HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - neděle, 15 leden 2023

FENOMÉN ZVANÝ P V V (2j)

2j

1939

V podvědomí přežívá informace. že Pražské vzorkové veletrhy skončily rokem 1939. Není to pravda, konaly se i v letech následujících za protektorátu ČM.

V roce 1939 se používal výplatní stroj Francotyp i nadále s několika otisky k jarnímu i podzimnímu veletrhu. Otisky se používaly v období II. republiky, ale už i v prvních měsících Protektorátu ČM. Rok 1939 přinesl do vzhledu otisků zásadní změny, ty se projevily i v otiscích PVV. 

Změny se projevily i v potisku obálek PVV. Pomalu mizely zmínky o všem československém (čsl.) Zde se např. vytratil nátisk "Ústřední trh čsl. výrobků".

 

Jarní veletrh

Konání: 12. - 19. III. 1939

Sjednocení dat pro PVV i export - jedno datum.

Otisk s datem 28. 4. 1939.

Na obálce ještě zmínka o čsl. výrobcích.

Používán otisk československého vzoru. 

 

PVV 2j 001

 

 

Podzimní veletrh

V otiscích uvedena dvě data konání:

 3. - 10. IX. 1939   - 24. IX - 1. X. 1939  (?)

 

První otisk  - československý vzor datum 3. - 10. X. 1939

Jedno datum pro PVV a export.

Otisk s datem 29. 7. 1939

Otisk až do 5. 9. 1939

Datum v otisku: 3. - 10. IX. 1939

 

PVV 2j 005

Druhý otisk - neúplný poněmčený vzor

Z obálky již zmizela zmínka o ústředním trhu čsl. výrobků.

Datum v otisku: 24. IX. - 1. X. 1939

Otisk 1. dne - 5. 9. 1939 (R)

 

VV 001

Otisk poštou prošlý s datem 20. 10. 1939 

PVV 2j 002

Poznýmka: PVV štíhlejší a vyšší než u předchozích otisků. Je pravděpodobné, že u všech otisků, tak, jak tomu bylo u první řady otisků pVV - došlo současně s rytím odlišných dat i k rytí celé části štočku včetně písmen PVV a slova EXPORT. 

Další otisk roku 1939

 

PVV zavedly další otisk bez dat konání veletrhu - novum.  

Otisk 1. dne 15. 12. 39 (R) a poštou poršlý otisk o den později - 16. 12. 39. 

Otisk s úplným poněmčeným protektorátním vzorem (poněmčeno i denní razítko - dvojjazyčný název pošty PRAG 86/PRAHA 86, zmizelo slovo VELETRHY)..

Mezi denním a výplatním razítkem obrázek Veletržního paláce, pod otiskem po celé délce trojjazyčný název bez slova "vzorkový". Němčina/čeština/francouzština. 

 

 PVV 2j 003      PVV 2j 004

 

 

 

 

 

Číst dál...

ZANIKLÉ A ZAPOMENUTÉ (23) - CKM PRAHA

V roce 1955 se pod ČSM (později pod SSM) zřídila Cestovní kancelář mládeže organizující cestování pro mládež a studenty zprvu po ČSR, později i po socialistické cizině a od 60. let i do kapitalistické ciziny.

K vyplácení korespondence používal tento subjekt výplatní stroj Francotyp s otiskem sběratelsky označeného jako FR 8 - 0 - 4, (ov) - 2km.

 

Základní otisk před aplikací PSČ

FR 8 - 0 - 4m (ov) - 2km

 

ckm 010

 

Základní otisk po aplikaci PSČ.

Otisk s datem 2. 10. 73.

 

ckm 007 

 

Příležitostný otisk používaný v roce 1970 a roky poté k 15. výročí existence. 

Otisk s datem 20. 12. 71

 

ckm 008

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS