HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pondělí, 19 prosinec 2022

KOUZLO CELISTVOSTÍ (13)

 

CELISTVOSTI

Otisky ze stroje PROMSVJAZ z Permu, SSSR. 

 

Celistvostí vyplacených výplatním strojem Promsvjaz( z města PERM) sovětské výroby, který byl ve zkušebním provozu v čs. poštovním provozu nejprve na poště PRAHA 1 a poté na poště PRAHA 31 v roce 1987 a 1988, se nezachovalo mnoho. Ne že by nebyli klienti pošty, ale stroj byl poruchový a často mimo provoz. Pokud vyplácel, pak dost nekvalitně, o čemž svědčí celistvost s datem 09. 02. 88. Navíc otisk neodpovídal čs normám a byl pro obsluhu dost nezvyklý.

Denní razítko, které ve stroji bylo zasazeno v neobvyklé poloze (viz otisk s datem 15. 04. 87 níže, je na zobrazené celistvosti v obvyklé poloze. Výplatní razítko - anulát - je v pravém dolním rohu v horizontální poloze, i když ve stroji je výplatní razítko s hodnotou ve vertikálním postavení. Obě části otisku, které by měly být pohromadě, jsou divně rozděleny. I to je doklad poštovního provozu své doby.  

 

Obálka poštou prošlá, vyplacená paušálem a doplněná rozděleným výplatním otiskem - anulátem  - z důvodu doplnění data odeslání místo denního poštovního razítka. 

 

perm 001

 

Otisk 1. dne otisku ze stroje PROMSVJAZ vyrobeného v závodě Promsvjaz Perm v Permu v SSSR.  Datum 1. dne:  15. 04. 87.

Stroj přesunut z pošty PRAHA 1 na poštu PRAHA 31. Po skončení zkušebního provozu umístěn v expozici Poštovního muzea ve Vyšším Brodě. 

Viz též články s touto tématikou na tomto webu a Databázi výplatních otisků čs. pošt 1946 - 1992. 

 

perm 007

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (228) - GRAMOFONOVÉ ZÁVODY

 

GRAMOFONOVÉ ZÁVODY n. p.

 

Gramofonové závody národní podnik byl subjektem, kterž vznikl v nových poměrech po únoru 1948. Byly založeny v roce 1948. Rok 1951 přinesl první vylisovanou gramodesku. Pod tímto názvem existovaly až konce 90. let, kdy na ně navázal subjekt pod názvem GT MEDIA  A. S.

Na začátku své existence vyplácely Gramofonové závody svou korespondenci výplatním strojem Francotyp, otisk sběratelsky FR 8h - 4m - 2km. 

Dvě varianty výplatního otisku z 50.  a 60. let lišící se rámečkem výplatního razítka a číslicemi denního i výplatního razítka.

 

Otisk s datem 25. 1. 52

gramo 002

 

Otisk s datem 25. 4. 61  

 

gramo 001

 

Číst dál...

ZANIKLÉ A ZAPOMENUTÉ (8) - AUTOKLUB REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

Jedním ze zajímavých výplatních otisků z období otisků s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku, které již dnes neexistují, byl otisk Autoklubu Republiky Československé.

Autoklub na našem území položil základy své existence v únoru roku 1904. Autoklub RČS byl oficiálně založen v rámci Československa v roce 1922. Během Protektorátu ČM byl rozpuštěn a po osvobození byl znovu obnoven, ale nové poměry mu nepřály a intenzivně se pracovalo na jeho rozpuštění. Úplný konec Autoklubu nastal dne 23. 3. 1952 po přijetí Zákona o branné výchově ze dne 2. 11. 1951. Na jeho základě vznikl Svazarm sdružující řadu organizací podobného či blízkého zaměření včetně Autoklubu. Jako mezistupeň byl vytvořen Dobrovolný svaz lidového motorizmu (DSLM) a poté dne 24. 4. 1953 ÚAMK. Vše v rámci hesla: "Sovětský motorizmus - náš vzor".  

V době, kdy byl Autoklub samostatný, používal k vyplácení své korespondence výplatní stroj Francotyp s otiskem s označením FR 8h - 4m - 1k. Dohlédací pošta PRAHA 1.

 

Otisk s datem 11. 7. 1951

 

 autoklub 001

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS