HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - středa, 25 květen 2022

"U 9" V PLZNI

 

V minulých dnech jsme při tvorbě Databáze výplatních otisků čs. pošt 1946 - 1992 dospěl až do pLzně. Hned na začátku překvapení - otisk U 9 na dvou poštách v několika provedeních ..... Nezlze nezmínit.  

První poštovní výplatní stroj v PLzni byl umístěn na poště PLZEŇ 1 v roce 1948. Jednalo se o výplatní stroj anglické provenience výrobce UNIVERSAL POSTAL FRANKERS s mnohonásobnou výplatní honotou (M - Multi Value)., v pořadí devátý stroj, který byl nasmlouván a dovezen ještě firmou B. Jarolímek Praha podle pokynů Ministerstva pošt. .  Číslo stroje U 9. Výplatní hodnota pětimístná s anglickými číslicemi, jako výplatní znaménko byla použita výplatní hvězdička ze tsrojů Francotyp. Denní razítko bylo dvoukruhové bez můstků. Použity římské číslice pro řád měsíců.

Otisk s datem 24. II. 1948 . Zprvu umístěn na přepážce pošty PLZEŇ 1.

 

plzen 1 001

 

Později byl výplatní stroj přemístěn na poštu PLZEŇ 2 a otisky byly na několika místech upraveny. Jednalo se o stejný stroj U 9 výrobce Universal Postal  Frankers MV. 

 

1. varianta U9 na poště Plzeň 2

Otisk s datem 5. X. 1964

Výplatní hodnota čtyřmístná (odňata posldní haléřová nula).

 

U 9 003

 

2. varianta U 9 na poště Plzeň 2

Otisk s datem 6. III. 1974.

Do dolního mezikruží pčidáno rozlišovací znaménko "a", výplatní hodnota čtyřmístná (bez poslední haléřové nuly). 

 

 

U 9 002

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (201) - CENTROTEX NÁCHOD

Město náchod bylo odjakživa známé jako město textilu. V období 1946 - 1948 byla většina náchodnských textilek znárodněna, v roce 1949 došlo ke sdružení stávajících podniků do národního podniku Tepna Náchod. Spojily se základní závod na Plhově, přádelny v Babí a ve Starém Městě, a též tkalcovny v Náchodě a Bražci. V roce 1956 vznikl vrcholný orgán Východočeské bavlnářské závody (VBZ).

Jistý čas měl svou provozovnu (pobočku)  v Náchodě (nejdříve ve Vrchlabí)  i podnik zahraničního obchodu CENTROTEX Praha, podnik pro dovoz a vývoz čs. textilního a oděvního průmyslu. Pobočka byla později zrušena a oddělení bavlněných tknin se stalo součástí PZO Cnetrotex v Praze.

To bylo v letech 1948 - 1952. Z té doby nám zbyly dva  výplatní otisky - solitéry této pobočky, která byla oddělením 510 mající na starosti vývoz bavlněných tkanin.

Otisky jsou cenné,  první otisk : sběratelské označení FR 8h - 4m - 1k(otisk s datem 8. 1. 1949) druhý otisk sběratelského označení FR 8h - 5m - otisk s datem ? 1. 1952.

 

centrotex nachod 001

Omlouvám s za špatnou kvalitu prvního otisku: DR (1k) - označení: název CENTRPOTEX LTD. - VR (zoubkovaný obdélník, čtyřmístná výplatní hodnota). 

 

 

Číst dál...

ARCHIVY PROMLOUVAJÍ, SBÍRKA DOKLÁDÁ (10 - 5)

Výplatní stroje Francotyp, s otisky sběratelsky označenými jako FR 8 - 4m - 2km se dostával na přepážky čs. pošt i v dalších letech - od 50. do 80. let. Jedny z posledních začaly vyplácet již s PSČ v denních razítkách. Tyto tstoje byly výkonné a vyplácely především poštovní průvodky, kam se formátově hodily.  Vyplácely i listovní zásilky.

Výplatní číslice byly různých čs. tvarů (nejčastěji úuké zvýrazněné čílisce s rozdílnými velikostmi korunových a haléřových hodnot)., převařujícím výplatním znaménkem byla prvorepubliková hvězdička se širšími cípy, ale vyskytly se  i kosočtverce. Výplatní hodnota byla čtyřmístná. Denní razítka byla dvoukruhová s můstky, v posledních lketech se zvýrazněnými můstky.

Je možno říci, že "osmičky" udělaly přu vyplácení zásilek velmi dobrou službu.

 

TŘEBÍČ 1

Otisk 1. dne 1. 4. 1957 (R)

FR 8 - 4m - 2km

Stroj č. 33604

Stroj přidělen na poštovní úřad Třebíč 1, jako uživatele archiv uvádí Okresní poštovní úřad Třebíč 1

 

trebic 1 001

 

PŔIBRAM 1

FR 8 -  4m - 2km

Otisk 1. dne 16. 2. 1960 (R)

Stroj číslo 13142

Stroj přidělen na balíkovou přepážku poštovního úřadu Příbram 1.

 

pribram 1 001

 

PLZEŇ 26 (?)

Otisk 1. dne 20. 9. 1971 (R)

FR 8 - 4m - 2km

 

plzen 26 001

 

LOUNY 1

Otisk 1. dne 9. 11. 1977 (R)

Stroj číslo 8290, elektrický pohon, přidělen poště Louny 1 na balíkovou přepážku. 

Dle archivů byl tento stoj již v provozu předtím, a to ode dne 23. 10. 1953 (archiv nedokládá, zda na poště Louny 1 nebo jinde). 

 

louny 1 001

Otisky z poštovního provozu (pozdější doba) - balíková průvodka a listovní zásilka.

 

LOU

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS