HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - červenec 2022

ZANIKLÉ A ZAPOMENUTÉ - CHRASTAVSKÝ TOTEX (3)

V roce 1902 vybudoval v Chrastavě Ignác Klinger továrnu na výrobu textilních strojů (napínací, sušicí a fixační stroje).  Později v souvislosti se změnou vlastníků se tento závod přeměnil na TOTEX a ELITEX. Název TOTEX byl vytvořen pravděpodobně ze dvou slov TOvárna a TEXtil. V roce 1950 byla ukončena výroba textilních strojů a závod TOTEX údajně skončil. Zbyl nám otisk jako připomínka  největšího chrastavského závodu. 

Název Totex se znovu objevil v nové době, ale ve spojení s jiným výrobním programem (plasty). 

 

TOTEX 001

Číst dál...

ARCHIVY PROMLOUVAJÍ, SBÍRKA DOKLÁDÁ (19 - 3)

1980

I další pražské pošty se dočkaly přepážkových výplatních strojů v tomto roce. Dle poštovních archivů jimi byly kromě dalších tyto pošty. Byly to všechny stejné modely strojů Postalia, které se vyznačovaly silnými můstky a třemi hvězdičkami v dolním mezikruží.

 

144 00 PRAHA 413

Otisk 1. dne 18. 3. 1980

Rozlišovací číslice "2".

 

148 00 PRAHA 414

Otisk 1. dne 18. 3. 1980

Silné můstky, rozlišovací číslice "1".

 

PRG 002

 

101 00 PRAHA 101

Otisk 1. dne 18. 3. 1980

Rozlišovací číslice "1", silné můstky, tři hvězdičky

 

100 05 PRAHA 105

Otisk 1. dne 18. 3. 1980

Silné můstky, čárky za číslicemi data, rozlišovací číslice "2", tři hvězdičky v dolním mezikruží.

 

PRG 001

 

252 21 PRAHA 514 SLIVENEC

Otisk 1. dne 18. 3. 1980

Silné můstky, rozlišovací číslice "1", tři hvězdičky v dolním mezikruží.

PRG 003

 

Zajímavost tohoto otisku: PSČ (mimo pražskou řadu). Neobvyklé. 

 

 

Číst dál...

RAKOUSKÉ JUBILEUM

První vlnu stoletých výročí vzniku výplatních strojů a jejich otisků v poštovním provozu, které započaly USA v roce 1896 - 1897,  jsme si již několikrát připomněli. Byly to hlavně státy, které výplatní stroje vynalézaly a vyráběly.

Dvacátými lety začaly tyto vynálezy racionalizující poštovní úkony pronikat do poštovního provozu několika evropských států  a začala další epocha.

Letos si připomíná sto let existence výplatního stroje v poštovních službách náš jižní soused - Rakousko, jeho součástí jsme byli několik stovek let a které nám zanechalo svou poštovní stopu. Byl to rok 1922. 

 

Dlouho nebylo jasné, zda tento rok byl rokem prvním. Různých pokusů připomínajících výplatní stroje bylo na rakouském území učiněno poměrně dost. Dodnes světové katalogy uvádějí první rok 1924 jako začátek o dva roky později. Rakouští sběratelé však považují prvním rokem rok 1922. 

Prvním strojem byl výplatní stroj švýcarské provenience HASLER, model D 106. Měl fixní hodnotu a dokázal otisknout osm fixních částek.

Výplatní razítko bylo poměrně malých rozměrů , v obrazci nahoře byl název státu ÖSTERREICH, pod ním hodnota a dole název měny KRONEN. Číslo prvního stroje se opakovalo čtyřikrát a číslice "1" byla usazena do rohů vně obrazce.

První výplatní razítko mělo velikost 22 mm na šířku. Hodnota byla 20 Kronen. Katalogy uvádějí cenu tohoto otisku na celistvosti v částce cca Kčs 5000,- ( Hawkinsův a Stambaughův Katalog). 

Existoval pouze jeden stroj.

V roce 1924 se připojily další stroje (Barfootův a Simonův Katalog z roku 1953 uvádí existenci dalších pěti strojů s různými velikostmi hodnoty poštovného: kromě základních 20 korun to jsou 700, 1000, 2400, 3000, 5000, 8000 Kr.).

V tomto roce škálu strojů rozšířil stroj FRANCO s fixní hodnotou (pět základních hodnot). 

Model D 106 Hasler byl vylepšen a objevil se v nové podobě (s názvem grošů místo korun) v roce 1925. Tento otisk je jedním z nejcennějších rakouských otisků, na aukcích dosáhl hodnoty až Kčs 20000,-.  Jsou známy doposud jen tři exempláře tohoto otisku v hodnotách 1, 15 a 40 grošů. 

Vývojová řada výplatních razítek prvních rakouských výplatních otisků:

 

rak 002

 

K této připomínce doplňuji ukázku strojového razítka s hodnotou z roku 1922. Ralousko poštovnictví se snažilo racionalizovat svůj provoz již o mnoho let dříve. Pomocí těchto strojů, z nichž dominanantní byly skandinávské stroje Krag.  Tyto stroje měly do svého mechanismu vsazeny fixní hodnoty (zde 300 Kronen), výplatní i denní razítko se opakovalo několikrát. Odlišnost oproti pozdějším výplatním strojům bylo to, že neregistrovaly poštovné tak jako výplatní stroje. K hodnotě byla připojena poznámka BAR BEZAHLT - placeno v hotovosti.

Tato historie zatím není do prodrobna prozkoumána, což čeká další generaci badatelů a sběratelů. Jsou to každopádně předchůdci výplatních tsrojů.

 

rakous 001

Celistvost z osobní sbírky autora, jakož i další celistvosti s otisky.

 

Obrazem přibližuji výplatní otisky Rakouska ze 30. let (výplatní stroje Francotyp) a jedna celistvost je z novější doby (odeslaná Kanceláří Rakouského prezidenta tehdejšímu prezidentu České republiky panu Václavu Havlovi.

 

rakousko 002.     rakousko 001

 

rakousko 003

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

SAN FRANCISCO

SF 018     SF 020      SF 021      SF 022      SF 019     SF 006      SF 007      SF 008      SF 009      SF 010     SF 012         SF 015      SF 016      SF 017

Číst dál...

OBNOVENÁ TRADICE Č. 65

Obnovená tradice č. 65 vyšla  v červenci. Zpravodaj, který vydává Historický spolek Schwarzenberg, na svých 64 stranách přináší celou řadu zajímavých historických článků ze světa Schwarzenbergů, ale i nejnovější informace z činnosti tohoto agilního spolku, který oživuje již několik dlouhých let schwarzenbergskou tradici.. Zpravodaje je bohatě ilustrován barevnými fotografiemi. 

 

Zveřejňuji titulku tohoto zpravodaje a reprodukci prvních dvou stránek, kde si zájemce může přečíst, čemu se toto číslo zpravodaje věnuje.

 

schw 002      schw 001

Číst dál...

VYŠEL NOVÝ ZPRAVODAJ NĚMECKÉ BADATELSKÉ SPOLEČNOSTI

Červencová pošta dodala členům Badatelské společnosti poštovních a výplatních otisků Arge BDPh a předplatitelům další sešit Zpravodaje této společnosti, která se zabývá v Německu a v Evropě badatelstvím na úseku výplatních otisků. Rozsah 51 stran formátu A4 a celá řada zajímavých článků a informací, z nichž přibližuji některé:

 - majáky na výplatních otiscích,

- rakouské jubileum,

- přehled soustav holandských výplatních otisků,

- výplatní otisky s vlakovými motivy,

- voda v životě,

- několikabarevné výplatní otisky

a celá řada dalších zajímavostí.

 

Tuto informaci doplňuji titulkou a jednou z početných stránek tohoto Zpravodaje.

 

FG 1 001      FG 1 002

 

Číst dál...

ARCHIVY PROMLOUVAJÍ, SBÍRKA DOKLÁDÁ (19 - 2)

1980

V roce 1980 byly přepážky pražských pošt obohaceny o několik desítek výplatních strojů Postalia (tzv. žehliček).

Archivy dokládají tyto otisky:

170 00 PRAHA 7

Otisk 1. dne 18, 3, 80.

Rozlišovací číslice "3", zajímavost otisku: místo teček za číslicemi data, se objevily čárky. Jedny z prvních silných můstků. V dolním mezikruží tři malé hvězdičky., 

 

praha 7 001

 

12 3 00 PRAHA 23

Otisk 1. dne 18. 3. 80

Rozlišovací číslice "1", silné můstky, zajímavost: větší mezera mezi číslicemi PSČ "2" a "3", dolní mezikruží tři hvězdičky

 

Praha 23 001

 

130 02 PRAHA 32

Otisk 1. dne 29, 3, 80

Rozlišovací číslice "2", v dolním mezikruží tři hvězdičky, čárky za číslicemi data

 

praha 32 001

 

130 04 PRAHA 34

Otisk 1. dne 18. 3. 80

Rozlišovací číslice "2", silné můstky, tři malé hvězdičky v dolním mezikruží.

 

Praha 34 001

 

140 03 PRAHA 43

Otisk 1. dne 20, 3, 80

Čárky za číslicemi, rozlišovací číslice "1", tři malé hvězdičky v dolním mezikruží, silné můstky

Praha 43 001

 

 pokračuje

 

 

Číst dál...

ZANIKLÉ A ZAPOMENUTÉ - CHORNICKÝ OTISK N. P. KRAS (2)

V malých místech se občas objevily solitéři - ojedinělé výplatní otisky. Nejinak tomu bylo v období Československa. Jedním z takových ojedinělců byl výplatní otisk n. p.  KRAS, který provozoval závod 06 tohoto národního podniku v obci CHORNICE na Svitavsku. Výplatní otisk měl sběratelské označení FR 8 - 0 - 4m - 2km a našel jsem jej pečlivě skryt ve sbírce s datem 29. 1. 1959. Otisk je již zaniklý a kdoví, kde je mu konec. Tak jako stroji, který jej vytvářel. 

Závod 06 v Chornice byl součástí n. p. KRAS Brno, což byla oděvní továrna ve Starém Brně s polohou u řeky Svratky. Objekt továrny definitivně zmizel v roce 2008. Původ Krasu byl již v roce 1925, kdy navázal na tradici Mayera Mandla, 1. konfekční továrny v Prostějově  (1858). Kras byl zřízen 23. 7. 1949 Vyhláškou ministra průmyslu a datum založení se uvádí 3. 10. 1949. Hlavním programem Krasu Brno byla výroba svrchních oděvů.  a v jejím rámci byla celá řada podniků: Triola, Kras, Otavan, Śumavan, Šohaj, Severka a Knoflíkářský průmysl.

Chronický závod vyráběl  kdysi zimní bundy, ale i padáky a balony.  Dnes již Kras neexistuje, ale na jeho činnost navázal nově existující podnik MarS a. s. - nástupnická organizace n. p. KRAS.

 

Kras Chornice 001

 

 

 

Číst dál...

ARCHIVY PROMLOUVAJÍ, SBÍRKA DOKLÁDÁ (19 - 1)

Rok 1980 znamenal skutečný příval nových výplatních strojů určených pro potřeby čs. pošt. "Žehličky" dostaly pražské, ale zejména mimopražské pošty. Archivy odkryly několik  nových strojů pro pražské pošty a 41 nových strojů pro pošty mimopražské. Archivy zachytily stroj, které obohatily vybavení malých, ale i velkých pošt na území Čech a Moravy. Slovensko nelze posoudit, archivy byly po rozdělení Československa předány slovenské straně. Je možné, že příval nových strojů na Slovensku nastal též.

Vzhledem k většímu množství rok 1980 jsem rozdělil na několik částí v rámci tohoto seriálu. Začnu dvěma pražskými stroji, shodou okolností ze stejné pošty. 

Pražských strojů a jejich otisků byla celá řada, zajímavé je, že většina byla doplněna rozlišovacími číslicemi (znaménky v dolní části denního razítka. Dnes začnu se dvěma z Prahy 2, příště další neméně zajímavé).

 

120 00 PRAHA 2

Otisk 1. dne 1. 7. 1980

Rozlišovací číslice "3".

 

120 00 PRAHA 2

Otisk 1. dne 1. 7. 1980

Bez rozlišovacího znaménka.

 

 

 Archivy bohužel nezachytily další údaje. 

 P r a h a    2

OTISK S ROZLIŠOVACÍ ČÍSLICÍ "3".

praha 2 003

 

OTISK BEZ ROZLIŠOVACÍHO ZNAMÉNKA

 

praha 2 004

 

 

Otisky zvětšeny.

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS