HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pátek, 06 leden 2023

VÝPLATNÍ OTISK S PŘÍDOMKEM

Ve světě poštovních výplatních otisků se vyskytují i varianty víceslovných domicilů pošt v otiscích POSTALIA na podtypech s PSČ.

Příkladem může sloužit poštovní výplatní otisk pošty 160 08 PRAHA 68 - LETIŠTĚ.

Přídomek "Letiště" v denním razítku upřesňuje polohy pošty, i když tento přídomek není v oficiálním názvu pošty. Otisk s datem 12. 5. 82.

 

V otisku se oficiální název pošty (na R-nálepce) neshoduje s názvem pošty v denním razítku otisku.  

praha 68 letiste 003

 

V otisku s datem 3. 11. 75 se ještě  název pošty v oficiálním názvosloví (a v doprovodných poštovních artefaktech) a v denním razítku výplatního otisku shodoval. 

 

praha 68 letiste 004

Číst dál...

FENOMÉN ZVANÝ P V V (1)

Tento týden (5. 1., příspěvek č. 2924) jsem se podělil se čtenáři webu a sběrateli výplatních otisků o poznatky související s výplatním strojem Pražských (vzorkových) veletrhů z let na začátku 4. republiky. Z archivů jsem přesně zjistil, kdy došlo k odstranění větrné růžice a zasazení zoubkovaného obdélníku a kdy došlo k dalším změnám v označení otisku. 

Problematika výplatního stroje uživatele Pražských vzorkových veletrhů (PVV) je na výsost zajímavá. Jedná se snad jeden z nejzajímavějších otisků obdobé Československa ve všech jeho obdobích. Jednak velkým počtem (každá akce měla svůj příležitostný otisk, který plnil zároveň propagační úlohu), jednak estetická kvalita byla dost na výši. Pražské vzorkové veletrhy byly ve své době velmi zajímavé a je jen škoda, že tato akce v novém společenském řádu zanikla. 

V několika pokračováních se dotknu dalších zajímavostí.

Začínám obdobím 1926, kdy začaly vyplácet v Československu výplatní stroje. První výplatní stroj Francotyp Anker Bielefeld dorazil do Československa v první polovině  roku 1926. Společně s otiskem FR 6s (m) - 4m (ov) - 1k. Tento otisk byl zkušební a měl sloužit k různým účelům. Popularizovat tento způsob vyplácení, pomoc firmě B. Jarolímek v jeho propagaci a zejména získat úvěr na nákup strojů. Tyto záměry pomohl splnit. 

V otisku se objevila pošta PRAHA 25 (rozhodnutí MPT) a hlavně na místě označení oprávněného uživatele tohoto zkušebního a propagačního otisku byl náš subjekt, o kterém se dnes zmiňuji.

Nebyl to nikdo jiný, než tehdy populární P V V  = Pražské vzorkové veletrhy v četně loga a názvu, tedy logotyp. O dva roky později se tento štoček ocitá ve stroji, které si zakoupily PVV.

 

 

Zkušební výplatní otisk s datem 1. 6. 26 - podpůrný a propagační otisk, která nebyl oficiálně uznán. 

Osud výplatního otisku je Je jen zkušební esejí. Tento otisk s tímto označením nikdy nevyplácel. Měl zajímavější dny před sebou.

 

Byl zvolen zúčastněným stranami, aby byl prvním výplatním  strojem a prvním otiskem v Československu ovšem  s tím, že bude umístěn v podatelně Živnostenské banky (ŽB) a bude zakoupen tímto bankovním ústavem  Zasazení štočku ŽB se uskutečnilo až na začátku září 1926, na krátký čas zůstala dohlédací pošta PRAHA 25. Ale předbíhám. 

Pozorný sběratel si všimne výplatních číslic, zejména první číslice a její síly. Zcela jistě jeje srovná s prvním otiskem ŽB. 

Tento otisk je zatím nejstarším otiskem, který se u nás objevil. Je možné, že archivy či sbírky vydají ještě starší otisk. Pokud tomu tak nebude, právem se může honosit ohodnocením RRR., i když neprošel poštou a má charakter vzorku (Muster), což stvrzuje gumové razítko výrobce. Je to prostě první otisk, který byl v našich končinách spatřen.

 

PVV 1 001

 

Tady končí první kapitola popisující spojení výplatního otisku a pražských vzorkových veletrhů. Štoček s tímro označením byl vybrán proto, že na začátku 20. let byly Pražské vzorkové veletrhy dost populární, Navíc byly spojeny se souhlasem vlády, která dala hlavnímu městu Praha mandát ke zřízení ústavu pro pražské vzorkové veletrhy.

To se psal duben 1920 a vláda řekla doslova:" ..... zřídit k opětnému vybudování a zvelebení hospodářského života ústav  pro pražské vzorkové veletrhy".  Kdo jiný to v tehdejším společenském životě být než P V V? 

Zastavme se na chvilku u PVV a podrobněji si všimněme PVV s ohledem na další části toho příspěvku. 

PVV byla příspěvkovou organizací hlavního města Prahy. Počáteční kapitál měla 2 mil. Kčs.  U zrodu stál neúnavný PhMr Václav Boháč narozený v roce 1874 v Hradci Králové. Zasloužil se o úspěch Výstavy ocbhodní a živnostenské komory pražské v roce 1908. V roce 1919 byl aktivním pražským zastupitelem.

První Pražský veletrh zorganizoval od 2. září 1920  v areálu ve Stromovce.  Zasloužil se u vybudování Veletržního paláce na místě opuštěné továrny F. Melichara - Umratha na stavební stroje. Měl v úmyslu na tomto místě okolí vybudovat "obchodní city" s dalšími budovami. Zbyla jen budova A - nynější Veletržní palác. 

Byl duší Pražských vzorkových veletrhů, kteríé se konaly od roku 1920 do roku 1951 s výjimkou válečných let 1942 - 1945).  Na veletrzích probíhalo zejména velkoobchodní jednání (zprvu byly veletrhy otevřeny i pro maloobchodníky). Uzavíraly  se zde obchody pdole vzorků. Veletrhy byly prezentací současných a tradičních výrobků. 

PVV provázely i výplatní otisky, které nám zanechaly hezkou a přesnou stopu o této výjimečné akci. V příštích pokračováních se budu věnovat výplatním otiskům jednotlivých období:

- 1. a 2. republice,

- Protektorátu,

- období po válce  - 3. republice a začátku 4. republiky.   

 

Příště tedy - léta 1. a 2. republiky a jeden z největších otisků podle mých názorů. Pokud ne největší, tak aspoň grandiózní. 

 

Plakíte jarních Pražských vzorkových veletrhů z roku 1933 vás tedy lákám ke 2. pokračování. 

 

PVV 1 002

 

 

Číst dál...

ZANIKLÉ A ZAPOMENUTÉ (19) - ZÁVODY MARŠÁLA RYBALKA DĚČÍN

 

 

Škodovy závody v Děčíně používaly k vyplácení své korespondence výplatní stroj Francotyp s otiskem - sběratelské označení FR 8 - 0 - 3m (g) - 2km.

Otisk s datem 13. 4. 1953

 

ryb 001

 

V roce 1953 došlo k přejmenování Škodových závodů na Závod maršála Rybalka n.p., o několik let později to byl subjekt s jiným názvem, až v roce 1969 jmenovací maratón skončil u n. p. FEROX, závod maršála Rybalka.....

Otisk s datem 7. 3. 55

 

ryb 002

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (241) - SVAZ INVALIDŮ V ČSR

Dnešní pohled do Československa z let 1946 a 1992 a výplatních otisků s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku patří Svazu invalidů v ČSR.

Tato vysoce prospěšná instituce s dlouholetou tradicí předtím hledala svůj název, v otiscích je zaznamenáno, že se často měnil. S tím se měnila i označení uživatele.

Z hlediska soustav používal tento uživatel v zásadě dvě soustavy - výplatní stroje Francotyp a Postalia, což byl nejužívanější postup z hlediska uživatelů a z hlediska možnosti strojové nabídky ve sledované době v Československu.

Dohlédací a podací pošta PRAHA 86, později 186 00 PRAHA 86. Otiskem vyplácel své zásilky i výrobní podnik Českého sdružení svazu invalidů zásobování META ze Záhřebské 25 v Praze 2. 

 

FRANCOTYP

České sdružení svazu invalidů

FTP

FR 8h - 4m (ov) - 2km

Otisk ze dne 28. 1. 71

 

inva 005

 

České sdružení svazu invalidů

FTP

FR8h - 4m (ov) - 2km

Změna označení (PSČ vsazeno jen do označení). 

Otisk ze dne 10. 4. 1974

 

inva 007

 

Svaz invalidů v ČSR

FTP

FR 8 - 0 - 4m (ov) - 2km

Změna označení, bez počitadla otisků (odstraněno).  

Otisk s datem 24. 2. 75

 

inva 008

 

POSTALIA

Svaz invalidů v ĆSR

PO

Otisk s datem 10. 12. 80

PSČ v denním razítku i v označení uživatele, hvězdička v dolním mezikruží denního razítka, vysoké a štíhlé číslice data, bez desetinné tečky ve výplatní hodnotě. 

 

inva 009

 

PO

Silné můstky, změna označení, změna denního razítka, vysoké a štíhlé číslice data, tři křížky v dolním mezikruží, s desetinnou tečkou (jiný stroj?).

Otisk s datem 25. 11. 86

 

 zvětšeno

inva 010

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS