HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

POŠTOVNÍ VÝPLATNÍ OTISKY PO VZNIKU ČESKÉ REPUBLIKY

O výplatních otiscích České republiky se moc nepíše. V bláhové naději, že podpořím sběratelství nového státu, jsem sestavil základní typologii výplatních otisků České republiky a nechal zavěsit na klubovém webu www.kf0015.cz. Bohužel zájem o otisky, jak komerční, tak poštovní nevidím. Sbírají se vůbec?

Zajímavé změny nastaly u poštovních výplatních otisků, které začaly vyplácet poštovní zásilky v České republice po 1. 1. 1993, vzniku nového státního celku. Jako příklad jsem zvolil obyčejný případ z pošty Kolín 2.

kolín 001

 

Na zobrazené koláži je v horní části výplatní otisk z pošty KOLÍN 2 z dob Československa (odeslaná zásilka 31. 8. 1979). V dolní části je výplatní otisky pošty 280 02 KOLÍN 2, který mi poslal přítel ing. Petr Skuhravý (člen sekce výplatních otisků a spolupracovník odborných kruhů zabývajících se výplatními otisky v 80. a 90. letech). Celistvost byla odeslána v roce 1993.

 

Rozdíly jsou patrné na první pohled:

Výplatní razítko

- místo názvu Československo nový název Česká republika,

- provozovatel  nechal umístit poštovní trubku v dolní části razítka

 

Denní razítko

Státoprávní změna prakticky neovlivnila jeho vzhled. Zanesení PSČ souvisí s poštovními nařízeními, i když k tomuto postupu došlo se zpožděním. Ozdobné rozlišovací  symboly (zde tři křížky) jsou dílem výrobce případně mechanika odborné firmy, která zprovoznila tento výplatní stroj . U československého otisku je zajímavý ještě jeden detail. Poslední nula  ve výplatní hodnotě se neotiskovala, někdy "ochuzená" hodnota o jednu nulu tuto skutečnost se napravovala ručním dopisováním nuly, případně celistvosti v této podobě pošta pouštěla dále do poštovního prostoru bez úpravy s trojmístnou hodnotou

 

 

Číst dál...

ZASTAVENÍ (6 - 1) - VÝPLATNÍ STROJE FRANCOTYP NA ČS POŠTÁCH

Třetí soustavou, která dostala od čs. poštovní správy místo v poštovním provozu na úseku poštovních služeb (pošt) byla soustava FRANCOTYP. Je to zvláštní, neboť tento výrobce byl znám čs. poštovní správě již od roku 1926 na úseku komerčních uživatelů, navíc tyto výplatní stroje fungovaly i za Protektorátu, ale i v sousedním Slovenském štátu, ba co víc, na zabraných územích pod dohledem Říšské poštovní správy. Možná, že ve zpožděném průniku do poštovní sféry hrály jiné faktory. Faktem zůstává, že soustavu Francotyp předčily švýcarský HASLER a anglický UNIVERSAL POSTAL FRANKERS (UPF). FRANCOTYP GmbH o to víc přispěl k velké variabilitě výplatních otisků a československý poštovní prostor byl obohacen o řadu výplatních tsrojů, které vynikaly kvalitou a byly dodány ve velkém množství.Byly obohaceny i sbírky sběratelů. V prostoru se objevila řada netradičních modelů, vznikly i varianty, objevily se nové druhy výplatních tsrojů. Vše díky fě. Francotyp. Navíc fyzicky vydržely po mnoho let.

FRANCOTYP I na přepážkách pošt

Ke známým modelům A (vzdálenost denního a výplatního razítka 6cm -  FR 6) a modelům B a C (vzdálenost denního a výplatního razítka 8cm  - FR 8) se připojily i stroje na příjem balíkových průvodek se dvěma razítky a z nich odvozené tsroje se vzdáleností dneního a výplatního razítka 4 c, - FR 4).

Podle absence či přítomnosti pořadového čísla otisku a vzhledu denního razítka (jednokruh, dvojkruh, a v dalším obobí i přítomnost PSČ) vznikla celá řada podtypů T

Tato škála na útovni variant je zmnohonásobena typy s počtem hodnotových číslic a grafických znamének, rozdílným zoubkováním výplatního razítka, různou šíří mezikruží denních razítek a posléze velikostí a tvarem datumových číslic.

Jedním slovem džungle. Pro sběratele ráj ve filatelistickém světě.

Tento text doplňuji grafikou a vysvětlivkami, které zpracoval dr. Miroslav Bouška. Vše pro lepší orientaci.

Jednotlivým typům, podtypům a variantám otisků Francotyp se budu věnovat nějaký čas v tomto seruálu.

       

               

                                                    +++++                                                         

                                      dvě denní razítka pro orážení                         

                                  příslušných dílů poštovní průvodky

 

                                    +++++                       +++++                                                                         °°°°°°

FRAN 001

 °°°°°° výplatní hodnotové číslice a grafické znaménko. POčet míst: 3 ....... 3m, 4 ...... 4m, 5 .......5m

 

 

 

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY FILIÁLKY SIRKÁRNY "SOLO" V RUŽOMBEROKU V ROCE 1939

Rok 1939 patří v historii československého výplatního otisku k těm nejzajímavějším. Došlo k převratným událostem a němý svědek - výplatní otisk je věrohodně zaznamenal ve své podobě a vzhledu. I na Slovensko, které se osamostatnilo 14. 3. 1939, lze zaznamenat na artefaktech vývoj, který by se měl objevit ve školních učebnicích jako názorná pomůcka pro školáky.

Příkladem může sloužit filiálka firmy "SOLO", spojené akciové česlovenské sirkárny a lučební továrny v Ružomberoku a její výplatní stroje a otisky.

 

1. 7. 1939

Filálka používala výplatní tsroj Francotyp s otiskem sběratelského označení FR 6h - 4m.

Stát ve výplatním razítku: ČESKOSLOVENSKO (R)

SOLO 002

 

6. 7. 1939

Filiálka používala výplatní stroj Francotyp s otiskem sběratelského označení FR 8h - 4m

Stát ve výplatním razítku: ČESKO - SLOVENSKO (RR)

 

SOLO 005

 

12. 9. 1939

Filiálka používala výplatní tsroj Francotyp s otiskem se sběratelským označení FR 8h - 4m

Název státu ve výplatním otisku: SLOVENSKO

 

SOLO 004

 

Později došlo k dalším změnám ve vzhledu výplatního otisku, ale ne ve státnosti, ale v označení uživatele

 

SOLO 006

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS