HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pátek, 23 prosinec 2022

VÝVOJ VÝPLATNÍCH STROJŮ a jejich otisků ve světě (12)

V tomto seriálu se zabývám výplatními otisky některých zemí, které se vydaly při zavádění výplatních strojů do poštovního provozu na cestu napodobování klasické poštovní známky pomocí výplatních strojů. Výplatní otisky mnohdy připomínaly  poštovní známky v jiném oděvu -  vytvořené  a tisknuté na zásilky novým způsobem -  stroji. Odtud není daleko k termínu "automatové známky", které se usadily i v našem prostoru. Přitom jde o výplatní otisky někdy připomínají poštovní známky. Údaje a vzhled k tomu sváděly, zvláštěu těch  otisků, jejichž stroje produkovaly jen výplatní razítko  bez dalších částí (označení uživatele a denní razítko). Údaje byly shodné s poštovními známkami: název státu, hodnota, měna.

Další zemí, které začínala s výplatními stroji s fixními (pevnými) hodnotami na místě výplatního razítka byl Britský východoafrický protektorát  (dnešní území Keňi a Ugandy) tehdy pod britskou kontrolou. 

První výplatnímstsrojem tohoto celku byl výplatní stroj NEOPOST s fixní hodnotou. Výplatní ratítko kromě údajů uvedenými shora mělo ještě jeden údaj: POST PAID (poštovní zaplaceno). Otisky používaly nejdříve komerční uživatelé. Zde otisk uživatele East African Power and Lightning Co. Fixními a pevně zabudovanými hodnotami ve stroji hodnotami byly 5, 10, 15, 20 centů. To se psal rok 1931. Katalogová hodnota prvních otisků doshuje hodnty Kč 500 - 600. 

Po tomto stroji s fixní hodnotu následovaly již stroje umožńující větší flexibilitu - stroje s limitovanou hodnotou a dále s mnohonásbnou hodnotou. Tento celek se držel strojů Neopost na svých začátcích.  

 

 

kenya 004

Zdroj: The international Postage Meter Stamp Catalog, Hawkns, Stambaugh, Goodyear 2006

Číst dál...

OTISK ZE ČTYŘ ČÁSTÍ

Je a k nevíře, co sevz miniaturních výplatních strojích ů dá vytvořit a co se z takovýc strojů objeví. Jedním z takových příkladů je výplatní otisk z digitálního  stroje NEOPOST uživatele fy. TRANGLE z města ONET LE CHATTAU ve Francii.

Podívejme se na otisk s datem 11. 1. 2018 odleva:

IR 001

 

První část - označení uživatele

Název firmy, reklamní text, tekefon, fax, mailová adresa, korespondenční adresa

 

Druhá část

Druh odesílaní zásilky

 

Třetí část

Denní razítko: název pošty (město, department), datum odeslání, identifikační číselné údaje

 

Čtvrtá část 

Výplatní razítko: symbol měny (euro), název státního celku (RF - Francouzská republika), výplatní hodnota (pětimístná). identifikace stroje - HU - soustava a model, číslo stroje 

Pragaticky navržený otisk je jasný, čitelný, obsahující vše potřebné pro doparvu a přepravu zásilky.  Navíc dohledatelný pomocí identifikačních údajů. 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (231) - OKRESNÍ SPOŘITELNA A ZÁLOŽNA V CHOMUTOVĚ

Dne 23. 9. 2022 jsem zavěsil na web příspěvek týkající se výplatních otisků Státní spořitelny v Chomutově, později České státní spořitelny, pobočka Chomutov.

Nedávno se mi do ruky dostal jeden z prvních otisků této instituce  z roku 1952. Tehdejší název zněl:  Lidový pěněžní ústav - OKRESNÍ SPOŘITELNA A ZÁLOŽNA V CHOMUTOVĚ. Text doplnilo heslo popatné době: "... slouží pracujícímu lidu".

Otisk ze strsroje Francotyp mql stejný vzhled jako  otisky následné (s výjimkou označená). Otisk sběratelsky: FR 8 - 0 - 4m (g) - 2km, 

Mozailka otisků tohoto uživatele se tím o něco zaplnila.  

 

Otisk s datem 24. 4, 52 na ústřižku (bohužel). 

 

sporitelna chomutov 001

 

 

Číst dál...

ZANIKLÉ A ZAPOMENUTÉ (11) - KONOPA N.P. ČESKÝ KRUMLOV

KONOPA národní podnik Český Krumlov byl nově založený  podnik zřízený za nových poměrů po roce 1948. Sdružoval podniky a výrobny vyrábějící výrobky z konopí a sisalu. Vznikl 23. 7. 1949 a zanikl 1. 10. 1953 převedením pod tři podniky pdobného zaměření - LÝKO - JUTA - JIHOLEN. Během své krátké existence vyráběl provazy,  síťovky a další výrobky.  Název KONOPA pochází z hlavního produktu - konopí, které tato továrna zpracovávala. 

Navázal na tradici soukenictví a pěstování lnu u Českého Krumlova. Předchůdcem byla textilní továrna - přádelna lnu a konopí Josefa Rudolfa Schindlera působící od  roku 1840.

V letech 1949 - 1953 tento podnik vyplácel své zásilky výplatním tsrojem Francotyp s otiskem sběratelsky označeným FR 8 - 0 - 4m (ov) - 2km. 

 

Otisk s datem 4. 8. 52

 

konopa 001

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS