HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - září 2022

VÝPLATNÍ OTISKY POŠTY PRAHA 1 (3)

Pošta PRAHA 1

ASYMETRICKÉ OTISKY z výplatních strojů HASLER

 

Další skupinou výplatních strojů na poště Praha 1 byly stroje HASLER s asymetrickými otisky. Denní razítko otisků bylo výš než výplatní razítko. 

 

HAS - 5m - 2k

Charakteristika: denní razítko výše bez můstků, výplatní číslice s výplatním razítkem ve tvaru dutého kosočtverce, výplatní hodnota pětimístná,  poslední dvě číslice nižší než první dvě, odděleny čárkou.

Otisky s datem 6. X. 48 a 24. II. 50

První otisk fotokopie.

praha 1 as 001     praha 1 as 002

 

 

HAS 4m - 2k

Charakteristika: denní razítko asymetrické, výplatní číslice stejně vysoké s výplatním razítkem ve tvaru dutého kosočtvrce

Otisky s daty 21. 6. IX. 68 a 13. XI. 68. 

I u druhého  otisku je výplatní znaménko dutý kosočtverec, i když dutá část je zalita červenou barvou.

Zvětšeno.

 

praha 1 as 004     praha 1 as 003

 

HAS  - 4m - 2k

Charakteristika: denní razítko dvoukruhové bez můstků, římské číslice v řádu měsíců, čtyřmístná výplatní hodnota s výplatním znaménkem ve tvaru zaplněné tečky.

Období: - VI/54 - III/69 - 

Reprodukované otisky s daty1. VI. 54 (listovní zásilka) a 31. III. 69 (poštovní poukázka).

 

praha 1 as 005     praha 1 as 006

 

HAS 4m - 2k

Charakteristika: denní razítko dvoukruhové bez můstků, římské číslice v řádu měsíců, výplatní číslice čtyřmístné bez výplatního znaménka, stejné velikosti.

Otisk s datem 3. I. 73

 

praha 1 as 007

  

 

 

 

Číst dál...

VYŠEL NOVÝ MSS BULLETIN

Nedávno vyšel elektronicky nový Bulletin Společnosti výplatních otisků, který se mezi čtenáře dostává jednou za čtvrt roku. Nynější číslo má pořadové číslo 337. Obsahuje několik stěžejních a podrobných článků a dále několik menších příspěvků. Zpravodaj otevírá článek Douglase Filese o jednom americkém výrobci výplatních strojů - firmě National Cash Register (NCR).   Dalším podrobným článkem je článek o známkách zhotovených na zakázku. Otto Bergman ve svém devátém pokračování přibližuje další artefakty poštovního provozu v USA. Dalším zajímavým článkem je příspěvek Jima Ashbyho o nových otiscích ve světě.  Z článku se dozvíme, jaké nové otisky vznikly v prostoru od Argentiny do Vanuatu.Zatím převládá červená barva otisků ... Dále si ve zpravodaji můžeme přečíst řadu drobných informací. Zpravodaj je bohatě ilustrován. Bulletin má rozsah 22 stran formátu A4. Je v barevném, velmi kvalitním provedení.

 

MS 001     MS 002

Číst dál...

KOUZLO CELISTVOSTÍ

Celistvost patří mezi důležité artefakty sběratelství všech oborů poštovní historie. Jsou zajímavé všemi poštovními i nepoštovními znaky, které se na nich objevují. Dnes několik příkladů.

 

Služební pošta

Pošta Karlovy Vary 1 orazila zásilku určenou Poštovnímu muzeu otiskem svého výplatního stroje Postalia se služebně - propagačním textem. Šlo o pravděpodobněo originální  oznámení nového otisku používaného na této poště.

 

 celistvosti 001

 

PIVNÍ TÁCEK

Kdysi bylo velkou módou posílat poštou pivní tácky. Světe,  div se, pošta tyto zásilky odručovala. Jeden příklad za všechny - pozdrav žáků své učitelce anglického jazyka, proslulé Mimi Tesárové z Dobřichovic. 

 

celistvosti 002     celistvosti 006

 

ÚSPORNÁ ADRESA

Je až udivující v porovnání s dnešní dobou, jaké zásilky s neúplnou a úspornou adresou se doručovaly. Zásilka byla v Praze doručena během jednoho dne - 7. 4.  - odeslaná  od fy. F. Ringhoffer na Smíchově v sedm, přijata oddělením pro vydávání pošty Praha 1 v 10 hodin. Poštu si dozajista adresát vyzvedl téhož dne.  

celistvosti 007

 

 

 

 celistvosti 005

 Příchozí razítko s rozlišovacím písmenem "b" je razítkem oddělení pro vydávání pošty (Briefabgabe) na poště PRAHA 1.

 

 

Číst dál...

KLADENSKÁ U 13

Poslední výplatní stroj anglického výrobce Universal Postal Frankers MV číslo  U 13, který ve 40. let na požádání Ministerstva pošt ještě zajistila společně s dalšími 12 stroji řady U soukromá firma B. Jarolímek. Byl umístěn na poště KLADNO 1. Tato U 13 prodělal svůj vývoj a svými otisky se zapsala do československé poštovní historie. 

UPF - 4m - 2k

s výplatním znaménkem

Datum: z otisku, který obsahuje jen výplatní razítko, nelze zjistit.

Charakteristika: dvoukruhové denní razítko, římské číslice v řádu měsíců v datu, čtyřmístná výplatní hodnota s menší poslední číslicí a výplatním razítkem ve tvaru čs. hvězdičky. 

Otisk s datem 11. VI. 1953

 

U 13 003

 UPF - 4m 

bez výplatního znaménka

Předchůdce shora uvedeného otisku? 

Celistvost v levém horním rohu má označení 1138a předchozího majitele. To znamená, že existuje též předchůdce, který byl pravděpodobně čtyřmístný bez výplatního znaménka, u kterého nejde identifikovat datum (ústřižek má jen výplatní razítko). Navíc je otisk velmi chabé kvality. Přesto jej zveřejňuji. Poslední číslice je menší než předchozí tři.

U 13 014  

 

Další otisk lepší kvality o rok později.

UPF - 4m  - 2k

Otisk s datem 12. VII. 54

Charakteristika: viz shora.

U 13 004

 

Uvádím i další otisk z roku 1974. Otisk, jak uvidíme dále, mne docela dlouhou výdrž (skoro 40 let). 

UPF - 4m - 2k

Otisk s datem 26. IX. 74

Charakteristika: viz shora.

Zvětšeno.

 

U 13 015

 

A na závěr jedna zajímavost.

UPF - 4m - 2k

Otisky z roku 1981 (23. VI.--) . Letočet byl kapacitně vyčerpán, takže rok se dá poznat jen z razítek na poštovní poukázce. Místo vročení je na otisku jen plný obdélníček.

A další zajímavost se týká výplatní hodnoty - stroj vyplatul zásilku částku 6 korunami a dvěma haléři.  Pravděpodobně špatně nastavená hodnota či porucha stroje.

Zvětšeno. 

 

U 13 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ STROJE HASLER NA MIMOPRAŽSKÝCH POŠTÁCH

Výplatní stroje HASLER byly dovezeny ve čtyřicátých letech, aby sloužily na československých poštách. Prvních několik strojů bylo umístěno na Hlavní poště PRAHA 1 (viz předchozí příspěvek na tomto webu). Dalších několik výplatních strojů (tři různé podtypy)  se nasadily na několika poštách v českých zemích. Stroje HASLER se provozovaly na těchto  dalších  mimopražských poštách:

 

BRNO 2

Podtyp: výplatní stroj s doporučeným obrazcem na příjem doporučených zásilek.

Pětimístná výplatní hodnota s výplatním znaménkem ve tvaru dutého kosočtverce, průměr vnějšího kruhu denního razítka 22 mm, rozteč kruhů denního razítka 3 mm.

Sběratelské označení: HAS - 5m - 2k  - R

Období: - VI/48 -

              

has mp 008

 

BRNO 2

Podtyp výplatního stroje s doporučeným obrazcem,.

Čtyřmístná výplatní hodnota s výplatním znaménkem ve tvrau dutého kosočtverce. Osttaní údaje identické s předchozím otiskem.

Období: - III/ 58 - VI/58 - 

 

has mp 007     has mp 009

 

HAVLÍČKŮV BROD 1

Podtyp: Asymetrická poloha denního a výplatního razítka.

Čtyřmístná výplatní hodnota s výplatním znaménkem ve tvaru dutého kosočtverce, tři křížky v dolním mezikruží, průměr vnějšího kruhu denního razítka 23 mm, rozteč kruhů 3 mm. 

Sběratelsky: HAS -  4m - 2K - 0R

Období: - XI/72 - 

 

has mp 003

 

KARLOVY VARY 1.

Podtyp: Symetrický výplatní otisk - denní a výplatní razítko v jedné rovině, průměr věnšjího kruhu denního razítka 27 mm, rozteč kruhů denního razítka 4mm. 

Pětimístná výplatní hodnota s výplatním znaménkem ve tvaru dutého kosočtverce, tečka za názvem pošty.

Období:  - XII/66 -

Otisk sběratelsky: HAS - 5m  - 2K - 0R

Zvětšeno. 

 

has mp 006

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY HLAVNÍ POŠTY PRAHA 1 (2)

Hlavní pošta PRAHA 1

Výplatní otisky strojů HASLER

Období 1946 - 1992 (Československo)

 

SYMETRICKÉ VÝPLATNÍ OTISKY S DVOUKRUHOVÝM DENNÍM RAZÍTKEM

 

HAS - 5m

Období: - VII /52 - VI/53 - 

Pětimístná výplatní hodnota, výplatní znaménko ve tvaru dutého kosočtverce.

 

HAS  - 3m

Období: - iX/71 -

Trojmístná výplatní hodnota, rozlišovací znaménko (číslo "1") v dolním mezikruží, 

 

HAS - 4m

Období:- X/64 - VI/70 -

Čtyřmístná výplatní hodnota s výplatním razítkem ve tvaru zaplněné tečky, průměr vnějšího kruhu dneního razítka 27 mm.

 

 

praha 1 003

 

HAS - 4m

Období:: - XI/52 - VI/70 - 

Čtyřmístná výplatní hodnota bez výplatního znaménka, desetinná tečka, nižší poslední dvě číslice,  rozlišovací znaménko (číslo "3") v dolním mezikruží, průměr vnějšího kruhu denního razítka 26 mm,  

 praha 1 004

 

HAS - 4m

Období: - V/55 - VI/70 -

Čtyřmístná výplatní hodnota se znaménkem (dutý kosočtverec),  všechny číslice stejné velikosti, v dolní části mezikruží rozlišovací znaménko (číslo -"3").   

praha 1 007     praha 1 006

 

HAS - 5m - HOD

Období:- III/67 - IV/67 - 

Ojedinělý podtyp otisku Hasler s možností vyznačení hodinového údaje, které však nebylo využíváno (v tisku se objevují stále dvě "00").

Pětimístná výpatní hodnota s výplatním znaménkem ve formě dutého kosočtvrce, průměr vnějšího kruhu denního razítka 28 mm. 

Otisky zvětšeny.

 

praha 1 hod 002     praha 1 hod 001

 

pokračuje

 

 

 

 

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY HLAVNÍ POŠTY PRAHA 1 (1)

Hlavní pošta PRAHA 1, Jindřišská ulice, Praha (v období  1. 10. 1955 - 30. 6. 1960 název pošty PRAHA 3).

 

Hlavní pošta v Praze je jedinečnou pokladnicí čs.  výplatních otisků. Na jejích přepážkách se vystřídala celá řada výplatních strojů různých proveniencí, typů, podtypů a variant. Hlavní pošta se zapsala do čs. poštovní historie nejen velkým množstvím strojů a  otisků, ale hlavně tím, že na jejích přepážkách se objevily jako první poštovní výplatní stroje a jejich otisky v Československu. Stalo se tak   na základě rozhodnutí čs. pošty ze dne 29. 19. 1946 (Věstník ministerstva pošt č. 54).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Této problematice se zatím u nás věnovali tito autoři:

1/ Dr. Miroslav Bouška - ing. Ivan Leiš, Katalog výplatních otisků pražských pošt 1946 - 1982, vydal kF 00-15, Praha 1983,

2/ Ing. Luděk Janů, Výplatní otisky pražské Hlavní pošty, vyšlo ve zpravodaji Stolní společnosti sběratelů výplatních otisků  KURÝR č. 7 , Praha 1990,

3/ Ing. Ivan Leiš, Seznam otisků pošt 1946 - 1976, vycházelo na pokračování ve zpravodaji KPHC SČSF a zpravodaje sekce otisků výplatních strojů Výplatní otisky.

Částečně se věnují otiskům pošt, nejen otiskům pošty PRAHA 1 (resp. pRAHA 3):

a/ Roberto Di Casola - Ivan Leiš, Catalogue Czechoslovakia, zavěšeno na www.kf0015.cz v kategorii Literatura specializovaných oborů,

b/ Ivan Leiš, Databáze otisků výplatních strojů čs. pošt 1946 - 1992, zavěšeno na www.historiapostalis-etc.cz (částečně zpřístupněno, v současné době zpracováváno na pokračování),

c/ Ivan Leiš, Československé výplatní otisky 1946 - 1992 (typologická příručka), 2. díl (otisky pošt), vyšlo samonákladem, Praha 2017

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. část - HASLER (předchůdci a první otisk s jednokruhovým denním razítkem)

 

Vůbec prvními stroji byly stroje HASLER ze Švýcarska. Pokud opomineme zprovoznění  strojů Postalia v Sudetech během 40. let,  stroje HASLER narušily dlouholetý monopol výplatních strojů Francotyp v Československu. 

Do čs. poštovního provozu byly dovezeny výplatní stroje, které se jako první u nás měly ve své konstrukci doporučený obrazec a mohly tak vyplácet doporučené poštovní zásilky. 

První československý otisk použitý na poště nese datum 15. XI 46. Zveřejňuji oba otisky, i když tato kapitola se týká oisku s pseudoznámkou. Vše za účelem úplného historického pohledu. 

 

P Ř E D C H Ů D C I

(otisků s výplatním razítkem ve tvaru pseudoznámky)

 

První otisky ze stroje HASLER měly dvě podoby:

a/ HASLER s doporučeným obrazcem - zachycen v období - XI/46 - I/48 - .  Výplatní razítko ve formě "větrné růžice" (sběratelský slang si našel název "motýlek", literatura uvádí, že jsou  zatím známy tři kusy tohoto otisku na celistvostech, denní razítko bylo prvorepublikové - jednokruhové, za letopočtem tečka. Výplatní hodnota čtyřmístná. Sběratelské označení HAS (M) R - 4m - 1k.

 

hasler motylek praha 1 001

b/ HASLER bez doporučeného obrazce - zachycen v období  - III/47 - III/48 - . Stroj provozován jak na listovní, tak na balíkové přepážce (zde zachycen v roce 1948 - pravděpodobně duben).  Bez doporučeného obrazce. Sběratelské označení: HAS (M) - 0 - 4m - 1k. 

 

hasler motylek praha 1 003

 

OTISKY HASLER SE ZOUBKOVANÝM OBDÉLNÍKEM SYMETRICKÉ

Ministerstvo pošt rozhoduje dne 17. 12. 1946 (Věstník MP č. 62) o novém vzoru výplatních otisků. Místo dosavadního vzoru výplatního razítka ve tvaru "větrné růžice" se zavádí výplatní razítko ve tvaru zoubkovaného obdélníku (též nazývaný jako "pseudoznámka"). Rozhoduje se též o denním razítku - místo jednokruhového se zavádí dvoukruhové, později dvoukruhové s můstky.

Prvním výplatním strojem nového vzhledu byl opět stroj HASLER, otisk sběratelsky HAS - 5m - 1k (bez doporučeného obrazce)

Výplatní otisky s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku se symetrickým denním a výplatním razítkem.

 

Prvním výplatním otiskem tohoto vzhledu byl otisk z výplatního stroje HASLER  -  symetrický s jednokruhovým denním razítkema pětimístnou výplatní hodnotou (výplatní znaménko dutý kosočtverec). Zachycené otisky v období  - V/49 - IX/51 - . Sběratelské označení: HAS - 5m - 1k.

Zvětšeno.

 

hasler praha 1 002

pokračuje

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS