HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pondělí, 06 únor 2023

KOUZLO CELISTVOSTÍ (27) - DAIMON, SCHMIDT & Co. BODENBACH

Navazuji na předchozí příspěvek v seriálu Zaniklé a zapomenutí a hlouběji si všímám celistvosti a poštovních znaků na líci i na rubu. 

Jedná se o celistvost zaslanou v roce 1940 z Říše /(Bodecbach - dříve Podmokly) do Protektorátu Čechy a Morava (Plzeň).

Celistvost vyplacení otiskem výplatního stroje uživatele - (DAIMON) - Schmidt & Co. GmbH Bodenbach (základní poštovné není zjistitelné - otisk vyjet mimo obálku).  a dofrankována za doporučenou a expresní zásilku německými poštovními známkami. 

Výplatní otisk je znárodněn - odtsraněo český název pošty PODMOKLY 1 )(). 

Označení oprávněného uživatele zachováno z otisku 1. republiky. 

Zásilka putovala poštovními cestami 10 dní. Na zásilce není znak cenzury. 

Otisk s datem 20. 7. 40

Averz

daimon 004

 

Reverz

 

daimon 005

 

Na zásilce jsou další poštovní znaky:

- denní razítko říšské pošty  znehodnocující poštovní známky,

- spěšnostní nálepka,

- doporučená nálepka,

- gumová razítka o charakteru spěšnostní zásilky a zaplaceném poplatku za tuto službu. 

- na reverzu je denní razítko plzeňskjé pošty ve dvojím vyhotovení s datem 30. VII. 40 - PILSEN 1/PLZEŇ 1 - jedno nepodařené, druhé vylepšené..

 

Číst dál...

ZANIKLÉ A ZAPOMENUTÉ (31) - DAIMON DĚČÍN

Dnešním zaniklým a zapomenutým výplatním otiskem je otisk dřívější firmy DAIMON, elektrotechnického závodu Schmidt a spol., později  po roce 1948 zkonfiskované národním podnikem Bateria Slaný. I když na výrobky této firmy - kapesní svítidla  - "baterky" nelze zapomenout. 

Výplatní otisk je ve svém označení původní s obchodní značkou DAIMON doplněnou obrázky kapesních svítidel. I když tato firma fungovala již pod národním podnikem Bateria Slaný, přesto označení zůstalo původní. Oporti původním otiskům z dřívějších období se změnilo denní razítko (nově dvoukruhové s můstky) a výplatní razítko (nyní zoubkovaný obdélník). 

Otisk s datem 2. 11. 48  

Otisk sběratelsky FR 8h - 4m (G) - 2km

daimon 001

 

Historie v kostce:

1896

Německý podnikatel  Paul Scmidt začal vyvíjet suché články, později žárovičky, ve finále kapesní svítidla

1901 

Registrace značky Daimon firmou Paul Schimdt

1911

První a jediná firmy na výrobu suchých článbků v Rakousku - Uhersku registrována v Podmoklech. Zahájena výroba suchých článků.

1918

Výroba se úspěšně rozvíjela, firma vyráběla až 120 odlišných kapesních svítidel. 

1946 - 1948

Firma Daimon, elektrotechnický  závod Schmidt a spol.  znárodněna a konfiskována firmou Bateria Slaný.

Značku DAIMON bylo nutno opustit (registrována pro jiný subjekt v Západním Berlíně), zrodila se značka baterek My Day. Nově se firma jmenuje DAY MOON. 

 

Jaká byla historie vyplácení zásilek výplatním stroje u tohoto uživatele?

 

MPT udělilo povolení k vyplácení výplatním tsrojem ve Věstníku č. 12 ze dne 10. 3. 30. Dohlédací poštou byla pošta PODMOKLY 1/BODENBACH 1. Výplatní stroj Francotyp, model  Bafra, otisk sběratelsky fR 8h - 4m (ov) - 1k.

Označení: Mezi denním a výplatním razítkem - elektrická lampička (baterka), šestiúhelník a v něm blesky a kapesní baterie  - vše nad nápisem DAIMON.

Jak nám zachytil Albert Jonáš, v prosinci 1932 se uvažovalo o změně označení - nově "světlo v oku", ke změně však nedošlo . 

 

1. republika

Otisk s datem 8. 10. 1930 (R)

Otisk adresována na štábního kapitána  Fr. Winklera, jednoho ze známých sběratelů výplatních otisků 20. a 30. let. První rok použití.

 

daimon 002

 

Otisk s datem 18. 11. 35

 

daimon 003

 

Říše (zabraná území)

FR 8h - 4m (ov) - 1k

Otisk s datem 29. 7. 40 (R)

Znárodněný otisk s odtsraněným českým názvem pošty .

I když je otisk neúplný (špatně vyjetý na obálku), přesto je z poštovně historického hlediska zajímavý. Budu věnovat samostatný příspěvek v seriálu Kouzlo celistvostí. 

 

daimon 004

 

3. republika

Změny: denní razítko, označení, výplatní razítko, výplatní číslice, výplatní znaménko. 

Otisk s datem 21. 3. 46

 

daimon 006

Otiswk s datem 20. 12. 46

 

daimon 007

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS