HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - leden 2023

6+++++ DATABÁZE VÝPLATNÍCH OTISKŮ ČS. POŠT 1946 - 1992 - 6. ČÁST (PRACHATICE dále) +++++6

Výplatní otisk pošty PRAHA 914 (KLÁNOVICE) byl posledním otiskem předchozí 5. části Databáze. 

Nyní začíná 6. část otisky pošty PRACHATICE.

 

PRACHATICE

PO

Otisk 1. dne 21. 11. 69 (R) - 2/80 - 

Nízké a oblé číslice data.

zvětšeno

prachatice 001     prachatice 002

 

383 01 PRACHATICE

PO

Silné můstky, tři hvězdičky rozloženě v druhé části mezikruží, vysoké a štíhlé číslice data

-  11/78 - 

 

prachatice 003

 

383 01 PRACHATICE

PO

Silné můstky, tři křížky u sebe v dolním mezikruží, nízké a oblé číslice v dolním mezikruží.

- 9/82 - 

 

prachatice 004

 

 

pokračuje

 

Číst dál...

HORNOPOČERNICKÉ ČÍSLICE

Specializovaný sběratel výplatních otisků si všímá i sebemenších detailů výplatního otisku a odlišností mezi jednotlivými otisky. Jednou ze specializací je denní razítko a číslice data v něm.

Hornopočernická pošta PRAHA 913 používala v 70. - 80.  letech výplatní stroj se dvěma otisky. První z nich měl římské číslice v údaji měsíců v datu, druhý arabské číslice v údaji měsíců v datu. Vytvořily se tím dvě sběratelské varianty otisku.  

 

Varianta s římskými číslicemi

Otisk s datem 25. VIII. 76

 

praha 913 002

 

Varianta s arabskými číslicemi

Otisk s datem 7. 6. 82

 

praha 913 001

 

 

 

 

Číst dál...

KOUZLO CELISTVOSTÍ (22) - ASO, ANDER A SYN OLOMOUC

 

 

 

ASO ANDER A SYN OLOMOUC

Sláva rodiny Anderů se datuje od roku 1906, kdy si Josef Ander st.  otevřel krámek s drobným zbožím. Postupně se jehoobchodní činnost rozšiřovala až k obchodním domům a úspěšné obchodní společnosti. Na špičce rozkvětu firmy  bylo celkem 20 obchodních domů, z nichž některé i v zahraničí (Vídeň, Lima). Od Josefa Andera st, převzal firmu jeho nejstarší syn Josef Ander ml. Heslo "Šetři kasu, kupuj v ASU". V Československu zdomácnělo.

Úspěch na začátku, úspěch v průběhu existence obchodní společnosti, smutný konec v roce 1948 po znárodnění. 

Znárodnění přineslo konec úspěšné éry obchodních domů ASO (= Ander a syn  Olomouc).  Firma ASO Ander a syn byla přetvořena na závod a ten spadal pod národní podnik OBCHODNÍ DOMY, 

 

Čtyři celistvosti (u některých averz i reverz) zachytily situaci roku 1948.  Na první pohled nepoznáme změnu. Výplatní otisk stroje Francotyp byl neměnný s označením ve formě obchodního domu ASO. Ani potisky změnu nezachytily. Zde zůstal název firmy z roku 1933 ASO ANDER A SYN. Výplatní razítko změnilo svůj tvar na zoubkovaný obdélník. Jednokruhové denní razítko zůstalo.  Otisk byl sběratelsky FR 7h - 4m (ov) - 1k. Každopádně otisky byly svědky své doby a přinášejí řadu cenných informací sběratelům. 

Nemohly ale zachytit to, co se dělo v životě rodiny a firmy. Anderova rodina byla zbavena veškerého majetku. Anderova vila na Svatém Kopečku  byla zabavena a stala se z ní mateřská školka. Druhá manželka Josefa Andera ml. byla nasazena do Uranových dolů Jáchymov. Obchodní dům v Olomouci byl na začátku 70. let zbourán a nahrazen obchodním domem PRIOR.

Celistvosti s otiskem ASO Ander a syn Olomouc v období od 26. 10. 48 do 10. 1. 49.

 

Otisk s datem 26. 10. 1948

Potisk, na svou dobu ještě přesný a do značné míry smělý, je už v rozporu s gumovým razítkem na reverz.  Už jen tím, že právní forma subjektu je naprosto rozdílná.

 

ASO 001     ASO 004

 

 Otisk ze dne 3. 1. 49

 Potisk obálky  už je velmi úsporný, mizí obrázek obchodního domu, zůstal název ASO a kupodivu Ander a syn.

 

ASO 002      aso 1 001

 

Otisk s datem 10. 1. 49

Potisk na obálce je podstatně menší než dříve, i když stále uvádí původní název společnosti a její starou právní formu, když byla ještě v soukromých rukou.

 

ASO 003

 

Číst dál...

ZANIKLÉ A ZAPOMENUTÉ (27) - ZADREV N. P. OLOMOUC

ZADREV

národní podnik bednářství a dřevozpracujícího průmyslu - zánik 1947, před rokem 1945 (znárodnění) součást továrny na sudy Philippa Stein z Podskalí (později Hluboké) založené roku 1870.  Od roku 1953  továrna Zadrev součástí vyšších hospodářských celků.

Podnik Zadrev (ZÁvod DŘEVa či DŘEvařství ?) používal jako národní podnik ve sledovaném období výplatní stroj Francotyp, model Bafra, otisk sběratelsky Fr 8h - 4m (ov) - 2km, dohlédací pošta OLOMOUC 1.

Otisk s datem 2. 6. 1949

 

zadrev 001

 

Historie Továrny na sudy Hluboká 

1870

Továrník židovského původu Philipp Stein zakládá v Podskalí továrnu na sudy. Později přestěhována do Hluboké. 

1873

Továrna se rozšiřuje.

V dalších letech

Továrnu přebírají synové P. Steina Wolfgang, David, Viktor a Josef.

1919 - 22

Továrna se rozšiřuje o bednářské dílny.

Program výroby se soustřeďuje hlavně na sudy z dubu, ležácké sudy na pivo, víno a lihoviny. 

Továrna se rozšířuje o další provozy včetně olomoucké továrny. 

1939

Továrna arizována. Vedení přebírá obchodník rakouského původu R. Strobl.

1945

Znárodnění. Pod tento subjekt se soustřeďzhe dalších 23 provozů s podobným zaměřením. 

1948 

Továrna Zadrev v Olomouci, podnik dřevozpracujícího průmyslu se stává součástí tohoto subjektu.

1953

Vznikají samostatné Jihočeské sudárny n.p., připojuje se provoz Tábor. 

31. 3. 1955

Vznikají Jihočeské dřevařské závody v Českých Budějovicích. 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (249) - ČSAO PRAHA

ČSAO

= Československé automobilové opravny, n.p. byly založeny v roce 1958, předchůdcem jim byla Autorenova. Hlavní činnost tohoto subjektu byly opravy vozidel pro motorovou a nemotorovou dopravu osob a materiálu a jejich skupin a podskupin.

Tento subjekt pro vyplácení své korespondence používal výplatní stroje  Francotyp, model Bafra, otisk sběratelsky: FR 8 - 0 - 4m (ov) - 2km a FR 8h - 4m (ov) - 4m,

Během tohoto období (dohlédací pošta PRAHA 86) ČSAO vyplácely zásilky i příležitostnými výplatními otisky.

 

V tomto příspěvku sleduji otisky stroje, který byl pod dohledem pošty Praha 86. Předtím to byla pošta Praha 103 a Praha 35 - Autorenova, období 1952 - 1958. První otisk ČSAO byl ze stroje pod dohledem pošty PRAHA 34 (od roku 1955 - ), posléze to byla pošta Praha 86 (od roku 1961 dle sbírky ).

 

Otisk FR 8 - 0 - 4m (ov) - 2km

Úzké oválné číslice, výplatní znaménko ve tvaru plné velké tečky. 

Průměr vnějšího kruhu denního razítka: 25 mm, vzdálenost mezi dvěma kruhy denního razítka 3 mm.  

Otisk s datem 6. 11. 63

 

csao 001

 

FR 8h - 4m (ov) - 2km

Jiný stroj. Zde počitadlo otisků, změna označení oprávněného uživatele, odlišné výplatní číslice (zde československé oválné), výplatní znaménko ve tvaru hvězdičky s rozšířenými cípy, odlišné číslice data.  

Otisk s datem 22. 2. 67

 

csao 002

 

První příležitostný otisk k deseti letům existence.

Letopočety v dolní části označení (1958 - 1968).

FR 8h - 4m (ovú) - 2km

Změna označení oprávněného uživatele. 

Zachycená data: - 26. 2. 70, 7. 9. 70, 21. 5. 71 -

 

csao 003

 

Druhý příležitostný výplatní otisk

FR 8h - 4m (ov) - 2km

Průměr denního razítka 22mm, vzdálenost mezi kruhy3 mm, pSČ v denním razítku, i v označení, nové označení orpávněného uživatele, připomínka výročí se vztahuje k 15 letům existence. Letopočty v horní části štočku označení (1958 - 1973).

Data použití tohoto otisku: od - 10. 7. 73 - do 31. 1. 89 - .

Jedno z nejdelších použití příležitostného otisku v čs. poštovní historii.

Otisk s datem 10. 7. 73

 

csao 004

 

Dva poslední otisky s tímto označením:

 

Otisk s datem 22. 12. 84

 

csao 005

 

Otisk s datem 31. 1. 89

 

csao 006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

50 LET OD ZAVEDENÍ PSČ (4)

Poslední část seriálu o PSČ k jejich 50 letům existence v našem poštovním prostoru věnuji praktické prohlídce mého exponátu, který si můžete prohlédnout na filatelistickém Exponetu, virtuální filatelistické výstavě (www.exponet.info) .

Můj exponát vedený v evidenci Exponetu pod číslem 806 se věnuje PSČ a výplatním otiskům. Exponát obsahuje 80 listů.

Přeji příjemou prohlídku tohoto exponátu.

Z exponátu zveřejňuji úvodní list uvádějící do vlastního exponátu. 

 

psc 001 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY S HASIČSKÝMI MOTIVY

Výplatním otiskům se věnují nejen poštovně historičtí sběratelé se zaměřením na generální, specializované a studijní sbírky. Mezi příznivci tohoto způsobu vyplácení jsou i další filatelisté. Jsou jimi zejména regionální a námětoví sběratelé. Toto sběratelství putuje i těmito cestami a sběratelé - specialisté je plně uznávají. Mnohokrát se stalo, že tito sběratelé objevili výplatní otisky, které v generální snaze mohou sběratelům uniknout. Navíc mohou doplnit mozaiku upřesňujícími detaily. Regionalisté a námětáři mají ještě jednu výhodu. Nedělí sběratelství mna časové úseky jako my specialisté, ale sledují jednu linku od začátku až do konce. I v tom mohou být propěšní. Vytvářejí ucelný obraz každého uživatele a doplňují i údaje o cestách strojů a jejich otisků.

Jedním z takových sběratelů, kterých si vážím za to, co pro náš obor dělají, je i Jan Horský.  Šíře jeho sběratelství je široká - zajímají jej region, ale i náměty.

Dnes bych rád představil jeho námětovou specializaci - otisky s hasičskými motivy u území Československa. Ttyo otisky jsou zajímavé nejen svým motivem, ale hlavně svými barevnými mutacemi (modré otisky pro novinové zásilky). Navíc věrně a přesně dokladují naši historii v různých časových úsecích. Práce Jana Horského je potřebná ještě z dalších hledisek - dokumentuje přesně výplatní stroje, jejich soustavy a modely a registruje i časové úseky existence jednotlivých otisků. 

Kolega sběratel má můj obdiv a mé velké díky. Navíc přehledy působí příjemným estetickým dojmem. O symbioze sběratele - specialisty a sběratele - regionalisty či motiváře jsem vždy snil. 

 

SBÍRKA VÝPLATNÍCH OTISKŮ SBĚRATELE JANA HORSKÉHO

 

 horsky 003     horsky 001    horsky 002     horsky 004 horsky 005

 

horsky 006   

 

 

Číst dál...

40 LET OD VYDÁNÍ KATALOGU VÝPLATNÍCH OTISKŮ PRAŽSKÝCH POŠT 1946 - 1982

V loňském roce uplynulo 40 let od vydání Katalogu výplatních otisků pražských pošt 1946 - 1982 autorů M. Boušky a I. Leiše. Katalog byl přílohou katalogu k výstavě Propagační výstavy PRAHA 1983, kterou uspořádal Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00 - 15 k 40. výročí tohoto klubu. Katalog byl vydán s hlavním cílem podpořit sběratelství výplatních otisků v Československu. 

Katalog obsahuje historický pohled, typologii výplatních otisků tohoto oboru a období, použitou terminologii, vysvětlení zkratek, metodické poznámky k použití katalogu, vlastní katalog výplatních otisků Prahy, časový přehled uvádění soustav do poštovního provozu, vybrané změny pražských pošt, přehled poštovních sazeb, přehled literatury a cizojazyčné resumé.

Katalog je černobílý. Tehdejší technické a finanční možnosti nedovolily barevné reprodukce. 70 stran, knižní formát, měkká vazba. 

Katalog je jedním z potřebných zdrojů pro mou Databázi výplatních otisků čs. pošt 1946 - 1992, která se pomalu rodí na tomto webu. 

Ukázky z Katalogu:

 

katalog 001      katalog 002      katalog 004       katalog 003

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS