HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - středa, 23 listopad 2022

FRANCOTYP ZDROJ RADOSTI

V 90. letech se objevil ve veřejném prostoru esej výplatního otisku, který nikdy nenabyl charakter plnohodnotného výplatního otisku a zůtal v rovině suvenýrových artefaktů. Vznikl na půdě Stolní společnosti výplatních otisků, vytvořené označení či spíše slogan "FRANCOTYP - zdroj radosti" mělo propagovat tento obor sběratelství poštovní historie. Označení bylo zasazeno do výplatního tsroje Francotyp, model Bafra, otisk sběratelsky FR 8 - 0 - 4m (1k). Datum eseje 19. 10. 91. Otisk nebyl nikdy schválen k provozu, takže nám zbyl hezký propagační suvenýrový otisk.  Dohlédací poštou měla být PRAHA 1. 

 

zdroj 001 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

NÁRODNÍ PARK ZION

Národní park ZION

se nachází na jihozápadě USA u městečka Springdale ve státě Utah. K vidění jsou zde pozoruhodné geologické útvary. Místo pro pestrou paletu rotlin  živočichů.

 

zion 003     zion 001      zion 002      zion 004      zion 005zion 006           zion 008     zion 009      

 

Číst dál...

ZPOŽDĚNÍ OTISKU NÁRODNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ

Otisk N8rodní banky Československé a  historie jednoho zpoždění

 

Národní banka Československá se na rozhraní let 1028 a 1929 rozhodla vyplácet své zásilky výplatním srojem. U generálního zástupce firmy Francotyp v Československu firmy B. Jarolímek  si zakoupila stroj Francotyp, model A (Anker). a nechala si zhotovit štoček otisku do tohoto stroje (sběratelsky FR6h - 4m - 1k). Ministerstvo pošt a telegrafů udělilo dne 8. 3. 1933 souhlas s tímto způsobem vyplácení (Věstník MPT č. 10).

Dne 3. 3. 1929 byl pořízen první otisk, který zůstal na dlouhou dobu esejí bez plnoprávního užitku vyplácet zásilky.  Důvod? Banka stroj odmítla, porotže její žádost o vyplácení novinových zásilek tímto stroj byla ministerstvem pošt a telegrafů zamítnuta

Esej otisku měla atypickoé výplatní znaménko - tenkou hvězdičku před hodnotou, i hodnoty byly slabé, název Československo nízké, náuev pošty PRAHA 1 vysoké. Vzdálenost označení uživatele od dolní části výplatního razítka byla 3.5 mm. 

Dva roky se nedělo nic. 

Zůstala jen esej otisku s datem 3. 3. 1929. Jak svědčí dírky po děrovačce, byla uložena dobře v archivu banky. Aspoň pro tuto chvíli, která trval dva roky.

 

Otisk s datem 3. 3. 1929 (RR) 

narodni 003

 

Stuace se změnila v roce 1931. Banka přijala rozhodnutí stroj zprovoznit, i když se novinové zásilky nemohly strojem vyplácet.

Firma B. Jarolímek dodala úplně nový otisk, který se lišil prakticky ve všem oproti dva roky strarému štočku. Označení bylo obsahově stejné, ale bylo ryto nově (poznatelné podle Č ve slově Československé). Název PRAHA 1 v denním razítku  byl nižší, číslice výplatní hodnoty byly silnější a výplatní znaménko mělo čs. hvězdici se silnými a rozšířenými cípy.

Dne 4. 6. 1931 byl pořízen první výplatní otisk. Měl charakter eseje, neboť tohoto ani druhý den zásilky nevyplácel, neboť nebyl plně oficiální. Vznikla tak druhá esej.

Otisk s datem 4. 6. 1931 (R)

 

narodni 002

 

Navíc se v otisku (název Česskolovensko) objevil chybotisk - chybí znatelný háček na "C" (nebyl prostor na rytí).  Zvětšeno.

 

narodni 004

 

Plnohodnotný otisk začal vyplácet zásilky 6. 6. 1931.

 

Poštou prošlá celistvost s otiskem s datem 11. 11. 1933

 

narodni 005

 

Změna datovaná 9. 1. 1936

Banka se rozhodla přenést označení uživatele mezi denní a výplatní razítko. Racionální rozhodnutí uvolnilo místo na další údaje nutné dát na adresní stranu obálky. Štoček označení vyl ryt znovu.

 

Otisk 1. dne 9. 1. 1936 (R)

 

narodni 006

 

Poštou prošlá celistvost s novým otiskem.

Otisk s datem 8. 2. 1936

 

narodni 007

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

KOUZLO CELISTVOSTÍ (5)

Každá celistvost má svůj příběh. Nejinak tomu je v případě celistvosti vyplacené otiskem uživatele Národní banky Československé z prvního období historie čs. výplatních otisků (I. republika). 

Národní banka Československá v Praze odeslala doporučenou zásilku dne 10. 4. 1933 adresátovi Deutsche Bank und Disconto=Gesellschaft v Berlíně. Zásilka byla vyplacena otiskem ze stroje Francotyp (model Anker), sběratelské označení pro otisk FR 6h - 4m - 1k.  Na reverzu se objevuje zálepka Národní banky Československé s bílým lvem.

Zásilka došla do Berlína druhý den, t.j. 11. 4. 1933 (příchozí razítko berlínské pošty na rubové straně.  Adresát ji obdržel téhož dne, o čemž svědčí příchozí razítko uživatele. Zásilka obsahovala pravděpodobně cennou přílohu, jednu z těch, o kterých mluví další razítko přes adresu. 

A ještě jedna zajímavost, která byla běžná v bankovní poště. Celistvost je po stranách rozřezaná, což byla praxe bankovních institucí. Měla jeden praktický dosah. Tím, že se strany rozřezaly a obálka rozložila, tak nedošlo k zanechání aztrátě  důležitého obsahu v zásilce (bankovek, šeků, obligací apod.). Některé výstavní řády a jurymani považují takové vystavené artefakty za neúplné a rozhodně ne za celistvosti. Bohužel opak je pravdou, Jsou to věrohodné a plnohodnotné doklady a měly by být považovány za celistvosti. K takové  úpravě došlo jedním z účastníků dopravy a přepravy poštovní zásilky, což by nemělo snižovat hodnotu celistvosti. 

 

 cel 002

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS