HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - čtvrtek, 26 leden 2023

PŘÍSPĚVEK ČÍSLO 3000

 

Zastavení u třítísícího příspěvku

 

Tento příspěvek zveřejněný na mém webu HISTORIAPOSTALIS-ETC má ID 3000. K tomuto počtu jsem dospěl za více jak pět let.

K tomuto počtu je nutno ještě přičíst dalších několik stovek vstupů, při nichž zařazuji nové záznamy položek do katalogů a databází, jakož i korekce a doplňky u existujícíh příspěvků. Ty nepočítám a ani je nezanamenává počitadlo počítače.

 

Ve zkušebním období v květnu 2017 jsem uveřejnil 77 příspěvků.

Na ostro jsem web rozjel 30. 5. 2017 příspěvkem DOPIS (ID č. 78).

 

Původním záměrem bylo zřídit a provozovat filatelistický zejména poštovně historický web, což se naplnilo víc než dostatečně. Proto Historia Postalis. Web má však i druhou část ve svém názvu - ETC - atakdále .... ETC obsahuje další kategorie, které zachycují můj život v různých oblastech.

Jak jsem řekl, poštovní historie je hlavním směrem webu, který dostal i uznání Národní knihovny a potvrzené zařazení do pokladnice českého písemného bohatství. 

Filatelii a poštovní historii se web věnuje v několika kategoriích (Filatelie a poštovní historie, Sběratelství, Celistvosti, Sdružování ve prospěch entity. Katalogy, Nejnověhší publikace, Ocenění, Publikace, Databáze)  Tyto kategorie obsahují celkem 1830 příspěvků, což je 61 % ze všech příspěvků.

Není divu. Různým oborům, z nichž vyniká nejvíce obor výplatních strojů a jejich otisk,se věnuji již skoro 60 let, z toho 50 let organizovaně. Filatelii jsem se začal věnovat v Nuslích, místě mého dětství, kde jsem na schodech před vchodem našeho domu začal pořádat svou první sbírku švýcarských, amerických a československých známek, a přebytky měnil s kamarády ze Sarajevské ulice. Cesta k poštovní historii byla delší - od generálních sbírek poštovních známek zmíněných zemí a celistvostí s těmito známkami přes bohemosloveniku až ke specializovaným oborům a poštovní historii, kde jsem  definitivně zakotvil a zůstal více jak 60 let.  

Na webu jsou zavěšeny zatím dva katalogy (otisky 1. republiky a Protektorátu ČM) a živé databáze, které neustále doplňuji. Doposud nepublikované jsou databáze výplatních otisků čs. pošt a databáze otisků komerčních subjektů se stroji spadajících dohledem pod pražské pošty začínající nulkovým číselným rozlišením. Tyto práce nejsou dokončené a práce na nich stále pokračují. Některé jsem otevřel pro sběratele.

Příspěvky v ostatních kategoriích se týkají dalších životních zájmů a zálib. Zmíněny jsou i názory be formě výrolků a postřehů, profesní poznámky či názory na život.  Druhou významnou zálibou je cestování a fotografie.  V kategoriích Záliby a Objektiv je zařazeno skoro 700 příspěvků většinou ve formě fotografií a momentek. Jsou zde momentky z cest do zemí a pobytů v českých regionech , které mne během života okouzlily. 

Nemohl jsem opomenout své čtyřnohé přátelé, které byli mými kámoši celý život, jakož i názor na otázku "Město či příroda?". Seznamuji své příznivce a čtenáře i s osobnostmi, které mne upoutaly.

Fyzická kapacita je omezená. Nedostalo se na další sbírky z různých oborů. Jako například keramických hrníčků, odznaků, mincí, bankovek,  pivních tácků a dalších oborů. Pevně věřím, že se na webu jednoho dne objeví.

Vážení a milí, zachovejte mi přízeň. Pokud jsou mé příspěvky zajímavé, rád vaše vstupy vítám a mám radost, pokud v příspěvcích najdete i prospěšné informace a poučení.

Rád připomínám, že od roku 2013 do roku 2018 jsem přispíval na web mého domovského Klubu filatelistů (www.kf0015.cz) a za těch několik let jsem na tento web zavěsil několik souhrnných prací z oboru poštovní historie (katalogy) a skoro 1500 příspěvků.

 

Přeji vám příjemné chvíle nad stránkami mého volnostylového webu.

I. L.

Číst dál...

ZANIKLÉ A ZAPOMENUTÉ (26) - PRVNÍ ČESKÁ TOVÁRNA NA UMĚLÉ HEDVÁBÍ TEREZIENTÁL

Jednou ze zajímavých činností ve sběratelském oboru výplatních otisků je sledování otisků a jejich podob v různých obdobích. Otisk z území Československa tomu dost nahrávají.

Jedním z takových příkladů jsou výplatní otisky uživatele První české továrny na umělé hedvábí z Terezientálu u Heřmanových Sejfů (německy Erste Böhmische Kunstseidefabrik A. G. Theresiental bei Arnau (Elbe). 

 

Na počátku byl výplatní stroj Francotyp, model Bafra, který byl uveden do provozu u uživatele Erste Böhmische Kunstseidefabrik na zabraných územích Německem na počátku 40. let. Otisk sběratelsky: FR8 - h - 3m (g) 2kM. Zajímavé je, že v německém názvu zůstal název "česká"). 

 

Otisk s datem 9. 7. 42

zvětšeno

terka 002 

 

Po osvobození dostal otisk tohoto výplatního stoje podobu otisku československého vzoru - vzoru 3. republiky československé. 

Došlo ke změnám všech částí otisku - denního razítka (z dvoukruhového s můstky jednokruhové, zmizel německý název a objevil se český název pošty), označení oprávněného uživatele (z německého názvu se nezachovala nic, objevil se jen trojúhelník s obrázkem Terenzientálu a jeho název) a výplatního razítka (místo říšské orlice se vsadilo do stroje prvorepublikové razítko ve tvaru větrné růžice).

 

terka 004

 

Třetí podoba, kterou dnes uvádím, je podoba otisku se vzorem 4. republiky. Výplatní razítko dostalo podobu zoubkovaného obdélníku. Jinak vše ostatní zůstalo z předchozího otisku.  

 

terka 001

Číst dál...

50 LET OD ZAVEDENÍ PSČ (2)

Ruku v ruce se zavedení pSČ se vytvořit institut samostatných (někdy nazývaných podnikových) PSČ. Každý subjekt měl přiěleno své poštovní směrovací číslo. 

Tak se stalo i v předstihu (rok 1972) např. v Českých Budějovicích. Přehled těchto čísel vytvořila Obvodní správa pošt a telekomunikací v Českých Budějovicích.  Zahrnuje jměnný seznam majitelů poštovních přihrádek a organizací, kterým bylo přiděleno PSČ.

Seznam specifikuje i ty situace, kdy subjekty neobdržely PSČ. 

Z interního materiálu vznikla a zachovala se důležitá pomůcka pro poštovní historiky, jak sběratele, tak i badatele. Existuje předpoklad, že podobné pomůcky byly vypracovány v celém Československu. 

 

sam 001     sam 002      sam 005       sam 004 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (247) - CHEMPIK BRATISLAVA

CHEMPIK BRATISLAVA ve sledovaném období se zabývala generální projekcí chemického průmyslu na Slovensku., a to včetně geodetických a kartografických prací. 

 

K vyplácení své korespondence používala výplatní stroj Postalia - Junior. 

Otisk je zajímavý několika zvláštnostmi.

Předně se PSČ v denním razítku vsadilo na nesprávné místo mimo název pošty Bratislava. Nachází se v dolním mezikruží.  

Dalším zajímavostí je rozsáhlé označení. Obsahuje jak textovou část, tak i obrazovou část. Plně se využil prostor, který stroj k takovým účelům poskytoval. 

Otisk ze dne 23. 12. 77

CHEMPIK 001

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS