HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pondělí, 02 leden 2023

ÚZKÉ MEZIKRUŽÍ - DVĚ DENNÍ RAZÍTKA, DVA OTISKY

Co může způsobit vsazení PSČ do mezikruží denního razítka dokládají výplatní otisky ze stroje Francotyp na poště PRAHA 51 (150 01 PRAHA 51).

Tato pošta začala vyplácet zásilky výplatním strojem Francotyp, otisk sběratelsky FR 8 - 4m (ov) - 2km. V období let 1970 - 1972 denní razítko otisku mělo úzké mezikruží (mezi vnějším a vnitřním kruhem razítka) - 3 mm.

 

praha 51 001

 

 

Po zavedení PSČ nastal pravděpodobně mechanikovi problém. Před název pošty ve stroji  nešlo umístit PSČ pošty 150 01). Proto došlo na výměnu denního razítka s větší vzdáleností mezikruží. Nově - pohodlných 4 mm.

Otisk s novým denním razítkem začal vyplácet v roce 1973 na podzim (?). 

 

praha 51 002

 

Otisky zvětšeny oproti skutečné velikosti. 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

ST. JOHN BAPTIST CARPATHO - RUSSIAN ORTHODOX CHURCH BRIDGEPORT

Řada náboženstev si své svátky související s narozením Krista a přelomem roku oslavila. Pravoslavné náboženství tyto oslavy ještě čekají. Nejinak je tomu i s našimi bývalými krajany, kteří před mnoha lety odešli před evropskou chudobou do Ameriky a založili zde svůj nový život. Přenesli sem i svou duchovní kulturu a náboženskou víru.

Nejinak tomu je i v případě obyvatel, kteří žili mnoha staletí na Podkarpatské Rusi, několik desítek let součástí Československa. Část z nich byla usídlena na východě USA, zejména ve státě Connecticut v sídlech Bridgeport či Stratford. I proslulý vynálezce, výrobce helikoptér a letecké techniky a uznávaný filozof Igor I. Sikorski  z Podkarpatské Rusi zde našel i místo pro svůj život, kariéru a spočinutí. Dal práci mnoha svým zručným krajanům. To jen na okraj.

 

 

sikorski 001     sikorski 002

 

 

Připomínkou podkarpatského živlu v USA je i St. John The Baptist v Bridgeportu, který vznikl díky píli a finančních prostředků  našich bývalých spoluobčanů z dob Rakouska - Uherska a Československa  - Podkarpatcům. 

 

JOHN 003      JOHN 001     JOHN 004     JOHN 005     JOHN 002      JOHN 006     JOHN 007     JOHN 008     JOHN 009     JOHN 010    JOHN 014     JOHN 012     JOHN 013

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (237) - PODNIK VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Dalším subjektem založeným v novém společenském řádu ve Československu byl v roce 1954 založený podnik zvoucí PODNIK VÝPOČETNÍ TECHNIKY.

Pražské podnikové ředitelství používalo k vyplácení své korespondence výplatní stroj Francotyp, později Postalia. Dohlédací poštou byla pošta PRAHA 87, později 180 07 PRAHA 87. Otisky jsou zajímavé, nápadité, jeden z nich i příležitostný. Zajímavé je i podnikové logo, které se do otisku v pozdějších letech dostalo. 

 

FRANCOTYP

FTP Anker, otisk sběratelsky FR 6h - 4m (ov) - 2km, průměr denního razítka 24 mm.

Otisk ze dne 12. 2. 71

 

pvt 001

 

Otisk ze dne 28. 6. 76, podle insidera otisk 1. dne, pokud ano, pak "R"

Změna denního razítka.

Průměr denního razítka 25 mm, vsazení PSČ do denního razítka, změna označení uživatele - nyní zkratka a domicil s podnikovým PSČ

 

pvt 002

 

ÉRA stroje POSTALIA

Otisk s datem - 15. 1. 81 - 

 

pvt 003

 

Poslední zachycený otisk koncem sledovaného období

Otisk s datem 28. 5. 86

 

pvt 004

 

 

Historie používání výplatních stojů u tohoto subjektu však nekončí.

Do mezních dat používání stroje Postalia se vklínila vynikajícím způsobem zachycená historie použití výplatního stroje při změnách vzhledu otisku.

PVT totiž připomněl svým příležitostným otiskem svůj vznik a trvání 30 let  - 1954 - 1984. Příležitostný otisk byl používán v období: 23. 2. 1984 - 3. 1. 1985. Kéž bychom měly takovou dokumentaci i u dalších  československých otisků ...

 

Poslední den použití předchozího otisku (před zasazením příležitostné varianty)

Otisk ze dne 23. 2. 84

 

pvt 005

 

 

První den nového otisku (s příležitostným motivem)

Výměna a zánik a vznik použití otisků proběly ve stejný den.

Otisk ze dne 23. 2. 84

 

pvt 006

 

 

Poslední dne použití příležitostného výplatního otisku

Otisk ze dne 3. 1. 85

pvt 007

 

První den použití starého štočku po odstranění příležitostného štočku a vsazení staronového

Otisk ze dne 4. 1. 85

 

pvt 008

Zde neproběhla výměna v jeden den, ale až den následující (respektive vsazení)  Anebo ano? Jak říkal Jan Werich : ".....nikdy nic není definitivní".

 

Díky všem, kteří se zasloužili o zachycení výměny na začátku a na konci. Otisk mezních dat pochopitelně označuji jako "R". 

 

 

Číst dál...

VYPADLÉ ČAKOVICKÉ CUKROVARY

Kdykoliv projíždím Čakovicemi okolo proslulých cukrovarů, dostanu chuť na sladké. Při probírce sbírky a hledání tématu, které bych přiblížil příznivcům čs. výplatních otisků, jsem sice na sladké chuť nedostal, ale vzpomněl jsem sii na otisky Pražských cukrovarů n. p. 

Zde je výsledek pohledu na otisky tohoto kdysi velmi slavného podniku v Československu. Musím říci, že pohled jako sběratele to byl sladký.,...

 

Uživatel používal ve sledovaném období dva výplatní stroje - Francotyp a Postalia. Z nich vzniklo docela dost zajímavých otisků. Ve chvíli prohlídky sbírky jsem se pochválil, že nesbírám od každého otisku jen jeden, ale hned celou řadu. V případě Pražských cukrovarů se to vyplatilo. Zkoumám období mezi léty 1972 - 1980 - .

 

Dohlédací poštou pro otisky byla zprvu pošta PRAHA 96 + ČAKOVICE, později 196 00 PRAHA 96 (bez Čakovic) a nakonec  196 00 PRAHA 96 - ČAKOVICE

 

FRANCOTYP

FR 8 h - 4m (ov) - 2k

Období použití otisků z Francotypu: - 3/72 - 2/80 - 

 

1. otisk zobrazený níže

Stroj v normálním stavu - otiskuje všechny části otisku:

Příklad: 20. 3. 72

Zvláštnosti (a že jich je) : silné můstky v denním razítku, rozdělený název pošty oddělený od sebe křížky, vzdálenost kruhů denního razítka 3mm, šikmá poloha data, datum po výměně vročení

 

2. otisk zobrazený níže

Otisku ze stroje jž chybí označené oprávěného uživatele - totálně vypadlé, nahrazeno gumovým razítkem v červené barvě, gumové razítko otištěné mezi denním a výplatním razítkem.

Zvláštnosti zůstávají, jen se mění velikost a tvar číslic vročení.

Datum otisku: 18. 5. 73

 

cukrovary 012

 

Otisk s datem 14. 12. 73

Stav setrvalý, jen s tím rozdílem, že otisk mnohokrát otiskoval a nebyl dopněn gumovým razítkem odesilatel. Někdy ano, někdy ne.

 

cukrovary 003

 

Otisk s datem 31. 8. 77

Změna denního razítka - nyní pošta 196 00 PRAHA 96 (bez Čakovic) , vzdálenost mezi kruhy nyní 4 mm.

Datum atypicky blíže hornímu můstku.

Jinak stav setrvalý (bez označení a bez označení ve stroji či bez gumového razítka vklíněného mezi denní a výplatní razítko).

 

cukrovary 004

 

Otisky s daty 31. 8. 77 a 2. 2. 80 (!) - dobře si zapamatujte druhé datum s vykřičníkem.

Stav setrvalý, často se oráží gumové razítko mezi denní a výplatní razítko otisku.

 

cukrovary 005     

 

Zvětšený otisk s datem 2. 2. 80. 

Nezdá se, že by šlo o chybotisk, i když vše je možné.

 

cukrovary 010

 

Problém s výplatním strojem Francotyp vyřešilo zakoupení výplatního stroje POSTALIA.

Zachycené otisky - 11/78 - 5/79 - 

U otisku jsou zajímavé dvě věc:

- v denním razítku se opět objevily v názvu pošty ČAKOVICE,

- v novém označení lze zaznamenat hrdý titul "podnik XIV. sjezdu KSČ".

cukrovary 011

 

Ještě neodcházejte od tohoto příspěvku. V letech 1978 - 1980 používal tento subjekt k vyplácení své korespondence oba stroje. Proto jsem vám upozornil na otisk ze stroje Francotyp  s datem  2. 2. 80. Přitom stroj Postalia již fungoval o dva roky dříve ..... Takže souběh dvou strojů najednou .....

 

Upozornění na závěr

Z tohoto povídání vyplývá ještě další důležitá informace pro sběratele.

Někdy by mohlo dojít k záměně  otisku Francotyp - Pražské cukrovary n.p.  s vypadlým označením za otisk pošty.

 

Poštovní otisky číslo počitadla neměly, jen výjimečně ve dvou případech, které jsem již popsal na tomto webu. Ale záměny s podobnými případy, jako byly pražské cukrovary, by byly možné.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS