HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - březen 2023

STRÁŽNICKÉ OTISKÁŘSKÉ ARTEFAKTY

Strážnická pošta přispěla československé poštovní historii několika otiskářskými zajímavostmi. Ve sledovaném období provozovala výplatní stroj Postalia..

 

Výplatní otisk Postalia

Období:   - 6/70 - 4/83 -

 

straznice 001

 

Období černého a fialového  otisku: - 5/82 -  3/83 -

Z důvodů nedostatku předepsané jasně červené barvy se použila barav černí, která vytvořila několik mutací.

Otisky těchto barevných odtsínů na dopisech a poštovních průvodkách.

 

straznice 003     straznice 002

Dva příležitostné otisky

Otisk ze dne 17. 4. 91 k 43. mezinárodnímu kongresu esperantistů železničářů v Olomouci ( 11. - 17, 5. 1991), Štoček ve strém otisku.

 

 straznice 004

 

Otisk ze dne 25. 8. 92 k výročí narození Jana Amose Komenského ( nar. 28. března 1592). Štoček v novém otisku (změněné denní razítko).

 

straznice 005

 

Číst dál...

PÁNĚ ŘEZÁČŮV FRANKOTYP

Dnes zavítám do "Města oděvů" - Prostějova, jak se za I. republiky nazývalo toto město. Bylo zde několik  desítek slavných firem, které se soustřeďovaly na výrobu pánských, dámských  a  dětských oděvů. Prostě město konfekce.

Začalo to někdy v minulosti a konkrétní obrysy tomu daly osobnosti jako Meier Mandl (1858), František Rolný (1862 - 1899), Carl Hoschek, Gustav Sborowitz, J. Nehera a další. Mezi 175 firmami vynikal i F. Řezáč. Po dobu socialistického hospodaření se vše sloučilo do národního podniku Oděvní průmysl (na začátku závody Jiřího Wolkera). A tímto subjektem to též skončilo po změnách poměrů v Ćeské republice. Oficiálně: "Asiaté nás dostali", neoficiálně ?

 

Hlavička z firemního papíru F, Řezáč podává svědectví i o objektu továrny z doby Protektorátu ČM.

 

rezac 005

 

Někde v tomto objektu byl dne 29. prosince 1942 uveden do provozu i výplatnístsroj Francotyp, model C, výrobní číslo 36317.

Oficiální použivatel, jak se tehdy uvádělo, byl F. Řezáč a spol., továrna na pánské, dámské a dětské oděvy Prostějov.

 

První podoba protektorátního úplně poněmčeného otisku. Podací a dohlédací pošta PROSSNITZ 2/PROSTĚJOV 2

Otisk ze dne 26. 2. 43.

Tehdy ještě Oděvní průmyslové závody / Dr. Jurna & Řezáč, Prossnitz/Prostějov

 

rezac 007

 

Otisk a celistvost  v roce 1945

Otisk s datem 19. 10. 45

Otisk: štoček nově ryt bez německých názvů (viz předchozí otisk).  upraveny i denní a výplatní razítka.

Došlo i ke změně majitelů. Gumové razítko přes označení uživatele výplatního otisku vše uvádělo na pravou míru.

Zajímavá je i celistvost .Německo - český nátisk je přerazítkován  českým gumovým razítkem.

 

rezac 002

 

Další změna přišla v roce 1947, kdy  se upravilo označení soukromého majitele. Na jak dlouho?

Otisk 1. dne 24. 3. 1947 (R).

 

rezac 003

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (268) - PÍSECKÁ SPOŘITELNA

Jedním ze zajímavých otisků 4. republiky byl výplatní otisk Písecké spořitelny.

Tento uživate na otisk neuvedl svůj název či zaměření. Otisk byl využit jednak k vyplácení zásilek moderním způsobem, ale zejména k propagaci a podpoře regionálního a místního patriotismu.

Na němém otisku z roku 1952 (výplatní otisk s razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku) nacházíme jen propagační slogan: " Navštivte město v lesích/Písek nad Otavou".

 

Otisk s datem 29. 10. 52

Výplatní stroj Francotyp, model  Bafra, otisk sběratelsky FR 8h - 4m - 1k, dohlédací a podací pošta PÍSEK 1.

 

pisecka sporitelna 001 

 

Nedá mi to, abych zájemce o výplatní otisky Československa a jejich hlubší poznání nezavedl do období roku 1945.

V tu dobu otisk měl jinou podobu.

Jednak se lišilo výplatním razítkem (tehdy prvorepubliková větrná růžice), jednak zmizel nově text pod tímto razítkem. Tehdy ještě oslovoval cílovou skupinu návštěvníků sloganem: "SÍDLO PENSISTŮ A LETNÍCH HOSTŮ/MÉSTO SADŮ A ZAHRAD".

Obdivudhoné je datum otisku  - několik měsíců po osvobození. Všechna čest mechanikům firmy B. Jarolímek - otisk má československý prvorepublikový vzor bez nutnosti znárodňovat, začervěňovat, vysekávat.  Navíc uživatel vyslyšel rady mechaniků z doby roku 1939, kdy se výplatní razítko měnilo na poněmčený protektorátní vzor: "Razítko si dobře schovejte, k návratu dojde brzo". Výborní mechanici - přesní prognostici.Stalo se.

 

Otisk ze dne 16. 7. 45.

 

pisecka sporitelna 002

 

Tento výplatní otisk se posléze v 50. letech  zařadil do kategorie otisků zaniklých, ale nezapomenutých.  Jaký vývoj během několika let změn.

Číst dál...

DVOUKRUHOVÉ DENNÍ RAZÍTKO PŘEDSTIHLO RAZÍTKO VÝPLATNÍ

Pokud se zabýváme výplatními otisky 3. republiky (období od roku 1945 do komunistického převratu v roce 1948), upoutá naší pozornost změna, která nastal ve výplatních otiscích z rozhodnutí tehdejší správy. Koncem roku 1946 se rozhodlo, že se opustí podoba výplatního razítka čs. otisků - větrná růžice či motýlka. To byla hlavní změna, která se týkala státnosti výplatního otisku. K těmto změnám se přikročilo již začátkem roku 1947 a řada strojů starých a nových měly v sobě  nový symbol výplatního razítka - zoubkovaný obdélník či pseudoznámku. Zároveň se rozhodlo o druhé změně otisku a  podobě denního razítka podle německého vzoru. Československý jednokruhový vzor se opustil otisk  a přistoupilo se k dvoukruhovému dennímu razítku. Velmi krátce nato se přidaly do denního razítka i můstky. Soudě podle rychlosti změn denního razítka, tato druháí změna nebyla příliš důležitá a hlavně byla pomalá. Jednokruhoví denní razítka se hojně zůstala v otiscách ještě v 80. letech (týká se to zejména výplatních strojů Francotyp).

Zajímavým úkazem byla skutečnost, že změna denního razítka přeskočila změnu výplatního razítka. Slovy sběratele, dvoukruháč předstihl motýlka. Zachovala se několik desítek takových otisků. Proč tomu bylo tak, těžko po tolika letech zjistit. Důvodů mohlo být několik. .

Jedním z příkladů popisovaného předstihu je i výplatní otisk uživatele KOVOSBĚR PODMOKLY. Výplatní stroj Francotyp, Bafra, otisk sběratelsky FR 8 - 0 - 3m (g) - 2km. 

Předchozí uživatel stroje byla firma Karl F. Jahnel, pozdější firma se nazývala Československé hutě n. p., závod Podmokly. Hlavní činností +ěchto subjektů byl sběr odpadových surovin (Karel F. Jahnel se soustřeďoval hlavně na železo a    kovy,Jeho závod po válce v národní správě byl závodem pro úpravu hutních a slévárenských surovin. 

 

Otisk s datem 24. 6. 47

Averz s výplatním otiskem uživatele KOVOSBĚR.

 

podmokly 001

 

Reverz s dokladem o dřívějším uživateli a pozdějším uživateli před a po Kovosběru.

 

podmokly 002

 

Číst dál...

KOUZLO CELISTVOSTÍ (32) - ČESKOSLOVENSKÁ TELEVIZE STUDIO OSTRAVA

V 80. letech se pokoušel dostat na československý poštovní trh švédsko - norský výrobce výplatních strojů Lindaco - Krag. Stroje tohoto výrobce v počtu dva byly podmínečně ponechány po prezentaci v Česjkoslovensku  a sloužily na čas našemu poštovnímu provozu.

Jeden v komerčním provozu (otisk Československé televize) a jeden v poštovním provozu na jedné z brněnských pošt (zde bez využití přídavného označené v jiné barvy než je denní a výplatní razítko). 

Charakteristickým rysem pro tyto stroje je možnost dvoubarevného tisku. To bylo využito jen u jednoho československého uživatele. 

 

Otisk ze dne 1. 4. 82

Fialovo - červený výplatní otisk.

Unikátní otisk (RR).

 

lindaco 003

 

Na dokreslení přikládám ještě výplatní otisk této firmy, který sloužil nejen jako reklamní, ale jako předváděcí otisk pro československou poštu. Domicil pošty zkusmo PRAHA 75, hodnota smyšlená, označení propaguje výplatní tstoje kRAG norské provenience. Prezentováno obchodním oddělením spřátelené švédské firmy Lindaco.

Otisk ze dne 8. 9. 72.

Pořízen pravděpodobně při reklamní a předváděcí akci na Brněnském veletrhu (?). 

I tento otisk je svým způsobem raritním a pro specializovaného sběratele velmi cenným ve sbírce (R).  

 

lindaco 002

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (267) - OKRESNÍ NÁRODNÍ VÝBOR V PÍSKU

Velkou skupinou uživatelů výplatních strojů byly správní subjekty státu - místní, městské, okresní, krajské národní výbory. Až na výjimky to byly otisky nudné, monotónní, skládající se jen z textu. Byly čestné výjimky. I u těchto strojů se vyskytly zajímavosrti a tyto otisky jsou po právu v zorném poli sběratelů. 

 

Okresní národní výbor v Písku

Dohlédací a podací pošta PÍSEK 1

Tento subjekt používal výplatní stroje Postalia.

U časové řady otisků tohoto subjektu se vyskytly dvě sběratelské pecky, které uvítají zejména specializovaní sběratelé.

Případy dost výjimečné v historii čs. výplatního otisku - najednou vypadlé označení a větší část denního razítka a neobvyklá a chybná  poloha desetinné tečky za prvním písmenem hodnoty.

Přeji sběratelské potěšení. 

 

 

Otisk ze dne 3. 5. 78

Vysoké číslice data, be desetinné tečky ve výplatním razítku.

 

ONV pisek 001

 

Otisk ze dne 17. 11. 78

Otisk či spíše torzo otisku s vypadlým označením uživatele a s vypadlými  stálými částmi denního razítka. Bez desetinné tečky. 

 razantní zvětšení

 ONV pisek 002

 

 

 

Otisk ze dne 3.  4.  83

Nízké a oblé číslice data, nové denní razítko se silnými můstky a vsazeným PSČ pošty, nové označení, bez desetinné tečky ve výplatní hodnotě.  

 

ONV pisek 003

 

Otisk s datem 3. 5. 84

Vysoké a štíhlé číslice data, křížek v dolním mezikruží, nové označení, desetinná tečka na chybném místě - za první číslicí místo za druhou (zatím jediný případ vˇ tomto sledovaném období - R)., silné můstky.

 

ONV pisek 004

 

 

 

 

Číst dál...

8+++++ 8. ĆÁST DATABÁZE VÝPLATNÍCH OTISKŮ ČS. POŠT 1946 - 1992 (8. ČÁST STARÁ TURÁ - DÁLE) +++++8

STARÁ TURÁ

FTP

FR 8 - 4m (ov) - 2km

Silné můstky, výplatní hodnota asymetricky ve výplatním otisku - blíže levé části rámečku.

- 4/68 - 

 

stara tura 003

 

STARÁ TURÁ

PO

- 4/77 - 11/79 - 

 

stara tura 004

 

STARY SMOKOVEC

PO

Chybotisk - bez čárky nad "Y" v názvu pošty - slovo STARY

- -5 /73 -

zvětšeno

stary smokovec 004

 

 

STARÝ SMOKOVEC

PO

- 11/79 - 2/82 - 

 

stary smokovec 003

 

332 02 STARÝ PLZENEC

PO

Silné můstky, čárky za údaji dne a měsíce v datu, tři hvězdičky v dolním mezikuží. Vysoká štíhlá písmena.

 

Otisk 1. dne 2. 3. 80 (R) - 2/82 - 

 

plzenec 001

Poštou prošlá celistvost ze dne 23. 2. 82

 

plzenec 002

 

STOD

PO

- 1/71 - 10/72 - 

 

stod stochov 001

 

273 03 STOCHOV

PO

Vysoké a štíhlé číslice data, tři hvězdičky v dolním mezikruží, silné můstky.

- 4/81 - 11/81- 

 

stod stochov 002

 

STRAKONICE

FTP

FR 8 - 5m (ov) - 2km

- 2/50 - 5/52 - 

 

 strakonice 001

 

STRAKONICE 1

FTP

FR 8 - 4m (ov) - 2km

Výměna číslic vročení v r. 80

-8/65 - 12/80 -

 

strakonice 002

 

STRAKONICE 1

PO

Průměr denního razítka 25 mm.

- 12/70 - 12/77 - 

 

strakonice 1 001

 

STRAKONICE 1

PO

Přkležitostný výplatní otisk - 20 let sekce známky SSSR/Filatelistická výstava Strakonice 1987/výročí VŘSR 1917 + výročí sputniku 1957.

- 4. 10. 87 -

 

strakonice 1 002 

 

STRAKONICE 2

FTP

FR 8 - 4m (ov) - 2km

- 8/65 - 5/72 - 

 

strakonice 2 001

 

386 02 STRAKONICE 2

PO

Bez desetinné tečky, nízké a oblé číslice data - vročení výš, tři rozložené pěticípé hvězdičky.

- 1/76 -  8/88 - 

 

strakonice 2 002

 

338 45 STRAŠICE

PO

Tři rozložené hvězdičky, vysoké a štíhlé číslice.

- 10/77 - 6/82 -

 

strasice straz pod ralskem 001 

417 27 STRÁŽ POD RALSKEM

PO

Výměna posledního čísla vročení v roce 85.

- 10/76 - 10/85 -

 

strasice straz pod ralskem 002

 

STRÁŽNICE

PO

Nízké a oblé číslice data.

- 6/70 - 4/83 -  (s výjimkou období - . 5/82 - 3/83 -, kdy se vyskytly barevné mutace - od černé k fialové - viz níže).

 

straznice 001

STRÁŽNICE

PO

Barva otisků černá, fialová.

Použití černé razítkovací barvy.

- 5/82 - 3/83 -

první celistvost zvětšena

straznice 003     straznice 002

 

STRÁŽNICE

PO

Příležitostný výplatní otisk - 43. mezinárodní kongres esperantistů železničářů/11. - 17. 5. 91 Olomouc

- 15. 4. - 17. 4. 81 - (R)

 

 straznice 004

 

696 62 STRÁŽNICE

PO

Nízké číslice data, silné můstky, tři křážky v dolním mezikružá.

Příležitostný výplatní otisk k výročí J. A. Komenského (1592 - 1992).

- 25. 8. 92 -

 

 straznice 005

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS