HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pátek, 27 květen 2022

27. 5. 1942

 

80 let od útoku na protektora R. Heydricha v Praze

 

27. 5. 1942

 

10.36 hod.

Rotmistři Jan Kubiš a Josef Gabčík provedli útok na protektora Reinharda Heydricha, kterého těžce zranili výbuchem bomby.  

 

10.50 hod.

Zraněný Reinhard Heydrich byl přivezen dodávkou firmy Karel Holan a spol. Praha o nemocnice Bulovka, kde byl po počátečním ošetření operován ve 12.15 hod. 

 

21.35 hod.

Stanné právo bylo rozšířeno na celé území Protektotátu Čechy a Morava.

 

4. 6. 1942

Brzy táno zemřel v nemocnici Bulovka zastupující protektor Reinhard Heydrich. Zemřel na poškození vnitřních orgánů v důsledku intoxikace (vysoce virulentními mikroby). 

 

atentat 004

 

atentat 005

 

Výplatní otisk firmy Karel Holan a spol., mezinárodní zasilatelství, Rybná ulice, Praha I. Dodávka této firmy odvezla zraněného R., Heydricha do nemocnice Bulovka.

Otisk 1. dne firmy ze dne 28. 11. 1939 (úplný poněmčený vzor otisku). Výplatní stroj Francotyp, otisk sběratelsky Fr 8h - 4m.

 

atentat 006

 

Poštou prošlý výplatní otisk ze stroje Francotyp, otisk s datem 15. 10. 1949, dohlédací pošta Prag 5/Praha 5.

 

atentat 007

 

Číst dál...

PROVĚRKA KORESPONDENCE AKA CENZURA (7)

Dokončení

Základní úkoly prověrky korespondence?

- vyhledávat a dokumentovat spojení cizích rozvědek,

- kontrolovat, obstavovat, vyhodnocovat a dokumentovat poštovní styk v zorném poli rozvědky, kontrarozvědky, soudu či vyšetřovatelů trestných činů,

- vyřazovat z poštovní přepravy nepřátelské materiály. 

 

Organizace pracoviště prověrky korespondence:

 

Sledovací úsek. Sem se poředávaly všechny zásilky z příslušné pošty a zde se vyřazují podle vyšších pokynů (měsíční kapacita ař 170000 zásilek),.

Úsek úkolové prověrky: Vyhodnocování vyřazených zásilek podle vyšších požadavků.

Vyhledávací úsek: Zobecňování a konkretizování příznaků utajovaných spojení. 

Technický úsek: Technickými prostředky vyhledává utajené psojeníprovádí dokumentaci a otevírání uzavřených zásilek. Chemické prověrky, grafické expertízy, rozbory rukopisu či strojopisu, fotodokumentace, otevírání a zavírání zásilek.

 

Druhy prověrky korespondence, vývoj  provádění.

Namátková kontrola

Od roku 1948 na základě náhodného výběru zásilek z poštovní přepravy. Základem byly i podněty. 

Úkolová prověrka korespondence

Od roku 1948, cíl: zjisit utajovaných  spojení. Operativní svazky obsahovaly tento typ prověrky.

Z8jmová prověrka korespondence

Do roku 1965 úkolová prověrka. Cíl zajistit utajované spojení čs. rozvědky. Vyhledávání podle adresy na zásilce - předáváno Stb.

Skupinová prověrka korespondence

Do orku 1965 namátková prověrka. Výběr typů osob v zahraničí zaměřenou na určitou oblast, městoi, čtvrť, blok nebo ulici.Plnila i tématické úkoly.  Úkol bylo sledovat zatsupitelské úřady kapitalistických států.

Preventivní prověrka korespondence

Namětková kontrola zkoumala výpady proti socialistickému zřízení. Též zaměřeno na úniky státního tajemství. 

Výběrová prověrka korespondence

Do roku 1965 odpovídala namátkové prověrce.  Zaměření na vyhledávání utajeného psojení zahraničních výzvědných služeb. Zvolena různá kritéria. Cíl maximální množství písemných styků. Zapojení chemické prověrky korespondence. Náročné na zpracování. Postupně omezováno. Omezení na poštovní spojení ČSSR - NSR.  

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (202) - BUZULUK KOMÁROV u HOŘOVIC

K častým změnám docházelo v pohyblivé části výplatního razítka. Výplatní číslice byly často měněny či doplňovány podle toho, co bylo po ruce.

U výplatního otisku uživatele Buzuluk Komárov u Hořovic nap rvní pohled zaujmou výplatní znaménko (plná tečka) a nesourodé výplatní číslice (poslední nula 6mm, ostatní číslice výška 5 mm).

 

Otisk FR 8 h - 4m - 1k.

Otisk s datem 26. 1. 1961.

Denní razítko jednokruhové (změna nařízena v roce 1946 s povolenou tolerancí do konce roku 1948). 

 

BUZULUK 002

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISK FRANCOTYP DVOU PODOB NA POŠTĚ PLZEŇ 1

Pošta PLZEŇ 1 se může ze svých začátků vyplácení zásilek výplatními stroji pochlubit další zajímavostí (již jsme psal o stroji UPF a FTP s ojedinělým výplatním razítkem). 

Dnes si přiblížíme třetí stroj na této poště. Jednalo se o výplatní tstoj Francotyp s otiskem FR 6 - 4m - 2km. Tento otisk měl dvě podoby.

 

Otisk s datem 3. 10. 1955

V dolním mezikruží rozlišovací znaménko pro druhý stroj "+b+". Existuje otisk z pozdější doby- 8/70 - .

Podací i dohlédací pošta Plzeň1. 

 

plzen 1 001

 

Otisk s datem 17. 6. 1986.

V dolním mezikruží odstraněny křížky a rozlišovací znaménko - denní razítko bez těchto znaků.

Pravděpodobný důvod - v tu dobu existoval na poště pLzeň 1 je jeden výplatní tsroj Francotyp, rozlišovací znaménko nebylo potřeba.

FR 6 - 4m - 2km

Podací pošta Plzeň 13, dohlédací pošta Plzeň 1. 

Linka pod názvem ČESKOSLPOVENSKO poškozena.

 

plzen 1 003

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS