhové denní razítko bez můstků, v některých denních razítkách se objevily rozlišovací znaménka ve tvaru hvězdiček (v počtu tři). Model AUZOMAX měl na místě měsíců data v denním razítku římské číslice. Další odlišnosti mezi jednotlivými modely se vyskytly ve výplatním razítku a i ve výplatních číslicích. 

První model "Automax" byl uveden na bratislavských poštách (Bratislava 1, Bratislava 2). Pro poštu Bratislava 2 firma dodala stroj se dvěma denními razítky na vyplácení balíkových poštovních průvodek (po vzoru soustavy Francotyp), Jedná se o   j e d i n ý    případ otisku v tomto provedení a hodnocení se pohybuje nad uvedenými cenami "obyčejných otisků s jedním razítkem". Hodnotové označení je RR. (velmi cenné).

Tyto otisky jsou z této řady nejcennější. V katalozích se hodnotí až částkou 300 Kč (2021) za kus. Další otisky z modelů 500(6300 mají nižší ohodnocení - cca 40 - 100 Kč , pokud hodnotíme jen výrazný, jasný otisk na celistvosti, , hodnotu zvyšují další zajímavosti, které se mohou vyskytnout. Jde o přibližné hodnocení, které se může odlišovat od přímého nákupu a vztahu mezoiu prodávajícím a kupujícím. 

V Ćeskoslovensku byly tyto stroje uvedeny do provozu pošt v Bratislavě a v Praze, snad i v Ostravě (zatím  bez záruky - v roce 1980). 

 

Bratislavské otisky ze strojů Pitney - Bowes GB AUTOMAX

 

Pošta BRATISLAVA 2

8. II. 1977

Otisk použit na listovní zásilce

 

PBo 001

 

 

Pošta BRATISLAVA 2

22. VI. 1977

Otisk ze stroje pro příjem balíkových zásilek ve tvaru DR/DR/VR na listovní zásilce (jediný dochovaný případ - RR)

 

PBo 002

 

Moel Automax byl instalován též na poště BRATISLAVA 1.

Model 5000 byl instalován na pražské poště 110 00 PRAHA 1.

Model 6300 byl údajně instalován na poště OSTRAVA 1/701 00 (zatím bez záruky - předmět dalšího zkoumání). 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (151) - VYDAVATELSTVÍ SVOBODNÉ SLOVO + MELANTRICH

Vydavatelství Melantrich vzniklo 9. 7. 1898 jako Tiskařské družstvo národně socialistické strany (Česká strana byla národně socilistický byla založena  4. 4. 1897 ). V roce 1910 byl Tiskařské družstvo přejmenováno na MELANTRICH., grafický a umělecký ústav národně socialistické strany. Tisklo noviny, časopisy, knihy. 

Zvláštní název mu bylo přisouzeno po JIřím Melkantrichovi z Aventina, což byl významný český nakladatel.

V roce 1948 byl tento subjekt zestátněn a znárodněn.

V dalších letech docházelo k časté reorganizaci s tím, že se Straně národně socialistcké Melantrich odebíral a zase se zpátky vracel k původní organizaci. V jistém období bylo vytvořeno nezávislé Vydavateství Svobodné slovo, které po několika letech opět splynulo s Melantrichem. Melantrich na několik let zmizel, aby se znovu objevil v roce 1958 pod původním jménem. Svobodné slovo bylo včleněno do tohoto vydavatelství. Melantrich vydržel dlouho, i přes tlak obou totalitních režimů. Nakonec zanikl v nových podmínkách v roce 1999.

Nakladatelství SVOBODNÉ SLOVO

PRAHA 1

Samostatný otisk Svobodné slovo

Korespondence vyplácena v období - 11/66 -  2/73 výplatním strojem FRANCOTYP uživatele  Vydavatelství Svobodné slovo, otisk sběratelsky FR 6h - 4m, denní razítko přerušené vytvářející dva "půlměsíce" ve vnitřní části razítka. Tímto strojem v utritých letech vyplácel svou korespondenci i Melantrich

 

Několik příkladů celistvostí s tímto strojem, zajímavé jsou údaje na celistvostech svědčící o bohatých změnách v organizaci těchto subjektů. Průměr denního razítka 23 mm.ˇPočitadlo je nápadně níže než obvykle, i když stále se dá jeho poloha označit jako "horní" - je po úrovní horní linky výplatního razítka, obvykle byla výše. 

 

slovo 001

 

slovo 002

 

 

slovo 004

 

MELANTRICH

Otisk Melantrich vyplácející i Svobodné slovo

Předchůdci 40. a 50. léta - jen název MELANTRICH - mezi denním a výplatním razítkem, později pod výplatním razítkem. PRAHA 1, u druhého otisku orzlišovací symbol "a" dole v denním razítku. vyplácely dva subjekty. Výplatní razítko nového vzoru (zoubkovaný obdélník) používán již v roce 1947, jednokruhové denní razítko přečkalo tremín roku 1948 a vyplácelo s ním i v roce 1954 a možná i dále.

XXA1 MELANTRICH2     XXA1 MELANTRICHa1    

 

 

 110 00 PRAHA 1

70. léta a dále

Zprvu byl používán u uživatele Melantrich výplatní stroj Francotyp, sběratelsky byl otisk oznčen FR6 - 0 - 4m, denní razítko o průměru 25 mm. . Již v roce 1975 byl do otisku usazeno PSČ a to jak v denním razítkou 100 00, tak i v označení - podnikové PSČ 112 12. 

Posléze byl používán výplatní stroj POSTALIA, časové rozmezí: - 6/77 - 1/90 - . Dle nepotvrzené archivní zprávy otisk 1. dne byl 1. 6. 1977 (pokud ano, pak R). 

FRANCOTYP

 

melantrich III 001

 

POSTALIA

Otisk 1. dne (?)

melantrich III 002

 

Poštou prošlý otisk z pozdějšího období

 

melantrich III 003

 

Výplatní otisky byly zajímavé i v ostatních obdobích než tomu bylo za č. republiky )viz shora). Tyto otisky se nesmazatelně vryly do sběrateslké paměti a zaslouží si zvláštní článek. Někdy časem později. Nejen z hlediska použitých strojů, ale i z hlediska barevných mutací (modrá barva pro novinové zásilky), a pro svou neochvějnost - celé období včetně totalitních dnů vydržel původní název a činnost, kterí totalitním režimům nebyla po vůli.

Jeden z příkladů celistvostí s otiskem z první republiky (Melantrich byl 29, uživatel stroje  od roku 1926). Přinášel i atraktivní tituly - viz reklamní obálka níže.....

melatrich IIII 001

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (75) - ŠKODAEXPORT

Výplatní otisky s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku - období let 1946 - 1992 - Československo

Dnešní pohled se bude týkat výplatních otisků podniku zahraničního obchodu ŠKODAEXPORT Praha. Otisky upoutaly velkou pozornost, neboť se vymykaly obvylým zvyklostem obsazovato podatelny čs. subjektů hlavně stroji soustavy Francotyp a Postalia. Výjimečně jinými (Hasler, Pitney - Bowes apod.)

PZO Śkodaexport vyplácel zásilky výplatními stroji Pitney - Bowes.

První otisk byl hybrid. Pro kostru sloužil  výplatní stroj Pitney - Bowes (model  GB "Automax" s atypickými číslicemi a dvěma čárkovými výplatními znaménky, první číslice byly větší, druhé dvě menší, rámeček výplatního razítka byl převzat od stroje Postalia, denní razítko bylo dvoukruhové bez můstků, měsíc byl vyjádřen v římských číslicích, označení uživatele je nalevo a vzdálenější od denního razítka, rozteč 126 mm). Hraniční data: - 4. IV. 1970 - 24.IX. 1986 - . Bez PSČ. Ojednělé.

Idruhým používaným strojem byl výplatní stroj Pitney - Bowes, model 5000 se třemi vlnovkami jako znaménky před výplatní hodnotou. Denní razítko dvoukruhové a s datem vyjádřenými v arabských číslicích (i údaj měsíce). Označení stejné jako u prvního. Hraniční data: -  25. 3. 1980 - 26. 5. 1989 - . Často používaná výplatní páska v typické žluté barvě s podtiskem. Otisky s PSČ, jen v denním razítku. Rozlišovací znaménka - tři křížky v dolním mezikruží.

Oba stroje Pitney - Bowes byly používány souběžně.

Třetím výplatním strojem byl stroj Postalia ke konci období. V označení byl nejen název subjektu a domicil, ale i přesná adresa s PSČ v označení a denním razítku. Tři šesticípé hvězdičky v dolní části mezikruží denního razítka.  Silné můstky. Datum 21. 3. 1990.

 

PRVNÍ OTISK

 

ŠK 001     ŠK 002

 

DRUHÝ OTISK

 

ŠK 005

 

TŘETÍ OTISK

 

ŠK 008

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS