HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pátek, 27 leden 2023

VÝPLATNÍ OTISKY S HASIČSKÝMI MOTIVY

Výplatním otiskům se věnují nejen poštovně historičtí sběratelé se zaměřením na generální, specializované a studijní sbírky. Mezi příznivci tohoto způsobu vyplácení jsou i další filatelisté. Jsou jimi zejména regionální a námětoví sběratelé. Toto sběratelství putuje i těmito cestami a sběratelé - specialisté je plně uznávají. Mnohokrát se stalo, že tito sběratelé objevili výplatní otisky, které v generální snaze mohou sběratelům uniknout. Navíc mohou doplnit mozaiku upřesňujícími detaily. Regionalisté a námětáři mají ještě jednu výhodu. Nedělí sběratelství mna časové úseky jako my specialisté, ale sledují jednu linku od začátku až do konce. I v tom mohou být propěšní. Vytvářejí ucelný obraz každého uživatele a doplňují i údaje o cestách strojů a jejich otisků.

Jedním z takových sběratelů, kterých si vážím za to, co pro náš obor dělají, je i Jan Horský.  Šíře jeho sběratelství je široká - zajímají jej region, ale i náměty.

Dnes bych rád představil jeho námětovou specializaci - otisky s hasičskými motivy u území Československa. Ttyo otisky jsou zajímavé nejen svým motivem, ale hlavně svými barevnými mutacemi (modré otisky pro novinové zásilky). Navíc věrně a přesně dokladují naši historii v různých časových úsecích. Práce Jana Horského je potřebná ještě z dalších hledisek - dokumentuje přesně výplatní stroje, jejich soustavy a modely a registruje i časové úseky existence jednotlivých otisků. 

Kolega sběratel má můj obdiv a mé velké díky. Navíc přehledy působí příjemným estetickým dojmem. O symbioze sběratele - specialisty a sběratele - regionalisty či motiváře jsem vždy snil. 

 

SBÍRKA VÝPLATNÍCH OTISKŮ SBĚRATELE JANA HORSKÉHO

 

 horsky 003     horsky 001    horsky 002     horsky 004 horsky 005

 

horsky 006   

 

 

Číst dál...

40 LET OD VYDÁNÍ KATALOGU VÝPLATNÍCH OTISKŮ PRAŽSKÝCH POŠT 1946 - 1982

V loňském roce uplynulo 40 let od vydání Katalogu výplatních otisků pražských pošt 1946 - 1982 autorů M. Boušky a I. Leiše. Katalog byl přílohou katalogu k výstavě Propagační výstavy PRAHA 1983, kterou uspořádal Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00 - 15 k 40. výročí tohoto klubu. Katalog byl vydán s hlavním cílem podpořit sběratelství výplatních otisků v Československu. 

Katalog obsahuje historický pohled, typologii výplatních otisků tohoto oboru a období, použitou terminologii, vysvětlení zkratek, metodické poznámky k použití katalogu, vlastní katalog výplatních otisků Prahy, časový přehled uvádění soustav do poštovního provozu, vybrané změny pražských pošt, přehled poštovních sazeb, přehled literatury a cizojazyčné resumé.

Katalog je černobílý. Tehdejší technické a finanční možnosti nedovolily barevné reprodukce. 70 stran, knižní formát, měkká vazba. 

Katalog je jedním z potřebných zdrojů pro mou Databázi výplatních otisků čs. pošt 1946 - 1992, která se pomalu rodí na tomto webu. 

Ukázky z Katalogu:

 

katalog 001      katalog 002      katalog 004       katalog 003

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (248) - PRAŽSKÉ DRŮBEŽÁŘSKÉ ZÁVODY PRAHA - LIBUŠ

Pražské drůbežářské závody v Praze 4 - Libuši používaly k vyplácení své korespondence be sledovaném období výplatní stroj Francotyp, model Bafra s otiskem sběratelského označení: FR 8h - 5m (ov) - 2km. Dohlédaící poštou byla pošta PRAHA 413 LIBUŠ.

Ještě v 70. letech výplatní stroj měl ve výplatním razítku otisku pětimístnou výplatní hodnotu. Zajímavé je i denní razítku. I když byla Libuš v roce 1968 připojena k do 4. obvodu hl., m. Prahy, přesto se přídomek "Libuš" (dříve samostatná obec) v denním otisku objevuje. 

libus 001

 

Historie LIBUŠ v kostce:

 

30. 3. 1930

Libuš po odpojení od Kunratic samostatná obec

1968

Libuš připojena ke 4. obvodu hl. m. Prahy

1. 7. 1974

Liubuš a Písnice sloučeny pod jeden MNV

24. 11. 1990

Vtyvoření samostatné městské části Praha - Libuš

 

Historie drůběžářství:

1948

Soukromé drůbežářské živnosti zrušeny

1949

Vytvořen Drůbežářský závod LIbuš

1. 1. 2008

Podnik pod  společností Xaverov 

Číst dál...

KOUZLO CELISTVOSTÍ (21) - ČESKOSLOVENSKÝ SVAZ HASIČSTVA V PRAZE

Na přelomu 40. a 50. let docházelo v Československu v souvislosti se změnou společenského řádu k řadě změn. Ty se dotkly i výplatních otisků a jejich vzhledu. Změny proběhly ve všech částech výplatního otisku. Změnila se denní razítka (poštovní rozhodnutí), změny doznaly výplatní razítka (poštovní rozhodnutí), musela se změnit i označení oprávněných uživatelů. (z důvodů společenských změn. vytvoření nových hospodářských jednotek a nových centralizovaných institucí).

Změny se projevily i u uživatele Zemská hasičská jednota v Čechách (dřívější název), z níž se stal Svaz československého hasičstva Praha (v gumovém razítku Československý svaz hasičstva v Praze)  

Celistvosti z roku 1949 a 1951 nám zachovaly to, co se v té době událo .....

 

Otisk s datem 4. 6. 1949

Uživatel: Zemská hasičská jednota v Čechách. Ťímská ulice, Praha.

Dohlédací pošta PRAHA 125 (před změnou z roku 1948  PRAHA 35). 

Otisk FR 8h - 4m (ov) - 2km

 

hasici 002

 

Otisk s datem 29. 10. 1951

Uživatel: Svaz československého hasičstva Praha XII (Československý svaz hasičstva v Praze)

Prodejna si nadále zachovala název: Prodejna Zemské hasičské jednoty v Čechách. 

Dohlédací pošta PRAHA 125.

Otisk FR 8h - 4m (ov) - 2km

 

hasici 003

 

 

Číst dál...

PŘEČÍSLOVÁNÍ PRAŽSKÝCH POŠT 15. 11. 1948

Velké změny v názvech pražských pošt se udály na základě nařízení z 15. 11. 1948. Toho dne se nařídilo přečíslování. V převážném počtu případů došlo k odstranění jednomístných a dvojmístných  čísel a vytvořila se čísla trojmístná (první dvě: příslušnost k obvodu, třetí pořadí v rámci obvodu). 

Toto nařízení se dotklo i denních razítek výplatních otisků. 

U výplatních strojů se tato změna v mnohých případech dotkla i výplatního razítka (případ zde zobrazeného otisku Hellady). Se změnou denního razítka proběhla současně i výměna výplatního razítka otisku z větré růžice na zoubkovaný obdélník. Dále je pravděpodobné, že v uvedené dny byly vyměněny dřívější jednokruhová denní razítka za dvoukruhová s můstky (toto je má domněnka nepodložená údaji z poštovního archivu).  

 

Tři příklady za všechny:

 

Uživatel: Radlická mlékárna, Nádražní ulice, Smíchov

Výplatní stroj Francotyp, model Bafra.

Otisk sběratelsky FR 8h - 3m (ov) - 2km

Dřívější dohlédací pošta: PRAHA 56

Nová dohlédací pošta: PRAHA 166

Výměna denního razítka: 8. 12. 1948

Stroj č. 1115/C byl v provozu u tohoto uživatele od 28. 6. 1929. 

 

precislovani 003

 

Uživatel: Západočeské plynárny, n. p. Praha - Michle čp 500

Výplatní stroj Francotyp, model Bafra.

Otisk sběratelsky FR 8h - 4m (ov) - 2km

Dřívější dohlédací pošta: PRAHA 68

Nová dohlédací pošta: PRAHA 141

Výměna denního razítka: 16. 12. 1948.

Stroj č. C/31982 v provozu od 15. 1. 1940.

 

precislovani 002

 

Uživatele: HELLADA, Praha - Michle

Výplatní stroj Francotyp, model Bafra

Otisk sběratelsky: FR 8h - 4m (ov) - 2km

Dřívější pošta: PRAHA 68

Nová pošta: PRAHA 141

Stroj č. C/16405 v provozu od 5. 3. 1929

Potvrzena dvojí výměna - denního razítka a výplatního razítka. 

 

 

precislovani 001

 

 

 

 

 

  

Číst dál...

50 LET OD ZAVEDENÍ PSČ (3)

Ruku v ruce se zavedením poštovních směrovacích čísel (PSČ) v čs. poštovním prostoru se zavedla mohutná propagace této poštovní novinky. Při propagaci se využily různé formy seznámení veřejnosti s tímto opatřením.

Filatelisté uvítali zejména propagaci prostřednictvím poštovních artefaktů - strojová razítka, výplatní otisky, poštovní nálepky, razítka. Dále se objevily letáky a instruktážní brožůry obsahující poučení a kompletní seznamy  PSČ.

Některé příklady propagace PSČ organizované čs. poštou. Propagace byla aktivní řadu let po zavedení PSČ v roce 21973. 

 

Služebně - propagační oznámení ve výplatním stroji Postalia pošty 293 01 Mladá Boleslav 1 z roku 1984 (!). 

Otisk s datem 12. 5. 1984

 

psc 001

 

Propagační leták vytvořený čs. poštou a vhazovaný do schránek uživatelů.

Leták kromě jiného upozornňuje na vládní usnesení č. 288 z 1. 1. 1979 o úpravě adresní strany listovních zásilek. Zároveň dává do vztahu adresní stranu a PSČ.

Přední strana letáku

psc 002

 

Zadní strana letáku

 

psc 003

 

Poštovní brožůra "Poštovní směrovací čísla pošt", verze roku 2007, kterou vydalo Generální ředitelství České pošty s. p.  

 

Titulka

 

psc 005

 

Ukázka seznamu PSČ

Volná místa využita k reklamě na poštovní služby - ude na pravé straně např. propagace výplatních tsrojů. 

 

psc 004

 

Ukázka poučení z úvodu této brožůry

 

psc 006

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS