HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - neděle, 27 listopad 2022

ZANIKLÉ A ZAPOMENUTÉ (11) - HIKO DUCHCOV

Dnešní pohled se týká subjektu HIKO - závody (Hirsch a spol.), který v roce - 1947 - používal výplatní stroj Francotyp k vyplácení zásilek. Celistvost ukazuje výplatní otisk se sběratelským označením FR 8 - 0 - 3m (g) - 1k. Datum 23. 12. 47.  Další z otisků zaniklých a zapomenutých. Tento otisk pod záznamem D 10 jsme uvedli s dr. M. Bouškou v Katalogu výplatních otisků z území Československa 1945 - 1948 (výplatní razítko ve tvaru motýlka). 

hiko 001

 

Výplatní stroj si pořídil pravděpodobně  nový majitel této firmy po německé arizaci po roce 1938 - firma K. J. Prasse, továrny na železné zboží, dětské vozíky a dřevěné zboží z Varnsdorfu (majitel firmy Franz Beer). Otisk s datem 6. 5. 45 uveden v Bouškově Katalogu výplatních otisků "Sudet" 1938 - 1945.Ilustrace převzata z této publikace níže, záznam Katalogu D 2. 

Na označení vidíme postavu ženy tlačící kočárek s nápisem HIKO. V textu je i tento podnik zmíněn "vorm. Hikowerke Dux Sudetenland". Ten pak přešel po úpravě denního razítka z dvoukruhového s můstky na JEDNOKRUHOVÝ do majetku obnovené firmy Hiko v Duchcově. 

 

hiko 002

 

HIKO - závody byly svého času největším výrobcem dětských kočárků v Československu (1938). Jak šel čas s touto firmou, kterou v roce 1904 založil židovskjý podnikatel Paul Hirsch v Trnovanech u Teplic (v rovr 1907 továrna přesídlila do Duchcova). 

Kronika

1904

Paul Hirsch zakládá v Trnovanech u Teplic továrnu na výrobu železného zboží, dětských vozítek a dřevěného zboží . Společník jeho bratr Rudolf Hirsch.

1907

Firma se přemisťuje do Duchcova (do budovy bývakého cukrovaru)

1922

Paul Hirsch umírá, firmupřebírá jeho žena Irma Hirsch a řídí ji společně s bratrem P. Hirsche Rudolfem. Skladové vzorkové  prostory v Praze (Václavské náměstí). 

1927-1938

Firma úspěšně přihlašuje několik patentů na dětské kočárky (kočárek s košem, kočárek se sklopným krytem apod.)

1932

Patent na sněháky (cena dospělé 29 Kčs), dětské 24,5O) - šlágr v prodejně Rott.

1938

Firma největším výrobcem kočárků v Československu.

1938

Majitelé přemisťují sídlo firmy do Prahy -, vzniká firma "HIKO-závody, továrna na železné zboží se sídlem  v Praze".

1938

Po odstoupení zabraných území továrna v Duchcově arizována a přidělena pod firmu Karl Jos. Prasse, továrna na železné zboží, dětské vozíky adřevěné zboží Vransdorf (majitel firmy Franz Beer).

1938

Rodina majitelů emigruje do Palestiny.

1945

Subjekt pod národní správou (správce František Mašek).

1946

Irma Hirsch žádá o navrácení arizovaného a národního majetku - marně.

1948

Znárodnění. Vytvořen podnik RADOVAN Mělník, pod který továrna v Duchcově spadá  společně s několika dalšími továrnami podobného zaměření. Celkem 13 podniků včetně HIKO-zavodů.  Ústřední prodejna ve Veletržním a paláci v Praze. 

1950

Vytvořen subjekt TDV (Továrny dětských vozidel) Mělník. Součástí je i bývalá firma HIKO. Výrobní program nového subjektu: kočárky, koloběžky, tříkolky, autíčka, houpačky, školní lavice atd. 

I další vývoj je dost zajímavý.

1989 

Privatizace - nový majitel Josef Konejl - TDV Duchcov. Po smrti  majitele dědici nepokračuíj ve výrobní a obchodní činnosti.

1992 

Továrna přidružena podniku KOVONA Lysá nad Labem. Vytvořeny čtyři podniky -  dvě KOVONy, LIBERTA, TDV (Duchcov) se třemi pobočnými provozy (Plzeň, Kašperské Hory, Varnsdort). 

1995

Továrna "Josef Konejl - TDV Duhcov" - zrušeno živnostenské oprávnění.

Číst dál...

KOUZLO CELISTVOSTÍ (8 - 1)

Dnes při výběru celistvostí jsem se zaměřil namátkově na období I. republiky a výplatní stroje Francotyp. Od jednoho katalogového záznamu nesbírám jen jednu celistvost s otiskem, ale hned několik. Historicky se mi tento způsob sběratelství vyplatil. Nejinak tomu je i u otisků firmy TEERAG  A. G. Mezi dvěma desítkami jsem našel vývojovou řadu otisků v čase (s několika změnami), ale i celistvosti byly zajímavé. Jednak adresáty, dále pak reklamními přítisky, ba přímo dopisovými kreacemi (dvojlístky, trojlístky s reklamními kresbami a texty). To vše tvořilo sběratelský bonus k výplatním otiskům. Ale po pořádku.

Název firmy je psojení slova Teer (český tér) a zjratky Aktiengesellschaft (= AG). 

 Rakouská firma TEERAG, která vznikla v roce 1914 jako hospodářská jednotka zpracovávající surový dehet produkovaný vídeňskými plynárnami. V roce 1920 fúzovala s firmou ASDAG, specialisty na asfaltování a pokrývačství. Od roku 1964 funguje jako TEERAG - ASDAG, nyní jako koncern PORR.

 

Za I. republiky otevřela firma Teerag svou pobočku v Praze. K rozesílání korespondence a reklamních letáků si pořídila u firmy B. Jarolímek výplatní stroj FRANCOTYP, model C4 s horním číslem počitadla. Stvrdil to Věstník MPT č. 25 ze dne 6. 6. 1929. 

 

Otisk zároveň kromě logotypu firmy porpaguje i jeden z výrobků firmy Ruberoid. 

První otisk spatřil světlo světa dne 18. 5. 29, dle Alberta Jonáše však první otisk vyplatil zásilku až o tři dny později dne 21. 5. 1929. Pokud tomu tak bylo, tak otisk z 18. je esejí a otisk z 21. plnohodnotným otiskem 1. dne. 

 

Otisk ze dne 17. 5, 1929 - trojdenní esej?

FR 8h - 4m - 1k

 

teerag 002

Otisk ze sběratelského hlediska pak prodělal svůj vývoj.

První otisk vyplácel až do 29. 4. 1930. 

 

Otisk s datem 26. 4. 1930

Poté první stroj vystřídal náhradní stroj C3. Do něj se přeneslo výplatní razítko a označení oprávněného uživatele. Tak údajně vyplácel v době od 29. 4. 1929 do 27. 5. 1930.

Datum vyžaduje speciální poznámku. Data čerpám od Alberta Jonáše. Nicméně u mého otisku je datum 26. 4. 1930, Albert Jonáš uvádí ve své Studii datum pozdější 29. 4. 1930 pro začátek provozu náhradního stroje. 

 

 teerag 005

 

Tento otisk je bohužel na ústřižku, otisk na celistvost není k dispozici. Stamne se, že v příspěvku o celistvostech se objeví útzřižek.

 

Po 27. 5. 1930 byl původní stroj navrácen, změněny všechny číslice (buben). 

Otisk s datem 8. 6. 1932

 

teerag 007      teerag 008

 

Skládačka, kterou tvoří dvojlístek s odpovědní dopisnicí v tomto řazení na hořejším obrázku :

1. dvojlístek

2. strana - rub 1 části dvojlístku ///// 1. strana (averz) s výplatním otiskem

 

2. dvojlístek

4. strana  ///// 3. strana s adresou odesilatele fy. Teerag A. G. odpovědního lístku

 

Tato rozšířená celistvost by mohla posloužit jako příklad k dnešní kouzelné celistvosti. Přesto ji doplním a podělím se se čtenáři ještě o jednu kouzelnou celistvost této firmy, která má svou historickou cenu ve vztahu ke sběratelství výplatních otisků. 

Je to tato celistvost.

Otisk s datem 3. 12. 1930 . 

Zajímavá a cenná je adresa zásilky  - je určena architektu, staviteli a majiteli firmy Matěji Blechovi, u kterého začal známý sběratel výplatních otisků Albert Jonáš svou kariéru architekta.  Zvětšeno. 

 

teerag 001

 

Je mi líto opustit svět uživatele výplatního stroje Francotyp s otiskem, který vyplácí tak kouzelné celistvosti. Navíc je neděle, takže jeden malý bonus s vysvětlivkou, co je RUBEROID. na závěr. Toto vše (čtyři potištěné strany dvojlístku či dvojdopisnice) dostávali adresáti v poště. 

 

teerag 009     teerag 010

 

Pokračování viz Kouzlo celistvostí (8 - 2)

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS